Misi összes bejegyzése

Bt alapítás – járulékfizetési kötelezettség

Share Button

Ingatlanközvetítő betéti társaságot alapítottam. Én vezetem az üzletet, képviselem a céget, mint a társaság beltagja, feleségem munkaviszonyban dolgozik üzletünkben.

Azt hallottam, hogy nekem nem lehet a minimálbér alapján fizetnem a társadalombiztosítást és egyéb járulékot, hanem a szakmai elvárt jövedelem után kell. Vonatkozik ez a feleségemre is?

A Magyar Alkotmánybíróság határozata értelmében – mely megerősítette az illetékjogszabály módosítását – a vállalkozóknak legalább a tevékenységükre jellemző kereset szerint kell szja-t és tb-t fizetniük.

Aki ezt nem tudja kitermelni, annak továbbra is legalább a minimálbér a minimális járulékalap. A szabály csak a személyesen közreműködő társas vállalkozókra vonatkozik így Önre feltételezve hogy a társaságnál Ön nem áll munkaviszonyban, hanem elmondása szerint tagsági viszonyban látja el az üzletvezetést.

Akik munkaviszonyban dolgoznak a cégükben – mint pl. az Ön felesége – azokra nem vonatkozik az elvárt jövedelem, Őket a munkaszerződés alapján kell megítélni.

Fontos tudni, hogy egy Betéti Társaságnál csak akkor láthat el a beltag munkaviszonyban feladatokat, ha erről a társasági szerződés is így rendelkezik.

Ha ez nincs belefoglalva az alapító okiratba -és ezt a formát szeretnék – akkor módosítani kell a társasági szerződést. Mindezeken felül munkaszerződés megkötése is szükséges feltétele a jogviszonynak adózási szempontból munkaviszonnyá minősítésének.

Mennyi a Kft alapítás közzétételi díja?

Share Button

Kft alapítás – Milyen mértékű illetéket és közzétételi költségtérítést kell fizetni kft. alapítása esetén ?

Az illeték mértéke attól függ, hogy egyszerűsített eljárásban kerül sor a cég bejegyzésére vagy sem.

Az egyszerűsített eljárásban az illeték mértéke 15.000,- Ft, egyéb esetben 100.000,- Ft.

Közzétételi költségtérítést az egyszerűsített eljárásban nem kell fizetni, egyéb esetben: 5.000,- Ft.

Osztatlan közös tulajdonú termőföld vásárlása

Share Button

Egy helyrajzi számon belül Fiammal ketten osztatlan közös tulajdonú termőföldünk van, mindketten regisztrált őstermelők vagyunk.

Fiamnak szüksége lenne a föld árára lakásvásárlás céljából. Én megvásárolnám a földjét, melynek árából lakást vehetne.

Van-e lehetőségem a föld megvásárlására?

Közeli hozzátartozó illetékmentesen vásárolhat és nem kell az adásvételt kifüggeszteni/jóváhagyni mert 1/1-ed tulajdonba kerül a föld.A szerződést biztonsági okmányon kell aláírni és közvetlenül benyújtható az illetékes földhivatalhoz.

 

Illetékmentes ajándékozás házastársak között

Share Button

A jelenlegi családi házunk fele az enyém a másik fél része a férjemé, de szeretné nekem ajándékozni az Ö részét is és még ugyanígy egy zártkerti ingatlanunk is van. Az is fél-fél tulajdonban.

A kérdésem:  az ajándékozás illetékmentes?

A hatályos szabályok szerint lakóházat és zártkertet  illetékmentesen ajándékozhatnak a házastársak.

Egyenes ági leszármazottak közötti ajándékozás

Share Button

Szeretném megkérdeni, hogy jól értelmezem-e, hogy az egyenes ági leszármazott részére történő lakás ajándékozás esetén a megajándékozottnak nem kell illetéket fizetnie?

Ajándékozásnál szükséges-e energia tanúsítványt készíttetni vagy a nélkül is bejegyzik a földhivatalban a tulajdonos váltást?

 

Nincs illetékvonzata  az egyenes ági ajándéknak és energetikai tanúsítványt sem kell készíteni.

Illetékmentes-e az adásvétel testvérek között

Share Button

Szüleim házából öcsém szeretne kifizetni. Igaz, hogy ez egyenes ági rokonságnál nem lehetséges?

Közeli hozzátartozók  közötti  ajándékozás  illetékmentesen történhet.

A Polgári Törvénykönyv 685. § b) bekezdése alapján közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli gyermek, unoka, szülő, nagyszülő, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

Egyenes ági rokonok egymás közötti valamennyi pénzmozgása illetékmentesen történhet, úgymint ingatlan ajándékozás, ingatlan adásvétel, mely az ingóságokra (autó, pénz) is igaz.

Családon belüli ajándékozás illetékmentesen

Share Button

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy kell-e illetéket, vagy szja-t fizetnie valakinek, ha az egyedülálló szülő a két gyermekének kívánja 50-50 %-ban ajándékozni a házát és az üdülőjét, a haszonélvezeti jog fenntartásával?

Az ajándékozás egyenes ágon illetékmentes. A haszonélvezetet az új szabályok szerint nem fenntartani  hanem alapítani kell – de a haszonélvezet után sem kell illetéket fizetni. Szja fizetési kötelezettség  az ajándékozással nem keletkezik.

Mi a különbség az ingatlan bérbeadás és a szálláshely szolgáltatás között?

Share Button

Ingatlan bérbeadás  szabályait  a Polgári törvénykönyv tartalmazza. Az ingatlan bérbeadás az ingatlan időleges használatba adását jelenti  és  nem tartalmaz egyéb  szolgáltatás nyújtását  pl.takarítást.  Bérleti szerződéssel jön létre.

Szálláshely szolgáltatás olyan   nem huzamos jellegű szolgáltatás amely  éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglal. Kormányrendelet szabályozza . Ehhez a tevékenységhez nem kell bérleti szerződés.

Tartalmát tekintve a   szálláshely használatának biztosítását jelenti  egyéb  szolgáltatások biztosításával pl.  takarítás, az ágynemű mosás,   WIFI stb. Fontos különbsége még   az ingatlan bérbeadástól , hogy a bérbeadónak adószámot kell kiváltania és  üzemeltetési engedélyt is  kell kérnie a település jegyzőjétől.

 Az engedély feltétele: egyágyas szoba  legalább 8 négyzetméter legyen ,két- vagy több ágyas szoba  legalább 12 négyzetméter, legyen (a harmadik ágytól ágyanként további 4 négyzetméter),a legmagasabb ágyszám szobánként 4 ágy lehet ( gyermekek számára emeletes ágy  is lehet).

A  vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó is kell hogy rendelkezésre álljon (WC-vel  WC-kefe tartóval, WC-papírtartóval és  papírral, higiéniai hulladéktárolóval)

Feltétel továbbá hogy legyen olyan helyiség amely  rendelkezik kávé-, tea főzésére,  reggeli ételek készítésére alkalmas berendezéssel és felszereléssel (főzőlap-rezsó , mosogató, asztal, szék) edények,evőeszközök ), és a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény használattal.

 

Örökölt ingatlan eladása után fizetendő adó

Share Button

Örököltem fél ingatlant és a fél lakás és még ugyanabban az évben eladtam .

Kell-e ezután fizetnem adót?

Ha az örökölt ingatlan adó-és értékbizonyítványában feltüntetett értéke  illeték  több, mint az eladási ár, akkor nem keletkezik az adásvételből  jövedelem, így szja fizetési kötelezettség sem. Ha az adásvételi ár több mint az öröklési érték a különbözet után 15 % SZJA-t kell fizetnie.

Kötelesrész igénylése a hagyatéki eljárásban-mikor kell ügygondnokot kirendelni?

Share Button

Nem értesültem a külföldi lakóhelyemen, hogy apám elhunyt Magyarországon, és  ezért lemaradtam a hagyatéki eljárásról és köteles részt sem kaptam. Mit tehetek? Hogy zajlik Magyarországon a külföldiek magyar hagyatékának átadása?

Köteles részre jogosult külföldi személyt a magyar közjegyzőnek kötelező megidézni a hagyatéki tárgyalásra és nyilatkoztatni, hogy kíván-e köteles részt előterjeszteni. Ha a köteles rész jogosultnak hiányosak a személyi adatai, esetleg lakcíme is, a közjegyző úgynevezett hirdetményi idézést tesz, ez azt jelenti, hogy 30 napig a közjegyzői kamara honlapján és a közjegyző helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalában, a tárgyalásra idézést megjelenteti, kifüggeszteti.

Ha a 30 nap alatt, de legkésőbb a hagyatéki tárgyaláson a köteles részre jogosult nem jelenik meg, vagy meghatalmazottja útján köteles rész igényt nem terjeszt elő ,a közjegyző az örökösnek (pl. végrendeleti vagy törvényes örökösnek)  adja át a hagyatékot – köteles rész átadása  nélkül.

Ez a végzés jogerőre emelkedik és  ezzel az öröklési eljárás befejeződik.

Ha valaki elmulasztja  közteles rész igényét  a hagyatéki eljárásban előterjeszteni – nem kérhet póthagyatéki eljárást.

  Fontos tudni, hogy a köteles részre jogosultnak, un. kötelmi jogi igénye 5 év alatt évül el, hogy a köteles részét pénzben az örökössel szemben érvényesítse. Ezt már csak magyar bíróság előtt teheti meg.

Fontos tudni még , ha a köteles rész jogosultnak csak a lakcíme hiányos (személyi adatai rendelkezésre állnak, de pl. a lakcíméről visszaérkezik a tértivevény, elköltözött, nem keresték) a közjegyző a részére magyar ügyvédek közül ügygondnokot rendel ki.

Az ügygondnok a köteles részre jogosult érdekében tevékenykedik, ezért köteles rész igényt minden esetben előterjeszt.

 A köteles részt a német jog szerint pénzben kell megfizetnie az örökösnek. Ettől csak közös megegyezéssel térhetnek el, amikor is az örökössel együtt úgy dönt a köteles részre jogosult, hogy a magyar közjegyző ingatlan tulajdoni hányadban adja ki részére a köteles részt.

A pénzbeni megfizetése a köteles résznek minden esetben a hagyatéki eljárás során kell, hogy meg történjen. Nincs tehát arra lehetőség, hogy pl. részletfizetésben, vagy halasztott fizetésben egyezzenek meg a felek a magyar közjegyző előtt.

Olyan végrendelkezés esetén, amikor a külföldi örökhagyó azt jelenti ki, hogy a köteles rész ne a magyar hagyatékból kerüljön kielégítésre, a magyar közjegyzőnek idéznie kell a hagyatéki tárgyalásra a köteles részre jogosultat. Nyilatkoztatnia kell, hogy igényt tart-e vagy sem a végrendelethez képest a köteles részére.

Lehetőség van a hagyatéki eljárásban magyar ügyvédet megbízni és a meghatalmazásában egyidejűleg kijelenteni, hogy a köteles részre jogosult nem igényel köteles részt. Ez meggyorsítja a hagyatéki eljárást, hiszen egyetlen tárgyaláson a hagyaték átadásra kerül  – aznap  jogerősen  – mert az ügyvéd jogosult a tárgyaláson a fellebbezési jogról lemondani.

A külföldi örökös a jogerős végzéssel jogosult az illetékes banktól örökségét átvenni, ha bankszámlán levő pénz is, a hagyaték tárgyát képezi. Ezt csak személyesen teheti, a bank csak az örökösnek  adja ki a számla pénzt, és zárja be a számlát.

Ha ingatlan szerepel a hagyatékban, a közjegyző a  hagyaték átadó végzését megküldi az illetékes földhivatalnak ahol bejegyzik az öröklés tulajdoni jogát.