Vissza az előző oldalra

Családi jog

Házastársi/élettársi megállapodások

Share Button

Házastársak és élettársak között gyakori, hogy egy ingatlanra  csak az egyikőjük  van tulajdonosként bejegyezve.

Fontos tudni, hogy illetékmentesen bármikor bejegyezhető a másik is – házastársi illetve élettársi megállapodás keretében. Ugyanez igaz fordítva is: ha mindkét fél tulajdoni joga szerepel az ingatlan nyilvántartásban, bármikor köthetnek a felek olyan tartalmú megállapodást, hogy csak egyikőjük legyen bejegyzett tulajdonos, például mert kifejezetten csak az egyikőjük különvagyonából vásárolták az ingatlant.

Fontos tudni, azt is ha házastársak közül valamelyikőjük tulajdonában lévő telekre építenek a felek vagy az ezen telken álló házhoz hozzáépítenek, úgy közös tulajdon keletkezik. Ilyenkor csak a telek tulajdonos nevén van nyilvántartva az ingatlan földhivatalba.

Ezért az ilyen ráépítést követően javasolt, hogy a közös tulajdont és annak mértékét a felek ügyvédi okiratban rendezzék, a tulajdoni hányadokat a valóságnak megfelelően állapítsák meg. Ezen okirattal kerülnek bejegyzésre a helyes tulajdoni arányok.

Jó hír hogy az ilyen jellegű tulajdonszerzések után vagyonszerzési illeték nem kell fizetni, hiszen a házastársi illetve élettársi megállapodás keretében a bejegyző fél azt kapja, ami amúgy is az övé volt – vagyonszerzés nem történik.

Okiratszerkesztés közös megegyezéses váláshoz

Share Button

A házasságok sokszor válással végződnek. Ennek könnyítését szolgálják az ún. házastársi vagyonközösség megszüntetési megállapodások.

Ha a felek megegyeztek egymással a vagyon megosztásában és közös megegyezéssel kérik házasságuk felbontását a bíróságtól, akkor ügyvédi okiratba foglalhatják a válás és a megosztás részleteit.

Ez az okirat kerül benyújtásra a bírósághoz, aki azt jóváhagyja és ezáltal a felek elváltnak tekintendőek.

Az ügyvédi okiratban, ha közös gyermek van annak elhelyezéséről, tartásáról, láthatásáról kell egyezséget kötniük. A közös lakás használatát a jövőre nézve meg kell határozniuk.

Lehetőség van házastársi tartásra vonatkozó megállapodást kötni, de ez ritkán fordul elő.

A házastársak közös ingó és ingatlan vagyonát is érdemes ezen megállapodásba foglalni, mert így – bírósági jóváhagyással – véglegesen megszűnik a házastársak között minden közösködés.

A jóváhagyott egyezség ugyanis az ingatlan- nyilvántartásba is bejegyzést nyer.

Jó hír, hogy vagyonszerzési illetéket sem kell fizetni az ilyen jellegű vagyonmegosztás során – hiszen a házastársi közös vagyon megosztási megállapodással mindkét házas fél azt kapja, ami amúgy is az övé volt, azaz vagyonszerzés nem történik.

Javaslom tehát, hogy az okirat kellő gondossággal legyen megfogalmazva, amelyhez szakmailag jártas ügyvéd közreműködését vegyék igénybe .

Ingatlan tulajdoni jogának rendezése

Share Button

Kevesen tudják, hogy ha egy adásvételi szerződést az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztek, annak jogi sorsa még bármikor megváltoztatható. A változás kivitelezése csak a szerződő feleken múlik.

Például az adásvételi szerződés utólag közös megegyezéssel felbontható. A felbontás egyfelől azzal jár, hogy az eredeti állapotot kell a feleknek visszaállítani, másfelől hogy a szerzéssel kapcsolatosan megfizetett illetéket visszaigényelhetik  az elévülési 5 éven belül.

Előfordulhat olyan eset  is, hogy az ajándékozó – mert létfenntartásához szükséges vagy mert meghiúsult az a feltétel amiért az ajándékot adta – visszaköveteli az ajándékot. Házastársak esetén gyakori hogy  egy ingatlanra a házastársak között csak egyik van tulajdonosként bejegyezve . Közös akarattal és ügyvédi okirattal illetékmentesen bármikor bejegyezhető a másik is . Ezt hívjuk tulajdonjog rendezésnek.

Ugyanez igaz fordítva is: ha mindkét fél tulajdoni joga szerepel az ingatlan- nyilvántartásban, bármikor köthetnek a felek olyan tartalmú megállapodást, hogy csak egyikőjük legyen bejegyzett tulajdonos, például mert kifejezetten csak az egyikőjük különvagyonából vásárolták az ingatlant.

Fontos tudni, ha házastársak közül valamelyikőjük tulajdonában lévő telekre építenek a felek vagy ezen telken álló házhoz hozzáépítenek, úgy közös tulajdon keletkezik.

Ennek ellenére csak a telek tulajdonos nevén van nyilvántartva az ingatlan a földhivatalba. Az ilyen ráépítés követően javasolt, hogy a közös tulajdont és annak mértékét a felek ügyvédi okiratban  rendezzék, a tulajdoni hányadokat a valóságnak megfelelően állapítsák meg.

Ezen okirattal kerülnek bejegyzésre a helyes tulajdoni arányok. Jó hír, hogy az ilyen jellegű tulajdonszerzések után vagyonszerzési illeték nem kell fizetni, hiszen a tulajdonjog rendezéssel a bejegyző fél azt kapja, ami amúgy is az övé volt, vagyonszerzés nem történik.