Vissza az előző oldalra

Társasági jog

Azonnali (elektronikus) cégalapítás

Share Button

Jó hír, hogy gazdasági társaság (cég) ma már egyszerűen és gyorsan létrehozható Magyarországon.

A cég (Bt., Kft., stb.) az alapítás elhatározásától számítva pár nap alatt is – szerződésminta alkalmazásával, egyszerűsített eljárással – bejegyeztethető a cégnyilvántartásba.

Egyszerűsített cégeljárással történő cégalapítás lényege, hogy a Cégtörvény mellékletét képező szerződésminta aláírva kerül benyújtásra a cégbíróság felé.

Cég alapításakor a társasági forma (Bt., Kft., stb.) kiválasztásánál fontos tisztában lenni a tagok vagyoni felelősségével, továbbá azzal, hogy az adott társasági forma alapításához mekkora induló vagyon szükséges. E körben szakmailag jártas ügyvéd megbízását javaslom.

Leggyakrabban alapított társasági forma: a Korlátolt felelősségű társaság (Kft.)
Alapítható egyszemélyes, illetve több személyes Korlátolt felelősségű társaság is.
A társaság kötelezettségeiért a tag nem felel.
Kft. alapításához a törzstőke minimum összege: 3.000.000 Ft szükséges.  2016.03.15-ig  vagy az első  cégmódosításkor minden Kft törzstőkéjét ezen összegre kell felemelni. A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek, az egyes törzsbetétek mértéke azonban nem lehet kevesebb 100.000 Ft-nál. A törzsbetétnek forintban kifejezettnek és 10.000-rel maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Egy törzsbetétnek több tulajdonosa is lehet.

A cégalapításhoz szükséges adatok:
– cégnév meghatározása: e körben jegyzem meg, hogy az új cégnévnek minden egyéb cég nevétől különböznie kell.
– székhely megjelöléséhez szükséges az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a székhelyül szolgáló ingatlan használatához vagy bérleti szerződés megléte
– tevékenységi körök meghatározásánál minimum a főtevékenységet meg kell jelölni
– induló vagyon összege befizethető bankszámlára és a társaság pénztárába
– tagok személyes adatai, vagyoni hozzájárulásuk összege, nyereség és veszteség viselésének, továbbá a szavazatok számának meghatározása
– vezető tisztségviselők, azaz az ügyvezetők személyes adatai megadása

Szükséges iratok:
– személyes okmányok: személyi-, személyazonosító igazolvány, útlevél, lakcímkártya, adókártya

Cégmódosítás

Share Button

Bejegyzett társaságok esetében a törvény változása vagy a tagok elhatározása folytán kerül sor az alapító okirat módosítására.

Az első esetben például a tevékenységi körök módosulása vagy a vezető tisztségviselő munkaviszonyban való alkalmazása miatt kerül erre sor, míg a második esetben a módosítás a törzstőke csökkentése- növelése, a tagok változása, üzletrész eladás stb. miatt történhet.

A cégmódosítás során lehetőség van az un. szerződésminta alkalmazására való áttérésre is. Ennek lényege, hogy a Cégtörvény mellékletét képező szerződésminta aláírva kerül benyújtásra a cégbíróság felé. Ez egy költségkímélő eljárás, hiszen az ügyvédi munkadíjon felül csupán 18.000.- Ft megfizetése szükséges.

Ha a társaságnak bejelentett honlapja is van, melyen a közlemények rovat is feltüntetésre is került, úgy a közzétételi díjat sem kell megkeresni, valamennyi cégmódosítás a társaság weboldalán tehető közzé.

A módosítás alapja a taggyűlési jegyzőkönyv, melyet ügyvéd kell, hogy ellenjegyezzen.

A cégmódosítás elektronikus úton jut el a cégbíróságra. Az ügyvéd az okiratokat szkennelés után elektronikus mappában küldi meg a cégbíróságnak.

A cégnyilvántartásban lehetőség van angol, német stb. nyelven történő bejegyzésre is. Úgy a cégalapításhoz, mint annak módosításához a tagok személyes aláírására van szükség, melyet általában magyar ügyvéd előtt tesznek.

Az aláírás – ha a tag külföldi vagy külföldön tartózkodik- megtehető magyar képviseleti hatóság előtt is.

Külföldi magánszemély vagy társaság magyarokkal azonos módon alapíthat magyar székhelyű céget.

Fontos hogy ezt szakmailag jártas könyvelővel egyeztetve tegye meg és döntse el, hogy bejelentkezik e általános forgalmi adó hatálya alá vagy sem.

E körben jegyzem meg, hogy évente egyszer módosítható a bejelentkezés.

Kötelező egy főtevékenységet minden cégnek a cégnyilvántartásban megjelölni és ha a tevékenységek bővülnek vagy változnak, a változást az adóhivatalnak bejelenteni.

 

Üzletrész átruházása

Share Button

A legismertebb és legkedveltebb társasági forma a Korlátolt Felelősségű Társaság. Ennek oka, hogy viszonylag gyorsan egy magánszemély vagy cég által– aki lehet külföldi is – pár nap alatt létrehozható.

A Kft. törzsvagyonát az alapító tőkéje jelenti. Ezt más néven üzletrésznek hívjuk.

Kft. alapításához a törzstőke minimum összege: 3.000.000 Ft szükséges.

A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek, az egyes törzsbetétek mértéke azonban nem lehet kevesebb 100.000 Ft-nál.

A törzsbetétnek forintban kifejezettnek és 10.000-rel maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Egy törzsbetétnek több tulajdonosa is lehet.

Az üzletrész forgalomképes, azaz eladható, elajándékozható. Az értéke az az összeg, amelyet az átruházás pillanatában forgalmi értékként képvisel. Bővebben…

Cégeladás

Share Button

Betéti társaság esetében a cégeladás tulajdonképpen a tagok változását jelenti. A korábbi tagok társasági szerződés módosítása keretében kilépnek a cégből, míg az új tagok abba belépnek.

A kilépő tagokkal a társaságnak el kell számolni. A belépő tagok a társaság általános jogutódaiként veszik át a céget és működtetik azt tovább. A Korlátolt Felelősségű Társaság eladása üzletrész eladás révén valósul meg.

A tagok – egyszemélyes társaságok esetében az alapító tag – az üzletrészét általában adásvétel keretében ruházza át a vevőre.

Sokszor előfordul, hogy az adásvételi ár több, mint az alapításkor meghatározott érték – azaz a névérték.

Fontos tudni, hogy üzletrész eladáskor – ha névérték felett történik – a különbözet után 16% személyi jövedelemadót kell fizetni. Ezért érdemes például eladás előtt – törzstőke felemeléssel – az üzletrész névértékét az eladási árhoz igazítani.

A társaság tulajdonában lévő ingatlan adásvétel történhet úgy is, hogy csak az ingatlan kerül eladásra és ennek ellenértéke a társaság bevétele lesz, de úgy is, hogy a társaság kerül eladásra a tulajdonukat képező ingatlannal együtt.

Ez utóbbi esetben teljes üzletrész eladás történik, amely ellenértékét a tagok kapják. Annak megítélése, hogy melyik verzió az előnyösebb szakmailag jártas ügyvéd és könyvelő bevonásával történik. Az üzletrész eladásához ügyvédi okirat szükséges és azt a tagjegyzéken is át kell vezetni, továbbá be kell jelenteni a cégbíróságnak.

Cég megszüntetése

Share Button

Ha egy cégnek nincs tartozása  vagy a tartozásait a megszüntetés során  fogja rendezni  a társaság megszüntethető. Ehhez a tagjai elhatározása elégséges melyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. Az ilyen megszüntetést hívjuk végelszámolásnak. Bővebben…