Vissza az előző oldalra

Adásvétel

Hogyan kell eljárni, ha vak személy adja el ingatlanát?

Share Button

Feleségem egy sajnálatos betegség következtében elveszítette látását. Most szeretnénk eladni közös házunkat. Hogyan kell eljárnunk?

Cselekvőképes, de vak ügyfél esetén az adásvételi szerződést  elkészítheti ügyvéd, ám az okirat véglegesítése, érvényessé tétele és aláírása csak közjegyző előtt lehetséges.

A közjegyző a szerződés már elkészített tartalmát „teszi át „ közjegyzői okiratba. Az eljárás során szükséges két tanú, akik részt vesznek a szerződés aláírásánál. Ezen személyeket  nem a közjegyző biztosítja hanem az ügyfél.

Hogyan érhetem el, hogy javaim egy részét ne a lányom, hanem unokaöcsém örökölje?

Share Button

Saját akaratomból gépen szeretném megírni a végrendeletet ha lehet illetve ha kézzel írott a szabályosabb akkor kézzel írnám meg ! Van kettő lakóingatlan illetve egy garázs valamint ingoságok. Kérdésem ,hogy lehet illetve milyen formában írhatom meg,ha az egyik ingatlant az ingóságokkal  kizárólag az unokaöcsémre szeretném hagyni. A másik lakóingatlant valamint a garázst a lányomra ! Indokom : 71 éves beteges mozgásomban korlátozott vagyok már mint fizikai mint erkölcsi segítségre van szükségem jelenleg 106 ezer nyugdíjból élek, tartom fenn a lakásomat.

Lányom nem látogat nem tartja még csak telefonon sem velem sem az apjával a kapcsolatot volt ,hogy évekig nem keresett ,miközben voltam életmentő műtéten és egyéb több más súlyos műtéten és komoly betegségekben,ebben az esetben sem látogatott csak egy esetben .Természetesen az ápolást sem vállalná.Ellentétben az unokaöcsémmel, ő az aki orvoshoz visz vásárol nekem is és a férjemnek is minden egyéb dolgokat   csak ő végzi el naponta látogat ! Kérdésem az lenne,hogy lehet kivitelezni, hogy az egyik lakás kizárólagosan az unokaöcsém tulajdona legyen ?

Végrendelet esetén a törvényes örökös köteles részt igényt terjeszthet elő, ha nem ő a végrendelet kedvezményezettje.

Tehát ha unokaöccsére végrendelettel hagyná ingatlanát a lánya köteles részre lenne jogosult.

A köteles rész mértéke a törvényes örökrész 1 / 3-as.

Ha adásvétel jogcímen ruházza át unokaöccsére az ingatlan tulajdoni jogát és holtig tartó haszonélvezeti jogot tart fenn azon saját magának úgy köteles rész igény nincs. Ha ajándékozná az ingatlant  úgy 10 évig egészségben kellene élnie ahhoz, hogy a köteles rész igény megszűnjön.

Az ajándékozás esetén is holtig tartó haszonélvezeti jogot alapíthat az ingatlanra.

Ha unokaöccsével eltartási vagy öröklési szerződést kötne úgy 2 évig egészségben kellene élnie ahhoz, hogy a köteles rész igény megszűnjön.

Hogyan lehet egy korábbi lakót kijelenteni az általam lakott ingatlanból?

Share Button

Folyamatosan érkeznek az általam megvásárolt lakás postaládájába idegen emberek nevére küldemények. Valószínűleg korábbi bérlők lehetnek. Mi lehet az oka, hogy a posta még mindig ide jön nekik, pedig már régen elköltöztek?

Előfordulhat, hogy az általunk megvásárolt lakásba, házba korábban bejelentkezett személyek nem jelentkeztek ki, csak elköltöztek. Ez lehet az oka annak, ha küldemény érkezik a nevükre.

Ha szeretnénk meggyőződni arról, hogy van -e bárki is bejelentkezve a megvásárolt, vagy megvásárolni kívánt lakásba vagy házba, a következőt tehetjük.

Az ingatlan tulajdonosa bármelyik magyarországi okmányirodában adatszolgáltatást kérhet, melynek alkalmával szóban közlik vele, hogy ki van bejelentkezve az ingatlanába.

Ha erről tudomást szerez, de nem szeretné., hogy az a személy az ingatlanba bejelentkezve maradjon, akkor a tulajdonos „fiktiválási eljárás” keretében egyoldalúan kijelentkeztetheti az oda bejelentett személyt.

Ha a tulajdonos rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel, akkor e -papíron ki kell keresnie az illetékes önkormányzatot, és ott kérnie kell az illetéktelenül bejelentett személy fiktiválását (kijelentkeztetését)

https://epapir.gov.hu/

Az eljáráshoz, mely ingyenes, tulajdoni lapot kell mellékelni.

A kijelentésről (fiktiválásről) a hatóság az ügyfélkapunk keresztül határozatot küld a kérelmezőnek, és törli a korábban bejelentett személyt/személyeket.

 

 

 

Osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén mit tehetek annak érdekében, hogy értesítve legyek, ha a szomszéd eladja a saját részét?

Share Button

Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanon a szomszéd a tudtom nélkül eladta az ő házrészét egy számomra idegen személynek. Nem kellett volna előbb engem is megkérdeznie?

Osztatlan közös tulajdonú ingatlan eladása esetén a tulajdonostársnak elővásárlási joga van. Az elővásárlási joggyakorlást az aktuális tulajdoni lapon feltüntetett címen kell lefolytatni.

Ha Ön az ingatlan-nyilvántartásban szereplő címről már elköltözött, és a tulajdoni lapon nem aktualizált a lakcímét, akkor az elővásárlási joggyakorlás során a tértivevényes ajánlott levél valószínűleg  „nem kereste” vagy „ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza eladóhoz vagy jogi képviselőjéhez.

Ezzel Ön elmulasztotta a lehetőséget az elővételi joggyakorlásra, mert az illetékes földhivatal elfogadja/ vélelmezi, hogy nem kívánt élni ezzel a jogával.

Fontos tehát, hogy a ha ingatlan vásárolunk, s időközben a földhivatalba bejelentett állandó lakcímünk megváltozik, a lakcímadatot a földhivatalban aktualizálni kell, ellenkező esetben nem talál meg bennünket a levél, ami fontos lehet.

A lakcím aktualizálása díjmentes, csak az aktuális címet tartalmazó igazolványt vagy lakcímkártyát kell bemutatni az illetékes földhivatalban.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha névváltozás történik házasodás vagy válás miatt. A nevet ebben az esetben is aktuális igazolvánnyal ingyenesen lehet aktualizálni.

Ki felel az elhunyt haszonélvező közműtartozásaiért?

Share Button

Apósom tulajdonában van egy családi ház. A tulajdonjog 2010 óta áll fenn. Van egy haszonélvező, de nem lakott a házban, viszont minden közüzemi számla a nevére szól(villany, gáz,víz).

Sajnálatos módon a haszonélvező hosszú betegség után elhunyt, így a számlákat egy ideje nem tudta fizetni. Szeretné apósom eladni a házat, de nem tudjuk, hogy a közüzemi számlatartozásokat a tulajdonosnak ki kell-e egyenlíteni vagy mi a teendő ilyen esetben? Illetve, hogy eladás előtt a közüzemi szerződéseket át kell-e íratni a tulajdonosra, vagy hagyni kell az egész ügyet, majd a szolgáltatás megszűnik és az új tulajdonos köt új szerződést?

A közműtartozásokért haszonélvezeti jog esetében ha a haszonélvező a számlafizető, mindig az ingatlan tartozik helytállni.

Az aktuális tulajdoni lapot ha letölti azon látható, hogy a jelzálog jog be van e- jegyezve vagy nem. Ha nem, az ingatlan vevőjének a nevére való közműátíráskor fog kiderülni a közműtartozás összege, melyet az eladó tulajdonosnak kell megfizetnie.

A közmű átíráshoz szükséges a haszonélvező halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása is. A közműátírást az adásvételi szerződéssel intézi a vevő, ezért nem az eladás előtt, hanem azt követően kell azt elvégeznie.

Mi szabályozza az osztatlan közös tulajdonostársak jogait? Tulajdoni rész eladásakor van-e elővásárlási joga a tulajdonostársaknak?

Share Button

A ház amiben élek rajtam kívül 3 rokonommal közös tulajdon. Az egyik tulajdonosnak elárverezte a végrehajtó a tulajdonrészét. Ez a rész 59/600+59/600 A végrehajtó nem értesített minket tulajdonostársakat az árverésről csak amikor az már lezajlott kaptunk róla jegyzőkönyvet.

A tulajdonrészt egy ingatlanos cég vette meg 2,5 millió forintért. Mik lesznek az ő jogai? Mit tudunk tenni mi hárman megmaradt tulajdonosok azért hogy a házban maradhassunk? Illetve ezt a helyzetet jogilag hogyan lehetne megoldani?

Az ingatlan aktuális tulajdoni lapját az ügyfélkapun ingyenesen lekérheti.

Ha ezen osztatlan közös tulajdonban van Önök és a vevő is szerepel ezen jogügyletre a Ptk közös tulajdonra vonatkozó szabályai az irányadóak.

Ez azt is jelenti ha bármelyik tulajdonostárs harmadik személynek adná el ingatlanrészét a többi tulajdonostársnak elővásárlási joga van.

Megvásárolható-e egy kivett zártkerti ingatlan kifüggesztés nélkül?

Share Button

2016-ban a KFT-m ahol egyedüli 100 %-os tulajdonos vagyok megvásárolt két egymás melletti művelés alól kivett zártkerti ingatlant. Szeretném kivenni a KFT- ből és mint magánember megvenni. Kikerülhető a kifüggesztés 60 napja?

A kivett zártkert nem minősül földnek, nem tartalmaz aranykoronát ezért adásvétele esetén kifüggeszteni/jóváhagyatni a vonatkozó szerződést nem kell.

A művelés alól kivett zártkert a belterületi ingatlanokkal azonos megítélésű, így az arra vonatkozó adásvételi szerződést nem kell biztonsági okmányon készíteni és közvetlenül érkeztethető az illetékes földhivatalba.

Kettős állampolgárság esetén be lehet -e írni mindkét állampolgárságot az adásvételi szerződésbe?

Share Button

Egy ideje fontolgatjuk, hogy Magyarországon vásároljunk ingatlant. Jelenleg külföldön élünk és kettős román-belga állampolgárok vagyunk.

Egy esetleges ingatlanvétel esetén megválasztható mely személyi alapján történjen az ingatlan vétele és bejegyzése ?Feltételezem, hogy mindkettő alapján (román és belga) nem lehetséges.

Haláleset alkalmával milyen nehézségek merülnek fel az örökösök számára ha van ingatlan mely egyik (pl. belga) s van olyan is mely másik (pl. román) személyazonosság alapján került bejegyzésre. Mennyire egyszerű vagy bonyolult s mily módon történik az analógia megállapítása, miszerint tulajdonképpen egyugyanazon személyről van szó ?!

EU állampolgár a magyar állampolgárokkal azonosan vásárolhat Magyarországon lakóingatlant. Az adásvételi okiratban kettős állampolgársága esetén mindkét állampolgársága feltüntethető.

Ha a vásárolt ingatlan öröklés tárgyát fogja képezni európai öröklési bizonyítvánnyal lehet a magyar ingatlant az örökös nevére bejegyezni.

Mi a megoldás, ha haszonélvezettel terhelt ingatlan haszonélvezője nem tudja aláírni az adásvételi szerződést?

Share Button

Édesanyámnak haszonélvezeti joga van a családi házra. Ő 1 hónapja kómába került, szeretnénk eladni a házat. Őneki van egy másik családi ház is a nevén, amiben én lakom.Van valami megoldás?

Haszonélvezeti joggal terhelten is eladható az ingatlan. Az adásvételhez nem kell, hogy a haszonélvező szerződő fél legyen, a szerződést aláírja.

Esetleges halála esetén a haszonélvezeti jog a halotti anyakönyvi kivonat másolatával töröltethető az ingatlan nyilvántartásból.

Pótolható-e az adásvétel, ha kiderül hogy kimaradt egy helyrajzi szám?

Share Button

2011-ben vettem egy osztatlan közös tulajdonban lévő szőlő-szántó megnevezésű ingatlant, melyről 2019-ben kiderült, hogy két helyrajzi számon fekszik.

Sajnos az Adás-Vételi szerződés csak egy helyrajzi számmal készült.

Kérdésem: Mit lehet tenni 10 év után, hogy az ingatlan a nevemre kerüljön? Az eladó vette észre és hívta fel a figyelmemet erre a tényre, mondván,hogy ő mindent eladott nekem , én kifizettem, neki nincs követelése. 888m2-ről van szó.

Másik kérdésem: Napjainkban van-e területi korlát, hogy mekkora földrészt vásárolhatok meg a fent leírt osztatlan közös tulajdonból?

Az hiányzó adásvételi szerződést aktuálisan meg kell kötnie eladóval. Az ingatlan aktuális tulajdoni lapja dönti el, hogy a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik e az ingatlan.

Ha nincs rajta aranykorona egyszerű adásvételi szerződéssel a nevére veheti.

Ha van rajta az adásvételi szerződést ki kell függeszteni és az illetékes megyei földhivatallal jóvá kell hagyatni. Fontos tudni, hogy földműveseknek és a Ptk. szerint a tulajdonos társaknak elővásárlási joguk van. Az eljárás kb fél évig tart mire az Ön tulajdoni joga az illetékes földhivatalnál be lesz jegyezve.

A nem földművelsmagyar állampolgár 10.000 m2-ig szerezhet földet, amelybe be kell tudni a már meglévőt is (földműves 300 hektárig).

1 / 9 oldal12345...Utolsó »