Vissza az előző oldalra

Adásvétel

Kettős állampolgárság esetén be lehet -e írni mindkét állampolgárságot az adásvételi szerződésbe?

Share Button

Egy ideje fontolgatjuk, hogy Magyarországon vásároljunk ingatlant. Jelenleg külföldön élünk és kettős román-belga állampolgárok vagyunk.

Egy esetleges ingatlanvétel esetén megválasztható mely személyi alapján történjen az ingatlan vétele és bejegyzése ?Feltételezem, hogy mindkettő alapján (román és belga) nem lehetséges.

Haláleset alkalmával milyen nehézségek merülnek fel az örökösök számára ha van ingatlan mely egyik (pl. belga) s van olyan is mely másik (pl. román) személyazonosság alapján került bejegyzésre. Mennyire egyszerű vagy bonyolult s mily módon történik az analógia megállapítása, miszerint tulajdonképpen egyugyanazon személyről van szó ?!

EU állampolgár a magyar állampolgárokkal azonosan vásárolhat Magyarországon lakóingatlant. Az adásvételi okiratban kettős állampolgársága esetén mindkét állampolgársága feltüntethető.

Ha a vásárolt ingatlan öröklés tárgyát fogja képezni európai öröklési bizonyítvánnyal lehet a magyar ingatlant az örökös nevére bejegyezni.

Mi a megoldás, ha haszonélvezettel terhelt ingatlan haszonélvezője nem tudja aláírni az adásvételi szerződést?

Share Button

Édesanyámnak haszonélvezeti joga van a családi házra. Ő 1 hónapja kómába került, szeretnénk eladni a házat. Őneki van egy másik családi ház is a nevén, amiben én lakom.Van valami megoldás?

Haszonélvezeti joggal terhelten is eladható az ingatlan. Az adásvételhez nem kell, hogy a haszonélvező szerződő fél legyen, a szerződést aláírja.

Esetleges halála esetén a haszonélvezeti jog a halotti anyakönyvi kivonat másolatával töröltethető az ingatlan nyilvántartásból.

Pótolható-e az adásvétel, ha kiderül hogy kimaradt egy helyrajzi szám?

Share Button

2011-ben vettem egy osztatlan közös tulajdonban lévő szőlő-szántó megnevezésű ingatlant, melyről 2019-ben kiderült, hogy két helyrajzi számon fekszik.

Sajnos az Adás-Vételi szerződés csak egy helyrajzi számmal készült.

Kérdésem: Mit lehet tenni 10 év után, hogy az ingatlan a nevemre kerüljön? Az eladó vette észre és hívta fel a figyelmemet erre a tényre, mondván,hogy ő mindent eladott nekem , én kifizettem, neki nincs követelése. 888m2-ről van szó.

Másik kérdésem: Napjainkban van-e területi korlát, hogy mekkora földrészt vásárolhatok meg a fent leírt osztatlan közös tulajdonból?

Az hiányzó adásvételi szerződést aktuálisan meg kell kötnie eladóval. Az ingatlan aktuális tulajdoni lapja dönti el, hogy a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik e az ingatlan.

Ha nincs rajta aranykorona egyszerű adásvételi szerződéssel a nevére veheti.

Ha van rajta az adásvételi szerződést ki kell függeszteni és az illetékes megyei földhivatallal jóvá kell hagyatni. Fontos tudni, hogy földműveseknek és a Ptk. szerint a tulajdonos társaknak elővásárlási joguk van. Az eljárás kb fél évig tart mire az Ön tulajdoni joga az illetékes földhivatalnál be lesz jegyezve.

A nem földművelsmagyar állampolgár 10.000 m2-ig szerezhet földet, amelybe be kell tudni a már meglévőt is (földműves 300 hektárig).

Több elővételi jog jogosult esetén ki lesz a vevő?

Share Button

Osztatlan közös tulajdon értékesítése esetén ha 2 tulajdonostárs is meg szeretné venni az ingatlan részt, de eltérő hányadban tulajdonosok, köteles vagyok e a magasabb tulajdoni résszel rendelkezőknek értékesíteni azt?

Osztatlan közös tulajdonban levő tulajdoni hányad eladása esetén a tulajdonos társak elővételi joggal bírnak. Nem kerülhető ki az elővásárlási jogról lemondatás.

Ha valamely tulajdonos társ él ezen jogával az övé az eladásra szánt ingatlanrész. Ha többen élnek ezen jogukkal tulajdoni hányadaik arányában övék az eladandó ingatlanrész. Ha többen élnek elővásárlási jogukkal  – de az egész eladandó ingatlanrészre  – úgy közülük az eladó választ és a kiválasztott tulajdonos társé az eladandó ingatlanrész.

Van- e lehetőség ingatlant eladni részletre? Ha igen mi a menete?

Share Button

Jogilag van e lehetőség ingatlant eladni részletre? Ha igen mi a menete?

Tulajdonjog fenntartással eladható az ingatlan részletfizetéssel. Ilyenkor az eladó általában tulajdonjog átruházó nyilatkozatot ír alá és helyez ügyvédi letétbe az okiratot szerkesztő ügyvédnél, azzal, hogy ha a teljes vételár igazoltan megfizetésre került a tulajdonjog átruházó nyilatkozatot érkezteti az illetékes földhivatalnál.

E körben az adásvételi szerződés már az aláírást követően be lesz nyújtva a földhivatalhoz. Ha a részletfizetés 6 hónapnál hosszabb időtartamú, akkor a vevő neve bejegyzésre kerül az ingatlan tulajdoni lapjára az eladó tulajdoni jogának fenntartása mellett.

Ha a részletfizetés nem haladja meg a 6 hónapot a vevő tulajdoni jog bejegyzési kérelme széljegyzésre kerül az ingatlan tulajdoni lapján függőben tartással. Mindkét esetben a vevő tulajdoni joga akkor kerül bejegyzésre, ha a teljes vételár eladónak megfizetésre került.

Megakadályozhatja -e a társtulajdonos ingatlanom eladását?

Share Button

Egy osztatlan közös tulajdonú telek 4/5 része az én tulajdonom. Az 1/5 rész másé. A kisebb rész tulajdonosát elővásárlási jog illeti meg, tudom.

2X küldtem ki hivatalos formában az eladási szándéknyilatkozatot.

Válasz: ” Az elővásárlási jogomról soha nem mondok le, és megvenni sem tudom, mert nincs pénzem. ”

Meddig akadályozhatja meg a tulajdonrészem eladását ? Ilyenkor milyen lehetőségeim vannak a helyzet megoldásához ?

Az elővásárlási szándék kifejezése nem lehet más, minthogy ugyan olyan feltételekkel mint harmadik személy vevő élek elővásárlási jogommal és az ingatlant megvásárolom.

Minden ettől eltérő társtulajdonosi nyilatkozat elővásárlási jogról lemondást vélelmez, melyet a földhivatal akceptál.

 

Tulajdonos hozzájárulása nélkül megváltoztatható-e a tulajdonosi státusz?

Share Button

Anyósom a saját tulajdonát a két fiára íratta. 78 éves és az egyik fiáról le szeretné venni a tulajdonosi státuszt. Szeretné tudni,hogy ezt megtehet-e? Ha igen kihez kell fordulni?

Kizárólag közös akarattal tudnak a fennálló helyzeten változtatni. E körben tehát a tulajdonos valamilyen jogcímen – adásvétel, ajándékozás stb – tudja a tulajdonát átruházni/visszaruházni. Egyoldalú jognyilatkozattal tulajdonjogot „elvenni” nem lehet.

Elővásárlási jog gyakorlása esetén mennyi foglaló jár vissza a vevőnek?

Share Button

Külterületi telket szeretnék vásárolni 2 egymás melletti személytől.

Kérdésem a  következő: Ha valaki elővásárlási jogával élve meg akarja venni előlem a telket, akkor köteles -e neki eladni az eladó ?

500.000 Ft foglalót fizettem a tulajdonosnak. Ha mégsem én vásárolom meg a telket, hanem egy elővásárlási joggal rendelkező, , akkor a foglaló szabályának megfelelő dupla foglalót kötelesek nekem kifizetni? Ügyvédi költségeimet megtéríti valaki, ha előlem felvásárolják a telket?

Egymás melletti földek vásárlásakor lehetőség van az adásvételi szerződésben együttes vételárat meghatározni. Elővásárlás esetén mindkét telket meg kell venni, nem lehet a földek között csemegéznie az elővásárlónak.

A Földforgalmi Törvény foglaló adását érvényesen nem engedi, tekintve, hogy a szerződés meghiúsulása az elővásárlás intézménye miatt törvényen alapul. Így Ön mint vevő dupla foglalót elővásárlás miatt jogalappal nem igényelhet. Az ügyvédi költség az adásvételi szerződésben rögzíthető akként is, ha elővásárlás történik, azt az elővásárlónak meg kell fizetnie a vevő részére.

Elesik-e a 35 év alattiak első lakásvásárlási kedvezményétől, aki korábban vásárolt egy tárolót?

Share Button

A 35 év alattinak járó illetékkedvezménnyel kapcsolatban szeretnék kérdezni. 21 éves fiatal vagyok, eddig még soha semmiféle ingatlan nem volt a nevemen. Szeretnék vásárolni egy tárolóhelyiséget.

A kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy ha most vennék egy tárolót, az a későbbiekben nem akadályozná meg, hogy megkapjam a 35 év alattinak járó illetékkedvezményt, ha mondjuk kb. 10 év múlva már tudnék venni egy kis 15 millió Ft alatti lakást? Valamint még azt szeretném kérdezni, hogy tároló vásárlásánál mire kell odafigyelnem, hogy ne verjenek át (tulajdonjog, stb).

A vonatkozó tulajdoni lap ismeretének hiányában általánosságban elmondható, hogy a tároló nem önálló helyrajzi számon szokott szerepelni, hanem például alapító okiratban meghatározott helyiség címszó alatt, mely a társasházi közös tulajdon része.

Ha az Ön által vásárolandó tároló önálló helyrajzi szám alatti akkor  az önállóan forgalomképes, rá érvényes szerződés köthető. Az illeték kedvezmény az első lakás szerzéshez kapcsolódik, így a tároló e körben nem releváns.

 

Föld ajándékozása esetén van-e elővásárlási joga a tulajdonostársaknak?

Share Button

Édesapámnak hagyatékból tulajdon része van egy föld részben amely 600 négyzetméter körülbelül. Van négy testvére, de kettő már elhunyt az elhunyt testvérek részét lánya és fia örökölték meg.

Az elhunyt testvér fia és az egyik testvér aki még él,szeretne lemondani édesapám javára a tulajdon részéről ajándékozás címmel. Szeretném tudni hogy ez hogyan lehetséges vagy hogyan van rá mód és hogy milyen kötelezettségeim vannak azzal a két tulajdon részel rendelkező személlyel szemben aki meg tartja a részét?

Tudomásukra kell hoznom hogy édesapám részére lemond a másik két tulajdonos vagy nem? Van elővásárlási joguk vagy nem?

A Földforgalmi Törvény preferálja a családon belüli vagyonmozgást. Így a testvérekig bezárólag lehetőség van a föld ajándékozására. Fontos tudni, hogy ajándékozáskor az esetleges többi tulajdonos társnak elővásárlási joga nincs. Az ilyen szerződést biztonsági okmányon kell készíteni , nem kell kifüggeszteni, jóváhagyni. Földműveseknek elővásárlási joga nincs.

 

1 / 8 oldal12345...Utolsó »