Vissza az előző oldalra

Egyéb adójogi kérdések

Igényelhető-e cserét pótló kedvezmény nyaraló eladás után történő lakásvásárlás esetén?

Share Button

2017. márciusában értékesítettünk egy ” belterület kivett hétvégi ház udvar” besorolású ingatlant 10 MFt-ért. Szeretnénk lakást vásárolni belőle “a leendő lakás vételára 17 ?Ft” lenne az egy év letelte előtt. Kérhető-e illetékkedvezmény?

Cserét pótló illetékkedvezmény csak lakóingatlan eladása és egy éven belüli vásárlása esetén igényelhető .

Befolyásolja-e adójogi szempontból mezőgazdasági ingatlan eladása egy lakóingatlan vásárlásával összefüggő illetékfizetési kötelezettséget?

Share Button

Értékesíteni szeretnénk egy külterületi ingatlant. Az ingatlan egy fél hektáros legelő, ami 2010 óta magánszemélyként a nevemen van. A területre cégünk épített egy épületet parkolóval, erre a részre a cégnek a földhivatalnál bejegyzett használati jogot adtam, az épület a térképen fel lett tüntetve.

A kérdésem az, hogy Ön szerint mi lenne adózás szempontjából a legkézenfekvőbb módja az épület és a terület együttes eladásának? A cég eladása egyértelműnek tűnik, a fő kérdés inkább a legelő eladása, mert ezután magánemberként szeretnék lakóingatlant vásárolni.

A tulajdoni lap ismerete nélkül az elmondottak alapján osztott tulajdon áll fenn egy külterületi ingatlanon.

Mivel a földterületet nem földműves magánszemély vevő ugyanúgy megvásárolhatja, mint a cég tulajdonban álló felépítményt – és a Vevő személye egyezősége miatt az osztott tulajdon is megszűnik – az adásvételek kivitelezhetőek, csupán a föld adásvétel érvényessége kb. fél évet vesz igénybe, annak jóváhagyása miatt.

A lakás vásárlását illetékfizetési szempontból ezen ügyletek nem befolyásolják.

Első lakásvásárló 35 év alatti illetékkedvezménye igánybe vehető-e közösen vásárolt ingatlanra?

Share Button

Használt ingatlant szeretnénk vásárolni. Ez lenne az első lakásunk az élettársammal.Én betöltöttem már a 35 életévemet de a párom még nem.

Ő jogosult-e az 50% os kedvezményre az illetéket illetően ha az ingatlanban 50-50%os tulajdoni hányadunk lenne? Az ingatlan ára nem éri el a 15 millió Ft-ot és egyikőnknek sincs tulajdoni jogában, haszonélvezeti jogában 50% –ot elérő vagy azt meghaladó ingatlana.

Az illetékkedvezmény személyes jog – nem feltétele közös tulajdon vásárlása esetén a fennálló házasság. Így  élettársa  személyi és tárgyi körülménye az előadottak alapján mindenben megfelel  –  a vásárolandó ingatlant is figyelembe véve –  hogy 2 % vagyonszerzési illetéket fizessen a 4 % helyett.

Van-e szja fizetési kötelezettség haszonélvezetről történő ingyenes lemondás esetén?

Share Button

Gyermekeim tulajdonában álló, haszonélvezeti jogommal terhelt , 1990. évben szerzett lakás eladása esetén lemondhatok-e ingyenesen haszonél- vezeti jogomról, kell-e jövedelemadót fizetnem?

Ingyenes haszonélvezeti jog megszüntetése ajándékozásnak tekintendő. Aki ajándékoz az jövedelmet nem realizál, ezért SZJA-t sem fizet.

Illetékmentesen szerzett termöföld átminősítését követően várható-e az illeték utólagos kiszabása?

Share Button

2015-ben földművesként vásároltam a Balaton északi részén zártkerti ingatlant/szőlő, gazdasági épület megnevezéssel/, 2016 márciusában került a nevemre. A termőföld részre kértem az illetékmentességet, amit megkaptam. Kérdésem, kérhetem-e a zártkert átminősítését illetékbírság nélkül 2016 dec 31-ig?

Regisztrált földművesként kapott visszterhes vagyonszerzési illetékmentesség a vétel tárgyához is kapcsolódik nem csak a vevő személyéhez. Ha 5 éven belül a vétel-tárgy vonatkozásában jogilag megszűnik a mezőgazdasági művelhetőség az illetékmentesség engedélyezéskor fennállt körülmények oly mértékben változnak meg, mely a mentesség jogalapját megszüntetik, így várhatóan késedelmi pótlékkal növelten kerülhet sor az illeték-kiszabásra. Javaslom, hogy ez ügyben ne mellőzze az illetékes NAV írásbeli tájékoztatását megkérni az átminősítést megelőzően.

Kinek a feladata a B400 NAV lap kitöltése és beküldése?

Share Button

Végrehajtótól vettem árverésen egy telket aminek most küldte meg az árverési jegyzőkönyvét, azonban a Földhivatalban azt mondták hogy a B400 NAV Adatlapot nem küldte el nekik a végrehajtó. Mi a teendő?

Az eladó (adós) adatait én nem tudom így csak a saját adataim tudtam beadni, az eladó (értékesítő) adataihoz a végrehajtó adatait kell írni. Ezt nem a végrehajtónak kellett volna intézni?

A B400 NAV adatlapot az okiratot szerkesztő ügyvéd, közjegyző, végrehajtó jogosult és köteles kiállítani. Az adatlap a tulajdonjog változást előidéző okirattal egyidejűleg került benyújtásra az illetékes földhivatalnál, ahonnan a NAV-hoz kerül továbbításra.

Külföldról származó hagyaték utám kell-e Magyarországon adózni?

Share Button

Tegnapi nap tudtam meg, hogy édesapám az egyik testvére után, aki Ausztráliában élt meghalt még 2014-ben és most kerestek meg minket egy ottani ügyvédi irodából az örökléssel kapcsolatosan. Egy családi ház 30%-át fogja örökölni. De mivel eladják a házat így annak vételárát fogják átutalni. Azt szeretném kérdezni, hogy édesapámnak van-e valamilyen adózási kötelezettsége itt Magyarországon, aki már 75 éves nyugdíjas.

1993. évi XXXVI. törvény a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén, Canberrában, az 1990. évi november hó 29. napján aláírt Egyezmény alapján, az Ausztráliában eladott ingatlan után ha adót kell fizetni, azt Magyarországon még egyszer nem kell.

Minden kettős adóztatást elkerülő egyezmény lényege, hogy ha egy államban adózás történik, a másik államban adófizetés alól mentesül az adóalany.

Magyarországon egy ingatlan eladásánál, ha az lakóingatlan és 5 éve az eladó tulajdona nem kell sem adót, sem adóbevallást tenni. Az ausztrál ügyvédi iroda tudja megválaszolni, hogy az örökség eladása után kellett vagy sem adózni. Magyarországon nem kell.

Adóköteles-e örökség tárgyát képező autó eladása?

Share Button

Apukám halála után örököltünk egy autót amely apukám nevén volt, ezt az autót osztályos egyezséggel anyukámra hagytuk. A hagyatéki eljárás után anyukám az autót eladta. Azt szeretném megkérdezni hogy van-e bármiféle adófizetési kötelessége anyukámnak az eladás után?

Örökség tárgyát képező autó eladása nem adóköteles.

Felel-e az adóstárs az állam által megörökölt gépjármű hiteléért?

Share Button

Az elhunyt még életében vásárolt egy személygépkocsit, hitelre. A szerződés létrejöttéhez kezes/adóstárs kellett, amit sajnos elvállaltam. Kiderült, hogy a részleteket nem fizette az illető, így a bank engem vett elő, bar-listás is lettem, mivel nem fizettem.

Voltak örökösök, de ezek mindegyike lemondott az örökségről, végső soron az állam örökölt mindent, az autót is, jogerősen. A kérdésem az, hogy rajtam követelheti-e a bank ezek után a tartozást vagy az állam fogja ezt kifizetni?

Külön kell választani az öröklés visszautasítását és az adóstársi mivoltot. Első esetben az állam mint kényszer /végső örökös  szerepel, míg az adóstárs egyetemleges felelős a tartozásért.

Mi a legegyszerűbb megoldás kiskorú tulajdonában lévő lakás bérbe adásából származó adózásra?

Share Button

Lányom jelenleg külföldön él, budapesti lakását értékesíteni fogja (ezt 5 éven túl vásárolta). Ennek az összegnek egy részéből vásárolna egy kisebb méretű lakást a kiskorú 13 éves gyermeke számára.

Mivel még nem szándékoznak visszajönni Magyarországra ezt a lakást, ami a lánya tulajdonában lesz, szeretné albérlőknek kiadni.

Kérdésünk, hogy ez megvalósítható-e? milyen formában? adózást a gyermeknek kell megtenni? és az albérletből származó összeggel ki, hogyan rendelkezhet? Van-e elszámolási kötelezettség erről az összegről pld a Gyámhatóság, vagy egyéb hatóság felé?

Javaslom, hogy a kiskorú gyermek nevére vásárolandó ingatlanra édesanya holtig tartó haszonélvezeti joga legyen bejegyezve, mert ezáltal a haszonélvező lehet a bérbeadó, ő kapja a bevételt és ő adózik.

A későbbiekben a haszonélvező gyermeke javára bármikor ingyenesen lemondhat a haszonélvezeti jogáról, ami illetékmentes ajándékozásnak számít.

Ha nem alapítanak haszonélvezetet, a fentiek a gyermekre lesznek irányadóak.

 

1 / 2 oldal12