Vissza az előző oldalra

Helyi adó

Követelhet-e az önkormányzat az eladott ingatlanra ingatlanadót?

Share Button

Solymári ingatlanunkat eladtuk 2016 június 22-én. Ennek ellenére az önkormányzat a második féléves ingatlan adó befizetési felszólítást küldte ki nekünk. Lehetséges ez. Mit tehetünk ellene?

Az ingatlanadót a tárgyévben mindig annak kell fizetnie, aki a tárgyév január 1-én az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett tulajdonos. Az adót két egyenlő részletben március és szeptember hónapban kell megfizetni.

Ez a szabály érvényes arra az esetre is, ha az ingatlan a tárgyévben eladásra kerül. A gyakorlatban van arra lehetőség – eladó vevő közös megegyezése alapján – hogy a vevő magára vállalja a tárgyévi ingatlanadó teljes vagy fele részének megfizetését.

Követelehető-e visszamenőleg a meg nem fizetett helyi adó?

Share Button

Építményadó megfizetésére köteleznek 5 évre visszamenőleg! 2007-ben költöztünk ide. Anno az adás-vételi szerződéssel besétáltunk a Földhivatalhoz és az Okmányirodában is. Részünkről a kötelező dolgokat letudtuk.Nem volt tudomásunk ilyen helyi adóról.

Utólag beszéltem pár ismerőssel és nekik automatikusan küldte a polgármesteri hivatal a csekket. Nekünk miért nem? Kérdésem az lenne, hogy ha nem a mi hibánkból nem fizettük eddig az adót, akkor is 5 évre visszamenőleg kérhetik?

5 év elévülési időn belül joga van a hatóságnak az adó kivetésére, annak behajtására. Ezen időtartamon túl is joga van, ha korábban valamely jogi cselekményével a hatóság az elévülési időt megszakította. Az elévülés megszakadás időpontjától az 5 év újra kezdődik.

Építményadó csökkentése haszonélvező bejelentésével

Share Button

Siófokon rendelkezem lakóházzal. Mivel nem vagyok állandó lakosként bejelentkezve, sokallom a fizetendő ingatlanadó mértékét.

Egyik unokám itt dolgozik siófokon, és a házamban lakik, a másik Ausztriában egyetemista. Szeretném tudni, van –e lehetőségem arra, hogy a fizetendő helyi adó mértékét valamilyen módon csökkentsem?

A válaszhoz tudni kell, ha az ingatlan tulajdonosa, vagy haszonélvezője életvitel szerint lakcímkártyával igazolhatóan állandó lakosként van az ingatlanba bejelentve, akkor a helyi adó mértéke lényegesen kevesebb. Siófokon pl. 80 m2-ig adómentességet élvez a tulajdonos vagy a  haszonélvező.

Javaslom, hogy unokájára ajándékozzon (unokájával alapítson) haszonélvezetet. Ehhez ügyvédi okiratba foglalt haszonélvezeti jog  alapítás szükséges. Az okirat alapján az ingatlan tulajdoni lapjára jegyzik fel a haszonélvezeti jogot.

Sokan nem tudják, hogy, haszonélvezeti jogot határozott időre (néhány évre is) lehet alapítani, nem csak élethosszig tartóan. Továbbá haszonélvezet alapítható az ingatlan egy részére vagy egészére is. Megjegyzem, ha csak a fél ingatlanra jegyeztetnek fel haszonélvezetet, akkor az ingatlanadó kedvezmény is csak az ingatlan felére vonatkozik.

Az elmondottak természetesen külföldi és magyar állampolgárokra egyaránt vonatkoznak. Fontos tudni, hogy a haszonélvezeti jog alapítása egyenes ági rokonok között ajándékozásnak minősül és ez által illetékmentes. Az okiratszerkesztésen túl csupán a földhivatali eljárás díját kell megfizetnie.

Tájékoztatom, hogy lehetősége van arra is, hogy egyidejűleg mindkét unokáját megajándékozza haszonélvezettel akár a teljes ingatlanra vonatkozóan. Az Ön esetében a helyi adó kedvezmény igénybe vételéhez elegendő, ha csak a siófokon dolgozó és élő unoka jelentkezik be az ingatlanba.

Ha egyidejűleg több unokája javára ajándékoz haszonélvezetet, akkor a földhivatali  bejegyzési illeték nem többszöröződik (csak egyszeres díjat kell fizetnie: 6600.-ft-ot).

Meddig követelhető a helyi adó visszamenőleg?

Share Button

Az önkormányzat 4 évre visszamenőleg 38 m2-es lakás után szabta ki a helyi adót, arra hivatkozással, hogy 2009-ig 60 m2 volt bejelentve, de 2009-től 98 m2.

Mit tehetek ellene? Jogos-e az intézkedés, miért nem időszerűen aktuálisan róják ki az építményadót?

Az adó-megállapításra és – beszedésre való jog elévülésének ideje öt év: kezdete a bevallási kötelezettség évének utolsó napja.

Az Ön által megküldött iratokból megállapítható, hogy az adóról készült bevallásnál 2009. év előtt 60 m2 volt az alapterület.

2009. évtől az alapterület 98 m2-re változott (ez áll az adóhatósági iratban és az alaprajzok is alátámasztják!)

2009. évre és a következő évekre vonatkozó adó beszedésének elévülése 2009. december 31-én kezdődik és öt év elteltével ugyanazon a napon, vagyis 2014. december 31- én ér véget.

Az önkormányzati adóhatóság az elévülési időn belül jogszerűen rótta ki visszamenőleg a különbözetet és a jövőre nézve is jogszerűen állapította meg a magasabb összeget – melyet csak tudomásul venni érdemes.