Vissza az előző oldalra

Illetékmentesség

Zártkerti ingatlan vásárlásához igénybe vehető-e az első lakást vásárlók kedvezménye?

Share Button

Májusban eladtam a házamat mely fele részben az enyém negyed-negyed részben a fiaimé volt. A házat 11.9 millióért adtuk el. Jövedelem adó nincs mivel 20 éve laktunk már ott.

Az egyik fiam Ausztriában vett házat, abba segítettem 1/3 részben ,a másik fiamnak Szegeden egy zártkertet 4.6 millióért vettem. Az teljesen a fiam nevére ment.

A fiam aggódik, hogy számon kérik-e tőle, hogy honnan van 4.6 milliója mikor a ház eladásból csak 3 millió illette volna meg. Szerintem szülő adhat a gyerekének pénzt.

Illetékkedvezményt lehet-e kérni zártkertre amin ház is van, mivel egy éven belül lett vásárolva, vagy azért mert a fiamnak első saját tulajdona lett és a régi házban csak negyed része volt? (igaz 40 éves már). Utólag rakhatok-e rá haszonélvezetet ?

Szülő és gyermek közötti pénzajándék illetékmentes. Zártkerti vételt illetékkedvezmény alapjául nem lehet számítani még akkor sem, ha három éven belül lakóházat adott el a vevő. Ugyanígy nem lehet zártkertre első lakás kedvezményt igénybe venni sem.

Közeli hozzátartozó javára utólag is alapítható zártkerti ingatlanra haszonélvezet kifüggesztés, jóváhagyás nélkül max. 20 évre, illetékmentesen.

Milyen illetékvonzata van, ha a szülő haszonélvezet alapít gyermeke ingatlanán?

Share Button

Milyen adóvonzata van a haszonélvezeti jog szülőre való bejegyzésének?

A lakás két éve van gyermekünk tulajdonában. Szeretné édesapjának ajándékozni a lakás haszonélvezeti jogát. Ebben az esetben is igaz, hogy “közeli hozzátartozó javára alapított haszonélvezet illetékmentes. “?

Szülő és gyermek viszonylatában alapított ( ajándékozott ) haszonélvezeti jog után a haszonélvezőnek nem kell ajándékozási illetéket fizetnie.

Új lakás vásárlása esetén milyen illetékkedvezmény vehető igénybe?

Share Button

Új lakást vásárolunk házastársammal . A vételár meghaladja a 15 millió Ft-ot. Ha úgy vennénk, hogy én a felét és a férjem szintén az 50% át akkor nem kell illetéket fizetnünk mert egyenként 15 millió alatt vagyunk? Ha igen külön- külön kell szerződést kötni vagy egyben?

A 15 milliós értékhatár az ingatlanhoz kötődik.  Ha ennél magasabb értéken vásárolnak  -akár osztatlan közös tulajdonba együtt   – nem igényelhető illetékkedvezmény.

A ház milyen készültségi állapota fogadható el az illetékmentesség szempontjából?

Share Button

Amennyiben az építési telek megvételekor vállalom, hogy 4 éven belül felépül a ház, és kérem az illetékmentességet, de ez mégsem sikerül, milyen fizetési kötelezettségem keletkezik? Egyáltalán a ház milyen készültségi állapotát fogadják el az illetékmentesség szempontjából?

Késedelmi pótlékkal növelt összeggel kell a vagyonszerzési illetéket megfizetnie.

A használatba vételi engedéllyel igazolható a kért illetékmentesség feltételének teljesítése.

Ha a telek vásárlásakor az azon fennálló  épületen tető van -illetékmentesség már nem igényelhető

 

Van-e illetékfizetési kötelezettség nagyszülőről unokára történő ajándékozás esetén?

Share Button

Ha nagyszülő unokájának szeretne ajándékozni egy vidéki telket, milyen mértékű illeték terheli?

Közeli hozzátartozók közötti ajándékozás után nem kell ajándékozási illetéket fizetnie a megajándékozottnak.

Kaphat-e 35 év alattiaknak járó illetékkedvezményt, aki örökléssel szerez ingatlant?

Share Button

Kaphat-e testvérem 35 év alattiakat megillető első lakáshoz jutóknak járó lakás-szerzési illetékkedvezmény, ha a lakáshoz öröklés útján jutott hozzá?

Az örökölt ingatlan esetében a 35 év alatti kedvezmény nem vehető igénybe, ugyanis, ez a  kedvezmény csak visszterhes vagyonszerzés esetében alkalmazható, és az öröklés nem visszterhes, azaz nem ellenérték fejében történő szerzés.

Hogyan ajándékozhat ingatlant nagynéni az unokahúgra illetékmentesen?

Share Button

Idős nagynéném tulajdonában lévő nyaraló ingatlan tulajdonjogát szeretné rám átruházni.

Hogyan lehet ezt illetékmentesen kivitelezni?

Az illetékmentesség abban az esetben áll fenn, ha első körben nagynénje édesanyjának, majd azt követően édesanyja Önnek ajándékozza az ingatlant.

Mikortól számít a telek beépítési kötelezettség?

Share Button

Vásároltunk egy telket, amin még nincs közmű.

Mikortól kezd el ketyegni a 4 év beépíthetőség?

Az adásvételi szerződésben lehet vállalni a vevőnek, hogy az adásvétel tárgyát képező telket 4 éven belül lakóházzal építi be. A kötelezettségvállalás a szerződés aláírásával joghatályos.

Kell-e vagyonszerzési illetéket fizetnem, ha a gyermekem nevére vásárolt lakásra haszonélvezetet alapítok?

Share Button

52 éves vagyok, 22 éves felnőtt gyermekemnek  9 mft-ért kis lakást vásárolok  (első lakást szerző)az én haszonélvezeti jogommal.

A gyermeknek mennyi vagyonszerzési  illetéket kell fizetnie és  nekem is kell-e fizetnem a vagyoni értékű jog után a 4%-ot, azaz ki mennyi illetéket fizet, ha 100%-on van haszonélvezet és mennyit, ha 10%-on van haszonélvezet?

Ha 100 %-on  van  haszonélvezet  a gyermek  6.3 Mft után fizet 2 %-ot azaz 126 eft-t és a haszonélvező 108 eft –ot.  összesen: 234 eft.

Az  1 / 10-ed haszonélvet esetén a gyermek   8.730 000.-ft után fizet  2 %-ot  azaz 174.600.-ft-ot a  haszonélvező 10.800.-ft-ot összesen: 185.400.-ft

Ebből látszik hogy a   bruttó számokban a fizetendő illeték függ attól, hogy  mekkora ingatlanrészt terhel haszonélvezet:

ha az egészet nő a 4 % -os mérték – több a fizetendő, ha kevesebbet nő a 2 % -os mérték ,kevesebb a fizetendő.

Az illeték főszabály szerint 4%, ezt kell felosztani a haszonélvező és a tulajdonos között és  a tulajdonos a saját illetéke 50%-ára kedvezményt kap. A haszonélvezet, illetőleg használat jogával terhelten átruházott  vagy ilyen teher egyidejű alapításával megszerzett vagyon esetében a tulajdonszerzőt terhelő illeték alapja a haszonélvezet, figyelembevétele nélkül megállapított forgalmi érték és a haszonélvezet számított értéke közötti különbözet.

Hogy mekkora rész terheli az illetékből a haszonélvezőt az a  haszonélvező életkorától függ. Ez a jog vagyoni értékkel bír –  azaz úgynevezett vagyoni értékű jog- , és a tulajdonos számára csökkenti a megszerzett ingatlan értékét. Emiatt az értékcsökkenés miatt a tulajdonszerzőnek csökkentett forgalmi érték után kell illetéket fizetnie, vagyis a forgalmi értékből le kell vonni a vagyonszerzéssel egyidejűleg alapított  vagy vásárolt haszonélvezet értékét. A haszonélvező e számított érték után fizet  vagyonszerzési illetéket.

Az illetéktörvény 72.§-a rendelkezik a vagyoni értékű jogok érték megállapításának a módjáról. Holtig tartó haszonélvezeti jog értékének a megállításához az ezzel terhelt ingatlan forgalmi értékének az egy-huszad részét kell venni majd ezt az összeget meg kell szorozni a haszonélvezeti  jogosult életkorához kapcsolt törvényi szorzóval. (Ha a jogosult 25 évesnél fiatalabb, a szorzó 10, 25 és 50 év között 8, 51 és 65 év között 6, 65 évesnél idősebb jogosult esetében a szorzó 4. )Példánk esetében  –  kilencmilliós ingatlan és egy 52 éves haszonélvező esetében – a haszonélvezeti jog értéke: 450.000 forint szorozva a hatos szorzóval, vagyis 2.700.000.- forint lesz. Ha az ingatlan 1 /10 –ére van alapítva haszonélvezet akkor ennek 1 / 10-e azaz 270.000.-ft.

Fontos tudni még:ha haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant szerzünk, akkor csak a tulajdonjog értéke után terhel minket illetékfizetési kötelezettség, mivel a haszonélvezeti jog a  szerzés előtt is terhelte az ingatlant. Hasonló a helyzet akkor, ha az átruházáskor az átruházó a saját javára „ fenntartja” a haszonélvezeti jogát vagy a haszonélvező maga szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát.

Milyen adó vonzata van, ha tulajdonrészemet lányomra ajándékozom?

Share Button

Egy öröklakás 45%-os tulajdonosan vagyok, a tulajdonjogot öröklés révén szereztem már több mint 12 éve. A lakás 55%-os tulajdonosa a húgom.

45%-os részemet szeretném oda ajándékozni a 22 éves lányomnak, az oda ajándékozott tulajdonrészemre be kívánom jegyeztetni a haszonélvezeti jogomat.

Milyen költség vonzatai vannak a jelen törvények szerint a fent említett eljárásnak, úgy mint illeték, NAV adó?

Lakás ajándékozása közeli hozzátartozó javára illetékmentes. Az Ön lánya tehát nem fizet az ajándékozás után illetéket, Ön pedig az ajándékozás után nem fizet jövedelemadót,mert az ajándékozásból jövedelme nem származik,mert az ajándékozás ingyenes jogügylet.

Közeli hozzátartozó javára alapított haszonélvezet illetékmentes. Ön tehát nem fizet a haszonélvezet alapítása után illetéket.

5 / 9 oldal« Első...34567...Utolsó »