Vissza az előző oldalra

Ajándékozás

Hogyan biztosíthatom, hogy saját ingatlanomat fiam örökölje?

Share Button

Férjemmel 18 éve vagyunk házasok. Van egy közös gyermekünk.Férjemnek korábbi házasságból van még 2 fia.A kérdésem az, hogy a kizárólag az én nevemen lévő ingatlant, halálom esetén ki örökölné? Ha jól tudom az új PTK szerint a férjem és a fiam fele-fele arányban. Viszont ha később a férjem is meghalna, a 3 gyerekére szállna a tőlem örökölt rész.-

Hogyan oldhatnám meg, hogy az én tulajdonom csak a saját gyermekemre szálljon? A másik két fiúhoz nekem-anyagilag, jogilag-semmi közöm.

Haszonélvezeti joga létesítése mellett az ingatlana tulajdon jogát gyermekére ajándékozhatja. Annak érdekében, hogy a haszonélvezet gyakorlása háborítatlan legyen, annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztethet az ingatlan tulajdon lapjára. Mind az ajándékozás mind a haszonélvezeti jog alapítás illetékmentes.

Magyar Állam nevén lévő ház esetében ki gyakorolja a tulajdonosi jogokat, kitől lehet azt megvásárolni?

Share Button

Amikor lemondanak az örökösök az örökségről, és az a Magyar Állam nevére kerül, meg lehet -e vásárolni? Ha igen, kit kell keresni?

Az öröklésre vonatkozó jogszabályok értelmében, amennyiben más örökös nincs, a hagyaték az államra száll. Az államot az örökség visszautasításának joga – ellentétben más örökösökkel – nem illeti meg, így a Magyar Állam egyben szükségképpeni örökössé is válik. A szabályozás szerint törvényes öröklés esetén az MNV Zrt. gyakorolja az örököst megillető jogokat és viseli a hagyatékkal kapcsolatos terheket is.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elektronikus árverési portálján keresztül van lehetőség ingatlan és ingó megvásárlására.

Elajándékozhatom -e tulajdonrészem a tulajdonos társ tudta nélkül?

Share Button

A volt férjem és én 1/2-1/2 arányban vagyunk tulajdonosai egy lakásnak, amelyben közös gyerekünk, a 25 éves lányunk egyedül lakik. Egyetemre jár, dolgozik, a lakással kapcsolatos kiadásokat ő fizeti. Az apja szerint ehhez nincs joga, zaklatja, hogy fizessen neki bérleti díjat.

A lakást még nem sikerült eladni, nevetséges összeget kínáltak érte. Arra gondoltam, hogy a lányomnak ajándékozom a tulajdonrészemet, nekem elég lenne a haszonélvezeti jog. Később kifizethetné a lakásból az apját.

Szükség van-e a volt férjem beleegyezésére ahhoz, hogy a közös gyerekünknek ajándékozzam a tulajdonrészemet?

Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egyik tulajdonos a másik jóváhagyása/ megkérdezése nélkül elajándékozhatja a tulajdon illetőségét.

Csak adásvétellel történő tulajdonjog átruházásnál van elővásárlási joga a másik tulajdonostársnak. Az ajándékozást követően a megajándékozott jogszerűen használhatja az ingatlan tulajdonában levő részét, azonban a nem tulajdonában lévő rész használata esetén a tulajdonostárs ellenértékre tarthat igényt.

 

Szükséges-e házastársak között ajándékozási szerződést kötni, ha az ajándékozás az ajándékozó külön vagyonából történik?

Share Button

Férjem örökölt egy bizonyos összeget, melyből vásároltunk egy kis lakást. A lakás az én nevemre lesz bejegyezve.Kell-e ajándékozási szerződést kötni, vagy házastársaknál ez természetes eljárás. Nem élünk külön és nem is tervezzük. Ő ezt találta helyesnek, mivel tőlem jóval idősebb.

Nem szükséges a külön ajándékozási szerződés készítése. A házastársak egymást közötti pénz ajándéka illetékmentes, ha az egyik házastárs a külön tulajdonát a másik házastárs külön tulajdonába rendeli – vagy házastársi közös vagyonba – azt megteheti ajándékozási okirat nélkül is.

Hogyan szabadulhatok meg nem kívánt örökségemtől?

Share Button

10 évvel ezelőtt elhalálozott az édesapám, gyermeki ágon örököltünk testvéreimmel egy szőlő résztulajdont, aminek a mértéke 0,0951 ha/1/6 rész fejenként. Mi sajnos nem műveltük a földet, mert annyira pici rész, hogy nem érte volna meg.

Ezáltal elhanyagolódott és eladni sem tudjuk, viszont szeretnénk “megszabadulni” ettől a területtől. Akár ellenérték nélkül is, csak kerüljön le a nevünkről, mert nem tartunk rá igényt. Mi a teendőm, kihez forduljak?

Örökölni nem kívánt ingatlant vissza kell utasítani a hagyatéki tárgyaláson. Ha ezt nem tették a tulajdoni jogot ingyenesen ajándékozhatja családon belül – mely illetékmentes.

Szomszédnak, önkormányzatnak való ajándékozás ugyan illetékkötelesen, de a földtől ezáltal megszabadulnak. Javaslom, hogy helyi ingatlanirodát is keressenek fel, hiszen a naponta ingatlan közvetítéssel foglalkozó szakemberek a rájuk ajándékozott ingatlant gyorsan tudják értékesíteni és a jó üzlet reményében vélhetőleg az ajándékot is elfogadják.

Hogyan kerülhető el a hegyatéki eljárás?

Share Button

Édesapám 15 évvel ezelőtti halála után a szülői ház felét (1/4-1/4 részben) megörököltük a nővéremmel, a ház másik felének tulajdonjoga édesanyánké maradt, az egész birtokra holtig tartó haszonélvezeti joggal.

Anyukánk, sajnos, néhány éve a nővéreméknél lakik, így a számomra teljesen egyértelmű, hogy – remélem, minél későbbi – halála után egyedül a testvérem örökölje a házat. Az lenne a kérdésem, hogy ha – még anyukám életében – neki ajándékoznám az 1/4 részemet, és halála után lemondanék az örökségről, az örökrészem minden különösebb jogi hercehurca nélkül a testvéremre szállna?

Hagyatékot képező ingatlan esetében mindig van hagyatéki eljárás, ez nem kerülhető ki. A hagyatéki eljárásra akkor nem kerül sor, ha örökhagyó életében az ingatlant eladja, elajándékozza. Ha Ön édesanyára ajándékozza az ingatlanrészét – illetékmentesen- és a hagyatéki eljáráson nem igényel köteles részt úgy a testvére lesz az ingatlan egyedüli örököse. De ha édesanya is meg Ön is az ingatlan tulajdoni hányadát a testvérnek ajándékozza, akkor nem lesz hagyatéki tárgyalás. A testvér csupán a testvérétől kapott ajándék után fizet illetéket.

Haszonélvezettel terhelt tulajdon egy része elajándékozható-e?

Share Button

Ajándékozás útján lakóingatlanhoz jutottam, amelyben édesanyám haszonélvezeti joggal rendelkezik. Milyen úton-módon lehetne ezt az ingatlant a feleségemmel megosztani, hogy ő is tulajdonos társ lehessen, vagy lehet-e haszonélvezeti joghoz juttatni?

Az ingatlan tulajdonával Ön szabadon rendelkezhet, annak meghatározott részét feleségének juttathatja ajándékozással, adásvétellel – mindkettő illetékmentes.

Haszonélvezeti jogot is alapíthat – édesanya haszonélvezeti joga mellé – a felesége javára az ingatlan önök által meghatározandó hányadára. Ez az ügylet is illetékmentes.

Milyen módon biztosíthatom, hogy lakásomat csak gyermekeim örököljék?

Share Button

Budapesti lakásom egy az egyben az én tulajdonom .Anyukám holtig tartó haszonélvező. Második férjemmel öt és fél éve vagyunk házasok.

Kérdésem az lenne hogy férjemnek ill.az ő gyerekeinek milyen jogaik vannak az én lakásommal kapcsolatban? Nem szeretném ha az ő gyerekei is örökölnének majd egyszer utánam. Mivel tudnám a legjobban gyerekeimet bebiztosítani hogy csak az övék legyen?

Vér szerinti gyerekeire történő ajándékozási szerződéssel még az Ön életében biztosítható, hogy a lakás tulajdoni joga – hagyatéki eljárás és esetleges bizonyítás nélkül – gyermekeié legyen.

Az ajándékozási okiratban az ingatlan egészére az Ön javára – édesanya már meglévő haszonélvezeti joga mellett – szerződéses holtig tartó haszonélvezeti jog is alapítható, amely biztosítja Önt, hogy az ingatlant élete végéig birtokolhassa, használhassa, hasznait szedhesse. A jogügylet illetékmentes.

Házastársi vagyonközösségi megállapodást is köthet férjével,  amelyben rögzítik, hogy a lakásingatlan az Ön különvagyonát képezi. Ilyen megállapodás hiányában ha hagyatéki eljárás tárgyát képezné az ingatlan az Ön gyermekeinek kell bizonyítani – vita esetén – hogy a lakás az Ön kizárólagos különvagyonát képezte.

Le lehet-e mondani hitellel terhelt tulajdonrészről?

Share Button

Édesapám halála után hárman örököltünk egy ingatlant. Édesanyám 50%+haszonélvezeti jog, bátyám és én pedig 25-25%-ban.

Korábbi adósság rendezése céljából jelzálog hitelt vettem fel az ingatlanra, melyet édesanyámmal együtt fizetünk, a bátyám nem. Bátyámnak több hiteltartozása is van, melyek kapcsán már előfordult, hogy veszélyben volt az örökölt ingatlanra felvett jelzáloghitel szerződésem is.

Mi a módja annak, hogy a bátyám lemondjon az örökölt ingatlan 25%-os tulajdonjogáról édesanyám részére? Ugyanis úgy gondolkodom, hogy, ha már ő nem lenne tulajdonos a örökölt ingatlanban, akkor nem lenne veszélyben az ő fizetetlen adósságai miatt az én becsületesen fizetett jelzáloghitel szerződésem.

Van-e erre valami formanyomtatvány, vagy elegendő az, ha a bátyám két tanú előtt leírja, hogy lemond a tulajdonjogáról édesanyám részére? Gondolom, ha ez járható volna, akkor a későbbiekben közjegyző előtt módosítani kell a tulajdoni lapot, valamint a jelzáloghitelt folyósító bankot is tájékoztatni kell a tulajdoni viszonyok változásáról.

Testvére és édesanyja ajándékozási szerződést köthetnek az ingatlan 1/ 4-ére – édesanya javára – mely szerződés érvényességi feltétele a jelzálogjog jogosult bank hozzájárulása, továbbá a vonatkozó kölcsönszerződés megfelelő módosítása.

A szerződést ügyvéd vagy közjegyző készítheti el. E körben javaslom, hogy előzetesen egyeztessenek a kölcsönt folyósító bankkal. A jelzálogjoggal terhelt ingatlan részen felüli tulajdoni hányadokat a testvére1/4-ét terhelő banki terhe nem érinti, feltéve ha sem Ön sem édesanya nem szerződő fél a vonatkozó kölcsönszerződésben.

Ezen banki teher miatt legfeljebb az ¼-ed tulajdoni hányad kerülhet árverésre.

 

Milyen feltételekkel ajándékozhat nagypapa unokának erdőt?

Share Button

Édesapám 1/92-ed arányban résztulajdonosa egy erdőnek. Szeretné ezt elajándékozni a gyermekemnek, azaz az unokájának. Elég-e ehhez egy ügyvédi szerződés, kell-e közjegyzői ellenjegyzés, milyen egyéb költségekkel jár?

Olcsóbb-e, ha nekem, a lányának ajándékozza? Az unoka emiatt elesik-e pl. a CSOK lehetőségétől, vagy bármely egyéb, államilag jelenleg igénybe vehető kedvezménytől?

Közeli hozzátartozónak – ideértve az unokát is – földet /erdőt kifüggesztés és jóváhagyás nélkül lehet ajándékozni. Az okiratot biztonsági papíron kell készíteni, melyre jogosult az ügyvéd és a közjegyző egyaránt.

A CSOK igénylés feltételei között szerepel, hogy az igénylőnek vagy családtagjainak maximum 50%-os tulajdonjoga lehet más lakóingatlanban. Az ajándékozás miatt tehát az unokát hátrány nem éri, az okiratszerkesztés díja pedig általában nem differenciált, hogy unoka vagy édesanya a megajándékozott, hiszen a jogügylethez gyámhatósági hozzájárulás nem szükségeltetik.

 

1 / 8 oldal12345...Utolsó »