Vissza az előző oldalra

Ajándékozás

Testvérnek ajándékozható-e az 5 éven belül szerzett föld?

Share Button

A nővéremmel közösen örököltünk egy szántóföldet (zártkert) besorolású. A nővérem az idei évben megvette a mellette lévő hasonló besorolású területet.

Szeretné ezeket a földeket ajándékozási szerződéssel nekem adni, de az adásvételi szerződésen az szerepel, hogy öt évig nem adhatja el a most vásárolt földet. Vonatkozik ez az ajándékozási szerződésre is?

Föld ajándékozható testvérnek kifüggesztés, jóváhagyás nélkül.

Az 5 éves kötelezettség erre az esetre  nem vonatkozik.

Hogyan érhető el, hogy a nevelt gyermeké legyen a ház, ha örökhagyónak nincs saját gyermeke?

Share Button

Nevelőapám van, anyukámmal 45 éve házasok. Közös gyerekük nincs, nevelőapámnak sincs az előző házasságából. Egy kb. 25.000.000 Ft értékű családi házuk van, ami fele-fele arányban van a nevükön.

Kérdésünk, ha nevelőapám elhunyna, mivel nincs saját gyereke, Édesanyám örökölné-e utána? Viszont, ha Édesanyám hunyna el előbb, akkor a Nevelőapám részét majd gondolom nem én örökölnék utána. Testvérei már nem élnek, viszont azoknak van sok gyerekük. 

Nevelőapa ajándékozhatja vagy eladhatja részét Önnek a haszonélvezeti jogát fenntartva. Az első esetben 9 % míg a második esetben 4 % az illeték. Két lépesben is történhet: ekkor édesanya részére tett házastársi ajándék illetékmentes és a haszonélvezet alapítás is. Ha ezt követően édesanya Önnek ajándékozza nevelőapa fele részét nevelőapa haszonélvezeti jogával terhelten – nem kell illetéket fizetniük . E körben megjegyzem hogy nevelőapa után hagyatéki eljárásra nem kerül sor az ingatlan vonatkozásában. A végrendelet esetében azonban lesz hagyatéki eljárás.

 

Visszakövetelhető-e a továbbadott ajándék?

Share Button

Ha az egyik testvér(Öcs) elajándékozta a testvérének(Bátyjának) a tulajdonrészét, És a báty pedig tovább-ajándékozta a gyerekének , akkor az ajándék jogilag semmiféleképpen sem követelhető vissza az öcs által?(meghiúsult feltevés) Mivel az ajándék már nincsen meg a bátyjánál.

Ha az ajándékozási szerződés olyan feltétellel köttetett, hogy az ingatlan tovább nem ajándékozható akkor lehet csak jogalapja a visszakövetelésnek.

Milyen módon ajándékozhat el egy ingatlant gondnokolt személy?

Share Button

Mindkét szülőm gondnokolt,  külön otthonban vannak és át szeretnék nekem ajándékozni az ingatlant.Bővíteni szeretnék hozzá és felújítani, de erre így nincs lehetőségem mivel nem vagyok tulajdonos.

Az egyik gondnoktól azt a választ kaptam, hogy utána érdeklődött és nem lehetséges. Szeretnék egy választ egy illetékestől,hogy valóban nem lehetséges vagy mi lehet ez mögött,és miért nem lehet, vagy ha mégis lehet akkor mi ennek a menete?

A szerződéses szabadság alapján a gondnokoltat is megilleti a szerződés kötés lehetősége, vagy azzal, hogy az okirat érvényességéhez az illetékes gyámhivatal engedélye szükséges.

Javaslom, hogy vegye fel a kapcsolatot és egyeztessen a gondnokkal és a gyámhivatallal.

Megfosztható-e érdemtelenség miatt a tulajdonostárs tulajdoni jogától?

Share Button

Anyukám (haszonélvező) házának Én és néhai húgom lánya a tulajdonosa. Mivel Ő a ház állagmegóvásában sem fizikailag, sem anyagilag nem vesz részt, 12.éve, hiába szólítottam fel többször is. El lehet-e tőle venni az 1/2 tulajdonjogot érdemtelenségre hivatkozva?

Az ügy megoldása lehet, ha a tulajdonostársának tulajdoni illetőségét magához váltja vagy az ingatlant közösen értékesítik és a vételárat egymás között felosztják  vagy közös tulajdon megszüntetését kéri a bíróságtól – de érdemtelenség miatt a tulajdonos társat nem lehet megfosztani a tulajdonától.

Hogyan biztosítható, hogy az ági vagyon örököse kizárólag a leszármazó legyen?

Share Button

Édesanyámnak van a tulajdonában egy ingatlan, melyet a házasságkötése előtt vásárolt. Ez az ingatlan most üresen áll, nem lakik benne senki. Jelenleg a férj kizárólagos tulajdonát képező ingatlanában élnek.

Azt szeretném megtudni, hogy édesanyám házasságkötés előtt vásárolt lakását ki és milyen arányban örökli?

Édesanyám azt szeretné, ha ez a lakás halála esetén kizárólag az én tulajdonomba kerüljön. Milyen lehetőség van erre?

Egy bonyolult ági vagyonnal terhelt öröklési vita elkerülése végett javasolt, hogy az ingatlant édesanya ajándékozza Önnek. Az ági vagyon érvényesítése a hagyatéki eljárásban csak akkor egyszerű, ha azt az örökösök elismerik.

Hogyan rendezhető az egy néven lévő közös ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban?

Share Button

Házasságkötésünk után együtt építettük közös lakásunkat.Annak idején szocpolt is kaptunk 2 gyerek vállalásával, ám az ingatlan birtokba vételekor senki nem mondta,hogy jó lenne közös névre íratni a lakást.Így csak a férjem nevén van.

Fontos-e hogy közös néven szerepeljen? Mik lehetnek idővel olyan dolgok ami miatt jó ,ha közös néven van? Nincs válási szándékunk, de annyi mindent hall az ember……szükséges-e hogy bebiztosítsam magam?

Az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos házastárs javasolt, hogy mielőbb tulajdonosként legyen feltüntetve az ingatlan nyilvántartásban.

Ehhez szükséges, hogy házassági, vagyonjogi, rendezési megállapodást, vagy ajándékozást kössenek a házastársak. Mindkét megállapodás illetékmentes házastársak között. Ha öt éven belül az ingatlant értékesíteni kívánják az ajándékozási szerződés – az adózás miatt – nem javasolt.

Milyen esetben követelhető vissza az ajándék?

Share Button

Osztatlan közös tulajdon megszüntetéséért adott ajándék visszakövetelhető -e ha nem éri el célját? 36oo nm.-es panorámás kültelek/,amire időközben egy 4 apartmanos szálloda épült. A telekért lo évig bíróságon harcoltam, minden költséget fizettem.

A vonatkozó ajándékozási szerződés ismerete hiányában általánosságban elmondható, hogy valamely konkrét feltételhez kötött ajándékozás esetén – a feltétel be nem következte miatt – követelhető vissza az adott ajándék.

Jogi álláspontom szerint az ajándék visszakövetelhető ha azt valamilyen célból – általában például eljegyzés/házasságkötés – lett adva, vagy konkrét feltételhez kötötték, de azt meghiúsult, és enélkül az ajándékozásra nem került volna sor.

Elajándékozott ingatlanra érvényesíthető-e a köteles rész?

Share Button

Örököltem 50-50%-ban a húgommal egy házat. A férje teljes befolyása alatt áll, olyan dolgokat megcsináltak, ami felborzolja az idegeket. Ha felkeresem még csak nem is válaszol. Szeretném eladni a közös ingatlant, ő nem, de még csak nem is nyilatkozik.

A rezsi költségek jönnek, azt sem akarja fizetni. Mit tehetek? Olvastam, hogy van lehetőség az örökölt közös ingatlan megszüntetésére.

Mi ennek a módja (nem tudom a fél részt kifizetni…)? Ha az én részemet el akarom adni, vagy netán lenne aki megvenné, abba bele kell-e egyeznie a testvéremnek?

Ha pert indítok mennyi időbe telik? A másik pedig, hogy az idős szülő az idősebbik gyerekének ajándékozta a tulajdonában lévő házat, úgy hogy a fiatalabb gyermek nem is tudott róla. Olvastunk hogy van köteles rész.

Egy kb. 20M háznál, mi lenne a köteles rész? A hagyatéki eljárást követően az idősebbik gyereknek maximum mennyi idő múlva kell kifizetni a fiatalabb gyereket, ill. a fiatalabbnak van-e joga a házban lenni addig amíg nincs kifizetve, egyáltalán milyen joga van?

Ha van vevő a fél ingatlanára Ön azt eladhatja, de a tulajdonostársának elővásárlási joga van. A köteles részt a hagyatéki eljárás során lehet érvényesíteni ha az ajándékozás esetén az örökhagyó halála és az ajándékozás között 10 év még nem telt el.

A hagyatéki végzés minden esetben rendelkezik a igényelt köteles rész megtérítéséről, annak mértékéről,  módjáról.

Fontos tudni, ha az ajándékozás miatt nincs hagyaték a köteles rész csak bírói úton érvényesíthető.

Kinek ajándékozhatom oda ingatlanomat és hogyan, ha én nem tartok rá igényt?

Share Button

30 évvel ezelőtt örököltem egy telekrészt édesanyám után (450nm). Több tulajdonosa is van a teleknek, én, a nővérem, anyukám féltestvére és még egy számomra ismeretlen hölgy.

Anyukám féltestvére és a családja ott él az osztatlan közös ingatlanon. 10 évvel ezelőtt ügyvéden keresztül felajánlottam, hogy elajándékoznám nekik, de nemet válaszoltak.

Az ismeretlen hölgynek is írtam, hogy elajándékoznám neki az ingatlant, de nem válaszolt. Nővéremmel nem tartom a kapcsolatot, de tudom, hogy ő sem tart rá igényt. Az illetékes önkormányzat kommunális adót vezetett be tavaly.

Felhívtam őket és mondtam, hogy 30 éve nem jártam ott, nem tartok igényt a telekre.

Azt mondták, nekik nem ajándékozhatom oda, mert osztatlan közös telket nem fogadnak el. Azt mondták, csak abban az esetben mentesülök ha nincs utcai bejárata a teleknek. Mivel a telek nincsen felosztva, ezért ők azt látják, hogy mindenkinek szabad bejárása van az utcáról, szóval fizetnem kell az adót.

Az lenne a kérdésem Önhöz, hogy hogyan lehet egy ilyen ingatlanrésztől megszabadulni. Mit tenne Ön a helyemben?

Senkinek nem kell ez a kicsi telekrész. Semmilyen hasznom nincs ebből a telekből, miért fizessem a terheit.

Már arra is gondoltam, hogy elajándékozom egy hajléktalannak. Ez is járható út? Vagy bíróságon keresztül kell kérvényezni az osztatlan közös tulajdon megszüntetését?

 

Az ingatlan bárkinek ajándékozható, akár hajléktalannak is. Ajándékozás esetén a tulajdonos társaknak nincs elővásárlási joguk.

Fontos tudni, hogy a megajándékozottnak az ajándékot el is kell fogadni. Ez egy kétoldalú megállapodás amelyet ügyvéd vagy közjegyző készíthet.

A közös tulajdon megszüntetését bíróságtól lehet kérni. Ez általában azt jelenti, hogy egyik tulajdonos megváltja a többi tulajdonos ingatlanát.

1 / 9 oldal12345...Utolsó »