Vissza az előző oldalra

Ajándékozási illeték

Nevelt lány ingatlanán fennálló haszonélvezet eladása, vagy az ingyenes lemondás jár kisebb adóvonzattal?

Share Button

Anyósom sok éve vásárolt egy lakást férjem első házasságából született lányának, férjem és az én haszonélvezetemmel. Nevelt lányom felnőtt, most eladna a lakást. Én ellenszolgáltatás nélkül lemondanék a haszonélvezetemről. 65 éves elmúltam.

Kell-e bárkinek adót vagy illetéket fizetni, és mennyit, ha a lakást 30M Ft-ért adja el?

És: lehet-e a lemondást az adásvételi szerződésbe belefoglalni, vagy célszerű külön jognyilatkozatot tenni?

A haszonélvezeti jog vagyoni értékű jog.   Az ingyenes haszonélvezeti jogról lemondás a tulajdonos részéről kapott ajándéknak minősül  és  az ajándék után pedig 9% mértékű illetéket kell fizetnie .

Érdemes megfontolni a haszonélvezői jog eladás útján történő megszüntetését az esetleg jóval kevesebb járulékos költség fizetése miatt (SZJA). Ha  haszonélvezeti jog már több mint 5 éve fennállt akkor adómentes annak megszüntetése.

 

Megilleti -e az illetékmentesség a vőt is mint vevőt?

Share Button

Szüleimtől szeretnénk férjemmel megvásárolni a családi házukat. 50-50%-ban lennénk új tulajdonosok. Tájékozódtam, hogy az egyenes ági rokontól való vásárlás illetékmentes.A férjem 50%-ára is megkapjuk az illetékmentességet?

Szülőtől ha gyermek vásárol az valóban illetékmentes tulajdonjog szerzés, nem kell 4% visszterhes vagyonszerzési illetéket fizetni, viszont az Ön férje az ingatlan vételára 50%-a után meg kell hogy fizesse a 4% vagyonszerzési illetéket.

Megjegyzem, ha Ön kizárólagosan lenne a vásárló és azt követően adná el férjének az ingatlan 50%-át, akkor a férjének sem kell 4% illetéket fizetni, mert a házastársak közötti adásvétel is illetékmentes. Fontos tudni, hogy a házastársak közötti ajándékozás is illetékmentes.

Adóköteles-e a szülő gyermek közötti pénz ajándék?

Share Button

Én egy Amerikában élő magyar állampolgár vagyok.  Édesanyám örökölt itt egy jelentős összeget, ami után ő már itt adózott.  ennek az összegnek egy jelentős részét nekem ajándékozta.

A kérdésem az, hogy az ajándékba kapott pénz után kell-e adóznom a  magyar Államnak, ha igen mennyit? további kérdésem: Ha esetleg édesanyám  hozná haza a pénzt, az én részemet is is (sajátjaként), neki kellene adóznia a  Magyar Államnak: Ő egyébként amerikai papírokkal rendelkezik, nem állampolgár még, hanem zöldkártyás, ha ez számít valamit.

Egyenes ágon mind a pénzajándék, mind az ingatlan ajándékozási illetékmentes és az ajándékozónak – mert az ajándékozás ellenérték nélkül történik – személyi jövedelem adót sem kell fizetnie. Természetesen a megajándékozott sem fizet személyi jövedelem adót Magyarországon.

Van-e illetékvonzata az egyenes ági ajándékozásnak?

Share Button

Édesanyám tulajdonában van egy öröklakás, amit át szeretne ruházni rám és magát haszonélvezővé tenni. Kell-e ezért bárminemű illetéket fizetnem vagy van-e esetleg adójogi vonzata?

Közeli hozzátartozók közötti adásvétel, ajándékozás  és ezzel egyidejű haszonélvezet alapítás nem illetékköteles. Adásvétel esetén édesanya akkor nem fizet SZJA-t, ha 5 éve tulajdonos, vagy alacsonyabb összegért adja el az ingatlant, mint amilyen értéken szerezte.

Unokának történő ajándékozás jár -e szja fizetési kötelezettséggel a nagypapára nézve?

Share Button

Egy éve vásároltam egy lakást, melyet most szeretnék az unokáimnak ajándékozni. Kell szja-t fizetnem, ha igen, mennyit?

SZJA csak ingatlan eladásnál releváns. Ajándékozás esetén az ajándékozó semmit nem  fizet, a megajándékozott pedig azért nem fizet ajándékozási ( 9 %) illetéket mert az ajándékozó közeli hozzátartozója.

Milyen költségekkel jár a nem egyenes ági hozzátartozó számára történő ajándékozás?

Share Button

Nekem egy 1346 m2 területű, 6,09 AK értékű zártkertem van. Miután kivonattam a művelés alól, a testvérem két gyerekének szeretném ajándékozni. Az ajándékozásnak mi a menete – mi a teendőm, kiadásom, kötelezettségem nekem, mint eladónak és a bátyám két (fiatalkorú) gyermekének, mint vevőnek/ajándékozottnak? Illetéket kell-e valakinek fizetni, s ha igen, hova s mennyit?

Kivett zártkert ajándékozása megegyezik a belterületi ingatlanokéval. Az ajándékozási szerződést ügyvéd vagy közjegyző kell elkészítse.

Ha a megajándékozottak 14 év alattiak, akkor helyettük szüleik írják alá a szerződést, ha 14-18 év közöttiek, akkor a megajándékozottakat és a szülők is aláírók.

A megajándékozott nem közeli hozzátartozó 18% ajándékozási illetéket fizet az ajándék értéke után. Az értéket érdemes az ajándékozási szerződésben rögzíteni.

Mennyi ajándékozási illetéket kell fizetni távoli rokontól kapott ház után?

Share Button

Helyi védettség alatt álló ingatlant ajándékozna (felújítás, karbantartás, értékmegőrzés fejében) vállalkozásom számára távoli rokonom. Milyen adózási kötelezettségei vannak ilyen esetben a feleknek?

Ha  lakóingatlan az ajándék tárgya 9 % az ajándékozási illeték, ha nem 18 %. Az illetéket a megajándékozottnak kell fizetnie. Jövedelemadó fizetési kötelezettség nem keletkezik az ügyletből.

Testvérek közötti értékpapír ajándékozása esetén van-e ajándékozási illeték?

Share Button

Testvérem osztrák állampolgár, kizárólagos ausztriai lakhellyel, osztrák adóilletékességgel.

Én belföldi illetékességű magyar állampolgár vagyok. Magyar vagyonkezelőnél igazgatott kétmillió forintnál nagyobb összegű értékpapírszámla-tulajdonjogot, illetve készpénzt kívánok számára ajándékozni.

Van-e ennek az ajándékozásnak számomra, mint ajándékozó számára, illetve testvérem, mint ajándékozott számára Magyarországon adóügyi, illetékügyi vonatkozása?

Az Illetéktörvény 26.§.(1)bek za) pontja egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) egymás közötti vagyonátruházásából –így ajándékozásából – származó tulajdoni jog átruházás illetékmentes , így a pénzajándékozás is.

Mivel a testvérek nem ilyen rokonsági fokban vannak ezért  ajándékozási illetéket kell fizetnie a megajándékozott testvérnek, a magyar jogszabályok szerint 18 %-ot. Pénz összeg ajándékozása esetén  a 150 ezer forint értéket meghaladó rész után kell az illetéket megfizetni.

Miyen adóteher fizetendő nem egyenes ági rokonnak történő pénz ajándékozása esetén?

Share Button

A pénzbeli ajándékozás illetékét kifizethetem-e szja-val, vagy csak ajándékozási illetékként?

Nem egyenes ági hozzátartozók között az ajándékozási illetéket ( 18 %) vagyonszerzési illetékként lehet megfizetni, amely különbözik az SZJA-tól, mert ez utóbbit mindig az adott vagyontárgyat elidegenítő fizeti, míg az előbbit mindig a vagyontárgyat szerző fél fizeti.

 

Be kell-e jelenteni a készpénz ajándékozását? Milyen illetéket kell fizetni készpénz ajándékozása esetén?

Share Button

Nagybátyám a bankszámlámra utalt 150.000 Ft-nál nagyon összeget.
Ha ajándékozás címmel teszi, akkor a NAV felé mennyi időn belül kell ezt lejelentenem?

Ha kölcsön szerződést írunk, akkor lehet-e olyat, ami kamatmentes és mondjuk 2 év múlva egyösszegű visszafizetést említ úgy, hogy a a visszafizetés tényét külön szerződéssel nem rögzítjük?

A polgári jogi ügyletek, úgy mint a kölcsönszerződések, nem bejelentés kötelesek a NAV felé.

Az állampolgárok közötti  150 .000 Ft  összeg feletti ajándékozások illetékkötelesek, kivéve a közeli hozzátartozók közötti esetet. Nagybátyja Önnek nem közeli hozzátartozója, ezért ha  a NAV felhívására bemutatják az Ön által említett kölcsönszerződést, Ön mentesül az illetékfizetési kötelezettség alól.

Nem közeli hozzátartozók közötti ajándékozási ügylet bejelentési határideje 30 nap. Az illeték  mértéke 18 %

1 / 2 oldal12