Vissza az előző oldalra

Energiatanúsítvány

Szükséges-e energia-tanúsítványt készíteni, ha a vevő tulajdonostárs?

Share Button

Társtulajdonosként vásárolnék további lakóingatlanrészt, kell-e  energetikai tanúsítványt készíttetnem?

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése kimondja, hogy nem kell tanúsítványt készíteni ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt.

 

Szükséges-e energiatanúsítvány gazdasági épületre?

Share Button

Kérem szíveskedjen felvilágosítást adni arról,  hogy zártkertben lévő gazdasági épület besorolású ingatlan eladása esetén is szükséges az energiatanúsítvány elkészíttetése?

Zártkerti gazdasági épületre energiatanúsítványt készíttetni nem kell.

2013.01.09-től kötelező az energiatanúsítvány

Share Button

2013. január 9-től az energetikai tanúsítvány lakás eladása esetén kötelező és előfeltétele a tulajdonos változás földhivatali bejegyzésének.  Az adásvételi szerződésben fel kell tüntetni a tanúsítvány kódszámát is, továbbá azt  pl. hogy a vevőnek  átadásra került. Nem szükséges hogy az adásvételi szerződés melléklete legyen.

Az épületek energetikai tanúsítványa az ingatlan energiafogyasztási szintjét mutatja meg egy skálán, amely a legkedvezőbb „A+” kategóriától a legkedvezőtlenebb „I” kategóriáig terjed. A tíz évig érvényes tanúsítvány emellett hasznos üzemeltetési tanácsokat ad a tulajdonosoknak, egyben rámutat a lakás energetikai szempontból gyenge pontjaira.

A 2006 szeptemberétől építési engedélyt kapott épületek közül januártól csak az kaphat használatbavételi engedélyt, amelyre elkészíttették az energetikai tanúsítványt.

A tanúsítvány fontos része az a javaslatcsomag, amely hasznos üzemeltetési tanácsokat tartalmaz, illetve rámutat a ház vagy a lakás energetikai szempontból „gyenge pontjaira”. A javaslatok segítséget nyújtanak abban, hogy a legkisebb költségráfordítással legyen elérhető a legnagyobb energia-megtakarítás a használat vagy a korszerűsítési munkák során.

Fontos tudni, hogy az alábbi épületek esetén nem kell energetikai tanúsítványt készíteni:

a)különálló épületek esetén  az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre (de társasházak esetén    az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű  lakások nem kivételek)

b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre (nem téliesített csak nyári rendeltetésű üdülő)

c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre ( pl. ideiglenesen felállított épület )

e) műemlék épület

f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre ( gazdasági épület)

g)  műhely rendeltetésű épületre

Olyan  különálló épület eladása  esetén,  amely  50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű  nem kell tanúsítványt készíttetni, elég a szerződésben rögzíteni  hogy pl. a felépítmény 35 nm2 – ezért nem készült tanúsítvány.