Vissza az előző oldalra

Élettársi vagyonközösség

Igényt tarthat -e élettárs párja vagyonára?

Share Button

Jelenlegi párommal 12 éve élünk együtt albérletben, 2 gyermekünk született 11 és 6 évesek. Nem vagyunk házasok és élettársi szerződés sem készült.Egy,az édesanyám által lakott lakás fele a nevemre került párommal való megismerkedésünk előtt, mely lakás egésze rám száll édesanyám esetleges elhalálozása esetén.

Kérdésesem,hogy élhet e az élettársam kapcsolatunk megromlása esetén bármiféle követeléssel?

Az élettársi közösségben élők külön-külön vagyonszerzők, így az Ön által nevezett ingatlan az Ön külön vagyona, arra az élettársa jog alappal vagyoni igényt általában nem támaszthat.

Élettársi kapcsolat alatt saját pénzből vásárolt ingatlan közös tulajdonnak számít-e?

Share Button

Ha van egy élettársam „nem bejegyzett”akivel együtt élünk 13 éve egy albérletben, mindent közösen fizetünk. 

Eközben vettem egy lerobbant házát és a két kezemmel újítottam fel a saját a spórolt pénzemből, amely kizárólag csak is az én tulajdonban van! Ha egyszer elválnak útjaink, követelhet is bármit tőlem?

Az Ön által leírt élettársi kapcsolat alapján Ön a vásárolt ingatlant kizárólag Önhöz tartozik, az Ön külön vagyona, élettársa abból még öröklés útján sem részesülhet.

 

Élettársi kapcsolatban jogot formálhat -e az ingatlanra az élettárs, aki a lakásnak nem tulajdonosa?

Share Button

Párommal 9 éve élünk együtt, egy  5 éves közös lány gyermekünk van, nincs bejegyzett élettársi kapcsolat. Lakás az ő nevén van, vásárlásakor csak mint banki hitel kezeseként szerepelek.

A kapcsolat megromlása esetén, bármilyen jogi követelésem lehet? Apaként a gyermekem mellől minden következmény nélkül csak úgy utcára tehet? Van valami jogom bármihez is? Mind a gyermek, és mind a lakhatás szempontjából?

Az élettársa külön vagyonához tartozó ingatlanra jogot formálni csak abban az esetben tudhat öröklés jogcímen – ha a kapcsolatukat magasabb jogi szintre helyezve  – a házastársi kapcsolatot vagy azzal azonos élettársi formát valósítanak meg.

Megegyezésük esetén nincs akadálya annak sem, ha haszonélvezetet létesítenek az Ön javára az ingatlanra vagy annak egy részére. Ugyanez igaz a közös gyermekük javára alapítandó haszonélvezeti jogra is.

 

Már felbomlott élettársi kapcsolat ideje alatt vásárolt ingatlan eladása esetén szükséges-e osztozkodni?

Share Button

Párommal 23 évet éltünk együtt , már nem élünk együtt , két közös gyermekünk van, élettársi viszonyba voltunk de ez hivatalosan nem lett bejegyezve.

Kb. 10 éve sikerült lakást vásárolnom ami teljesen az én tulajdonomba van . Annyi kérdésem lenne hogy ennyi év után fele-fele arányba van az ingatlan eladási ára ha eladjuk, vagy az az én tulajdonom és nem kötelezhet az eladásra?

Az Ön által vázolt élethelyzet alapvetően nem keletkeztet az ingatlanban közös tulajdont, kivéve, ha a másik fél részéről jelentős mértékű ingatlan beruházás is történt. Az Ön nevén levő ingatlant önállóan eladhatja, és a vételárat megtarthatja.

Mikor élhet az élettárs anyagi követeléssel?

Share Button

10 éves kapcsolatot zártam le. 4 éve hitelre vásároltam egy lakást amit azóta is fizetek.

Volt párom itt lakott velem, de nem voltunk élettársként bejegyezve. Sőt nem is volt bejelentkezve erre a címre. Élhet ő valamiféle követeléssel?

Élettársának megalapozott jogi követelése abban az esetben állhat fen, ha adóstársként a kölcsönszerződés őt megjelölte és e szerződés alapján teljesített vagy ha az ingatlanba értéknövelő beruházást eszközölt saját pénzén.

Élettársi kapcsolat alatt önálló keresetből vásárolt ingatlan osztozkodás tárgyát képezi-e?

Share Button

5 éve élünk együtt az élettársammal. Mindkettőnknek saját számlája van, és fizetésünk arányban fizetjük a költségeket. 2 éve vásároltam egy ingatlant, az önállóan gyűjtött jövedelmemből, aminek egyedül én vagyok a tulajdonosa.

Ha megszűnik az élettársi kapcsolat, kell-e osztoznom az ingatlanból? Ha házat építek az ingatlanra, azon is kell e osztozni? Javasolja -e az élettársi szerződés kötését.

Az élettársi szerződéssel a jövőre nézve rendezhetik meglévő vagyonuk sorsát. Az Ön kizárólagos tulajdonát képező ingatlanon felépülő építmény – ha közösen finanszírozzák az építkezést – olyan beruházás, amelyből az életközösség megszűnése esetén elszámolni tartozik élettársával.

Mivel az így kialakuló ingatlan is az Ön kizárólagos tulajdon a lenne jogilag, javasolt, hogy az építkezés megkezdése előtt rendezzék a telek tulajdoni jogát egymás között olyan arányban, amilyen arányú lesz várhatóan a beruházás költségviselése.

Megilleti-e bármi a vagyonból azt az élettársat, akinek semmi nincs a nevén, de maga is jelentősen hozzájárult társa ingatlana beruházásához?

Share Button

Párommal hatodik éve élünk együtt, nem bejegyzett élettársi kapcsolatban. Kapcsolatunk elején a párom vett egy régi házat, mely az ő nevére került, a hitelt is egyedül vette fel. A házon az évek alatt teljes körű felújítást végeztünk, melyet közösen álltunk anyagilag.

Tavaly született meg első közös gyermekünk. A házasságot a gyermek egy éves kora környékére terveztük, viszont most a párom még néhány évet várna. Ez bizonytalansággal tölt el. A hitel miatt jelzálog is került a házra. Az egyik kérdésem az lenne, hogy lehet-e ettől függetlenül haszonélvezeti jogom a házon, esetleg lehetek-e én is a befizetett összeg arányában tulajdonos, vagy meg kell várni, amíg a hitel kifut?

A másik kérdésem arra vonatkozna, hogy amíg nem vagyunk házasok, ha (ne adj Isten) a párommal történne valami, elveszne részemről az a sok pénz, amelyet a közös életünkbe fektettem?

Ha jól tudom, a gyermek örököl, mint egyenes ági leszármazott. Ebből gondolom, hogy maradhatnánk ilyen esetben a gyermekkel a házban. Ha esetleg idővel a gyermek elfordulna tőlem (sajnos több ilyen családot ismerek…), kitehet a házból?

Félreértés ne essék, nem sajnálom a gyermekünktől a pénzt vagy a házat, külön megtakarítást is nyitunk neki. De minden pénzem a közös életünkbe megy (ház, családi autó, stb.) és lényegében semmi nincs a nevemen, és még csak el sem vesz a párom…

Az Ön által leírt élettársi kapcsolatnak öröklési jogi hatása nincs. Amennyiben Ön saját pénzéből élettársa tulajdonát képező ingatlanba pl. olyan értéknövelő beruházást tett, mint a ráépítés, hozzáépítés, stb., akkor az élettársi jogviszony megszűnésekor élettársának elszámolási kötelezettsége van Ön felé, vagy élettársa halála esetén hitelezői igényt érvényesíthet az elszámolásból fakadóan az élettársa örökösével szemben.

Haszonélvezeti jogot érvényesen csak akkor alapíthatnak az Ön javára, ha ahhoz a hitelt folyósító bank hozzájárul.

Élettársa halála esetén az új tulajdonos örököst megilleti az ingatlan birtoklása, használata, kivéve, ha Ön élettársával még ezt megelőzően érvényes szerződést kötött az ingatlan határozott vagy határozatlan idejű használatára.

Saját forrásból vásárolt ingatlanra igényt tarthat -e az élettárs?

Share Button

Lányom együtt él a barátjával, de egyedül szeretne saját lakást vásárolni. Ehhez Mi adnánk egy nagyobb összeget és a hiányzó részt hitellel pótolná, amit szintén egyedül venné fel. Azt szeretném megkérdezni, hogy szakításuk esetén követelhet-e a fiú valamit?

Az Ön által írt élettársi kapcsolat a lánya élettársát nem jogosítja fel semmilyen vagyonjogi igény érvényesítésére, ha a kapcsolat kettőjük között megszakadna.

Közösen felvett hitelből vásárolt lakóházat megörökölheti-e az élettárs?

Share Button

16 éve élünk együtt a párommal nem bejegyzett élettársak vagyunk. 2002- től élünk együtt. 2006- ban hitelre vásároltunk házat. A párom nevére írattuk. Nem született közös gyermekünk. Azóta is együtt élünk . Az lenne a kérdésem hogy ha a párommal történne valami akkor a házat én öröklöm? Hisz együtt vettük és mai napig fizetjük.

A házastársakéhoz hasonló öröklési rend csak a bejegyzett élettársak között van. Mivel Ön ne ilyen élettársi kapcsolatot folytat, ezért élettársa halálakor Ön nem lehet az ingatlan örököse, sem haszonélvezője.

Javaslom, hogy kössenek élettársi vagyonjogi megállapodást.

Hogyan történhet az élettársak közötti elszámolás a kapcsolat végén?

Share Button

12 éve vagyunk együtt, kapcsolatunk nincs bejegyezve. Kapcsolatunk 3.évében vásároltunk házat, aminek kifizetéséhez édesanyám vett fel személyi kölcsönt, a tulajdonjog 90%-a az enyém, 10%-a édesanyámé.

A törlesztő részletet 4 évig fele-fele arányban fizettük. Ezután kisebb törlesztő részlet reményében édesanyám jelzáloghitelt vett fel, amivel kiváltottuk a kölcsönt, a terhelés a szülői házra került. Ezután 2 évig párom fizette a törlesztőt egyedül, az utóbbi 3 évben pedig én fizetem. Tavaly év elején 2 kölcsönt vettem fel, amelyeken párom saját nevére jegyzett dolgokat vett, a törlesztő részleteket azonban én fizetem.

Mindhárom hitel lejárata több év (3-5) múlva esedékes. Párkapcsolatunk a végét járja, párom ki akart rakni a házból. Kérdezném, hogy ezen dolgokat figyelembe véve milyen lehetőségek állnak rendelkezésre? Hogy alakulhat a tulajdonmegosztás?

Édesanyával közös tulajdonban levő ingatlan tulajdoni jogára élettársa alappal igényt nem formálhat. Mivel a tulajdonost megilleti a birtoklás, használat és rendelkezés joga, ezért élettársa Önt távozásra nem kényszerítheti az ingatlanból.

Az élettársi közös vagyon megosztására, azaz az Önök közötti elszámolásra azonban igényt formálhat, mely legoptimálisabb esetben egy peren kívüli elszámolással megoldható. A számtanpéldát Önöknek közösen kell felállítani. Ha nem jutnak egyezségre, javaslom, hogy a tényállás teljes tisztázása mellett helyi ügyvéd kolléga segítségét vegyék igénybe, aki a megállapodást ügyvédi okiratba foglalhatja.

1 / 3 oldal123