Vissza az előző oldalra

Építési jog

10 éve fennálló épület utólagos építése megengedett-e?

Share Button

Adott egy oldalhatáros beépítési telek, utcáról nézve bal oldalt a telekhatártól fél méterrel a ház, valamint jobb oldalt ugyancsak fél méterrel a hátsó és oldalsó telekhatártól egy lábakon álló tetővel fedett garázs.

Szeretném ennek a garázsnak 9m2 részét bedeszkázni, leszigetelni. A település rendelkezése alapján 5 m oldalkert és 6 m hátsókert meghagyása kötelező, tehát ez a garázs így szabálytalan, viszont már több mint 10 éve épült. A kérdésem az, hogyha én befalazom ezt a garázst akkor arra is vonatkozik-e a 10 éves szabály vagy sem.

Fennmaradási engedély tárgya 10 éve meglévő épület lehet. Egy ilyen épület
mai újjáépítése – álláspontom szerint – nem lehet tárgya az előbb említett
engedélynek, különösen azért sem, mert a beépítési lehetőséget/ kötelezettséget sértő módon történne az átépítés.

Honnan tájékozódhatunk belterületi szőlőterület beépíthetőségéről?

Share Button

Lányom vásárolt Őrbottyán belterületén rendes utcában, egy 3500 m2 es szőlőként szereplő területet, a terület a településtérképen mint lakóövezet szerepel, építkezni szeretnének, amihez át kell minősíttetni belterületté, azt hallottuk ehhez 5 évet kellene várnunk az adásvételtől kezdve. Így van?, vagy van lehetőség hamarabb elintézni ezt?

Javaslom a helyi jegyzővel/ építésügyi hatósággal vegye fel a kapcsolatot, a helyi rendezési tervvel kapcsolatos kérdései megválaszolásához, a belterületbe vonás lehetőségéről.

Általánosságban: aranykoronás belterület beépíthető. A művelési kötelezettség és a beépítés egymás mellett megférő kategória. E körben javaslom az alábbi linken olvasható NAK kiadvány tanulmányozását.

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/126-foldforgalmi-szabalyozas-gazdalkodoi-kezikonyv/file

 

Mennyi a zártkertek beépíthetősége?

Share Button

Osztatlan közös tulajdonú zártkert egy része (720 m2)az én birtokomban van. Kezdeményezhetem az ‘osztatlan közös’ megszüntetését, hogy a rám eső hányad a magántulajdonom lehessen?

Jelenleg hány százalék a zártkerteknél a beépíthetőség? Ha van már a zártkerten téglaépület, melyet bővíteni akarok de a kész ház nem haladja meg az 50 m3-t és a 3 m gerincmagasságot kell rá építési engedélyt kérnem? vagy elég csak bejelentenem az építés megkezdését?

720 m2 ingatlan telekalakítással tovább nem osztható. A közös tulajdon megszüntetése vagy megváltással történik (egyik tulajdonostárs a másikat kifizeti) vagy árveréssel szüntethető meg. Ez utóbbi esetben a végrehajtáson befolyó összeg a tulajdoni hányadok arányában kerül felosztásra a tulajdonosok között.

Javaslom, hogy kizárólagos természetbeni használati megosztási vázrajzot készíttessenek földmérővel, így biztosítva lenne minden tulajdonosnak az általa használt ingatlanrész kizárólagossága.

A zártkerti beépítés általában 3%, de az OTÉK ezt 10%-ra módosította. Az adott önkormányzatra csak azt követően vonatkozik a 10%, ha ennek megfelelően a rendezési tervét már módosította.

Mi a feltétele a tanya lakóingatlanná történő átminősíttetésének?

Share Button

Van a falu első utcájában egy tanyás ingatlan. Az utca egyik fele amelyben lakom, dűlő. Van-e mód arra, hogy át minősíttessem, mert így nem jár rá CSOK! Szeretném eladni, de ez nagy akadály!

A tanya a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik. Tanyát csak kifüggesztéssel, jóváhagyással lehet értékesíteni, lakóházzá rendezési terv módosítása nélkül nem átminősíthető.

Hogyan változtatható gazdasági épület lakóingatlanná?

Share Button

Külterületen lévő zártkertemet mezőgazdasági művelés alól kivonattam, de a rajta lévő 30 m2 gazdasági épületet- melyben ténylegesen több mint 10 éve lakom, bejelentkezve a hrsz-ra – hogyan lehetne lakóépületté nyilváníttatni?

Hisz gazdasági épületben szerintem nem lehetne életvitel szerűen lakni. Ha lakóépületté lehetne módosítani, akkor a jelenlegi 10 %-os beépítettséghez igénybe tudnám e venni a CSok-t ,illetve a Lakáskassza megtakarításomat, melyet eddig nem tudtam felhasználni.

Általában elmondható, hogy a gazdasági épület nem felel meg a lakóház követelményeinek sem szoba nagyság sem hőszigeteltség, stb. vonatkozásban.  Az életvitelszerűen lakható zártkerti gazdasági épület lakóházzá átminősítés lehetőségéről az illetékes önkormányzat építésügyi osztályán tájékozódhat.

 

 

Hogyan biztosítható a bejárás egy telekre, melynek jelenleg sehonnan sincs bejárata?

Share Button

Van egy örökölt zártkerti ingatlanom, (kivétele megtörtént a zártkerti ingatlannak). A kérdésem, amire az Önkormányzat nem igazán adott tisztességes választ: A kertbe nem lehet sehonnan!!!! sem bemenni, állítólag ahol most bejárunk az önkormányzati terület, mellettünk házak, kertek stb. minden ki van építve, a mi területünkre még egy szolgalmi út sem lett kijelölve, vagy megadva.

Ezt a területet én édesanyám hagyatékaként (nem is tudtam róla 2007-ig) örököltem.Ma kukoricát ültetünk rá, de állítólag illegálisan tudunk csak bemenni a kertünkbe. Hiába kértem bejárási lehetőséget sehonnan sem kaptam meg.

Ilyenkor mit lehet tenni? El szeretném adni de így, hogy nincs hivatalos bejárási lehetőség nem igazán fogom tudni értékesíteni. A terület egyébként nagyon szép. 1780m2 négyszögletes alakú telek, ill. terület. a szomszédok nem járultak hozzá, hogy víz, vagy villany bekötését lehetővé tegyem.

Évekig egy bácsi művelte, és amikor megtudta, hogy van tulajdonosa a teleknek, …… Nem részletezem.

Minden telek-tulajdonosnak joga van az ingatlana megközelítéséhez, ha ez máshogy nem lehetséges, a megfelelő közvetlenül szomszédos ingatlanon történő átjárással. A polgári jogban az ilyen telket uralkodó teleknek hívják, míg azt a telket, amely ilyen Ptk. szerint átjárási lehetőséget kell biztosítani: szolgáló teleknek.

Ez lényegében átjárási útszolgalom, melyet vagy közös megegyezéssel az ingatlanokra (uralkodó és szolgáló telek) rá lehet jegyeztetni, vagy annak megállapítása bíróságtól is kérhető.

Hogyan indítható el egy telekmegosztás?

Share Button

Osztatlan mezőgazdasági művelésű ingatlanról van szó. Hogyan tudom merre induljak el, hogy az általam használt területre külön h.r.sz.t kapjak? Mivel csak én művelem a többi tulajdonos nem, minden évben én is kapom a felszólítást a földhivataltól a terület rendbe tételére.

A telekmegosztás a földhivatalhoz tartozik. A megosztási vázrajz készítését földmérő végzi. Ha egy adott ingatlan megosztható a megosztási vázrajzot minden tulajdonosnak alá kell írnia a vonatkozó ügyvédi okirattal együtt. Ezen dokumentumok alapján az illetékes földhivatal külön albetétbe jegyzi be a kialakuló önálló ingatlanokat. Javaslom, hogy érdeklődjön az illetékes földhivatalnál és egyeztessen földmérővel.

Hogyan javíttatható ki a hibásan kiadott használatba vételi engedély?

Share Button

A kérdésem a következő, 2015 -ben vásároltam a feleségemmel közösen 50-50 százalékban egy telket amire már megkezdődött egy lakóház építése.

Felépült a ház, viszont most kaptam kézhez a lakhatási engedélyt és azon rajtamaradt a volt tulajdonos mint építtető, és a feleségem lemaradt.

Az önkormányzatnál azt mondták, hogy ez nem baj hiszen mi vagyunk a tulajdonosok, de ez engem nem nyugtatott meg, mert nekem zavaró. Lehet ebből bármiféle probléma?

Minden hatósági határozat például földhivatali, építésügyi stb. kérelemre javítható, különösen akkor, ha elírás, számszaki hiba vagy egyéb hibában szenved. Javaslom, hogy írásban kérje az ügyintézőt a hiba kijavítására. A javítás ingyenesen történik.

Mennyiben befolyásolja az adásvételt, ha az épület nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel?

Share Button

Van egy 20 éve épült családi ház, ami akkor megkapta az építési engedélyt és minden a rajz szerint épült, csak amikor kész lett, nem kérvényezte a tulajdonos a lakhatási engedélyt. Megszeretném venni ezt a házat és nem tudom, hogy ez mennyiben befolyásolja az adás-vételt, illetve szükséges-e,így 20 év elteltével fennmaradási engedély? Ha szükséges, akkor az kb. mindet egybevéve mennyibe kerül?

Használatbavételi engedéllyel nem rendelkező épület az ingatlan tulajdoni lapjára nincs rájegyezve és a térképén sincs feltüntetve például lakóház, udvar helyett csak beépítetlen terület az ingatlan megnevezése.

Javaslom, hogy az eladóval a vételt megelőzően végeztesse el az épület feltüntetést. Ehhez eladónak kell fennmaradási engedélyt kérnie, mely bonyodalmas ügyintézés. Eladónak kell továbbá egy földmérőt megbíznia ez épület kontúrjait tartalmazó vázrajz elkészítésével, mely alapján az épület a térképre feltüntetésre kerül – mely költséges.

Nem utolsó sorban eladónak kell energia tanúsítványt készíttetnie, mely az adásvételi szerződéshez szükséges.

Mennyit építhet be az osztatlan közös tulajdon egyik tulajdonosa?

Share Button

3061 m2 osztatlan közös tulajdonú zártkert 16/66 hányadú tulajdonosa vagyok. Építeni szeretnék. Ilyenkor az egész tulajdon 3%-ával kell számolni vagy csak a rám eső 16/66 rész 3%-a építhető be? A szomszédom részén nincs építmény és nem is tervezi.

Arányosítani kell, azaz nem az egész tulajdon 3%-ával kell számolnia hanem csak az Önre  eső 16/66 rész 3%-a építhető be.

1 / 4 oldal1234