Vissza az előző oldalra

Építési-, használatba vételi engedély

Honnan szerezhető be utólagosan a vásárolt ingatlan építési dokumentációja?

Share Button

Vásárolnánk egy bank által árult ingatlant, amely valamikor egy bebukott hitel biztosítékaként került a bank birtokába.

Hozzá lehet e jutni valahol az ingatlan használatbavételi engedélyes terveihez? (épület feltüntetésre került a térképvázlat szerint.) Ezt milyen eljárás keretein belül és kitől lehet megtenni, ennek milyen költsége van, és milyen időigénye?

Ha az ingatlant engedéllyel építették, és az illetékes Önkormányzat építéshatósága megőrizte a vonatkozó engedélyeket és tervdokumentációkat, akkor tőlük kérheti be azokat.

Az illetékes építéshatóságnak címzett e-mailben vagy levélben tájékoztatást és iratmásolatot kérhet a nevezett ingatlan összes fellelhető építési irat anyagára vonatkozólag.

Régebbi épületek esetében csak szórványosan, újabb, 20-30 éven belül épült épületek esetében nagy valószínűséggel tudnak majd Önnek iratmásolatot biztosítani másolási díj fejében.

Ennek összege kb. 100 Ft/ oldal, de az aktuális díjszabásról telefonon érdeklődhet.

Tekintve, hogy csak néhány év anyagát őrzik helyben az Önkormányzatok, régebbi ingatlan esetében irattározott anyag előkereséséről és iratmásolatáról van szó, ami hiányos is lehet, időben egy hónapot is igénybe vehet.

Ha semmilyen dokumentumot nem lel fel az épületről, földmérő bevonásával folyamodhat fennmaradási engedély iránt, mely folyamat intézéséről a földmérő tud részletes tájékoztatást nyújtani.

Honnan tájékozódhatunk belterületi szőlőterület beépíthetőségéről?

Share Button

Lányom vásárolt Őrbottyán belterületén rendes utcában, egy 3500 m2 es szőlőként szereplő területet, a terület a településtérképen mint lakóövezet szerepel, építkezni szeretnének, amihez át kell minősíttetni belterületté, azt hallottuk ehhez 5 évet kellene várnunk az adásvételtől kezdve. Így van?, vagy van lehetőség hamarabb elintézni ezt?

Javaslom a helyi jegyzővel/ építésügyi hatósággal vegye fel a kapcsolatot, a helyi rendezési tervvel kapcsolatos kérdései megválaszolásához, a belterületbe vonás lehetőségéről.

Általánosságban: aranykoronás belterület beépíthető. A művelési kötelezettség és a beépítés egymás mellett megférő kategória. E körben javaslom az alábbi linken olvasható NAK kiadvány tanulmányozását.

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/126-foldforgalmi-szabalyozas-gazdalkodoi-kezikonyv/file

 

Hogyan javíttatható ki a hibásan kiadott használatba vételi engedély?

Share Button

A kérdésem a következő, 2015 -ben vásároltam a feleségemmel közösen 50-50 százalékban egy telket amire már megkezdődött egy lakóház építése.

Felépült a ház, viszont most kaptam kézhez a lakhatási engedélyt és azon rajtamaradt a volt tulajdonos mint építtető, és a feleségem lemaradt.

Az önkormányzatnál azt mondták, hogy ez nem baj hiszen mi vagyunk a tulajdonosok, de ez engem nem nyugtatott meg, mert nekem zavaró. Lehet ebből bármiféle probléma?

Minden hatósági határozat például földhivatali, építésügyi stb. kérelemre javítható, különösen akkor, ha elírás, számszaki hiba vagy egyéb hibában szenved. Javaslom, hogy írásban kérje az ügyintézőt a hiba kijavítására. A javítás ingyenesen történik.

Mennyiben befolyásolja az adásvételt, ha az épület nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel?

Share Button

Van egy 20 éve épült családi ház, ami akkor megkapta az építési engedélyt és minden a rajz szerint épült, csak amikor kész lett, nem kérvényezte a tulajdonos a lakhatási engedélyt. Megszeretném venni ezt a házat és nem tudom, hogy ez mennyiben befolyásolja az adás-vételt, illetve szükséges-e,így 20 év elteltével fennmaradási engedély? Ha szükséges, akkor az kb. mindet egybevéve mennyibe kerül?

Használatbavételi engedéllyel nem rendelkező épület az ingatlan tulajdoni lapjára nincs rájegyezve és a térképén sincs feltüntetve például lakóház, udvar helyett csak beépítetlen terület az ingatlan megnevezése.

Javaslom, hogy az eladóval a vételt megelőzően végeztesse el az épület feltüntetést. Ehhez eladónak kell fennmaradási engedélyt kérnie, mely bonyodalmas ügyintézés. Eladónak kell továbbá egy földmérőt megbíznia ez épület kontúrjait tartalmazó vázrajz elkészítésével, mely alapján az épület a térképre feltüntetésre kerül – mely költséges.

Nem utolsó sorban eladónak kell energia tanúsítványt készíttetnie, mely az adásvételi szerződéshez szükséges.

Mennyit építhet be az osztatlan közös tulajdon egyik tulajdonosa?

Share Button

3061 m2 osztatlan közös tulajdonú zártkert 16/66 hányadú tulajdonosa vagyok. Építeni szeretnék. Ilyenkor az egész tulajdon 3%-ával kell számolni vagy csak a rám eső 16/66 rész 3%-a építhető be? A szomszédom részén nincs építmény és nem is tervezi.

Arányosítani kell, azaz nem az egész tulajdon 3%-ával kell számolnia hanem csak az Önre  eső 16/66 rész 3%-a építhető be.

Milyen építési szabályok vonatkoznak művelésből kivett zártkertre?

Share Button

Lehetséges-e és milyen jogi lépéseket kell megtennem a következő tervhez: A település szélén lévő elhanyagolt zártkertek egy részét, (összesen kb. 2-3 ha nagyságban) megvásárolnám még ebben az évben, majd összevonnám 1-2 helyrajzi szám alá őket és ott családi gazdálkodásba kezdenék tanya jelleggel (lakóház + gazdasági épületek).

A zártkerteket az adás-vétel előtt kivonatnám művelés alól a tulajdonosokkal. 80%-ban legelőnek hasznosítanám az összevont területeket. A művelés alól kivont zártkertekre milyen beépítési szabály vonatkozik? Földműves végzettségem nincs jelenleg.

A kivett zártkertre a művelés alóli kivonást megelőzően is érvényben levő építésügyi szabályok vonatkoznak. Az illetékes Építéshatóságnál érdeklődhet a vonatkozó rendezési -építésügyi szabályokról.

Építhetek-e mobil házat engedély nélkül? Emésztőgödör ásásához kell-e engedély?

Share Button

641 m2-es zártkertet vásároltunk. Jelenleg egy 15 m2-es alápincézett házikó és egy 2,9 m x 5m-es csővázas, beton alapú garázs van rajta.

Ennek helyére szeretnénk elhelyezni egy 50 m2-es mobilházat (vagyis felállítás után akár daruval elszállítható, beton tuskókon áll, alapja nincs betonozva, önhordó szerkezet). Ehhez miféle engedély szükséges? Szeretnénk folyamatosan ott lakni. Emésztőgödröt ástunk, ami most készül. Ehhez kell-e engedély?

Mivel csak az 50 m légköbméter és 3 m gerinc magasság az egyetlen szabály, azaz maximum ekkora lehet egy épület, amit engedély nélkül lehet építeni (312/2012.(XI.8.) Korm.r. melléklete), amit szeretnének építeni, ahhoz engedély kell.

E mellett meg kell nézni, hogy van-e csatorna hálózat az érintett településen, mert „emésztőt” már nem lehet ásni, csak akkor, ha az érintett település nem csatornázott, illetve a csatorna szolgáltató írásos nyilatkozattal igazolta, hogy nem lehet rákötni a rendszerre.

Zárt rendszerű tároló építhető, de azt is be kell jelenteni, a fenti szabályok szerint ( nem ajánlott, mert a csatornázott területeken a be nem kötött ingatlanok esetén, a vízfogyasztás arányában már büntető mértékű talajterhelési díjat vetnek ki, ami évente jelentősen emelkedik), a csatornadíj pedig ennek töredéke.

A leírtak mellett javaslom a Helyi Építési Szabályzat  áttekintését azon a településen, ahol a jelzett ingatlant szeretnék elhelyezni.

Javaslatom:  kérjen  engedélyt, amiben összevontan leírja a terveit ugyanis az  építésügyi hatóság nem kikerülhető.

 

Milyen ház átalakítási munkálatok végezhetőek építési engedély nélkül?

Share Button

Ha van egy ház amit lakhatásra lehet használni, le lehet-e bontani vagy újítani, ha az eredeti tervrajzot változásában nem érinti- itt gondolok házfal cserére is és a ház komfortossá tételére- milyen engedélyhez előíráshoz vannak kötve a munkálatok, ha az épület nem műemlék?

Ha van egy 24nm-es faház ami lakhatási célt szolgált régebben, ez esetben ha továbbra is lakhatásra szeretném, milyen előírásoknak kell eleget tenni ?

A 312/2012.(XI.8.) Korm.r.1.sz.mellékletének 1.pontja szerint: „Építési engedéllyel építhető ( tehát már egyszer volt rá engedély ) építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét, vagy tartószerkezeti elemeit nem kell

  • megváltoztatni,
  • átalakítani,
  • elbontani,
  • kicserélni,
  • megerősíteni, vagy
  • változatlan formában újjáépíteni.

Azaz, a ház belső átépítése lehetséges, a belső teherhordó falak miatt célszerű statikust hívni. Ha a homlokzatot változtatja, akkor a munka mindenképpen engedélyköteles.

A fűtéskorszerűsítéshez a szolgáltató engedélyére van szükség.

A faházzal kapcsolatban:  Mivel emberi tartózkodásra szolgál, engedélyt kell kérni.

A 312/2012.(XI.8.) Korm.r. 8.pont alapján, nem emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény ( pl: gazdasági épület), aminek a szabályaira vonatkozik az 50 m3 térfogat,  3,0 m gerincmagasság építhető.

Mikor építhető pince építési engedély nélkül?

Share Button

Budaörsön, hegyoldalban egy 6×8 (48m2) méretű, utcáról abszolút nem látható, teljesen földbe süllyesztett “pincét” szeretnénk, aminek van elől ajtaja meg ablaka. Úgy tudom, hogy, “a magyar jogi szabályozás szerint melléképület 50 m2 alapterületig és 2,5 méteres építménymagasságig építés-bejelentés alapján építhető”, szabadon idézve Öntől. :) – ha külön álló melléképületről beszélünk.

A hegyen nem adnak ki jelenleg semmire építési engedélyt, csak teljes közmű esetén, ami nem áll rendelkezésre a környéken. Szóval a kérdés, hogy ezt a pincét megépíthetem-e biztosan építési engedély nélkül?

Pince építése a 312/2012.(XI.8.) Korm.r. 1.sz.mellékletének 33. pontja szerint, abban az esetben engedély mentes, ha: „Legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.”

Ha ezeknek a kritériumoknak megfelel, akkor mehet engedély nélkül, egyéb esetben engedélyt kell kérni.

Ha ajtó, ablak van rajta, valószínűleg présház, vagy egyéb melléképület, de az a pincével együtt már nem felel meg az engedély nélkül építhető fogalmának.

Építhető -e könnyűszerkezetes garázs engedély nélkül?

Share Button

Ha ha a kertembe felállítok egy könnyűszerkezetes (szendvicspaneles, lemez) garázst, akkor az milyen engedély vagy bejelentési kötelezettséggel jár? Az esetleges mérethatárok is érdekelnének.

A könnyűszerkezetes ( szendvicspaneles, lemez ) garázst engedély nélkül meg lehet építeni.

Az engedély nélkül építhető építmények, létesítmények felsorolását a 312/2012.(XI.8.) Korm.r. 1.sz.melléklete tartalmazza és abban a 8.pontban van feltüntetve a nem emberi tartózkodásra való helyiségekre vonatkozó jellemzők. ( Ez a garázs)

A kérdező esetében 50 lm3nettó térfogat és 3,5 m legmagasabb gerincmagasság azok a méretek, ameddig nem kell engedélyt kérnie.

Ami nagyon fontos: – AHOVÁ ENGEDÉLLYEL NEM SZABADNA ÉPÍTENI, ODA ENGEDÉLY NÉLKÜL SEM LEHET ÉPÍTENI, AKKOR SEM, HA A LÉTESÍTMÉNY NEM ENGEDÉLYKÖTELES.

Így alapesetben az OTÉK tiltja az oldal és előkertben való építkezést, de a települések Helyi Építési Szabályzatai, a már kialakult állapot miatt megengedhetik, ezért ezt mindig helyben egyeztetni kell a műszaki előadóval.

1 / 2 oldal12