Vissza az előző oldalra

Földhivatal

Hogyan lehet feltüntettetni egy belterületi ingatlan utca házszámát a tulajdoni lapon?

Share Button

Egy somogyi településen lakóházat vásároltam a Vörösmarty utcában. A tulajdoni lapon csak a település neve szerepel és a helyrajzi szám. Mit tehetek annak érdekében, hogy a tulajdoni lapon feltüntetésre kerüljön az ingatlan címe?

Minden belterületi ingatlannak rendelkeznie kell utca házszámmal. Ezt az önkormányzat határozza meg.

Ha Önnek nem szerepel a tulajdoni lapon az utca házszám, kérnie kell az Önkormányzattól egy hatósági bizonyítványt, ami jelen esetben egy címigazolás.  Ez a nyilatkozat megállapítja, hogy az Ön helyrajzi számához milyen lakcím tartozik.

Ezt követően ugyancsak az Önkormányzatnál kezdeményeznie kell a megállapított lakcím felvételét a központi címregiszterbe (KCR)

Ha a cím berögzítése megtörténik a központi címregiszterbe, a tulajdoni lapon is automatikusan feltüntetésre kerül az ingatlan pontos címe.

Mit jelent a kivett lakóház elnevezés az ingatlanoknál?

Share Button

Mit jelent a kivett lakóház elnevezés az ingatlanoknál?

Az ingatlan művelési ága, ha nem földingatlanról van szó azaz aranykoronával rendelkező ingatlanról, kivett megjelölést kap, merthogy minden művelési ág  alól kivett általában udvar megnevezésű ingatlan amelyen lakóház áll.

A kivett megkülönböztetés lényege, hogy mutatja az ingatlan belterületben van, nem pedig zártkerti vagy külterületi.

Hogyan javítható a téves helyrajzi szám?

Share Button

Megörököltük nagymamám házát és kiderült hogy fel van cserélődve közel 60 éve a helyrajzi szám. Mi a szomszéd házához vagyunk be jelentve ö a miénkbe amit hitelek miatt leterheltek persze nem a tartozásunkkal hanem a szomszéd és családja tartozásaival. Lenne vevőnk a telekre ilyenkor a helyrajzi szám kérdését hogy tudnánk el rendezni??

Kizárólag a földhivatal jogosult az ingatlan nyilvántartási bejegyzést javítani. Javaslom egyeztessen az illetékes földhivatallal.

Hogyan tudható meg egy ingatlan aktuális helyrajzi száma?

Share Button

Nagyapám a Tsz. felbomlása után nem járt utána hová került a földje. Régi helyrajzi számok vannak de ezek elévültek a kommunizmus miatt. Milyen úton tudhatom meg hogy hol és melyik hrsz. alatt helyezkedik el a földje ?

Az illetékes Földhivatal tart nyilván minden olyan  földtulajdont – amely az illetékessége területéhez tartozik. Öröklés esetében sincs ez másképp. Javaslom forduljon bizalommal a Földhivatalhoz.

Kaphatok-e földalapú támogatást, ha földtulajdonos vagyok, de nem vagyok mezőgazdász?

Share Button

2015 évében el szeretném kezdeni a saját földterületünkön a gazdálkodást!

Jelen állás szerint nincs senkinek mezőgazdasági iskolája és nem vagyunk 3 évre visszamenőleg őstermelők!

A föld gépi talajmunkáját bérben szeretnénk műveltetni a többi munkálatokat (kapálás, címerezés, stb) saját kézi erővel szeretnénk elvégezni! Kérdésem az lenne, mi kaphatunk-e földalapú támogatást 2015 évétől!

Saját tulajdoni földet bárki művelheti csak az új szerzésére vonatkoznak a Földforgalmi törvény szabályozásai. Ha egyébként a  jogosultsági feltételek fennállnak kaphatnak  földalapú támogatást 2015 évben.

A föld tulajdonosa saját jogán saját maga minden végzettség nélkül  művelheti a földjét de ha pl. részes művelőnek adná ki annak  földművesnek kell lennie.

Mekkora eséllyel jutok a pénzemhez egy jelzáloggal terhelt ingatlanból?

Share Button

Egyik ismerősöm tartozik nekem, így jelzálogot tettettem az ingatlanára.

Közben kiderült, hogy az illető nagyon sok mindenkinek tartozik, többek között gyerektartással és a közműszolgáltatónak is. Most úgy tűnik, a házat árverezni fogják.

Szeretném tudni, milyen esélyem van arra, hogy pénzemhez jutok, tekintve, hogy a tulajdoni lapra feljegyzett tartozások mértéke jóval meghaladja a ház értékét.

Tudni kell, hogy a jelzálogjog bejegyzés csupán egy biztosíték arra, hogy a követelés meg fog térülni. A követelés megtérülése azonban csak végrehajtási eljárás keretében történhet. Ha mások kérnek végrehajtást az ingatlanra, a jelzálogjog jogosultja választhat:

1. vagy ő is végrehajtást kezdeményez és becsatlakozik a végrehajtást kérők közé, vagy

2. megvárja a végrehajtó tájékoztatását, és a végrehajtást úgy kezdeményezi, hogy bekapcsolódik a már mások által megindított végrehajtásba.

Ha Ön még nem kért végrehajtást a jelzálogjoggal biztosított követelése kielégítésére, akkor lehetősége van bekapcsolódni a végrehajtásba.

A jelzálog jogosultat ugyanis végrehajtó minden végrehajtási cselekményről tájékoztatja.

Fontos tudni még, hogy a jelzálogjogos végrehajtást kérő megelőzi a legtöbb más végrehajtást kérőt pl. adótartozás, közműtartozás.

Belterületi ingatlanoknál is be kell-e jelenteni a földhasználatot?

Share Button

Hévízen van egy egész évben használt nyaralóm. Be kell-e jelentenem ennek földterület használatát a földhivatalba?

Belterületi ingatlan (építési telek, udvar) használatát nem kell bejelenti az ingatlan-nyilvántartásba, csak a termőföldét.

Be kell-e jegyeztetni a földhivatalba tényleges földhasználót, ha van haszonélvező?

Share Button

Holtig tartó haszonélvezet van nevemre bejelentve egy zártkerti ingatlan esetében. A tulajdonos egy helyben lakó magyarbarátom. Be kell-e jelentkeznem a földhivatalban földhasználóként?

Igen, be kell jelentkeznie. Fontos tudnia, hogy a most hatályos rendelkezések szerint a holtig tartó, vagy 2033 évnél későbbi lejárattal kötött (haszonélvezeti, használati szerződéseket)- termőföld esetében- 20 év múlva lejártnak kell tekinteni