Vissza az előző oldalra

Gyermektartás

Jogosult-e a gyermeket egyedül nevelő fél bírósági végzés nélkül is magasabb családi pótlékra?

Share Button

Leányom és élettársa külön mentek, mert itt helyben olyan kevés volt a fizetése az élettársának, hogy nem tudtak belőle kijönni. Elköltözött az ország másik tájára.

Kérdés: 

1./ Csak bírósági úton lehet a gyermektartást érvényesíteni? Az élettársa írásban nyilatkozott, hogy fizeti havi rendszerességgel a tartásdíjat. 

2./ Ha nincs bírósági végzés, jogosult a lányom, illetve kaphat-e magasabb családi pótlékot?

3./ Ha mégis bíróságra kell menni, és az élettársa nem jön el a tárgyalásra, hanem a bíróság felé küld egy nyilatkozatot, hogy a megítélt tartásdíjat fizeti, megteheti-e? Az útiköltség sokba kerül, oda-vissza majdnem 10.000,– Ft., azt mondta, hogy inkább elküldené a gyermekeknek.

A gyermektartás díj fizetés végrehajtással való kikényszerítésére csak bírósági úton történhet. Ennek előfeltétele, hogy a gyermektartásdíj megállapítása bírósági határozattal történjen. Ha az élettárs bármely oknál fogva  nem tenne eleget a gyermektartásdíj fizetési kötelezettségének, a bírósági végrehajtás az egyedüli biztosíték, hogy a tartásdíj megfizetésre kerüljön. Ezért fontos, hogy ne csak a szülők egymás közötti szóbeli megegyezése alapján valósuljon meg a gyermektartásdíj fizetés. Természetesen ha a felek jó viszonyban vannak és így döntenek a bírósági út mellőzhető. A bírósági eljárás során van lehetőség arra, hogy a távollevő felet vagy tanút a bíróság ún. megkeresett bíróság előtt hallgassa meg. A megkeresett bíróság mindig a meghallgatandó személyhez legközelebb eső járásbíróság. Amennyibe a gyermekeit egyedül nevelő szülőnek minősül és ezt a illetékes hatóság felé lenyilatkozza, jogosult a magasabb családi pótlék összegére, függetlenül a bírósági határozattól.

Tartásdíj mértéke

Share Button

Van egy házasságon kívüli gyermekem. Azt szeretném tudni, hogy milyen tartásdíjjal kell számolnom- milyen törvény van érvényben ezzel kapcsolatban?

 Van egy ingatlanom, ezt a lányomra szeretném hagyni. Hogyan oldható ez meg? Elég egy kézzel írott végrendelet?

A gyermektartásdíj kérdésében elsődlegesen a szülők megállapodása a mérvadó

Amennyiben a felek nem tudnak a gyermektartásdíj kérdésében megállapodni, úgy a bíróság dönt. A gyermektartásdíj összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni: a gyermek tényleges szükségleteire, mindkét szülő jövedelmi és vagyoni viszonyára.

A magyar családjogi törvény kimondja, hogy a tartásdíj mértékét az apa átlagos jövedelmének 15-25 százalékában kell megállapítani.

A másik kérdésére válaszolva: hogy az ingatlan leánya nevére kerüljön több megoldás lehetséges:

1. Ajándékozás és az Ön holtig tartó haszonélvezeti joga fenntartása – 2 éve illetékmentesen lehet ajándékozni

   Általam javasolt, mert nem kell hagyatéki eljárást lefolytatni és a közjegyzői díjat megfizetni.

2. Ügyvéd általi végrendelet  készítése  és annak a magyar ügyvédi kamara mellett működő végrendeleti nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vétel zárt borítékba helyezett végrendelettel történik és végrendelkező halála esetén az eljáró magyar közjegyző jogosult azt felbontani.

Fontos tudni, hogy  a nyilvántartásba vett végrendelet el nem veszhet és az sem fordulhat elő hogy a hagyatéki  eljárásból kimaradna  mert minden   közjegyző kötelessége a nyilvántartást megkeresni a hagyatéki eljárás esetén.

 

Gyerektartás megelőlegezése az állam által

Share Button

A férjem 7 éve vett egy autót hitelre, amiből még 3 év van hátra (2 millió), és most nem fizeti, vonni sem tudják, mert otthagyta a bejelentett munkahelyét. Nekem is alá kellett írni valamit, de semmilyen igazolást nem kértek. Azzal fenyeget, hogy tőlem vonatja le.

Kérhetem e- váláskor a bíróságot,hogy jogerősen döntsön úgy, hogy kötelezze a férjemet az egyéb ingóságunk (4 millió)eladására,hogy abból rendezzük az autó hitelét? Gyerektartás megelőlegezését kérhetem – e az államtól, talán abból tudnám fizetni a nála lévő hiteles autót?

Nagyon nehéz helyzetbe kerültem, mert 3 kiskorú gyerekkel elmenekültem egy hitelre vett lakásba (sajnos látlelet is készült). Dolgozom kimerülésig, hogy fizessem a kölcsönkért önerőt, a lakáshitelt és tudjam a gyerekeket ellátni.

A férjem maradt a szép házunkban, minden ingóságunk nála maradt, többek között egy a nevemen lévő autó, traktor, a hiteles autó stb., gyerektartást nem fizet, az autó hitelét nem fizeti, mert nincs bejelentett munkahelye. Alig tudok megélni, és a bank tőlem akarja levonni?

Kérem, segítsen, hogy milyen lehetőségem van, mert akkor az utcára kényszerülök menni 3 gyerekkel

A  házastársi vagyonközösség megszüntetése során a bíróságon   indítványozhatja  a házastársi vagyonközösség az Ön által írt  módon és a gyerektartás megelőlegezését az államtól.