Vissza az előző oldalra

Hagyaték átadása

Hogyan zajlik az öröklés?

Share Button

Kérdésem az lenne, hogy Édesapám halála után, miként zajlik az öröklés? Anyám még él illetve van egy testvérem. Az örökségben szerepel egy családi ház ahol éltek a szülők, illetve egy lakótelepi lakás amit kiadtak, valamint 8 millió forint a bankszámlájukon. Ki mit és milyen arányban örökölhet?

Az örökhagyóval közösen lakott lakásra a túlélő házastársnak haszonélvezeti joga lesz, a leszármazók pedig egyenlő arányban öröklik ezt az ingatlant, míg minden más hagyatéki tárgyon a túlélő házastárs a leszármazókkal együttesen egy gyerekrészt örököl.

Szivességi lakáshasználat megalapozza-e a törvényes örökléstől eltérő hagyatékátadást?

Share Button

Jelenleg a testvérem (4 gyerekével, feleségével együtt) a szülői házban élnek kb. 2010 óta nagyjából bármiféle lakbér vagy a szüleim részére fizetendő térítés nélkül. 

Jómagam kb. 14 éve saját lakásban élek a családommal együtt úgy, hogy folyamatosan fizetjük a nem kevés lakáshitelt.

Az lenne a kérdésem, hogy ha majd öröklésre kerül a sor akkor pl. az „hagyatéki eljáráson” kérhetek-e többet az örökségből arra hivatkozva, hogy a testvérem (és családja) a szülői házban lakott éveken keresztül gyakorlatilag ingyen? Vagy ezt a dolgot polgári peres eljárásban „szokták” intézni?

A szívességi lakáshasználat, amelyet a szülők a testvérének biztosítanak nem alapoz meg törvényes örökléstől eltérő hagyaték átadást.

A testvérével konszenzusban a hagyatéki tárgyaláson eltéríthetik az öröklés arányait polgári egyezségkötéssel, melyet a közjegyző jóváhagyhat.

Férj halála esetén mi illeti meg a feleséget?

Share Button

Férjem meghalt, a közösen szerzett ingatlanok, földek öröklése hogyan történik, ha 2 közös gyermekünk van? Mi illet meg engem a feleséget, illetve a 2 gyermeket? Milyen arányban örökölünk ha csak a férjem nevén vannak a szerzemények, de közösen vásároltuk azokat ?

Túlélő házastárs és leszármazók esetében örökhagyó hagyatékából 1 gyermekrésznyit a túlélő házastárs örökli. Ez alól kivétel az örökhagyóval halálakor közösen lakott ingatlan melynek tulajdoni jogát a leszármazók, míg holtig tartó haszonélvezeti jogát a túlélő házastárs örökli.

A hagyatéki eljárásban lehet hitelezői igénnyel élni pl. ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonlás vagy egyéb ingatlanba történ beruházás esetén.

Örökbefogadott gyermek milyen örökségre jogosult?

Share Button

Egyik rokonom a házasságkötése előtt ingatlan vagyonnal rendelkezett illetve rendelkezik.Örökbe fogadtak egy gyermeket. A kérdésem az, hogy a férj a házasság előtti magán vagyonából( az ingatlanból) örökölhet-e, ha nem készül végrendelet?

Örökbefogadással ugyan olyan kapcsolat jön létre öröklési jogi szempontból mint a gyermekszületéssel.

Végrendelet nélkül is az örökbefogadott az örökbefogadó törvényes örököse.

Nem egyenesági örökös milyen feltételle szerezhet 1 hektárnál nagyobb földterületet?

Share Button

Nem egyenesági öröklés (végrendelet alapján) esetén az 1 hektárnál nagyobb földterület megtartására aranykalászos gazda tanfolyam elvégzésével van-e lehetőség? Lehet-e halasztást kérni a hagyatéki tárgyalásra, ha az a személy aki örököl, még nem iratkozott be a tanfolyamra, vagy már beiratkozott, de még nem vizsgázott. Milyen egyéb lehetőségek vannak a föld megtartására?

A nem földműves végrendeleti örökös 1 hektárnál nem szerezhet több földet. A közjegyzőnek be kell szereznie a hagyaték átadásánál az illetékes megyei földhivatali állásfoglalását. Álláspontom szerint az állásfoglaláskor – ha örökös regisztrált földműves – már 300 hektárig szerezhet földet.

Javaslom azonban hogy az illetékes Megyei Földhivatallal erről egyeztessen.

Ki lesz az örökös, ha nincs házastárs és gyermek?

Share Button

Tulajdonomban van egy ház, melynek haszonélvezeti jogát édesanyámra ruháztam halálom esetén.
Él édesapám és egy testvérem is.
Kérdésem, hogy halálom esetén ki, vagy kik a törvény szerinti örökös ?
Végrendelettel lehet haszonélvezetet juttatni, de csak azon hagyaték részre amelyen a haszonélvező nem örököl tulajdont.

Mivel édesanya törvényes örökös – édesapával együtt fele-fele arányban – így a haszonélvezet végrendeletileg az édesapai örökrészt terhelheti.

A testvér nem törvényes örökös. A fentiek akkor igazak ha Önnek nincs házastársa, gyermeke.

Egyik fél elhalálozása esetén a házaspár által közösen lakott lakás haszonélvezeti joga kit illet meg: az özvegyet, vagy a gyermeket?

Share Button

A férjemmel van egy közös ingatlanunk, ami 4/6 arányban az övé, 2/6 arányban pedig az enyém. Nincs közös gyermekünk viszont a férjemnek van 1 gyermeke az előző kapcsolatából. A kérdésem az lenne hogy ha ne adj isten a férjem elhalálozna, és nem írtunk róla szerződést, a haszonélvezeti jog átszáll- e rám a feleségre, vagy a gyermekét illeti e meg?

Férje halála esetén a vele közösen lakott lakásra és annak berendezési tárgyaira Önt a törvény erejénél fogva holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg, azzal, hogy a férje gyermeke lesz az örökhagyót illető 4 / 6-od ingatlan tulajdonosa.

Hogyan örökölnek a gyerekek, ha a szülő újraházasodott?

Share Button

Szüleim elváltak. Válás után 10 évvel édesapám újrahazásodott és elköltözött tőlünk. Én és két testvérem édesanyánknál maradtunk abban a lakásban, amely fele-fele arányban anyukámé és apukámé.

Apukám az új feleségéhez költözött, oda van bejelentve, a mi lakásunkba rezsit nem fizet és a számlák se az ő nevére érkeznek, hanem édesanyáméra.

Öröklés szempontjából, ha nincs végrendelet, milyen arányban öröklünk a testvéreimmel? Ilyenkor a lakás fele oszlik három részre, vagy a felesége is örököl és négy részre oszlik a fele lakás?

Az örökhagyóval együtt élő törvényes házastárs egy gyerek résznyit örököl, ezért az örökség 4 részre oszlik.

Megmarad-e a korábban alapított haszonélvezet, ha örökléssel megváltozik a tulajdonos?

Share Button

A szüleim 1/2-1/2 részben tulajdonosai egy lakásnak. Két gyermekük van: én és az öcsém. 2013-ban részemre holtig tartó haszonélvezetet írattak az egész lakásra.

Ha ők elhunynak, és a lakást fele-fele részben örököljük az öcsémmel, akkor a haszonélvezeti jogom ha jól tudom, a saját részemen törlődik (mivel tulajdonossá válok), de kérdésem az, hogy a másik felén: az öcsémén, megmarad-e?

A tulajdonjog bejegyzés a haszonélvezet törlésével jár, de csak azon a tulajdoni illetőségen amelyre a bejegyzés vonatkozik.

Az ingatlan másik felén a haszonélvezeti jog továbbra is érvényesen fennmarad.

 

Örökösnek számít -e a nevelt gyermek?

Share Button

Örökösödési illetékkel kapcsolatban lenne a kérdésem. Teljes vagyonomat 3 egyenlő részben fiamra, mostoha fiamra és húgomra kívánom hagyni.

Jól tudom, hogy mindhárman mentesek az örökösödési illeték fizetése alól?

Elváltam mostoha fiam apjától. Ettől ugye még továbbra is mostoha (nevelt) fiamnak számít!? Jogilag a mostoha és nevelt gyermek megnevezés ugyanazt fedi?

A nevelt gyermek, ha örökbefogadása nem történt meg, nem lehet a nevelőszülő örököse, nem illeti meg a nevelőszülő után öröklési illetékmentesség, ha például végrendelettel örökössé van nevezve.

1 / 17 oldal12345...10...Utolsó »