Vissza az előző oldalra

Házastársi vagyonközösség

Hogyan változtatható meg a vagyonjogi arány házas felek között?

Share Button

Férjemmel fele-fele arányban vagyunk tulajdonosai egy ingatlannak. Mindkettőnk második házassága, én két gyermeket, férjem egy gyermeket „hozott” a házasságba. Született egy közös gyermekünk is. Kérdésem, hogy az eredeti fele-fele arányt meg lehet-e változtatni az én részemre 3/5-öd /3 gyermek/ a férjem részére 2/5-öd /2 gyermek/ arányban? Ezt fontosnak érezném azért, hogy a gyerekeink egyenlő arányban részesedjenek majd, nyilván a közös gyermek duplán, 2/5-öd, a többi gyermek 1/5 – 1/5- 1/5-öd arányban. Megoldható ez a dolog, hol induljak el?

Házastársak egymás között illetékmentesen ajándékozhatnak ingatlan tulajdoni hányadot. Az Ön által vázolt cél elérése érdekében javaslom, hogy bízzon meg egy ügyvédi irodát az okirat elkészítésével

Milyen módon érvényesíthető a házastársi vagyonban a szülőktől kapott anyagi hozzájárulás?

Share Button

Nagykorú gyermekemnek szeretnénk nagyobb – több milliós – összeget ajándékozni ingatlan vásárlására. Jelenleg párkapcsolatban él, hamarosan házasság lesz. Közös lakásuk van 50-50 %-os részarányban. Kérdésem, ha az általunk ajándékozott összegből és a közös ingatlan árából nagyobb értékű ingatlant vásárolnak, 50-50 %-os tulajdonjoggal, egy későbbi – esetleges -vagyonmegosztásnál, lehet-e a nagyobb beadott összeget érvényesíteni?

Házastársi vagyonjogi szerződéskötése javasolt, melyben a házastársak egybehangzóan rendelkeznek a szülői ajándék jogi sorsáról, például arról, hogy az ajándék kizárólag gyermekük házastársi külön vagyonát képezi.

Hogyan rendezhető a házastársak közötti vagyon?

Share Button

Feleségemmel több mint 10 éve házasodtunk. Előző házasságomból van egy gyerekem, neki kettő. Ezen kívül van egy közös gyermekünk.

Már a házasságkötésünk után vásároltunk egy ingatlant amire 1/1 tulajdonrésszel én rendelkezem. Továbbá van meg egy autónk , ami szintén az én nevemen van.

Kérdésem az lenne, hogyan alakul az öröklés egyikünk halálakor? Kell-e végrendelet vagy a feleségemmel szerződés, ahhoz, hogy az énrám eső rész magasabb legyen a tulajdonrésszel aranyosan vagy a keresetünkkel aranyosan?

Házassági életközösség alatt kizárólag az egyik házastárs nevére szerzett ingatlan esetében a másik házastárs általában ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonostársnak minősül.

A helyzet feloldására javasolt a házassági vagyonrendezés. Ez történhet a házastársak közötti  ajándékozás keretében is, mely illetékmentes. Az ajándékozási szerződésben az ajándékozott tulajdoni hányadról a házastársak rendelkeznek.

Hogyan rendezhető az egy néven lévő közös vagyon további sorsa?

Share Button

Elváltam első férjemtől akitől született 1 gyermekem.1987 -ben házasodtunk össze a mostani férjemmel. Neki nincs gyermeke nem is született közös gyermekünk. Minden amink van közösen szereztük házasságkötésünk után és minden a férjem nevén van. Ingatlanok ,értékpapírok termőföldek. Szüleink nem élnek, neki 3 testvére van.

Az lenne a kérdésem hogy az én gyermekem hogy örököl ha én halok meg előbb. Ági vagyonunk nincs egyik szülő után sem örököltünk. Férjemnek végrendeletben kell rendelkeznie ? Köszönöm szépen a válaszát .Elsősorban a termőföld öröklése érdekel. Gyermekemnek mezőgazdasági végzettsége van.

A házastársi vagyonközösség, illetve az Önök közötti tulajdoni jog rendezés mielőbb javallott, mert az Ön halála esetén a gyermeke rendkívül bonyolult tulajdonjogi perrel tudná csak vagyoni jogait érvényesíteni a házastársával szemben.

Ön mint ingatlan nyilvántartáson kívüli ingatlan tulajdonos  közös megegyezéses okirattal bármikor feltüntethető tulajdonos társként az ingatlan nyilvántartásba.

Házastársi vagyonközösség részét képezi-e a nyugdíjpénztári megtakarítás

Share Button

Válás esetén ha a Nyugdíjpénztári szerződéskötéskor a belépés és befizetés a vagyonközösség fennállása alatt történik a számla egyenlege is a vagyonközösségbe tartozik? Ez esetben a váláskor a másik fél is részesül a megtakarításból?

Házastársi vagyonközösség (osztatlan közös tulajdon ) áll fenn arra a vagyonra   amit a házassági életközösség ideje alatt a házastársak akár együttesen, akár külön-külön szereztek –  így az Ön által kérdezett megtakarításra  is.

 

Házasság előtt vásárolt ingatlan eladási ára külön vagyonnak számít-e?

Share Button

1 éve vagyok házas, van egy ingatlanom amit a házasság előtt vettem, most el akarom adni és azt szeretném megtudni hogy ilyen esetben a pénz az enyém vagy közös vagyon?

A házastársak külön vagyonát képezi az életközösségük/házassági életközösségük előtt tulajdonokban volt ingatlan és ennek a házassági életközösségük értékesítéséből befolyó vételár, kivéve ha az összeget a bevételt szerző tulajdonos a házastársi közös vagyonba rendeli utalni. A külön vagyoni ingatlan eladásából vásárolt ingatlan is külön vagyon.

 

Egy néven lévő házasság alatt szerzett közös ingatlant eladhatja e a tulajdoni lap szrinti tulajdonos?

Share Button

Házasságunk alatt 2 ingatlant vásároltunk, egyet a volt feleségem, egyet az én nevemre íratva. Ha jól tudom ezek közös vagyonnak számítanak így is.

Válásunk után papíron rögzített vagyonmegosztás nem történt. Kérdéseim: -ez mennyi ideig marad így közös vagyon?

A vagyonmegosztásnak van e időbeli hatálya? -a volt nejem eladhatja-e az ingatlant, vagy építhet-e a nevén lévő, de még közös vagyonnak számító ingatlanra a tudtom, belegyezésem nélkül? Vagy ha már ezt megtette tehetek e valamit?

A házasság felbontásának nem előfeltétele a házasság tulajdonát képező ingatlanok vagyoni felosztása.

Az elváló felek e kérdéskört azért sem vonják be a válóperbe, mert a peres illeték jelentősen megemelkedne.

A válást követően a volt házas felek, ráutaló magatartással a vagyoni helyzetüket stabilizálják előfordulhat, hogy az egyik vagy a másik fél nevén levő ingatlan értékesítésre kerül.

Az ilyen adásvételi szerződésbe javasolt azon nyilatkozat rögzítése, hogy az eladó kijelenti a tulajdoni joga átruházásának akadálya nincs, az ingatlan kizárólagos tulajdona.

Jóhiszeműen szerző harmadik fél, vevő, az ilyen szerződéssel tulajdoni jogot szerezhet az ingatlanon.

A vagyon megosztásnak/rendezésnek időbeli korlátja nincs azonban javasolt okiratban rögzíteni, a felek vagyonjogi rendezését, hogy a fent említett értékesítés minden tekintetben megalapozott legyen.

Hogyan biztosítható, hogy a testvér építkezéséhez adott kölcsön csak a testvéré legyen?

Share Button

A testvérem csok- ból építkezik feleségével . Én 10 M. Ft-ot adtam neki. Milyen szerződést kell kötnöm, hogy válás esetén a feleség ne szerezzen vagyontárgyat , a testvérem külön vagyona legyen ?

Olyan ajándékozási szerződés kötése javasolt, ügyvéd vagy közjegyző előtt, mely kifejezetten rögzíti, hogy az ajándékot a felek a testvér különvagyonába utalják. Ugyanez a joghatás érhető el egy házassági vagyonjogi szerződés által is.

Fontos tudni, hogy öröklési helyzetben az ajándék a testvér hagyatéka tekintetében nem minősülhet ági vagyonnak, azaz annak öröklésére a túlélő házastárs  igényt tarthat.

Hogyan történik az ingatlanon történt értékváltozás figyelembe vétele vagyonközösség megszűnésekor?

Share Button

Hogyan kell értelmezni a PTK 4:60par.1 pont, 2. mondatának kivételezését?

Milyen magatartást kell tanúsítani, hogy a kivéve passzus létezése beálljon?

 „A vagyonközösség megszűnésétől a közös vagyon megosztásáig terjedő időben bekövetkezett értékváltozást figyelembe kell venni, kivéve, ha az az egyik házastárs magatartásának az eredménye.”

A vagyonközösség megszűnésétől a közös vagyon megosztásáig terjedő időben például, a bentlakó házastárs saját költségén/különvagyonából az ingatlant felújítja, vagy ahhoz hozzáépít akkor ezen értéknövekedés kizárólag az ő jutója.

Házasság ideje alatt egy névre vásárolt ingatlan közös szerzeménynek minősül-e?

Share Button

Házasság megkötése után hitelre vásároltunk egy ingatlant mely a férjem nevére lett bejegyezve abból az okból, hogy én szlovák állampolgár  vagyok és 25 évvel ezelőtt várni kellett volna az engedélyre, hogy az én nevemre is kerüljön az ingatlan.

Később ezt az ingatlant értékesítettük és vettünk egy másikat. Az előző hitelt ráterhelték, és az OTP kérte, hogy az ingatlan a férjem nevére legyen bejegyezve a hitel miatt.

Később ismét vettünk fel hitelt, amit az ingatlan felújítására fordítottunk.

időközben szüleim vásároltak egy ingatlant mely a nevemre lett bejegyezve. Ebben az ingatlanban volt bejegyezve az állandó lakcímem, de nem tartózkodtam itt. Életvitelszerűen a férjemre bejegyzett ingatlanban éltünk a két közös gyermekünkkel.4 év  elköltöztem a férjemtől, jelenleg beadtam a válópert. 

Kérdésem: A házasságunk alatt hitelekből vásárolt  és felújított ingatlanhoz van e jogom? A férjem szerint nincs közös vagyonunk, mivel az ingatlan az ö nevén van bejegyezve.

Házastársi életközösség alatti ingatlan szerzemény házastársi közös vagyonnak minősül azzal, hogy ha csak egyikőjük nevére lett az ingatlan telekkönyvezve, a másikuk ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosnak minősül.

1 / 3 oldal123