Vissza az előző oldalra

Ajándékozás

Hogyan kerülhető el a hegyatéki eljárás?

Share Button

Édesapám 15 évvel ezelőtti halála után a szülői ház felét (1/4-1/4 részben) megörököltük a nővéremmel, a ház másik felének tulajdonjoga édesanyánké maradt, az egész birtokra holtig tartó haszonélvezeti joggal.

Anyukánk, sajnos, néhány éve a nővéreméknél lakik, így a számomra teljesen egyértelmű, hogy – remélem, minél későbbi – halála után egyedül a testvérem örökölje a házat. Az lenne a kérdésem, hogy ha – még anyukám életében – neki ajándékoznám az 1/4 részemet, és halála után lemondanék az örökségről, az örökrészem minden különösebb jogi hercehurca nélkül a testvéremre szállna?

Hagyatékot képező ingatlan esetében mindig van hagyatéki eljárás, ez nem kerülhető ki. A hagyatéki eljárásra akkor nem kerül sor, ha örökhagyó életében az ingatlant eladja, elajándékozza. Ha Ön édesanyára ajándékozza az ingatlanrészét – illetékmentesen- és a hagyatéki eljáráson nem igényel köteles részt úgy a testvére lesz az ingatlan egyedüli örököse. De ha édesanya is meg Ön is az ingatlan tulajdoni hányadát a testvérnek ajándékozza, akkor nem lesz hagyatéki tárgyalás. A testvér csupán a testvérétől kapott ajándék után fizet illetéket.

Haszonélvezettel terhelt tulajdon egy része elajándékozható-e?

Share Button

Ajándékozás útján lakóingatlanhoz jutottam, amelyben édesanyám haszonélvezeti joggal rendelkezik. Milyen úton-módon lehetne ezt az ingatlant a feleségemmel megosztani, hogy ő is tulajdonos társ lehessen, vagy lehet-e haszonélvezeti joghoz juttatni?

Az ingatlan tulajdonával Ön szabadon rendelkezhet, annak meghatározott részét feleségének juttathatja ajándékozással, adásvétellel – mindkettő illetékmentes.

Haszonélvezeti jogot is alapíthat – édesanya haszonélvezeti joga mellé – a felesége javára az ingatlan önök által meghatározandó hányadára. Ez az ügylet is illetékmentes.

Milyen módon biztosíthatom, hogy lakásomat csak gyermekeim örököljék?

Share Button

Budapesti lakásom egy az egyben az én tulajdonom .Anyukám holtig tartó haszonélvező. Második férjemmel öt és fél éve vagyunk házasok.

Kérdésem az lenne hogy férjemnek ill.az ő gyerekeinek milyen jogaik vannak az én lakásommal kapcsolatban? Nem szeretném ha az ő gyerekei is örökölnének majd egyszer utánam. Mivel tudnám a legjobban gyerekeimet bebiztosítani hogy csak az övék legyen?

Vér szerinti gyerekeire történő ajándékozási szerződéssel még az Ön életében biztosítható, hogy a lakás tulajdoni joga – hagyatéki eljárás és esetleges bizonyítás nélkül – gyermekeié legyen.

Az ajándékozási okiratban az ingatlan egészére az Ön javára – édesanya már meglévő haszonélvezeti joga mellett – szerződéses holtig tartó haszonélvezeti jog is alapítható, amely biztosítja Önt, hogy az ingatlant élete végéig birtokolhassa, használhassa, hasznait szedhesse. A jogügylet illetékmentes.

Házastársi vagyonközösségi megállapodást is köthet férjével,  amelyben rögzítik, hogy a lakásingatlan az Ön különvagyonát képezi. Ilyen megállapodás hiányában ha hagyatéki eljárás tárgyát képezné az ingatlan az Ön gyermekeinek kell bizonyítani – vita esetén – hogy a lakás az Ön kizárólagos különvagyonát képezte.

Le lehet-e mondani hitellel terhelt tulajdonrészről?

Share Button

Édesapám halála után hárman örököltünk egy ingatlant. Édesanyám 50%+haszonélvezeti jog, bátyám és én pedig 25-25%-ban.

Korábbi adósság rendezése céljából jelzálog hitelt vettem fel az ingatlanra, melyet édesanyámmal együtt fizetünk, a bátyám nem. Bátyámnak több hiteltartozása is van, melyek kapcsán már előfordult, hogy veszélyben volt az örökölt ingatlanra felvett jelzáloghitel szerződésem is.

Mi a módja annak, hogy a bátyám lemondjon az örökölt ingatlan 25%-os tulajdonjogáról édesanyám részére? Ugyanis úgy gondolkodom, hogy, ha már ő nem lenne tulajdonos a örökölt ingatlanban, akkor nem lenne veszélyben az ő fizetetlen adósságai miatt az én becsületesen fizetett jelzáloghitel szerződésem.

Van-e erre valami formanyomtatvány, vagy elegendő az, ha a bátyám két tanú előtt leírja, hogy lemond a tulajdonjogáról édesanyám részére? Gondolom, ha ez járható volna, akkor a későbbiekben közjegyző előtt módosítani kell a tulajdoni lapot, valamint a jelzáloghitelt folyósító bankot is tájékoztatni kell a tulajdoni viszonyok változásáról.

Testvére és édesanyja ajándékozási szerződést köthetnek az ingatlan 1/ 4-ére – édesanya javára – mely szerződés érvényességi feltétele a jelzálogjog jogosult bank hozzájárulása, továbbá a vonatkozó kölcsönszerződés megfelelő módosítása.

A szerződést ügyvéd vagy közjegyző készítheti el. E körben javaslom, hogy előzetesen egyeztessenek a kölcsönt folyósító bankkal. A jelzálogjoggal terhelt ingatlan részen felüli tulajdoni hányadokat a testvére1/4-ét terhelő banki terhe nem érinti, feltéve ha sem Ön sem édesanya nem szerződő fél a vonatkozó kölcsönszerződésben.

Ezen banki teher miatt legfeljebb az ¼-ed tulajdoni hányad kerülhet árverésre.

 

Milyen feltételekkel ajándékozhat nagypapa unokának erdőt?

Share Button

Édesapám 1/92-ed arányban résztulajdonosa egy erdőnek. Szeretné ezt elajándékozni a gyermekemnek, azaz az unokájának. Elég-e ehhez egy ügyvédi szerződés, kell-e közjegyzői ellenjegyzés, milyen egyéb költségekkel jár?

Olcsóbb-e, ha nekem, a lányának ajándékozza? Az unoka emiatt elesik-e pl. a CSOK lehetőségétől, vagy bármely egyéb, államilag jelenleg igénybe vehető kedvezménytől?

Közeli hozzátartozónak – ideértve az unokát is – földet /erdőt kifüggesztés és jóváhagyás nélkül lehet ajándékozni. Az okiratot biztonsági papíron kell készíteni, melyre jogosult az ügyvéd és a közjegyző egyaránt.

A CSOK igénylés feltételei között szerepel, hogy az igénylőnek vagy családtagjainak maximum 50%-os tulajdonjoga lehet más lakóingatlanban. Az ajándékozás miatt tehát az unokát hátrány nem éri, az okiratszerkesztés díja pedig általában nem differenciált, hogy unoka vagy édesanya a megajándékozott, hiszen a jogügylethez gyámhatósági hozzájárulás nem szükségeltetik.

 

Igényelhető-e köteles rész elajándékozott ingatlan után?

Share Button

A férjem a lakás felét ajándékba adta , hogy az első házasságból a 2  gyermeke ne örököljön. 35-éve nincs kapcsolat . Közös gyerek nincs . Kérdésem hogy kérhetnek -e valami anyagi részt . Számlák nevemen vannak be van már jegyezve a földhivatalnál.

Amennyiben az ajándékozás a férj halálát megelőző 10 éven belül történt, a törvényes örökös gyerekek köteles részre jogosultak. Fontos tudni, hogy a köteles rész nem automatikusan jár, azt a hagyatéki eljárás során az eljáró közjegyző előtt igényelni kell, de a kérelmet mellőzni is lehet.

Hogyan óvhatom meg gyermekem örökségét?

Share Button

Kérdésem az özvegyi örökösödéssel kapcsolatos. Volt férjem újra nősült, van egy felnőtt közös gyermekünk.Volt férjemnek nem született közös gyermeke az új házasságból, viszont jelenlegi feleségének van kettő gyermeke az előző házasságából. Aggódom kislányom örökségét illetően.Az új törvény (2015) nem kedvező a számára.

Apja és jelenlegi felesége az apa családi házában laknak (megjegyzem a feleségnek is van saját önálló ingatlana). Ha jól értelmezem a törvényt, akkor az apa halála esetén a felesége örökli az ingatlan 50 %-át, és ugyanennyit az örökhagyó gyermeke. Ez minden esetre egyértelmű? Nincs semmi megoldás, hogy a kislányom legyen 1/1 arányban az örökös?

Ha igaz, hogy az özvegyé lesz a fele tulajdon, azt majd tovább öröklik az előző házasságából származó gyermekei is? Biztos, hogy bűnhődnie kell a kislányomnak, mert anno elváltam az apjától? Másoké lesz, amit az apja is a szüleitől örökölt?

A nevelt gyermekek öröklését megelőzni a vér szerinti gyermek és apja közötti ajándékozási szerződéssel lehetne. Az ajándékozás illetékmentes. Apa holtig tartó haszonélvezeti joga is alapítható az ajándékozással együtt, mely szintén illetékmentes. Ha változatlan tulajdonjogi állás mellett történne apa elhalálozása az Ön által leírtak lépnének érvénye.

Hogyan juttathatom a férjemmel közös, de szüleim által épített lakást kisfiamnak?

Share Button

Férjem első házasságból származó felnőtt gyermeke kötelezhet-e engem férjem (ne adj isten) halála esetén, hogy a közös lakásunkból származó, ráeső részt kifizessem? ill. önkényesen beköltözhet-e, ha nem fizetem ki?

Ha én halok meg előbb, miként tudom előre elrendezni- akár végrendelettel(?)-, hogy a férjem általi öröklés révén minél kevesebb rész öröklődjön tovább a fent nevezett mostoha gyereknek? Viszonylag nagy értékű vagyon van a nevemen, mely alapvetően édesapám kétkezi munkája nyomán jött létre és feltételen szeretném a kisfiúnkra hagyni a lehető legtöbbet belőle.

Megoldás lehet, ha Ön még életében rendelkezik az ingatlanvagyona sorsáról akként, hogy holtig tartó haszonélvezeti jogát megtartva az ingatlanok tulajdon jogát kisfiára ajándékozza.

Az öröklés révén kialakuló osztatlan közös ingatlantulajdon a közös tulajdon általános szabályai szerint szabályozott a Ptk-ban. Ha a közös tulajdon természetbeni megosztott használata nem biztosított, vagy vitás, vagy valamely tulajdonostárs részéről nem kívánatos, a másik tulajdonostárs részét magához válthatja.

Fontos tudni, ha a megváltás bármely okból nem valósulhat meg bármelyik tulajdonostárs kérheti az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetését a bíróságtól. E körben felmerül még a közös értékesítés lehetősége is, a befolyó vételár tulajdoni hányadok szerinti megosztása mellett.

Hogyan védhető ki vagyonmegosztás alatt álló tulajdonrész elajándékozása?

Share Button

Volt férjemmel használt, 1/2-1/2 tulajdonrészű ház rá eső részét elajándékozhatja-e , ill. eladhatja -e a vagyonmegosztás lezárása előtt? Az ingatlanban ő lakik, én a 2 gyerekkel albérletben.

A vagyonmegosztás 2 éve tart már, az ingatlanon levő fennmaradó hitelt a napokban törlesztette. Nem tudom mi a célja a hirtelen hitelkifizetésének.

Ajándékozási szerződés esetén a tulajdonostárs nem szerződő fél és elővásárlási joga sincs. A tulajdonostárs csak az ingatlan nyilvántartási adatokból tájékozódhat az ajándékozás megtörténtéről, arról a földhivatal részére külön tájékoztatást nem ad. A Földhivatal ugyanis csak az ajándékozót és a megajándékozottat értesíti a tulajdoni jog változásról.

Vagyonmegosztás időszakában tett ajándékozást perfeljegyzéssel lehet kivédeni. Ehhez kérni kell, hogy az eljáró bíróság az ingatlanra tegyen perfeljegyzést.

Elajándékozható-e szülő és gyermek között a bérleti szerződéssel terhelt szántó?

Share Button

Édesanyám külterületi szántóját 10 ha, nekem akarja ajándékozni, de nem vagyok földmíves, nem is gazdálkodom.

A föld 25 éve haszonbérbe van adva. Én is a jelenlegi bérlőnek adnám tovább. Így lehet -e ajándékozási szerződést kötni, vagy ha elfogadom az ajándékozást , akkor nekem kell a földet művelnem, nem adhatom tovább bérbe?

Közeli hozzátartozó között a föld minden korlátozás nélkül ajándékozható. A szerződést biztonsági okiraton kell elkészíteni. Az ajándékozási szerződésen teherként a haszonbérletet fel lehet tüntetni. Ebben az esetben a megajándékozott az ajándékozó jogutódja lesz.

2 / 8 oldal12345...Utolsó »