Vissza az előző oldalra

Ajándékozás

Szüksége-e a tulajdonostársak beleegyezése osztatlan közös tulajdonú ingatlan egy részének ajándékozásakor?

Share Button

Unokámnak szeretnék ajándékozni egy családi ház 55%-át , amit most is ketten használunk, és csak mi vagyunk bejelentve. Kérdésem az ingatlan tulajdon lapján szerepel még 3 résztulajdonos akik nem itt laknak, be sincsenek jelentve, kell-e az ő beleegyezésük, ha én vagyok a többségi tulajdonos!

Az ajándékozás ingyenes jogügylet, amely nem eredményez vételárat az ajándékozónál. Így elővásárlási joga sincs a tulajdonostársaknak. A tulajdonostársaknak nem azért nem kell a beleegyezésük, mert Ön a többségi tulajdonos, hanem mert az ajándékozás a tulajdonostársakat semmilyen módon nem érintő jogügylet, így annak megtörténtéről a tulajdonostársak nem is értesülnek. Nagyszülő és unoka közötti ajándékozás illetékmentes.

Hogyan adhatom át testvéremnek jövőbeli örökrészem?

Share Button

Édesapám után örököltünk testvéremmel 1/4 – 1/4 rész tehermentes lakóingatlant. Édesanyám tulajdonában van 2/4 rész.

Hogyan mondhatnék le az édesanyám után későbbiekben rám jutó 1/4 rész örökségről úgy, hogy azt a testvérem örökölje (az édesanyám 2/4 része teljes egészében rá szálljon). Van egy kiskorú és egy nagykorú gyermekem is.

Ha az ügyben szereplő feleknek közös célja, hogy az anyai örökségét a testvére kapja, ezt édesanya életében két módon is megtehetik: édesanya a testvérének ajándékozza az 2 / 4-ed ingatlant vagy a későbbi öröklés tárgyát képező 1 / 4-ed megörökléséről – édesanyával kötendő kétoldalú megállapodással – lemond.

Édesanya halála után a hagyatéki eljárás során osztályos egyezséget is köthet testvérével, mellyel az Ön 1 / 4-ed örökrészét testvérének ajándékozza.

 

Felbontható-e az ajándékozási szerződés a megajándékozott közreműködése nélkül?

Share Button

2014 júniusában vettem egy házat, aminek a felére haszonélvezeti jogot a lányomnak ajándékoztam (ingyen). Jelenleg Ő lakik a családjával az ingatlanban. Az volt az ajándékozás indoklása, hogy idős koromra gondomat viseli.

A kapcsolatunk az Ő hibájából teljesen megromlott. Volna hely a házban nekem, de azt mondja oda ugyan nem költözhetem. Mi a menete az ajándék visszavételének? Kell-e hozzá az Ő aláírása?

Ingatlanra alapított haszonélvezeti jog megszüntetésének több módja van: haszonélvező arról ingyenesen vagy ellenérték fejében egyoldalúan lemond, felek közös megegyezéssel ingyenesen vagy ellenérték fejében a haszonélvezeti jogot megszüntetik.

Mivel Ön az adásvételi szerződéssel egyidejűleg a szerződésben foglaltan alapított (ajándékozott) a lányának haszonélvezeti jogot, így a szerződés felbontására – az eladó ez irányú közreműködése nélkül – jogi lehetőség nincs.

 

Nem földműves apa és fia közötti földajándékozásnak van-e korlátja? Ajándék visszakövetelhető-e

Share Button

Édesapám, aki nem földműves szeretné a saját tulajdonú termőföld-területének egy részét értékesíteni nekem, mint fiának. Jómagam szintén nem vagyok földműves, de mindketten magyar állampolgárok vagyunk. A kérdésem az lenne, hogy mivel nem vagyok földműves, édesapám eladhat -e vagy ajándékozhat-e földterületet nekem, a fiának, melyik megoldás az előnyösebb, és van-e ennek valamilyen korlatja? Ha jól tudom, akkor az ajándékozásnak az a hátulütője, hogy az ajándék bármikor visszakérhető. Igaz ez?

Minden korlátozás nélkül földet ajándékozni/eladni lehet a közeli hozzátartozónak (utolsó ilyen a testvér) kifüggesztés és engedélyezi eljárás nélkül. Az adásvétel után 4% az illeték, míg az ajándékozás illetékmentes. Ebből kiindulva az ajándék a kedvezőbb az Ön számára. Ha az ajándékozási szerződés nem kötött valamely feltételhez, jövőbeni elváráshoz annak visszakövetelése jogilag nehezen kivitelezhető, mert megalapozottsága megkérdőjelezhető.

Mikor megalapozott az ajándék visszakövetelése?

Share Button

Leányomnak ajándékoztam a saját tulajdonú társasházi lakásomat, a haszonélvezet fenntartásával. Férjemmel évek óta helyrehozhatatlanul megromlott a kapcsolatunk, szeretnék különköltözni.

Tervem egy olyan lehetőség teremtése, hogy életem végéig a lakásban maradnék, fizetnék a rezsi költségeimet, majd halálom után a lakás a rólam gondoskodóra maradna.

Leányom, mint új tulajdonos, ebbe nem hajlandó beleegyezni. Felbonthatom-e vele, azaz visszavonhatom-e az ajándékozási szerződést? Az ajándékozás a Földhivatalnál is bejegyzésre került.

Ajándék visszakövetelése általában akkor megalapozott, ha az ajándék valamilyen feltételhez kötött volt és az nem teljesül. A haszonélvezeti jog személyes jog, ezért nem átruházható, azon eltartási jogviszony nem keletkeztethető, így a jelen helyzetben Ön az ingatlan tulajdonával nem rendelkezhet az Önről gondoskodó javára.

 

Milyen esetben érvényesíthető köteles rész igény?

Share Button

Elváltam férjemtől, 2 közös gyermekemet egyedül neveltem fel, az apa soha nem fizetett tartásdíjat, kiv. 3 évig állam általi megelőlegezést kaptam.

Férjem először eladta szülei halálakor a családi házukat, ötödrészenként, ezzel kijátszva az elmaradt tartás kifizetését. Később 2. felesége nevére íratott egy házat, azzal az indokkal, hogy egy korábbi tartozását a feleség kifizette, így gyermekeimet az Apa teljesen kisemmizte. Van-e erre megoldás?

Hagyaték tárgyát csak az örökhagyó halálakor meglevő vagyontárgy képezheti. 10 éven belül tett ajándék a kötelesrész alapjába beszámít. A szerződéses szabadság elvéből következően megalapozott igényt a volt férjjel szemben érvényesíteni nem lehet kivéve a kötelesrész igény.

Milyen feltételekkel bontható fel az ajándékozási szerződés?

Share Button

Az lenne a kérdésem, hogy az ajándékozás visszavonható-e? Ha igen, milyen feltételekkel?

Közös megegyezéssel a szerződés felbontható és az eredeti állapot visszaállítható.

Mennyi illetéket kell fizetni haszonélvezettel terhelt lakásvásárlás esetén a 35 év alatti első lakásvásárlónak?

Share Button

A lányom vásárolna egy lakást 35 év alatti, első lakás. Az lenne a kérdésem, ha engem mint szülőt bejegyeznek haszonélvezőnek, van-e az 50% illeték után további kedvezmény?

A haszonélvezeti jog olyan vagyoni értékű jog, amely a tulajdonos vevő illetékalapját csökkentő tényező. Az illetéktörvény 72.§-a szerint kell számolni. Az Ön lánya tehát a haszonélvezeti jog értékével csökkentett vételár után fizet 2% vagyonszerzési illetéket.  A haszonélvezeti jog értéke után (illeték tv. 72. §) a haszonélvező fizeti meg a 4 % vagyonszerzési illetéket. Fontos tudni, hogy az 50 %-os illetékkedvezmény igénybevételéhez az ingatlan vételára nem haladhatja meg a 15 M Ft-ot.

 

Termőföld hogyan ajándékozható a sógorra kifüggesztés nélkül?

Share Button

Termőföld elajándékozás menete felől szeretnék érdeklődni. Van a tulajdonomban 30 AK -12650 nm termő föld, kiadni bérletbe nem akarom senkinek, inkább el szeretném ajándékozni a rokonságon belül konkrétan a sógoromnak(feleségem testvérének), hogy ezzel is tudná növelni saját gazdaságát, én meg egészségi állapotomból kifolyólag nem tudom művelni.

Érdeklődnék, hogy ilyen esetben mik a teendők, vagyis mi a folyamata az ajándékozásnak?

A földforgalmi törvény szerint földet csak egyenes ági rokonnak lehet ajándékozni, melynek utolsó láncszeme a testvér. A testvéren kívüli megajándékozottak nem fizetnek vagyonszerzési illetéket. Az ajándékozás házastársak között is érvényes, így javaslom, első körben ajándékozza a földet feleségére , aki azt kifüggesztés nélkül  tovább ajándékozhatja testvérének, azaz az Ön sógorának.

Ajándékozható-e külterületi ingatlan?

Share Button

Ajándékozható-e egy kisebb (820 nm) fásított terület Balatonvilágoson  magyar állampolgárnak?

A kérdés megválaszolásának alapja a vonatkozó tulajdoni lap. Ha a fásított terület külterület, azaz 0-val kezdődik a helyrajzi száma, akkor csak közeli hozzátartozónak ajándékozható. Utolsó közeli hozzátartozó a testvér.

 

 

3 / 8 oldal12345...Utolsó »