Vissza az előző oldalra

Ajándékozás

Eladható-e, elcserélhető-e a szülőtől ajándékozással kapott termőföld?

Share Button

Tulajdonomban volt 3013.10.02.-ig egy 9718 nm alapterületű 5. min.osztályú, 11,86 AK értékű szántó. A földet e jelölt napon ajándékozási szerződéssel fiamnak adtam.

1. kérdésem: Jól emlékszem-e, hogy fiam a földet 5 évig nem adhatja el?

2. kérdésem: A fiam a nevén lévő földet ezen 5 éven belül elcserélheti-e egy közeli ugyanolyan területű és AK értékű földre ügyvédi közreműködéssel?

Közeli hozzátartozónak akkor is ajándékozható föld, ha az ajándékozott nem földműves. Földet cserélni azonban csak földművesek között lehet. A megajándékozott földre nem vonatkozik az 5 éves művelési el nem idegenítési kötelezettség.

 

Hogyan ajándékozható unokára haszonélvezettel terhelt ingatlan?

Share Button

Van egy ingatlanom, amire 20 éve haszonélvezeti jogot alapítottunk szüleimmel. Apukám meghalt édesanyám meg el szeretné a házat ajándékozni  2 éves unokámra. Mi ennek a menete?

Unokára, mint egyenes ági rokonra illetékmentesen ajándékozhat. Ehhez ügyvéd vagy közjegyző által készített ajándékozási szerződést kell aláírnia. A haszonélvezőnek az okiratot nem szükséges aláírnia. Az ajándékozással az unoka lesz a tulajdonos, de a dédszülői haszonélvezeti joggal terhelten.

Szülő és nagynéni ajándékozhat-e termőföldet saját gyermekre ill. unokaöccsre?

Share Button

Édesanyám illetve testvére rendelkezik (rét és szántó területtel. Sajnos idős koruk és a tájékoztatás hiánya miatt a tavalyi évben aláírtak egy előnytelen földhaszonbérleti szerződést. Mindkettőjük külön-külön rendelkezik 30 Hektár Rét illetve 24 Hektár szántóterülettel. A haszonbérlő éves szinten ezért 45 kg őszi búzát biztosít haszonbér fejében. Sajnos mivel utólag értesültem így szeretném ezt az előnytelen szerződést hatályon kívül helyeztetni. Illetve megoldást találni a méltatlan helyzetre!!

Kérdésem az lenne, hogy ha Édesanyám és Testvére ajándékozási szerződés útján elajándékozná részemre a szántó illetve rét területüket úgy új tulajdonosként eladhatom-e a határozott időtartamú haszonbérleti szerződés mellett a területeket természetesen értesítve a haszonbérlőt elővásárlási jogáról (amennyiben a jog szerint van lehetősége)?

Továbbá az ajándékozás után kell-e illetéket fizetnem? Az ajándékozási szerződést kell-e ellenjegyeztetni ügyvéddel vagy közjegyzővel?

Édesanya Önnek ajándékozhatja a földét haszonbérlettel terhelve. Az ajándékozási szerződést nem kell kifüggeszteni, jóváhagyatni, nincs elővásárlási joggyakorlás sem.

Önnek ajándékozási illetéket sem kell fizetnie. Ha tulajdonosa lesz a földnek, azt eladhatja haszon bérlővel együtt. Mindkét szerződést ügyvéd vagy közjegyző előtt kell aláírni.

Édesanya testvérének földjét Ön csak akkor veheti meg, ha földművesként regisztrálva van és csak adásvételi szerződéssel.

Hogyan történhet zártkert adásvétele ill. ajándékozása nem egyenes ági hozzátartozók között?

Share Button

Egy művelési ág alól kivont zártkertet szeretnék megvásárolni  nagybátyámtól.

Milyen formanyomtatványokra van szükségem az adás-vételhez, azokat kinek és hova kell benyújtanom, milyen anyagi vonzatai vannak egy ilyen terület megvásárolásának a vételáron felül, illetve van e lehetőség rá, hogy elajándékozza nekem ezt a területet?

A művelés alól a zártkertet ki kell venni. Ez  a  tulajdonos vagy meghatalmazottja által a  Földhivataltól formanyomtatványom ingyenesen kérhető.

A művelésből történő kivonást követően a zártkert eladható lesz, ajándékozhatóvá válik.

Az adásvételi vagy ajándékozási okiratot ügyvéd vagy közjegyző készítheti el, melynek költsége az okiratot készítő szakemberrel megegyezett díj. Tulajdoni lap is szükség van ( 6250.-ft) ill. a földhivatalnál eljárási díjat kell fizetni, mely  6600Ft.

Adásvételt  követően 4 % vagyonszerzési illetéket , míg a ajándékozást követően (mivel nem lakóingatlanról van szó)  18 %  ajándékozási illetéket kell fizetni.

 

Ingyes -e föld egyenes ági ajándékozása?

Share Button

Ingyenes-e föld egyenes ági ajándékozása? Úgy tudom ingyenes, de ügyvédi közreműködés kell hozzá.  Mitől függ az ügyvédi díj?

Egymás közt is lehet ajándékozni? Elfogadja e a Földhivatal? Kb. 10 éve ajándékoztam át, most nekem vissza ajándékozza  egyenes ági közvetlen rokonom. Eddig is csak én műveltem.

Testvérig bezárólag  lehet földet ajándékozni egyenes ágon.Ehhez ügyvéd vagy közjegyző közreműködése is kell, valamint az okiratnak biztonsági papírnak kell lennie. Az ügyvéd díja szabadáras, de e felek elfogadó- megegyezése is kell hozzá. A közjegyző kötött díjszabással dolgozik. Az ajándékozás illetékmentes.

Ajándékozható-e családon belül termőföld?

Share Button

Szüleimtől szeretnék megvásárolni 0.5 ha földet amit 2015.novemberében mértek ki hivatalosan addig osztatlan közösben volt.

A tulajdoni lapon olyan bejegyzés szerepel hogy ” cimképzés alatt”. A kérdésem az lenne hogy “cimképzés alatt” bejegyzésnél megvásárolható a föld vagy meg kell várni hogy vége legyen annak, illetve kifüggesztés nélkül megvehetem?

A Földforgalmi törvény preferálja a családon belül (egyenes ág és testvér) földvagyon mozgatást. Ezért a sem az ajándékozásnál sem az adásvételnél nincs  a kifüggesztés/ engedélyeztetés  és nincs birtokmaximum sem.

 

Hogyan adhatom át hitellel terhelt ingatlanomat fiamnak?

Share Button

2003-ban vásároltam köztisztviselői kölcsönnel lakást, a hitel így természetesen az én nevemen van, viszont a fiam lakik benne, ő fizeti a hitelt a kezdettől fogva.

A kérdésem az lenne, milyen módon tudnám átadni neki (ajándékozás, egyéb..) illetékmentesen, vagy egy kedvező más megoldással?

Neki így lenne lehetősége a hitel fizetéséhez kedvezményt igénybe venni, én nyugdíjas vagyok.

Közeli hozzátartozók közötti ingatlan ajándékozás valóban illetékmentes. Ehhez csupán egy ajándékozási szerződés szükséges,melyet a kölcsönt folyósító bank is tudomásul vesz.

A tudomásul vétel a kölcsönszerződés módosítását is maga után vonja. Ezért javaslom, hogy mielőbb vegyék fel a bankkal a kapcsolatot az elvi hozzájárulása megadása ügyében.

 

Vonatkozik-e az illetékmentesség gyermek ingatlanán anya javára történő haszonélvezet alapítására is?

Share Button

Férjemmel 1978-ban ingatlant vásároltunk. 1991-ben elváltunk.1993-ban meghalt. Az ingatlant fele-fele arányban közös gyermekünk és én örököltem.

A hagyatéki tárgyaláson, hogy mentesítsem gyermekemet az akkor még érvényben lévő illeték megfizetése alól halálom esetén, lemondtam javára a fele részemről, és haszonélvezeti jogra sem tartottam igényt.

A jelenlegi házas ingatlanra 2005-ben fiam nevére felvett hitelt én fizettem ez év júniusáig, mikor is ténylegesen is nyugdíjas lettem. Most is besegítek, 68 éves vagyok, de a biztonságérzetem megingott.

Szeretném visszaállítani legalább a haszonélvezeti jogot, és ha illetékmentesen lehetőség van, a tulajdon jogot is.

Fiam nem tiltakozik elképzeléseim ellen, csak a költségek miatt aggódik. A hitel még 11 évig fennáll. Megtakarított pénzünk nincs. Amink volt mindent az ingatlanba fektettünk.

Kérdésem : az illetékmenetesség megillet-e mind két esetben?

Ma Magyarországon a családon belüli vagyonátruházás minden tekintetben preferált. Ez azt jelenti, hogy illetékmentesen egyenes ági közeli hozzátartozók adásvételt köthetnek, ajándékozhatnak és haszonélvezeti jogot alapíthatnak. Az ügyvédi díjon felül csupán 6.600.- Ft illetéket kell fizetni a földhivatali eljárásért.

Fontos tudni, hogy ha az ingatlant banki hitel terheli a fentiekben leírt ajándékozás/haszonélvezet alapítás csak a bank hozzájárulása mellett történhet.

Visszakövetelhető-e az ajándék?

Share Button

Édesapám a haszon élvező én pedig a tulajdonos.Édes apám kifizette a lakás hitelt ajándékozás céljából,  elkellet költöznünk és most követeli a befizetett hitel árát és arra akar kényszeríteni hogy ajándékozzam át az én részemet az övére vagy fizessem vissza a pénzt.

Ha nem fizetem vissza akkor bírósághoz fog fordulni.4 évig mi fizettük a törlesztőt ami 4 év alatt 1 440 000 ft volt meg 400 000 Ft-ot költöttünk újításokra, és nem szeretnék meg válni az ingatlantól attól függően hogy nem tartózkodunk ott.

Bíróság kényszeríthet-e az átíratásra vagy az összeg kifizetésére? Mi a teendő ilyenkor?

Ajándék visszakövetelése általában téves feltevésen , vagy meghiúsult várakozáson alapulhat. Amennyiben az ajándékozási okirat ilyet tartalmaz, és a valóságban is bekövetkezett Édesapa megalapozottan kérheti vissza az általa adott pénz ajándékot.

Édesapát mint haszonélvezőt az ingatlan birtoklása és használata e joga alapján egyébként is megilleti-kizárólagosan.  Édesapa tulajdoni joga az ingatlanban csak az Ön közreműködésével keletkezhet.

Ajándékozható -e termőföld magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek részére?

Share Button

Van Abaújban  66 ha területű szántóföldem, ami bérbe van adva.  (a kárpótlás után szüleimtől örököltem). Szeretném ingatlanom tulajdonjogát rendezni. Abaúji földemet fiamnak juttatnám,  a haszonélvezeti jogot megtartva magamnak az évente esedékes bérleti díjat .

Mi ennek a módja, van-e többféle megoldás, s  mi a kedvezőbb? Ajándékozás ? Örökség, majd amikor arra sor kerül?  Adók, illetékek ezen esetekben?

Magyar állampolgár vagyok,  van magyarországi címem, de sokat tartózkodom lányomnál Ausztriában. Földadót nem kell fizetnem.
Fiam osztrák/francia állampolgársággal rendelkezik, Franciaországban lakik és dolgozik.
Tudtommal külföldi állampolgárok nem vehetnek otthon földet, de mi a helyzet ha magyar szüleiktől kapják/öröklik az ingatlant?

A családon belüli földátruházást oly módon preferálja a Földforgalmi törvény, hogy közeli hozzátartozók között így az egyenes ági rokonok között (szülő-gyermek) megengedi a föld ajándékozását és 20 év időtartamra a haszonélvezeti jog alapítását.

Nincs akadálya tehát, hogy egy magyar ügyvéd által elkészített ajándékozási szerződéssel a tagállami francia/osztrák állampolgár fia az ingatlan tulajdoni jogát megszerezze, annak ellenére sem, hogy a fia Magyarországon nem regisztrált földműves.

Az adásvételi szerződéssel egyidejűleg lehet az Ön javára a 20 évre szóló haszonélvezeti jogot megalapítani.

4 / 8 oldal« Első...23456...Utolsó »