Vissza az előző oldalra

Ajándékozás

Az ajándékozási szerződés visszaállításának van időkorlátja?

Share Button

Az ajándékozási szerződés visszaállításának van időkorlátja?

Nincs időbeli korlát de ha a öt éven belül állítják vissza  az eredeti  állapotot akkor a megfizetett  ajándékozási illeték visszaigényelhető, ha öt éven túl akkor visszaigénylésnek jogalapja nincs. (Csak meglevő ajándékra vonatkozik, ha már eladták az ajándékozott ingatlant arra nem)

Szükség van-e ajándékozásnál is a tulajdonostársak lemondó nyilatkozatára?

Share Button

Tulajdonomban van egy 16 m2-es garázs. Mivel nincs rá szükségem, szeretnék tőle megszabadulni. Gondoltam eladom, értéke kb 3-500.000 Ft lehet.

A garázs osztatlan közös tulajdonban van, kb. 250 tulajdonossal vagyunk a garázstelepen, mindenki máshol él az országban. Eladni az engedélyük nélkül nagyon körülményes.

Közben felmerült, hogy egy régi barátomnak ajándékozom a garázst, csak szabaduljak tőle.

Az ügyvéd az ajándékozási szerződést elkészítette. Ezek után a Földhivatal küldte a felszólítást, hogy kéri a kb. 250 lemondó nyilatkozatot!

Nem ajándékozhatom el a 250 tulajdonostárs hozzájárulása nélkül a garázsomat?? A tértivevényes levelek többe kerülnének, mint amit a garázs ér! Ön szerint ez tényleg így van?

Ajándékozás esetén az elővásárlási jog fogalmilag kizárt, mert az ajándékozás ingyenes jogügylet, benne semmilyen vásárlás nem történik.

Csak az adásvételi szerződésnek tartalmi eleme a vásárlás, amikor a tulajdonostársaknak  a jogszabályok elővásárlási jogot biztosítanak.

Gyakori az az eset, hogy részajándékozás előzi meg az adásvételt, azért hogy a részben már megajándékozott és tulajdonosként bejegyzett vevő – elővásárlási jogtól mentesen – vásárolhasson, ugyanis tulajdonostársak egymás közötti vétele esetén a többi tulajdonostárs még a jogszabály által egyébként adott elővásárlási jogukkal sem élhetnek.

Fontos tudni, hogy nagy számú tulajdonostársak esetében lehetőség van arra, hogy erre való hivatkozással az elővásárlási jog gyakorlás mellőzhető legyen.

 

Ajándékozási szerződést követően visszaállítható-e az eredeti állapot?

Share Button

Elajándékoztam a fiamnak a lakásomat, haszonélvezeti jog kikötésével. Most úgy néz ki értékesítenünk kell a lakást. A szerződésben rögzítettük az értéket, annyiért is vettem egy éve.

Különböző álláspontok vannak, de egyre inkább azt látom, hogy ajándékozott ingatlan esetén, 5 éven belül az érték 25%-a lesz az adóalap. (Évenként csökkenve) Az volna a kérdésem, ha ebből 2 ingatlant, vagy egy azonos értékű ingatlant veszünk, ez akkor is keletkezik adó?  Kérdésem még az volna, hogy van-e valamilyen akadálya visszaajándékozásnak (1 éven belül).

Ajándékozás esetén az eredeti állapot helyreállítására az ajándékozási szerződés felbontása a legmegfelelőbb jogi forma.  Ekkor a Földhivatal visszajegyzi az eredeti tulajdonost az ingatlan tulajdonos lapjára.

A nem közeli hozzátartozók között volt az ajándékozás, a már megfizetett ajándékozási illeték is visszaigényelhető. Ha ajándékozott ingatlan eladásra kerül, 5 éven belül a vételár 25%-a a 15% SZJA alapja.

Az ajándékozott lakóingatlan eladását követő 1 éven belüli lakóingatlan vásárlás esetén a vásárlás után csak a különbözeti érték miatt kell 4 % vagyonszerzési illetéket fizetni a vevőnek, az eladónak pedig jövedelemadót ha az adásvételből jövedelme származik.

Elajándékozható-e jelzáloghitellel terhelt ingatlan?

Share Button

Szeretném anyukámnak ajándékozni az ingatlan tulajdon részemet amiben él. Negyed részben vagyok tulajdonos, övé a fele az ingatlanak. Az ingatlanon hitel van, aminek én vagyok az adóstársa. Az ingatlan részt és az adóstársat is apukám után örököltem. Anyukámnak tudom ajándékozni a részemet? Jogilag ez lehetséges?

Ha az elajándékozni kívánt ingatlant jelzáloghitel és  elidegenítési és terhelési tilalom terheli, az ingatlant csak a jelzálogjog jogosult bank ez irányú hozzájárulása mellett lehet elajándékozni.

Elajándékozható-e tartozásokkal terhelt ingatlan?

Share Button

Egy barátom szüleivel és a testvéreivel él egy lakásban. A lakás tulajdonjoga az övé, az anyjáé és a három testvéréé. A családból egyedül ő és az apja dolgozik, így nem tudják fizetni a számlákat, tartozásokat halmoznak fel.

A barátomnak elege van abból, hogy ő tartja el az egész családját, és minden adósságot, amit leginkább a szülei halmoznak fel egyedül neki kell kifizetnie, mert őt veszik elő, mivel az apjának nincs tulajdonrésze, így ő az egyetlen kereső a tulajdonosok között. Hiába van ötük nevén a lakás, és így a tartozás is, pénzt csak tőle tudnak elvenni, csak rajta tudják behajtani a tartozásokat.

Szeretne kiszállni, elköltözni és megszabadulni ezektől a terhektől, hogy csak azért kelljen fizetnie és felelnie, amit ő csinál, ne az egész családjának terheit nyögje.

Le szeretne mondani a tulajdonjogáról, a részét odaajándékozná valamelyik szülőjének, hogy ezentúl ne őrajta csattanjon az ostor mindenért.

Ha valamelyik szülőjének adja a részét, akkor egyenes ági rokonság miatt illetékmentes az ajándékozás? Megteheti ezt, ha tartozás van a házon? Ha igen, hogyan kell eljárnia, kit kell felkeresnie?

Közeli hozzátartozók között illetékmentesen lehet ajándékozni ingatlant vagy ingatlan tulajdoni hányadot.

Ha az ajándékozás tárgyát képező ingatlan részt banki teher vagy végrehajtás, jelzálogjog terheli, az ajándékozás csak ezen terhek jogosultjai hozzájárulása mellett történhet.

Jelzálog jog esetén azért, mert a jelzálog jog szerződést is módosítani kell.

Végrehajtás esetén azért, mert a végrehajtónak / végrehajtást kérőnek ezen eljárást meg kell szüntetnie, elidegenítési és terhelési tilalom esetén pedig azért, mert ezen tilalom jogosultjai közreműködése nélkül a megkötött szerződés érvénytelen, ugyanis az ajándékozási szerződéskötést megelőző hatállyal az elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlan nyilvántartásból törölni kell.

 

Hogyan zajlik a gondnokolt személy részére történő ajándékozás?

Share Button

Unokámnak (17 éves elmúlt, születése óta bírósági határozat alapján gyámságom alatt van) szeretném átíratni lakásunkat, amiben ketten élünk.

Rokkantnyugdíjas lévén igen csekély jövedelemmel rendelkezem, ezért szeretném megkérdezni, milyen formáját kellene választanom az átíratásnak ahhoz, hogy ne kelljen átírási illetéket fizetnem?

Egyenes ági hozzátartozók között – mint pl. nagyszülő-unoka – az ajándékozás illetékmentesen történik.

Mivel Ön egyben a megajándékozott gyámja is, ezért javaslom, hogy az illetékes gyámhivatallal konzultájon az ajándékozási szerződés aláírása előtt.

Milyen módon bonyolítható le a családon belüli ajándékozás, és milyen adóterhekkel jár?

Share Button

Egy lakótelepi lakást szeretnék a fiamnak ajándékozni amelynek fele az enyém a másik fele a két fiamé egyenlő részben. Az egyik már saját otthonnal rendelkezik és lemond a testvére részére én ugyan ezt szeretném hiszen ő lakik ott a családjával . Mit kell tenni ilyen esetben és mennyi adót, illetve illetéket kell fizetni ?

Ügyvéd vagy közjegyző előtt aláírt ajándékozási szerződéssel tudja az ingatlan felét fiára ajándékozni.

Mivel közeli hozzátartozók között jön létre az ajándékozási szerződés, ezért sem Önnek, sem fiának-az okiratszerkesztés díján  és a 6600 Ft földhivatali illeték megfizetésén túl- semmit nem kell fizetnie a  magyar államnak, mert az ajándékozás az Önök esetében illetékmentes és jövedelemadó mentes.

Ajándékozható-e a vagyon az egyik gyermek családjának anélkül, hogy a másik gyermek bármit is kapna?

Share Button

75 éves vagyok és a fiammal olyan szinten megromlott a kapcsolat hogy már bírósági úton eltiltást is kértem én és a mostani feleségem, mert megtámadta a feleségemet. Jelenleg is van testi sértésért a feleségemmel pere a fiamnak.

Szeretném megkérdezni hogy az unokáimnak, -akik a lányomtól születtek- egyenes ágban ajándékozható-e a vagyonom: ingatlan , ingóság stb. úgy hogy a fiam semmit se kapjon az előbb jelzett ügyek miatt.

Az ajándékozás személyes döntés ugyan , de az ajándékot el is kell fogadni, sőt mindezt okiratban foglaltan a felek által ügyvéd vagy közjegyző előtt aláírva kell megtenni.

Ha unoka nagykorú – azaz elmúlt már 18 éves – mindezt szülei nélkül megteheti. Fontos tudni hogy a 10 éven belül tett ajándék a köteles részbe beszámítható, ha ezt a köteles részre jogosult igényli.

Elajándékozható-e egy ingatlan ügyvéd közreműködése nélkül?

Share Button

A párom szülei meghaltak, s a lakás 50-50%-ban őt és a nővérét illeti. Eddig úgy volt megveszi az ingatlan részét a párom, de a nővére most ajándékozni szeretné.

Ha ajándékozza, későbbiekben lehet-e felé bármiféle kötelezettsége? Nem szeretném, hogy későbbiekben lenne ebből konfliktus. A nővére mindenképpen ügyvéd nélkül akarja az ajándékozást. Mennyire lehetséges ez?

Ha hagyatékátadás megtörtént csak ajándékozási okirattal lehet az ingatlan felét ajándékozni. Ezt az okiratot kizárólag ügyvéd vagy közjegyző készítheti.

Ha a hagyatékátadó tárgyalás még nem zajlott le van lehetőség arra is, hogy a közjegyző előtt tett egyezség keretében az ajándékozást megtegyék. Ebben az esetben külön ajándékozási okiratra nincs szükség. A hagyaték átadó végzés alapján a földhivatal az ajándékozást bejegyzi.

 

Van -e elővételi joga a bérlőnek gyermek részére történő föld ajándékozás esetén?

Share Button

Ha édesapámnak termőföldje van, amit bérbe ad, de szeretné számomra elajándékozni, ez esetben a bérlőnek van elővételi joga?

Ajándékozás esetén az elővásárlási jog nem működik, ugyanis az ajándékozás ingyenes jogügylet. Az más kérdés, hogy a tulajdonjog változás ebben nem érinti a fennálló bérleti jogviszonyt, hiszen az ajándékozott föld bérlettel terhelten kerül az Ön tulajdonába. Közeli hozzátartozók között egyébként sem kell kifüggeszteni, jóváhagyatni.

5 / 8 oldal« Első...34567...Utolsó »