Vissza az előző oldalra

Ajándékozás

Tulajdoni rész ajándékozása testvér részére

Share Button

Édesanyám halála után ketten (én és az öcsém) örököltük a házát-ami az ő nevén volt. Édesapám csak özvegyi haszonélvezeti jogon lakik benne. Az öcsém és családja közben Angliába költözött. Szeretne lemondani a nevemre a házról, de nem igazán tud hazautazni.

Van-e mód rá, hogy odakintről lemondjon a tulajdonrészéről? Ha igen akkor mi a teendőnk? Válaszát előre is köszönöm.

Ha a hagyatéki eljárás még tart, a közjegyző előtt egyezséget köthet testvérével az öröklés átengedése tekintetében. Így Ön az ingatlan kizárólagos örököse lehet.

Ha testvére az egyezség megkötése végett nem tud Magyarországra utazni, akkor lehetősége van magyar ügyvédet meghatalmazni, hogy helyette ő kössön egyezséget.

Ez esetben a meghatalmazást konzulátuson, vagy angol közjegyző előtt is aláírhatja. Közjegyző esetén apostille-t is be kell szerezni.

Ha a hagyatéki eljárás már lezajlott, testvérek közötti ajándékozást javaslok ügyvéd által készíttetni. Ennek jelenlegi illetékvonzata lakás esetén 9 % A haszonélvező beleegyezése ehhez nem szükséges.

További lehetőség, hogy testvére az ingatlanrészét illetékmentesen édesapjára ajándékozza. Édesapától a testvér ezt követően megszerezheti ajándékozással is és örökléssel is, amennyiben a hagyatéki eljáráson a fent írt osztályos egyezséget kötik.

 

Tanya ajándékozása

Share Button

Egyenes ágú ajándékozás címén lett 6/8-ad rész tulajdonom egy külterületi tanyában, melyen a nagyszülőmnek élvezeti jog van bejegyezve.

Kiskorú gyermekem után nem megfizetett gyermektartásdíj miatt bírósági végrehajtó lefoglalhatja-e? Ha lefoglalhatja 4-éves kiskorú én általam nevelt gyermekemnek elajándékozhatom-e a részem?

A végrehajtó az adós bárhol fellelhető ingó- és ingatlan vagyonát lefoglalhatja. Amíg a végrehajtás el nem indul  az ingatlan ajándékozható.

Ági vagyon öröklése, ajándékozása

Share Button

Második házasságban élek 8 éve. Ezen házasságkötést megelőzően tulajdoni lapon 1/1 arányú saját tulajdonomban volt és van jelenleg is 1 db 60 m2-es társasházi lakás 1 db garázzsal, és  13 hektár szántó földterület szülői örökségből.

Jelen házasságomban 1/2 – 1/2 tulajdoni arányban közösen vásároltunk egy kertes házat jelenlegi férjemmel. Első házasságomból egy felnőtt fiam van, másodikból gyerek nem született.

Kérdéseim a következők:

1.A Jelen házasságba hozott saját tulajdonomból, ági vagyonomból örökölhet-e halálom esetén a férjem?

2. Ezen saját tulajdonaimra halálom esetén férjem özvegyi haszonélvezeti jogra vagy bármilyen más jogra  jogosult lesz-e?

3. Amennyiben halálom után bármire is jogosult lehetne a kizárólagos tulajdonaimat illetően, mit tehetek: végrendelkezhetek-e úgy, hogy csak a közösen szerzett ingatlanunkra korlátozódjon özvegyi joga, vagy házastársi haszonélvezeti joga, vagy még most írattassam-e át, és milyen formában fiamra a kizárólagos tulajdonaimat, mint csak Őt illető örökséget?

4. Amennyiben a fiamra ruházom át a tulajdonaimat holtomig tartó haszonélvezetem mellett, megmaradt-e még az illetékmentesség egyenesági örökös esetére?

5. Amennyiben bevezetésre kerülne városunkban is az ingatlanadó, ebben az esetben fizethetném-e én, mint haszonélvező, mivel már fiamnak is van saját ingatlana, és nem szeretném hogy emiatt Ő kerüljön idő előtt indokolatlanul nagy tehervállalásra.

Halála esetén az Ön  házastársát az ági vagyonon haszonélvezet illeti, melynek megváltása követelhető.(PTK 7:69 §) 

Az ági vagyont a házastárs akkor nem örökli, ha nincs leszármazó, és a jogosultak azt igénylik.

Javaslom ajándékozza gyermekének illetékmentesen- holtig tartó haszonélvezeti jogával.

Az ingatlanadót a haszonélvező fizeti. 

A 4. kérdését ha úgy kell értelmezni hogy egyenes ági öröklés illetékmentes – e ? A válaszom : igen. 

Örökölt ingatlanrész ajándékozása

Share Button

Elajándékoznám az anyukámtól örökölt ingatlanrészemet, de az özvegyének haszonélvezeti joga van rá.

Kell a haszonélvező beleegyezése?

A tulajdonost megilleti a rendelkezési jog. A haszonélvezet a megajándékozott részére teherként jelentkezik: azaz a birtoklás, használat jogában korlátozott – a haszonélvező élete végéig ( feltéve hogy a haszonélvezet holtig tartó jellegű).

Az ajándékozásnak tehát jogilag nincs akadálya – nem kell az okiratot a haszonélvezőnek aláírnia és beleegyezése sem szükséges.

Átadhat –e ingatlant a nagyszülő kiskorú gyerekre?

Share Button

Átadhatok-e ingatlant kiskorú unokám részére?

Igen, lehetséges. Javaslom az ajándékozást, mivel egyenes ági hozzátartozók között az ajándékozás illetékmentes.

Fontos tudni azonban, hogy eladási szándék esetén az unoka 18 éves kora betöltéséig az eladáshoz a gyámhatóság hozzájárulása is szükséges, és a szülőknek is alá kell írnia.

Ha ajándékozást követően öt éven belül eladásra kerül a lakóingatlan, azt is figyelembe kell vennie, hogy a vételi ár 25 %-a jövedelemadó alap lesz, és annak 16 %-át személyi jövedelemadóként meg kell fizetni.

Ajándék visszakövetelésének feltételei

Share Button

Édesanyám úgy 16-17 éve pénzt és telket ajándékozott öcsémnek és feleségének, hogy tudjanak építkezni, szoc. pol.-t igénybe venni. Majd édesapámmal közösen építettek is nekik egy házat. A ház 50-50%-ban öcsémé és sógornőmé, anyukámnak haszonélvezeti joga van bejegyezve.

Öcsémék házassága megromlott, mert sógornőm 10 MFt körüli hitelt halmozott fel, (rámehet az egész ház) zömében öcsém tudta nélkül. Édesanyám visszakövetelheti-e az ajándékozott pénz és telek sógornőmre eső részét?

Ajándék csak az általános elévülési időn (5 év) belül követelhető vissza.

Ajándékot csak az alábbi  esetekben  lehet visszakövetelni:

1.   Ha ajándékozó létfenntartása érdekében szükséges, de csak akkor, ha ez nem veszélyezteti a megajándékozott létfenntartását. Fontos tudni, hogy az ajándéknak a visszaköveteléskor kell meglennie.

2.   Ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója súlyos jogsértést követ el az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására.

3.   Ha az ajándékozót olyan lényeges körülményre vonatkozó feltevése indította az ajándékozásra, amely később véglegesen meghiúsult, és amely nélkül korábban nem is ajándékozott volna .

Fontos tudni, hogy  a 2.-3.  esetben nem csak az ajándékot, hanem az annak helyébe lépett értéket is lehet követelni.

8 / 8 oldal« Első...45678