Vissza az előző oldalra

Osztályos egyezség

Kikényszeríthető-e az osztályos egyezség bírósági úton?

Share Button

A testvéremmel örököltünk két ingatlant az édesapám után. Az egyik ingatlan 1/1 tulajdonában volt az édesapámnak (ebben lakik a testvérem).

A másik ingatlannak pedig 1/2 tulajdonrésze az én tulajdonomban van a másik fele az édesapámé volt (ebben lakok én).

Tetemes adóssága van a testvéremnek és az ő rá eső részt az örökségből át akarja íratni a gyerekére a hagyatéki eljáráson.

Ami azt jelentené hogy az ingatlan amiben lakik 1/2 része a gyereke nevén lenne a másik 1/2 rész pedig az én nevemen lenne.

A másik ingatlannak amelyben én lakok annak pedig a negyed része átkerülne a gyermeke nevére a 3/4 része pedig lenne az én részem.

Én csak azt szeretném ha az az ingatlan amiben laknak az teljesen lenne a gyermeke nevén legyen a másik aminek 1/2 része az én tulajdonomban van az pedig az én nevemen legyen kizárólag 1/1 tulajdonban.

Ha nem tudunk megegyezni az osztályos egyezségnél akkor bírósághoz fordulhatok és kérhetem így a vagyonfelosztást?

Az örökösök között a hagyatéki eljárás során tett osztályos egyezség azt jelenti, hogy az örökösök közös akarattal a hagyaték tárgyaiból való részesedésüket a törvényes öröklési rendtől eltérően szabályozzák.

Lényeg, hogy minden örökös részesedik a hagyatékból, de nem a törvényes öröklésnek megfelelően. Fontos tudni hogy osztályos egyezséget bírósági úton kikényszeríteni nem lehet csak a törvényes öröklést.

 

Alapítható-e haszonélvezet végakarattal?

Share Button

 Édesanyám ez év júniusában meghalt, a hagyatéki eljárás folyamatban van. Testvéremmel ketten vagyunk örökösök. Édesanyánk mindig mondta, hogy azt szeretné, ha a nyaraló a bátyám tulajdonába kerülne, én pedig a holtig tartó haszonélvezetet kapnám meg.

Annak ellenére, hogy ez csak szóban hangzott el szeretnénk ennek az anyai akaratnak eleget tenni.

Be lehet ezt az anyai kérést venni a hagyatéki eljárásba, azaz lehet e a hagyatéki eljárás során ilyen egyezséget kötni a testvéremmel?

Mennyi illetéket kell nekem a haszonélvezeti jog megszerzéséért fizetnem (63 éves vagyok az ingatlan kb. 10 millió)? 3. A testvérem, vagy az ő egyenesági örököse fizet-e illetéket az én esetleges halálom után, amikor megszűnik a haszonélvezeti jog?

Haszonélvezet végrendelettel is lehet alapítani.

Mivel ilyen végrendelet nem készült , ezért a szóbeli végakaratnak osztályos egyezséggel meg tudnak felelni, azaz az ingatlan tulajdonjoga örököse a bátyja lehet, míg annak haszonélvezője Ön.

A haszonélvező halálakor nincs illetékfizetési kötelezettség, csupán az illetékes földhivatalhoz a halotti anyakönyvet kell becsatolni 6.600,- Ft eljárási / törlési illeték megfizetése mellett.

Az egyenes ági öröklés illetékmentes, ideértve az osztályos egyezséget is.

Hogyan kerülhet örökhagyó testvére nevére vagyontárgy, ha a testvér nem örökös?

Share Button

Testvérem sajnos 41 évesen meghalt. Az autóm az ő nevére lett véve. Én használom én fizetem a díjait én szervizeltetem. Az örökös a férje és a kisfia lett. Hogyan lehetne a nevemre íratni, vagy megoldani hogy ne a férjé legyen az autó? A férj beleegyezne minden megoldásba.

Hagyatéki eljárásban az örökség tárgyát képező vagyontárgyak csak az örökösök között „mozgathatóak” –  egyezség keretében. Olyan egyezség nem jöhet a hagyatéki eljárás során a nem örökös testvérrel, hogy a gépjármű a testvéré legyen. Ez a jogügylet csak a hagyaték átadását követően köthető az örökös és Ön között például adásvétel jogcímen.

 

Mi a legcélszerűbb módja az örökösök egymás közti megegyezésének?

Share Button

Nagymamám nemrég elhunyt, egy családi házat hagyott hátra, melyre többen vagyunk örökösök. Az egyik örökös -élve elővásárlási jogával- kivásárolna a tulajdonrészemből. Hagyatéki tárgyalás még nem volt.

Az lenne a kérdésem, hogy az örökös társ engem kivásárolhat, kifizethet e a hagyatéki tárgyalás előtt? Vagy ez csak a hagyatéki tárgyaláson lehetséges?

Az örökösök a hagyatéki tárgyaláson köthetnek egymás közötti egyezséget.

Ezen egyezség keretében a hagyaték tárgyai, vagy pl. egy ingatlan tulajdoni hányada átruházható .

Az egyezség alapján az egyik örökös tulajdoni hányadát  öröklés   jogcímen szerzi meg a másik örökös  tulajdoni hányadát   A közbenső jogcím az ajándékozás.

 

Lemondhatunk-e édesanyánk javára az örökségről?

Share Button

Édesapám 2014 szeptemberében elhunyt, a hagyatéki eljárás még nem történt meg.

Öcsémmel közösen örökölnénk egy autót, valamint bizonyos pénzösszeget, viszont ezekről édesanyánk részére szeretnénk lemondani.

Nincs több örökös, csak apai nagyanyánk. Megtehetjük-e ezt, és ha igen, akkor édesanyámnak milyen mértékű illetéket kell megfizetnie az átadott örökségre.

Az új PTK. szerint édesanyával, mint örökössel köthető osztályos egyezség arra nézve, hogy az önök által megnevezett hagyatékrészek örököse a túlélő házastárs édesanya legyen. Ennek illetékvonzata nincs, a túlélő házastárs öröklés jogcímen örököl.

Osztályos egyezség

Share Button

Édesapám tavaly októberben halt meg. Édesanyámmal 40 éve voltak házasok. A házasságkötés után jó pár évvel édesapám megörökölte az ő édesanyjától a házat.

A házat 1990 körül átépülték közösen. A hagyaték ilyen esetben a fél házra tevődik ki vagy az egész házra? A ház fele édesanyámat illeti?

2-en vagyunk testvérek A ház édesapám nevén maradt az átépülés után is de amikor édesapám megörökölte a házat már akkor is házastársak voltak édesanyámmal.

Feltételezve, hogy az átépítés a ház bővítésével is járt, a szülei között ez által közös tulajdon keletkezett az ingatlanon.

Ez az ingatlan-nyilvántartáson kívüli közös tulajdon tipikus esete. A közös tulajdon hányadának meghatározása az invesztíció mértékének függvénye.

Szülei a házastársi közös vagyonból ruháztak be az ági vagyonú ingatlanban, és a beruházás mértéke határozza meg édesanya tulajdoni hányadát.

Ennek mértékét vita esetén bíróság határozza meg. Az öröklési eljárásban javaslom, kössenek osztályos egyezséget, melynek feltételeiről kérdezzék az illetékes közjegyzőt.