Vissza az előző oldalra

Szülőtartás

Kötelezhetőek a gyerekek szülőtartásra?

Share Button

Párom édesanyja 92 éves, tavaly agyvérzése volt, azóta minden tekintetben ápolásra szorul. 3 élő gyermeke van mindegyik nyugdíjas korú és többé kevésbé beteg. Jelenleg a hölgy nálam van elhelyezve mert a párom lakása alkalmatlan az ápolásra, de sem fizikailag sem idegileg és főleg anyagilag nem bírjuk már ellátni.

Kötelez-e a törvény az ellátás részünkről való folytatására vagy van-e törvény a többi testvér ápolási kötelezettségének megállapítására ill. állami intézményben való elhelyeztetésre?

A gyermekek szülőtartásra kötelezettek ugyanúgy, mint a szülők gyermektartásra.

Javaslom, hogy keresse fel az illetékes gyámhatóságot gondnokság alá helyezés ügyben.

Kötelesek-e gondoskodni az örökösök az édesanya eltartásáról?

Share Button

A korábban hatályos Ptk. alapján az örökhagyó vagyonát (ingatlan, ingóságok egyaránt) fele-fele részben örökölte az örökhagyó felesége és az örökhagyó első házasságából született gyermeke.

Emellett az ingatlanban lakik továbbra is – holtig tartó haszonélvezeti joggal – az örökhagyó édesanyja.

A kérdésem az lenne, hogy az édesanya eltartásáról kötelesek-e gondoskodni az örökösök, amennyiben sem a közjegyzői végzés, sem a közjegyzői eljárást követő peres eljárás során kötött egyezség erről kifejezetten nem rendelkezett?

A szülőtartás a gyermeknek a szülővel szemben fennálló tartási kötelezettsége. Szülő tartására a vér szerinti, az örökbefogadott és a mostohagyermek  köteles.

Eltartási-öröklési szerződés hiányában az örökösök gondoskodási kötelezettsége  erkölcsi kötelezettség.

Köteles vagyok-e szülőtartást fizetni?

Share Button

Magyar származású német állampolgár vagyok. Apám Magyarországon él egy idősek otthonában.

Kezdetben látogattam, de megromlott köztünk a kapcsolat és már több mint 10 éve nem láttam.

December közepén kaptam egy peresítés előtti felszólítást az idősek otthonától, hogy fizessem ki az apám után nekik járó havi térítési díj elmaradást.

Mi közöm van nekem ehhez, miért küld nekem felszólítást az öregek otthona, miért nem apámtól hajtják be az elmaradást?

Egy nyugdíjas otthon minden hónapban meghatározott díjért látja el gondozottait. A díjat az esetek többségében a gondozott nyugdíja, vagy ingó és ingatlan vagyona fedezi. Legtöbb esetben a hozzátartozók is segítik szüleiket.

Feltételezhető, hogy ebben az esetben az Ön édesapja nyugdíja nem elégséges a költségek fedezésére. Ezért megalapozottnak tűnik a nyugdíjas otthon követelése, hiszen a magyar törvények nemcsak gyermek, hanem szülő tartására is kötelezik a közeli hozzátartozókat, ha annak szükségessége felmerül.

Amennyiben ön rendelkezik rendszeres havi jövedelemmel, és a követelt összeg megfizetése az Ön életfenntartását nem veszélyezteti, javaslom vegye fel a kapcsolatot a nyugdíja otthonnal, és ne zárkózzon el édesapja támogatásától.