Vissza az előző oldalra

Szülőtartás

Hogyan köthető eltartási szerződés?

Share Button

Szeretnék választ kapni arra kérdésre, hogy lehetséges-e az alábbi szerződéskötés? Édesanyámat 20 éve gondozom, 80 éves és mindkettőnk dolgát megkönnyítené, ha a településünkön élne.

Én vásároltam egy szép kis családi házat befektetésként erre a célra korábban. Ő most eladta az ő házát, s abból egy összeget készpénzben nekem szeretne eltartás fejébe adni. A tartási szerződés megkötésekor a saját tulajdonú (befektetés céljából vásárolt) ingatlanomra tartási és holtig tartó haszonélvezeti jogok szeretnék neki bejegyeztetni s az ő gondozását/ápolását/eltemettetését vállalni. Ez így jogszerű, hogy nem ingatlant hanem készpénzt ad cserébe?

Eltartási szerződés esetén a tartás ellenértéke nem lehet más mint az eltartott tulajdonát képező ingatlan, ingó dolog. Tartási jogot is csak az eltartó tulajdonában levő ingatlan tulajdoni lapjára lehet bejegyezni.

Az Ön célja akként valósulhatna meg ha édesanya megvásárolja Öntől az ingatlant – illetékmentesen – és ezt követően kötik az eltartási szerződést  és jegyeztetik be  édesanya holtig tartó haszonélvezeti jogát. Mivel szülő és gyermek vonatkozásában törvényes tartási kötelezettség áll fenn így szóba jöhet édesanya készpénzének illetékmentes ajándékozása is.

Kötelezhetőek a gyerekek szülőtartásra?

Share Button

Párom édesanyja 92 éves, tavaly agyvérzése volt, azóta minden tekintetben ápolásra szorul. 3 élő gyermeke van mindegyik nyugdíjas korú és többé kevésbé beteg. Jelenleg a hölgy nálam van elhelyezve mert a párom lakása alkalmatlan az ápolásra, de sem fizikailag sem idegileg és főleg anyagilag nem bírjuk már ellátni.

Kötelez-e a törvény az ellátás részünkről való folytatására vagy van-e törvény a többi testvér ápolási kötelezettségének megállapítására ill. állami intézményben való elhelyeztetésre?

A gyermekek szülőtartásra kötelezettek ugyanúgy, mint a szülők gyermektartásra.

Javaslom, hogy keresse fel az illetékes gyámhatóságot gondnokság alá helyezés ügyben.

Köteles vagyok-e szülőtartást fizetni?

Share Button

Magyar származású német állampolgár vagyok. Apám Magyarországon él egy idősek otthonában.

Kezdetben látogattam, de megromlott köztünk a kapcsolat és már több mint 10 éve nem láttam.

December közepén kaptam egy peresítés előtti felszólítást az idősek otthonától, hogy fizessem ki az apám után nekik járó havi térítési díj elmaradást.

Mi közöm van nekem ehhez, miért küld nekem felszólítást az öregek otthona, miért nem apámtól hajtják be az elmaradást?

Egy nyugdíjas otthon minden hónapban meghatározott díjért látja el gondozottait. A díjat az esetek többségében a gondozott nyugdíja, vagy ingó és ingatlan vagyona fedezi. Legtöbb esetben a hozzátartozók is segítik szüleiket.

Feltételezhető, hogy ebben az esetben az Ön édesapja nyugdíja nem elégséges a költségek fedezésére. Ezért megalapozottnak tűnik a nyugdíjas otthon követelése, hiszen a magyar törvények nemcsak gyermek, hanem szülő tartására is kötelezik a közeli hozzátartozókat, ha annak szükségessége felmerül.

Amennyiben ön rendelkezik rendszeres havi jövedelemmel, és a követelt összeg megfizetése az Ön életfenntartását nem veszélyezteti, javaslom vegye fel a kapcsolatot a nyugdíja otthonnal, és ne zárkózzon el édesapja támogatásától.