Vissza az előző oldalra

Társasági jog

Mit jelent ha egy KFT ügyvezetőjét eltiltják a tevékenységtől?

Share Button

Mit jelent ha egy KFT ügyvezetőjét eltiltják a tevékenységtől?

Az eltiltás következménye, hogy az eltiltott személy a cég jogerős törlését követő öt évig nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává és nem lehet cég vezető tisztségviselője. Az  eltiltás hatálya alatt álló vezető tisztségviselőt a cégbíróság automatikus végzéssel törli mindazon cég fennálló cégjegyzék adatai közül ahol, mint vezető tisztségviselő szerepel.

Hogyan érvényesíthető a közös helyiségek használati joga?

Share Button

2011 ben vásároltam egy társasházi lakást. A lakáshoz az alapító okirat szerint tartozik a tulajdoni hányadnak megfelelő pincerész, amelyet 2-3 lakóval együtt kellene használnom, ami nem is lenne probléma, de a pincék le vannak lakatolva, bejutni egyikbe sem tudok, csak a közös folyosóra.

A közös képviselő bár nyilvántartást vezet arról, hogy melyik pincét kik használják, csak annyiban volt hajlandó segíteni, hogy megmondta, melyikben van hely valószínűleg, de kulcsot egyikhez sem adott, mondván, hogy ez nem az ő dolga, ő nem adhat birtokba semmit.

Ma átadta a pincelejáró kulcsát, nekem kellene az általa megnevezett két lakóval tárgyalnom, hogy valamelyikük legyen kedves beengedni a pince részébe, ami tulajdonképpen részben az enyém is,csak éppen bejutnom nem sikerül.

Megérkezett közben az egyik lakó, aki a közös képviselő távozása után közölte velem, hogy ne is próbálkozzak, úgysem fog senki beengedni az általa használt pincerészbe, a “viszonyok” már kialakultak, senki nem fog esetleg miattam kipakolni semmit, mert én nem lakom ott, nem is értik miért kell ez a tárolási lehetőség nekem? Mit tudok tenni? Nem a közös képviselő dolga a lakókkal a társasházi és más egyéb ide vonatkozó törvény betartatása, és az engem is megillető közös használatú tulajdonrész birtokba adása?

A közös helyiségek használatának rendjét a belső szabályzatok kell, hogy tartalmazzák, vita esetén arról közgyűlési határozattal is lehet dönteni. Határozati javaslattal bármely tagja élhet a társasházi közösségnek.

A határozati javaslatot a rendkívüli közgyűlés összehívásának javaslatával együtt javaslom, hogy írásban juttassa el a közös képviselőnek, aki azt köteles – ha a rendkívüli közgyűlés összehívásának feltételei fennállnak a rendkívüli közgyűlésen – vagy az évi rendes közgyűlésen napirendre tűzni és arról határozatot hozatni.

Felelősséggel tartozik-e a magánszemély privát vagyonával, vállalkozása tartozásai miatt?

Share Button

1 éve üzemeltettünk édesapámmal egy kereskedelmi egységet, melynél nagy értékű árurendelést és forgalmat bonyolítottunk. Megfelelő mennyiségű pénz hiányában ingatlanfedezetet biztosítottunk a kiadásainkra az adott cég felé.

A vállalkozás tönkrement. Kötbérek… fennmaradó költségek.. más és más cégek felé. A ház értéke 40 millió forint körül mozog, ahogy a költségek is nagyjából ilyen összeget jelentenek, sőt.. túl is lépik azt. Az ügy végrehajtónál van. Az ingatlant biztos elviszi a végrehajtó és ugyebár a céget is felszámolják.

A kérdésem az ha fennmaradó költségeink lesznek, tehát az ingatlan árán túl.. az mennyire befolyásolja magánszemélyként a jövőmet ha cégtárs voltam? Tegyük fel jövőre tervezek lakásvásárlást a saját nevemre. Mögöttes felelősség okán vagy bármi más okból elvehetik Tőlem azt az ingatlant a felszámolt cég miatt? A kérdésem tehát igazából arra irányul, merjek saját lakást vásárolni saját nevemre ilyen háttérrel vagy sem?

Cégjogi oldalról hátránya a felszámolásnak, hogy Ön lesz tiltva további cégalapítás esetén a felelős tisztségviselői tevékenységtől, ezért ilyet a jövőben nem vállalhat.

Személyi oldalról és végrehajtás tekintetében a felszámolt vállalkozás az adós. Ha betéti társaság volt a vállalkozás akkor az Ön magánvagyona is helytállni tartozik, ezért új lakásvásárlása nem ajánlott.

Ha korlátolt felelősségű formájú volt a vállalkozás, akkor bátran növelhető az Ön magánvagyona.

Hogyan alakítható Bt. egyszemélyes Kft.-vé?

Share Button

Bt 1 személyes Kft- vé kíván alakulni, kell ehhez Bt kültag szavazata? -Bt kültagjának szavazati joga az üzletrész nagyságával arányos?

Ha a beltag kilép a Bt ből, megszűnhet a Bt végelszámolással?/ Kültag vagyoni részének kifizetésével természetesen.

A Bt. személyi egyesülés minden tagnak – ide értve a kültagot is- 1 – 1 szavazata van. A Bt. átalakulásához Kft-vé a beltag és a kültag igenlő szavazata kell. Ha a Bt. tagsági viszonyát akár a beltag akár a kültag megszünteti – 6 hónapon belül újabb tagot kell delegálni . Ha ez nem történik meg a Bt.-t meg kell szüntetni.

 

Bt.-ben új tag belépéséhez szükséges-es a kültag hozzájárulása?

Share Button

Bt. beltagjaként kérdésem, hogy bővülhet- e kültagokkal a társaság, melynek  jelenleg 1 kültagja van? Ha igen, kell -e az új tag belépéséhez a kültag hozzájárulása?

A tagok gyűlése hozzájáruló határozata nélkül a BT. sem új beltagot, sem új kültagot nem fogadhat. Minden tagnak egy szavazata van. A meglévő kültag szavazata nélkül az új kültag nem léphet be, így új kültagság/ok érvényesen nem létesíthető/ek.

Zártkertet lehet-e telephelyként bejelenteni?

Share Button

Zártkert-re lehet-e bármilyen gazdasági tevékenységet bejelenteni? Esetleg telephelyként bejegyeztetni?

A cégbíróság a telephely bejegyzése során azt vizsgálja, hogy  az adott ingatlanak a tulajdoni lap szerinti tulajdonosa írásban hozzájárult- e hogy az ingatlana a jövőben egy adott cég telephelyeként/székhelyeként is legyen hasznosítva.

A telephelyként való cégbejegyzés fogalmilag magában tartalmazza azt is, hogy a telephelyen az adott társaság bevételt szerző gazdasági tevékenységet folytat.

Hogyan léphetek ki a Kft.-ből?

Share Button

Van e  arra lehetőség hogy  megszabaduljak KFT tagságomtól?  Sajnos a kft. tulajdonos-társaimmal kialakult egy messze nem konstruktív,  patt-helyzet amiből úgy tűnik a különböző nézőpontok miatt nem tudunk kimozdulni.
A KFT gyakorlatilag kómában van, semmilyen tevékenységet nem folytat, bevétel nincs, kiadás mindössze az könyvelői költség a semmi riportolásáról.Közel a fizetésképtelenség is.

Szeretnék a tulajdoni részemtől megválni, ami 27%. Egyik tulajdonos-társam sem kívánja sem átvenni, sem azt hogy kiszálljak.

Az alapító okirat tartalma dönti el, hogy a Kft tagsági viszony megszűnésének mely módjait határozták meg az alapító tagok. A legáltalánosabb mód az üzletrész adásvétel. Arra is van lehetőség, hogy az alapító tagok megengedjék az ajándékozást is . Az első megszűnési mód általában elővásárlási jogot biztosít a másik tagnak, a társaságnak vagy a társaság által kijelölt személynek. Ilyen esetben tehát az elővásárlási jog jogosultaknak ezen jogukról le kell mondani, ahhoz, hogy harmadik személy vevő az üzletrészt megvásárolhassa. Ajándékozás esetén nincs elővásárlási jog.

Ha egy Kft. működésképtelen azt a tényt az ügyvezetőnek / tagoknak a Cégbíróságnál be kell jelenteni. A Cégbíróság törli a céget a nyilvántartásból. Az alapító tagok végelszámolással is megszűntehetik a Kft.-t, ehhez közös akarat kell, valamint az, hogy a Kft. ne tartozzon senkinek kiegyenlíthetetlenül.

Ha a Kft. eladósodott felszámolásnak van helye. A Cégbíróság törvényességi felügyeleti jogkörében is megszüntetheti a Kft-t.

Hogyan juthatok hozzá az engem illető üzletrészhez?

Share Button

A volt élettársammal alapítottam egy céget melynek ő az ügyvezetője, de fele fele arányban tulajdonosok vagyunk. A céget az utóbbi 10 évben mindig ő irányította és a pénzügyeit is ő intézte.

Véget ért a kapcsolatunk és szóban megegyeztünk hogy amennyiben a köztünk lévő kölcsönadási szerződést kifizeti, lemondok a részemről. Ez nem történt meg, mert csak egy részét fizette ki, így érdeklődni szeretnék hogy a kft. bevétele illetve gépállománya után engem, mint tulajdonost mekkora rész illet meg, valamint  hogyan tudok eljárni ebben az ügyben ha igényt tartok a fenti ingóságokra?

A kft-ben fennálló tagság –eredményes évzárások esetén-osztalékot eredményezhet, mely osztalékot a tag taggyűlés tartása során igényelheti.

A kölcsönszerződés, ha írásban köttetett, és nem teljesül, feljogosítja a hitelezőt, hogy bármely magyar közjegyző előtt a követelését fizetési meghagyásos eljárásban érvényesítse-1 MFt összeg alatt-.

A kft. tagot a kft. tulajdonát képező ingó és ingatlanon tagsági részesedésének megfelelő tulajdoni jog illeti. A tagságot üzletrész adásvételi szerződéssel lehet átruházni, (lemondani erről nem lehet), vagy ajándékozni. Adásvétel esetén úgy a tagi érték, mint az osztalék érték a vételár tárgyát képezi-természetesen megegyezésük szerint-.

Ki állapítja meg a Kft. értékét válás esetén?

Share Button

Szeretném megkérdezni, hogy válás során mit mond a jogszabály a házasság ideje alatt alapított a férj tulajdonában lévő vállalkozásról (KFT). Az abból származó vagyon, osztalék stb. sorsáról?

Meg lehet -e ezt az értéket hivatalos úton tudni?

A válóper során kirendelt igazságügyi szakértő által megállapított érték a bírósági ítélet alapja.

Ha Ön ez előtt kíván az értékről meggyőződni, azt magán szakértő útján teheti meg, ha a társasági/könyvelési alapdokumentumokat a szakértő rendelkezésére bocsájtják.

Szükséges-e jóváhagyás termőfölddel rendelkező kft. adásvételéhez?

Share Button

Egy 10.800 m2-es ingatlant és az ezt üzemeltető kft- t szeretnénk megvenni.

Korábban új cégként kívántuk megvenni, de mivel a terület 60%-a külterület, termőföld besorolással, így cég nem veheti meg, magánemberként szintén nem kaphatjuk meg, mert nem vagyunk földművelők.

A jelenlegi tulajdonos szerint az egyetlen lehetőség tehát a mostani kft. megvásárlása, ami már 6 éve működik. Kérdésem, hogy a most aktuális földtörvény alapján, a jelenlegi cég elidegenítheti a vállalkozást, ingatlant, ezzel a termőföldet?

Kérdése arra irányul hogy ingatlant és az ezt üzemeltető kft-t szeretnék megvenni.

Fontos tudni: volt egy időszaka amikor a törvény megengedte hogy kft. vehessen földet.

Ezek a tulajdoni jogok be lettek jegyezve az ingatlan nyilvántartásba és ezeket az új Földtörvény nem érinti.

A társaság üzletrészét nem csak földműves veheti meg. A társaság önálló  jogi személy. Ha a tagságában változás áll be,  – és a Kft . tulajdonaként van bejegyezve a föld – az új tulajdonosok a társaság vagyonát sajátjukként tudhatják.

1 / 3 oldal123