Vissza az előző oldalra

Egyéb cégjogi kérdések

Mit jelent ha egy KFT ügyvezetőjét eltiltják a tevékenységtől?

Share Button

Mit jelent ha egy KFT ügyvezetőjét eltiltják a tevékenységtől?

Az eltiltás következménye, hogy az eltiltott személy a cég jogerős törlését követő öt évig nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává és nem lehet cég vezető tisztségviselője. Az  eltiltás hatálya alatt álló vezető tisztségviselőt a cégbíróság automatikus végzéssel törli mindazon cég fennálló cégjegyzék adatai közül ahol, mint vezető tisztségviselő szerepel.

Hogyan alakítható Bt. egyszemélyes Kft.-vé?

Share Button

Bt 1 személyes Kft- vé kíván alakulni, kell ehhez Bt kültag szavazata? -Bt kültagjának szavazati joga az üzletrész nagyságával arányos?

Ha a beltag kilép a Bt ből, megszűnhet a Bt végelszámolással?/ Kültag vagyoni részének kifizetésével természetesen.

A Bt. személyi egyesülés minden tagnak – ide értve a kültagot is- 1 – 1 szavazata van. A Bt. átalakulásához Kft-vé a beltag és a kültag igenlő szavazata kell. Ha a Bt. tagsági viszonyát akár a beltag akár a kültag megszünteti – 6 hónapon belül újabb tagot kell delegálni . Ha ez nem történik meg a Bt.-t meg kell szüntetni.

 

Bt.-ben új tag belépéséhez szükséges-es a kültag hozzájárulása?

Share Button

Bt. beltagjaként kérdésem, hogy bővülhet- e kültagokkal a társaság, melynek  jelenleg 1 kültagja van? Ha igen, kell -e az új tag belépéséhez a kültag hozzájárulása?

A tagok gyűlése hozzájáruló határozata nélkül a BT. sem új beltagot, sem új kültagot nem fogadhat. Minden tagnak egy szavazata van. A meglévő kültag szavazata nélkül az új kültag nem léphet be, így új kültagság/ok érvényesen nem létesíthető/ek.

Zártkertet lehet-e telephelyként bejelenteni?

Share Button

Zártkert-re lehet-e bármilyen gazdasági tevékenységet bejelenteni? Esetleg telephelyként bejegyeztetni?

A cégbíróság a telephely bejegyzése során azt vizsgálja, hogy  az adott ingatlanak a tulajdoni lap szerinti tulajdonosa írásban hozzájárult- e hogy az ingatlana a jövőben egy adott cég telephelyeként/székhelyeként is legyen hasznosítva.

A telephelyként való cégbejegyzés fogalmilag magában tartalmazza azt is, hogy a telephelyen az adott társaság bevételt szerző gazdasági tevékenységet folytat.

Hogyan léphetek ki a Kft.-ből?

Share Button

Van e  arra lehetőség hogy  megszabaduljak KFT tagságomtól?  Sajnos a kft. tulajdonos-társaimmal kialakult egy messze nem konstruktív,  patt-helyzet amiből úgy tűnik a különböző nézőpontok miatt nem tudunk kimozdulni.
A KFT gyakorlatilag kómában van, semmilyen tevékenységet nem folytat, bevétel nincs, kiadás mindössze az könyvelői költség a semmi riportolásáról.Közel a fizetésképtelenség is.

Szeretnék a tulajdoni részemtől megválni, ami 27%. Egyik tulajdonos-társam sem kívánja sem átvenni, sem azt hogy kiszálljak.

Az alapító okirat tartalma dönti el, hogy a Kft tagsági viszony megszűnésének mely módjait határozták meg az alapító tagok. A legáltalánosabb mód az üzletrész adásvétel. Arra is van lehetőség, hogy az alapító tagok megengedjék az ajándékozást is . Az első megszűnési mód általában elővásárlási jogot biztosít a másik tagnak, a társaságnak vagy a társaság által kijelölt személynek. Ilyen esetben tehát az elővásárlási jog jogosultaknak ezen jogukról le kell mondani, ahhoz, hogy harmadik személy vevő az üzletrészt megvásárolhassa. Ajándékozás esetén nincs elővásárlási jog.

Ha egy Kft. működésképtelen azt a tényt az ügyvezetőnek / tagoknak a Cégbíróságnál be kell jelenteni. A Cégbíróság törli a céget a nyilvántartásból. Az alapító tagok végelszámolással is megszűntehetik a Kft.-t, ehhez közös akarat kell, valamint az, hogy a Kft. ne tartozzon senkinek kiegyenlíthetetlenül.

Ha a Kft. eladósodott felszámolásnak van helye. A Cégbíróság törvényességi felügyeleti jogkörében is megszüntetheti a Kft-t.

Könyvelés utólagos javítása

Share Button

A tavalyi évben felfedeztem néhány hibát magyar cégem könyvelésében. Szeretném tudni, van-e lehetőség arra, hogy ezeket a hibákat birságolás nélkül kijavítsam?

Problémájára a megoldás az önellenőrzés. Az önellenőrzés adózói jog, sajátos lehetőség, amelyre az adózó önadózás esetén jogosult. Az önellenőrzés joga az önadózásból következik, ha ugyanis az adózónak saját magának kell megállapítania és bevallania az adóját akkor nem zárható el attól a lehetőségtől, hogy tévedését utóbb korrigálja.

Az önellenőrzés lehetőségével érdemes élnie az adózónak, mert ezzel mentesül a súlyosabb jogkövetkezmények alól. Gyakorlatilag az önellenőrzés nem más, mint a bevallott adó helyesbítése.

Fontos tudni, hogy nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó az adóról egyáltalán nem nyújtott be adóbevallást illetve az önellenőrzés korlátja az is, hogy az ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó a vizsgált időszak tekintetében
önellenőrzéssel nem helyesbíthető.

Nincs helye tovább önellenőrzésnek az adó megállapításához való jog elévülése esetén. A hatályos szabályozás szerint, az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

Közösségi adószám igénylése

Share Button

Egyszemélyes Kft-t alapítottam Magyarországon kereskedelmi tevékenységre. A könyvelőm tanácsolta, hogy kérjek közösségi adószámot.

Kérdésem: mire jó és kinek kell közösségi adószámot igényelnie?

Annak a magyar vállalkozásnak aki az Európai Közösség valamely másik tagállamában illetőséggel bíró adózóval szeretne kereskedelmi kapcsolatot létesíteni közösségi adószámot kell kérnie.

Kereskedelmi kapcsolatnak minősül a termékbeszerzés  – értékesítés valamint a szolgáltatásnyújtás  és szolgáltatás igénybevétele. Közösségi adószám az adóhatóságnál igényelhető.