Vissza az előző oldalra

társasági jog

2017-es kedvező változások vállalkozók számára

Share Button

A kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata)  évi 12 millió forint árbevételig lehet igénybe venni.

 

Elektronikus cégeljárás

Share Button

A 2006.évi V. törvény  37. §. (3) bekezdése értelmében a jelenleg alkalmazott, e-mail útján történő közvetlen megküldés mellett, 2009. július 1-jétől a cégeljárási kérelmek a kormányzati portálon keresztül is benyújthatóak. 

Fontos tudni hogy a Cégtörvény rendelkezései értelmében, a kormányzati portál igénybe vétele esetén is kötelező az elektronikus kérelmek minősített elektronikus aláírással való ellátása.

A cégeljárásban használt kérelmek kormányzati portálon keresztül történő beküldéséhez a beküldőnek ügyfélkapus hozzáféréssel kell rendelkeznie.

Illetékfizetési kötelezettség üzletrész adásvétel esetén

Share Button

Üzletrész adásvétel – Üzletrész adásvétel esetén keletkezik-e illetékfizetési kötelezettség?

Amennyiben olyan társaságban történik a vagyoni betét (részvény, üzletrész, szövetkezeti részjegy, befektetői részjegy, átalakított befektetői részjegy) megszerzése, amely belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezik, akkor a szerzés a visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség hatálya alá tartozik.