Vissza az előző oldalra

Társasági szerződés módosítása

Halál esetére szóló ajándékozás

Share Button

Háromtagú társaságot kívánunk alapítani. Valamely tag halála esetén nem szeretnénk az örökösökkel tagsági viszonyba kerülni. 

Azt a tanácsot kaptuk, hogy az üzletrész egy tagra jutó mértékére kössünk halál esetére szóló ajándékozási szerződést. Helyes megoldásnak tartja-e ezt?

Helyesebb megoldás, ha az alapító okirat arról rendelkezik, hogy valamely tag halálával a társasági szerződés az üzletrész jogutódra átszállását kizárja.

Így az örökösök tagsági jogviszonya nem jöhet létre, de velük el kell számolni, azaz az örökösökre eső üzletrészt a tagoknak vagy a társaságnak pénzben meg kell váltania.

 

Mennyi a Kft alapítás közzétételi díja?

Share Button

Kft alapítás – Milyen mértékű illetéket és közzétételi költségtérítést kell fizetni kft. alapítása esetén ?

Az illeték mértéke attól függ, hogy egyszerűsített eljárásban kerül sor a cég bejegyzésére vagy sem.

Az egyszerűsített eljárásban az illeték mértéke 15.000,- Ft, egyéb esetben 100.000,- Ft.

Közzétételi költségtérítést az egyszerűsített eljárásban nem kell fizetni, egyéb esetben: 5.000,- Ft.

Szükséges-e a társasági szerződést módosítani új ügyvezető megbízásakor?

Share Button

Szükséges – e módosítani a társasági szerződést ügyvezető váltáskor?

Ha csak ez az egy változás van, az nem igényli a társasági szerződés módosítását.

Fontos tudni azonban, hogy ha a későbbiekben a társasági szerződés módosítását igénylő változás is lesz, úgy hatályosítani kell ezen adatokat is a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratban.

2014 március 15 utáni kötelező törzstőke emelés – aktuális helyzet

Share Button

Mikor és meddig kell a társasági szerződést kötelezően módosítani?

A  már bejegyzett társaságoknak, amelyek törzstőkéje nem éri el a 3 millió forintot, 2016. március 15-éig kötelezően meg kell emelniük a törzstőkéjüket. Ezen időpont előtti  cégmódosítás is  (pl: székhelyváltozás, ügyvezető váltás, üzletrész értékesítés) maga után vonja a kötelező törzstőke emelést . Fontos tudni, hogy ilyen esetekben a törzstőke emelés  hiányában a cégbíróság nem jegyzi be a változásokat.

A törzstőke emelés történhet a tagok pénzbeli hozzájárulásával, apporttal, illetve a korábban eredménytartalékba helyezett eredmény terhére is.

Ha valamely társaság nem kívánja megemelni a törzstőkéjét, a társaság vagy  átalakul betéti társasággá  vagy végelszámolással megszüntethető.

Azon   társaságok  –  amelyek törzstőkéjüket nem emelik meg a 2014. március 15-ét követő első cégmódosítással egyidejűleg, de legkésőbb 2016. március 15. napjáig –  törvényességi felügyeleti eljárással , pénzbírsággal , kényszertörléssel számolhatnak.