Vissza az előző oldalra

Tulajdonjog rendezés

Hogyan lehet bebiztosítani az osztaltan közös tulajdonú telken álló nyaraló kizárólagos tulajdoni jogát?

Share Button

Osztatlan közös tulajdonban van egy telek az unokatestvéreimmel, amin áll egy nyaraló épület is. A házat még az én szüleim építették, de annak idején semmilyen használati megosztás nem készült.

Hogyan, milyen dokumentummal tudom bebiztosítani azt a jövőre nézve, hogy egyértelmű legyen, hogy a ház az én tulajdonom az osztatlan közös területből.

A megoldás a kizárólagos használati megosztás készítése egy földmérő és egy ügyvéd közreműködésével.

A folyamat során először a földmérő készíti el a megosztási vázrajzot, ahol lehetőség van az épület önálló helyrajzi számon történő kiemelésére .  Így két önálló helyrajzi szám alakul ki, az épület és a telek vonatkozásában. Általában  a telek  – térmértéke miatt –  két önálló helyrajzi számra nem megosztható ezért kizárólagos természetbeni használat szerint kerülhet felosztásra.

Az így elkészült telekalakítási vázrajzot és telek alakítási okiratot minden érintett tulajdonosnak alá kell írnia, és az illetékes földhivatalhoz be lehet nyújtani.

Ezzel tudja Ön biztosítani ledokumentált formában a nyaraló mindenkori használati rendjét. A földhivatalba benyújtott telekalakítás az aktuális tulajdonosokra és jogutódaikra nézve is érvényes.

Milyen módon rendezhető a tulajdoni jog?

Share Button

1996-ban a telek felét odaajándékoztam a páromnak, akkor egy egyszobás ház állt rajta, most mellé épült 2003-ban egy nagyobb ház. Jelenleg van lehetőségem ezt azt ajándékozást vissza vonni? Vagy már teljes jogú tulajdonos lett?

Tulajdonjog rendezés keretében van lehetőség egy ingatlan tulajdoni jogának eltérítésére a tulajdoni hányadokat illetően a tulajdonos társak között. Ehhez ügyvéd/közjegyzői okirat aláírása szükséges melyet mindkét tulajdonos társnak alá kell írnia.

Hitellel terhelt ingatlanra lehet-e szerződést kötni? Milyen módon rendezhető a tulajdonjog illetékmentesen?

Share Button

A segítségét szeretném kérni házastárs öröklésével kapcsolatban. Én és a párom 1992 óta élünk együtt 1999- től vagyunk házasok. Közös gyermekünk nincs, nekem van egy lányom neki egy fia. A két gyermeket szinte együtt neveltük fel.  5 éves volt a lányom az ő fia pedig 6 amikor megismerkedtünk.

Az elmúlt pár évben családi házunkat eladtuk, ami az ő nevén volt most egy lakásunk van és két autónk, de a vásárolt lakás is az ő nevén van mert, sok lett volna a vagyonszerzési illeték ha fele fele arányban íratjuk a lakást, az én nevemre is.

A mostani lakásra felvettünk  2,5 millió hitelt. Én vagyok a fő adós, ő az adóstárs.

A kérdésünk az lenne, hogy kössünk -e a javamra ajándékozási szerződést 50 % arányban hogy a fele lakás a nevemre kerüljön, mert ennek a költsége a legkisebb, vagy írjunk végrendeletet mert a férjem és én is azt szeretnénk, hogy ha bármelyikünkkel történne valami akkor én sem kerüljek kiszolgáltatott helyzetbe. Ön szerint mi lenne a jó megoldás?

Banki jelzálogjog és elidegenítési, terhelési tilalom az ingatlan ajándékozását meggátolja, kivéve, ha a bank ahhoz hozzájárul. Ha tehermentessé válik az ingatlan a tulajdonjog változást ajándékozással, adásvétellel való tulajdonjog rendezéssel illetékmentesen megtehetik, ha törvényes házastársak.

Hogyan kerülhet a nevemre az általam épített, tévesen szüleim nevére bejegyzett ingatlanrész?

Share Button

Szüleim 1957-ben vásárolták meg kertes házukat, 49m2. 1965-ben kibővítették, így 70 m2-es lett. 1983-ban 1/4-ed részét nekem ajándékozták, mivel csak így építhettünk férjemmel önálló bejáratú, önálló házat a telekre. Az OTP szüleimet a házukkal készfizető kezességre kötelezte. A hitelt idő előtt kifizettük.

Legnagyobb meglepetésünkre a Földhivatal szüleim nevére írta az általunk épített házat is. Próbáltuk rendezni, de a Hivatal nem volt képes helyesen bejegyezni a tulajdont.

Többszöri fellebbezés után végzést kaptunk, hogy csak bírósági úton rendezhetjük ezt. Erre sajnos, nem volt/van pénzünk. Mit tehetünk?

A másik kérdés: Szüleimtől az ő ingatlanukat megvásárolnám. Lakottan, holtig tartó haszonélvezettel. Az ingatlan (kalkulátorok szerint) 17 millió. mennyi lehet az illeték, melyet nekem, mint vevőnek kell fizetni?

Mai szabályok szerint a családon belüli tulajdoni jog átruházás preferált. Ez azt jelenti , hogy  szüleitől  vásárlás vagy ajándék útján megszerezheti az adott ingatlan tulajdoni jogát – illetékmentesen.

Így az első esetben rendezhető ajándékozással  a fennálló jogi helyzet nem kell hozzá bírósági per.

A második esetre – azaz az adásvételre – is igazak az elmondottak- illetékfizetés nélkül veheti meg szülei ingatlanát  – lakottan, holtig tartó haszonélvezettel.

Le lehet-e mondani a tulajdoni jogról?

Share Button

13 éve elváltam és van egy közös lakóingatlanunk a volt feleségemmel, de én teljes mértékben le szeretnék mondani a tulajdoni jogról. Hogy tehetném ezt meg?

Ingatlanra fennálló tulajdonközösség esetén a tulajdonostárs a tulajdoni jogáról nem mondhat le a másik javára. Lehetősége van azonban arra, hogy a tulajdoni hányadát elajándékozza vagy eladja.

Az első esetben a másik tulajdonostárs 9 % ajándékozási illetéket fizet  míg a második esetben az illeték mértéke 4 %.

További lehetőségük, hogy egymás között ún. tulajdonjog rendezést tegyenek. Mindhárom ügyvéd vagy közjegyző által készített okirattal lehetséges, melyet az illetékes földhivatalhoz is be kell nyújtani.

 

Tulajdoni jog rendezésének lehetőségei

Share Button

19 évvel ezelőtt váltunk el első feleségemmel. Akkor én megváltottam az ő részét és egy éven belül  részletekben kifizettem a közös ingatlanunk felét. Az erre vonatkozó adásvételi szerződést akkor még elég volt egymás között megírni és két tanú előtt aláírni. 

A szerződésben ő vállalta, hogy a teljes vételár megfizetését követően intézkedik, hogy az ingatlan egésze a nevemre kerüljön.

Most van egy vevőm, akinek szeretném eladni a házat, és kiderült, hogy a ház fele még mindig a volt feleségem nevén van. Válásunk óta nem találkoztunk. Szeretném tudni, milyen lehetőségeim vannak az eladásra?

Ha a volt feleség együttműködő, és hajlandó ügyvédi adásvételi szerződést aláírva a korábbi eladási szerződést megismételni, az Önök ügye egyszerűen megoldható.

Ha a volt felesége elzárkózik az új szerződés aláírásától, bonyolultabb eljárás következik. Az ingatlan eladása előtt bíróságtól kell kérnie a közös tulajdon megszüntetését. Ebben a perben tudja bizonyítani, hogy Ön a vételárat már majdnem húsz éve megfizette.

A bíróság – megváltás jogcímen – jogosult az ingatlan tulajdoni jogát  Ön nevére írni .

Javaslom, hogy kössenek a vevővel előszerződést, és ebben a végleges szerződés megkötése feltételéül azt írják, hogy ha az Ön nevén lesz kizárólagosan az ingatlan tulajdoni joga, megkötik a végleges adásvételi szerződést.

Az előszerződés komoly biztosíték mindkét fél részére: az eladó másnak ez előszerződés hatálya alatt nem adhatja el, nem terhelheti meg az ingatlant, a  vevő pedig a feltétel bekövetkeztével köteles az adásvételi szerződét megkötni és a vételárat megfizetni.

Bármelyik fél szerződésszegése esetén a  végleges adásvételi szerződés létrehozását  a másik fél bíróságtól kérheti.

Ingatlan tulajdoni joga rendezése/visszarendezése adásvételt követően

Share Button

2005-ben vásároltunk egy ingatlant, melynek tulajdonjogát kizárólag az én (feleség) javára jegyeztettük be. A vételárat azonban közösen fizettük. Szeretném, ha a férjem is tulajdonosként lenne feltüntetve a tulajdoni lapon. Mit tehetünk ennek érdekében?

A házastársak között a közös szerzés  érvényesül abban az esetben is, ha a megvásárolt ingatlan tulajdonjogát kizárólag az egyik házastárs javára jegyeztetik be.

A házastárs megszerzi az életközösség fennállása alatt juttatott ingatlan fele részének tulajdonjogát akkor is, ha a földhivatal határozata a juttatásban részesülő személyként egyedül a másik házastársat tünteti fel.

A házastársi közös vagyon címén történő tulajdonszerzés nem az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre, hanem a törvény rendelkezése alapján.

Ez azonban kevés a céljuk eléréséhez. A felek között ügyvéd által ellenjegyzett tulajdonjog elismerő okiratot lehet készíteni, melyben elismerik a felek, hogy az ingatlan közös szerzemény  és kérik a Földhivatalt a tulajdonjog kiigazítására az 1 /2 –  1 / 2 –ed közös tulajdon bejegyzésére.

Fordítva is igaz.  Ha a felek közül a házassági élet-és vagyonközösség ideje alatt az ingatlanszerzésénél  mindkét  házastárs tulajdonjoga került bejegyzésre,  és szeretnék ha csak egyikőjük nevén szerepeljen – mert pl. csak az ő külön vagyonából történt a vétel -,   akkor a  felek között ügyvéd által ellenjegyzett tulajdonjog elismerő okiratot lehet készíteni.

Ebben elismerik a felek, hogy az ingatlan csak egyikőjük külön vagyonán került megvásárlásra   és ezért kérik a Földhivatalt a tulajdonjog kiigazítására az 1 /1–ed  tulajdon jog bejegyzésére.