Vissza az előző oldalra

Új Polgári Törvénykönyv szabályozása 2014

Mi a törvényes öröklés rendje mozaik család esetén?

Share Button

Első házasságomból kapott családi házunkból kifizetett összegből vásároltam egy házat. Közben férjhez mentem. 5 év után sikerült eladnom, s vásároltunk a kapott árból újabb házat, az is az én nevemen van.

Az első házasságomból van 2 gyermekem. Férjemnek is 1 gyermeke van. Kérdésem. Ha meghalok, ki örökli, s milyen arányban az ingatlanom. Férjemnek is van saját családi háza a nevén van. Abból is ki örököl, s milyen arányban?

A törvényes öröklés rendjét az alábbi táblázatban foglaltan találja, mely alapján beazonosíthatja, hogy alakul az öröklés házastárs és leszármazó megléte esetén.

Az örökösök köre:

az öröklés: megjegyzés:
I. leszármazók A teljes hagyatékra kiterjed, házastárs hiánya vagy kiesése esetén
II. házastárs öröklése leszármazók mellett a házastársat megillető rész:
– holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzátartozó berendezési és felszerelési tárgyakon, ÉS egy gyermekrész a hagyaték többi részéből;
– a haszonélvezeti jog nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető;
– osztályos egyezségben a házastársat megillető gyermekrész haszonélvezeti joggal kiváltható
a házastárs kiesése:
– ha az örökség megnyílta kor: már nem él, vagy a házastársak között nem állt fenn az életközösség, és annak visszaállítására nem volt kilátás;
– a kiesésre az hivatkozhat, aki a kiesés folytán maga örökölne, vagy reá rótt kötelezettségtől mentesülne
III. házastárs öröklése
szülő mellett
a házastársat megillető rész:
– az örökhagyóval közösen lakott lakás ÉS a hozzátartozó berendezési és felszerelési tárgyak 1/1-ben
– a hagyaték többi részének 1/2-e (másik 1/2-re a szülők fejenként egyenlő arányban)
– az öröklésből kiesett szülő része
IV. házastárs egyedüli öröklése teljes egészében örököl, ha:
– leszármazó nincs vagy nem örökölhet
– szülő kiesése folytán
– nincs ági vagyon, ill. ági örökös
V. szülő és a szülő leszármazójának öröklése teljes egészében örökölnek fejenként egyenlő aranyban, ha:
– leszármazó és házastárs nincs vagy nem örökölhet
– szülő kiesése folytán – az őt megillető részre – a leszármazói egyenlő arányban
ha a kiesett szülőnek leszármazója nincs, vagy nem örökölhet:
– egyedül a másik szülő, vagy annak leszármazói örökölnek
VI. nagyszülő és a nagyszülő leszármazójának öröklése teljes egészében örökölnek fejenként egyenlő aranyban, ha:
– leszármazó, házastárs, szülő és szülőtől leszármazó nincs vagy nem örökölhet
– nagyszülő kiesése folytán – az őt megillető részre – a leszármazói egyenlő arányban
ha a kiesett nagyszülőnek leszármazója nincs, vagy nem örökölhet:
– helyette nagyszülőpárja, ha ő is kiesett, akkor leszármazója örököl
– nagyszülőpár kiesése esetén a másik nagyszülőpár, vagy leszármazójuk
VII. dédszülő és a dédszülő leszármazójának öröklése teljes egészében örökölnek fejenként egyenlő aranyban, ha:
– leszármazó, házastárs, szülő és szülőtől leszármazó,nagyszülő és nagyszülőtől leszármazó nincs vagy nem örökölhet
– dédszülő kiesése folytán – az őt megillető részre – a leszármazói egyenlő arányban
ha a kiesett dédszülőnek leszármazója nincs, vagy nem örökölhet:
– helyette dédszülőpárja, ha ő is kiesett, akkor leszármazója örököl
– dédszülőpár kiesése esetén a többi dédszülőpár, vagy leszármazójuk
VIII. távolabbi felmenők öröklése teljes egészében örökölnek fejenként egyenlő aranyban, ha:
– dédszülő és dédszülőtől leszármazó nincs vagy nem örökölhet
IX. az állam szükségképpeni öröklése más örökös hiányában az állam a törvényes örökös nem illeti meg az örökség visszautasításának joga

 

Hogyan alakul az öröklési rend házastársak esetén?

Share Button

Férjemmel 1/2-1/2 arányban vagyunk tulajdonosai egy panellakásnak. 2 nagyon öreg autónk van, egyik a férjem nevén, másik az enyémen. Egy garázsunk van a férjem nevén, és egy kiskertünk az én nevemen.

A kiskertet édesanyám vette 1/2-1/2 tulajdonba a testvérem és az én nevemre 10 éve. Erről annak idején semmilyen papír nem készült.

Az ügyvéd nem tartotta szükségesnek, csak az adás-vétel bejegyzését. Pár éve testvérem ajándékozási szerződéssel a nevemre íratta a tulajdonát képező 1/2 kiskert részét.

Férjemmel 2 közös gyermekünk van, és az előző házasságából is van egy gyermeke. Mind hárman nagykorúak. Az egyik gyermeknél merült fel a kérdés, hogy ki mit fog örökölni?

Ha leszármazók mellett házastárs is van, a házastárs a leszármazókkal együtt örököl, egy gyermekrészt.

A házastárs a közösen örökhagyóval lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon csak holtig tartó haszonélvezeti jogot örököl, nem pedig egy gyermekrésznyi tulajdonjogot.

Az öröklés során az örökhagyó nevén álló hagyatéki tárgyakból kell kiindulni. Ha több ingó, ingatlan van, a közösen örökhagyóval lakott lakóingatlanból a túlélő házastárs tulajdonjogot ( 1 gyermekrészt) nem kap, hanem arra haszonélvezeti jog illeti meg.

A többi vagyontárgyon osztozik a túlélő házastárs a leszármazó örökösökkel.

Mikor örököl a túlélő házastárs egy gyerek résznyit a vagyonból?

Share Button

Az egyik fél elhalálozásakor az özvegy haszonélvezeti jogot szerez a lakott ingatlanra és gyermek léte esetén egy gyereknyi részt örököl.

Mi tekintendő az örökség részének? Az elhalálozás idejében meglévő közös vagyon teljessége, vagy csak a fele – mondván a vagyont a házastárssal a vagyonközösségben együtt szerezték. Azaz egy gyerek esetén az özvegy a teljes vagyon felét vagy 3/4-ét kapja?

A túlélő házastárs az örökhagyó tulajdonában levő ingatlanon állagot (tulajdonjogot) nem örököl, csak haszonélvezeti joga keletkezik az ingatlanon – feltéve, hogy a házastársi jogviszony fennáll és az ingatlan az elhunyt házastársa halála idején vele közösen lakott volt.

Az egy gyerek résznyi tulajdonjogot a túlélő házastárs csak akkor örököl, ha az előbb említett ingatlanon felül is van a hagyatékban ingatlan.

Örökli-e az ági vagyont a túlélő házastárs?

Share Button

2 éve nősültem másodszor.Nekem van egy lakásom. A feleségem hozzám költözött. Minden az én tulajdonom volt.Ő be van oda jelentkezve ideiglenesen, mert van egy családi háza fele részben, ahol ő állandó lakos.

Halálom esetén örökölne e utánam valamit is, vagy halálom esetén haszonélvezete lenne e a lakásomon?

Az új Ptk. szerint a házastárs is örökös. Ha leszármazók vannak 1 gyermek résznyit örököl, ha nincsenek a felmenőkkel együttes örökös. A külön vagyon – ha az ági vagyon – feljogosítja házastárs öröklése esetén az ági örököst ági vagyoni joga igényérvényesítésére.

Fontos tudni azonban, hogy az ági vagyonon- ha az az örökhagyóval utolsóként közösen lakott lakás –  a túlélő házastárs haszonélvezeti joga keletkezik .

Hogyan alakul az öröklés ha egy gyermek és házastárs az örökös?

Share Button

Édesapám halála után ingatlanát és a rajta lévő házat ki örökli, ha az egyetlen gyermeke én vagyok, viszont 20 évvel ezelőtt megnősült, és az új feleséggel együtt is élt.

Úgy tudom, hogy az özvegy az ingatlant nem örökli, csak holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg a közösen lakott ingatlanon,illetve az egyéb hagyatékból, vagyontárgyakból pedig egy gyerekrésznyi. Igaz ez?

A közösen lakott ingatlan tulajdoni jogát a túlélő házastárs nem örökli- azt a gyermek kizárólag örökli – Őt holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg. Minden más hagyatékon a túlélő házastárs egy gyermek részt örököl, azaz az Önök esetében az öröklés 50- 50 % mértékű.

Örököl-e a férj a házasság előtt vásárolt lakásból?

Share Button

43 éves elvált nő vagyok, 12 éves kislányommal és élettársammal élek a 2013 óta saját lakásomban.

Jövő hónapban házasságot kötök élettársammal. A kérdésem az lenne, hogy esetleges elhalálozásom után a kislányom lesz-e az egyedüli örökösöm, vagy a leendő házastársam is tulajdonrészese lesz-e a házasság előtt megszerzett lakásomnak, haszonélvezet megilleti-e rá vonatkozóan?

A túlélő házastárs is a gyermekekhez hasonlóan tulajdonjogot örököl, mégpedig annyit, mintha ő maga is az örökhagyó egy gyermeke lenne. Ezen felül az örökhagyóval közösen lakott lakásban lakhat és az ahhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat használhatja, mint haszonélvező.

Ezen lakás tulajdonjogából azonban a túlélő házastárs tulajdonjogot nem örököl.

Örökhagyó halála után mit örököl a feleség és mit a gyerekek az új ptk. szerint?

Share Button

Az első feleségem elhunyt, két gyermekem van az első feleségemtől, már nagykorúak. Újra házasodtam, a lakás amiben lakunk 1/1 tulajdoni részben az enyém.

A lakáson van 2,3 millió forint felújítási hitel, ezáltal elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve. A gyerekeknek nincs saját lakásuk, az egyikük albérletben lakik, a másik külföldön dolgozik, életvitelszerűen ott él.

Ha én halnék meg előbb, akkor hogyan alakul az öröklés?

 

Az új Ptk. az örökhagyóval utolsóként közösen lakott lakóingatlanra és annak berendezési tárgyaira enged haszonélvezeti jogot a túlélő házastársnak.

A túlélő házastárs egy gyermekrészt örököl minden egyéb hagyatéki tárgyból.

A régi vagy az új PTK szabályai érvényesek?

Share Button

A végrendelet kelte 2013.12.25., az elhalálozás napja 2014.04.18. Ebben az esetben a köteles rész 1/2-ed vagy 1/3-ad arányú a másik törvényes örökös részére?

Az új Ptk –t hatályba lépése  utáni elhalálozás esetén kell alkalmazni. Ez igaz a köteles rész mértékére is. Köteles rész címén a leszármazót és a szülőt annak harmada illeti, ami neki – a köteles rész alapja szerint számítva – mint törvényes örökösnek jutna.

Meddig számít be az ajándékba adott ingatlan a köteles rész alapjába?

Share Button

Szüleim 36 év házasság után elváltak, ingatlanukat eladták, majd az ebből származó pénzből külön – külön ingatlant vásároltak. Ebből a házasságból 3 gyermek született.

Édesapám ez év szeptemberében elhunyt. Halálát követő napon derült ki, hogy ingatlanát elajándékozta 2009. júniusában leendő feleségének, akivel 2009. augusztusában kötött házasságot.

Ebben az esetben köteles részre igényt lehet e tartani az ingatlanból?

A új Ptk. 7:80-7:83. § -a a kötelesrész alapjához számítandó ingyenes adományok juttatásának időpontját megváltoztatta és akként rendelkezik, hogy 15 év helyett 10 évre re korlátozta a beszámítandó ingyenes adományok körét.

Öröklés az új PTK szerint

Share Button

A barátnőm férje meghalt, de Ő még ott lakik a kisfiával, aki a férjétől van. Jelenleg apósát, anyósát ápolja otthon, mert rá szorulnak. Most megjelent az apósa lánya 30 év után, hogy ki akarja rakni, mert semmi keresni valója a házban, mivel meghalt a férje, vagyis a nő testvére.

Ki akarja semmizni, már az apósát be fizette az elfekvőbe is, de a barátnőm kihozta, otthon ápolja.

Ez ügyben érdeklődnék, hogy a kisfiú vér szerinti unoka, és ott él, de a lánya 30 éve nem is megy feléjük, de most elfogyott a pénze ezért el akarja tenni az öregeit.

Mit örökölhet a barátnőm kisfia, mivel ő ott él, és milyen jog van a lányon?

Ha  az örökhagyónak leszármazója van, úgy a házastársat  egy gyermekrész illeti meg.

Emellett holtig tartó haszonélvezeti joga lesz az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon.

Kisfiú mint másik örökös az ingatlan másik felét örökli.

A PTK a következőt írja:

7:55. § [Leszármazók öröklése]

(1) Törvényes örökös első sorban az örökhagyó gyermeke.

(2) Több gyermek fejenként egyenlő részben örököl.

7:58. § [Házastárs öröklése leszármazó mellett]

(1) Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti

1 / 2 oldal12