Vissza az előző oldalra

Üzletrész eladás

Hogyan juthatok hozzá az engem illető üzletrészhez?

Share Button

A volt élettársammal alapítottam egy céget melynek ő az ügyvezetője, de fele fele arányban tulajdonosok vagyunk. A céget az utóbbi 10 évben mindig ő irányította és a pénzügyeit is ő intézte.

Véget ért a kapcsolatunk és szóban megegyeztünk hogy amennyiben a köztünk lévő kölcsönadási szerződést kifizeti, lemondok a részemről. Ez nem történt meg, mert csak egy részét fizette ki, így érdeklődni szeretnék hogy a kft. bevétele illetve gépállománya után engem, mint tulajdonost mekkora rész illet meg, valamint  hogyan tudok eljárni ebben az ügyben ha igényt tartok a fenti ingóságokra?

A kft-ben fennálló tagság –eredményes évzárások esetén-osztalékot eredményezhet, mely osztalékot a tag taggyűlés tartása során igényelheti.

A kölcsönszerződés, ha írásban köttetett, és nem teljesül, feljogosítja a hitelezőt, hogy bármely magyar közjegyző előtt a követelését fizetési meghagyásos eljárásban érvényesítse-1 MFt összeg alatt-.

A kft. tagot a kft. tulajdonát képező ingó és ingatlanon tagsági részesedésének megfelelő tulajdoni jog illeti. A tagságot üzletrész adásvételi szerződéssel lehet átruházni, (lemondani erről nem lehet), vagy ajándékozni. Adásvétel esetén úgy a tagi érték, mint az osztalék érték a vételár tárgyát képezi-természetesen megegyezésük szerint-.

Szükséges-e jóváhagyás termőfölddel rendelkező kft. adásvételéhez?

Share Button

Egy 10.800 m2-es ingatlant és az ezt üzemeltető kft- t szeretnénk megvenni.

Korábban új cégként kívántuk megvenni, de mivel a terület 60%-a külterület, termőföld besorolással, így cég nem veheti meg, magánemberként szintén nem kaphatjuk meg, mert nem vagyunk földművelők.

A jelenlegi tulajdonos szerint az egyetlen lehetőség tehát a mostani kft. megvásárlása, ami már 6 éve működik. Kérdésem, hogy a most aktuális földtörvény alapján, a jelenlegi cég elidegenítheti a vállalkozást, ingatlant, ezzel a termőföldet?

Kérdése arra irányul hogy ingatlant és az ezt üzemeltető kft-t szeretnék megvenni.

Fontos tudni: volt egy időszaka amikor a törvény megengedte hogy kft. vehessen földet.

Ezek a tulajdoni jogok be lettek jegyezve az ingatlan nyilvántartásba és ezeket az új Földtörvény nem érinti.

A társaság üzletrészét nem csak földműves veheti meg. A társaság önálló  jogi személy. Ha a tagságában változás áll be,  – és a Kft . tulajdonaként van bejegyezve a föld – az új tulajdonosok a társaság vagyonát sajátjukként tudhatják.

Üzletrész átruházása

Share Button

Van két közös cégünk (felesége és én) a lányommal. Mindkét céget Ő vezeti, mi már aktívan nem veszek részt bennük.

Szeretnénk, ha ingatlanhoz hasonlóan életjáradéki szerződéssel, vagy valamilyen más módon biztosítani a lányom kizárólagos öröklését.

Van még két fiam is, ők nem vesznek rész a cégben.

A többi vagyonunkat ingatlanunkat nem kívánjuk örökösödés szempontjából nevesíteni, annak öröklése legyen a törvények szerint.

Mi az általunk helyesen követendő eljárás?

A Kft. üzletrész ajándékozható. Ha Önök leányuknak ajándékozzák –egyszemélyes kft. jön létre, melynek tulajdonosa és ügyvezetője is a leány lesz.

Az új Ptk szerint a köteles rész  alapjába a 10 évnél korábban tett ingyenes juttatás már nem számít be. Ha adásvétellel történne az üzletrész átruházása –  arra nézve köteles rész igény nem érvényesíthető.

 

Betéti társaság eladása

Share Button

1992-ben alapított, minden szempontból rendben lévő betéti társaságomat egészségügyi okokból eladnám.

BT tagja kilépnek új tagok belépnek – ez az un. eladás BT esetében.

Önnek kell a megfelelő személyeket megtalálnia.  Ha rendelkezésre állnak ügyvéd előtt kell a társasági szerződést módosítani.

Szövetkezeti üzletrész értékesítése

Share Button

Szövetkezeti üzletrészem van autójavítással foglalkozó szövetkezetben. Nyugdíjba mentem és felajánlottam a szövetkezetnek -amelynek 38. éve tagja vagyok-) tagságom megszűnését és üzletrészem megvásárlását mivel elő vételi joga van.

A szövetkezet meg is vásárolná de az összeg az én számomra nem megfelelő ez esetben kérhetem-e, hogy szabadon rendelkezzem az eladással illetve a szavazati jogommal?

A szövetkezeti üzletrész  2007. május 1. napjával átalakított befektetői részjeggyé alakul át.        (2006. évi X. törvény a szövetkezetekről  101 §.) 

Az átalakított befektetői részjegy a szövetkezetből annak működése során nem vonható ki, azonban örökölhető, a szövetkezetre, szövetkezeti tagra átruházható.

Átruházás esetén a szövetkezetet, bármely más tagot ebben a sorrendben elővásárlási jog illeti meg.

Az átalakított befektetői részjeggyel kapcsolatos elővásárlási jog szabályait az alapszabályban kell meghatározni azzal, hogy az elővásárlásra jogosultak az átalakított befektetői részjegy értékesítésére vonatkozó szándéknak a szövetkezethez történő bejelentésétől számított 30 napon belül gyakorolhatják az elővásárlási jogukat.

Az átalakított befektetői részjegyek szövetkezeti tagsági viszonyt nem keletkeztetnek.

Az átalakított befektetői részjegy a befektetői részjegyre vonatkozó szabályok szerint jogosít az adózás utáni eredményből részesedésre és ugyanilyen módon viseli a veszteséget is.

BT eladása

Share Button

1992-ben alapított, minden szempontból rendben lévő BT.-met egészségügyi okokból eladnám.

A BT tagjai kilépnek, az új tagok belépnek – ez az un. eladás BT esetében.