Vissza az előző oldalra

Végrendelet nyilvántartásba vétele

Hogyan szabályozhatom végakaratom elképzelésemnek megfelelően?

Share Button

A válás után mindketten új házasságot kívánunk kötni. Ha minden így lesz, akkor az új házastársak helyzete rendben lesz. Gondolom, ha a hosszas eljárás alatt történne velem valami (és nincs végrendelet), akkor mivel nincs meg a válás az öröklés a normál szabályok szerint történne.

1. Most még hivatalosan közösen lakott ingatlan – a gyerekeink örökölnék a feleségem haszonélvezete mellett. Ezzel nincs gondom. 2. Minden egyéb ingó és ingatlan vagyonunkból, megtakarított pénzből ha jó tudom 1 gyerekrésznyit örökölne. A leendő házastársamnak pedig semmi sem jutna.

Lehet-e úgy végrendelkezni, hogy 1. a közösen lakott lakás öröklése normál rend szerint a volt feleség haszonélvezetével. 2. minden egyéb öröklésére a feleségem kizárása – ami számára a kötelesrészt 1/3 jeleni – örökösként pedig a gyerekrész 2/3-ára a leendő páromat megjelölni.

A végrendelkezés szabadságába beleférnek az Ön által elképzeltek

Végrendelet mellett a törvényes örökös 1/3 kötelesrészt érvényesíthet, mindabból a hagyatéki tárgyból, amelyet a végrendelet miatt nem ő örököl.

Javaslom, hogy a végrendeletet helyi közjegyzővel készíttessék és a közjegyzői végrendeleti nyilvántartásba is helyeztessék.

Felülírja-e a végrendeletet az utólag kötött házasság?

Share Button

Végrendelet – házasságkötés Édesapám, aki pár napja hunyt el, évekkel ezelőtt végrendeletet készített, melyben tulajdonának felét élettársára hagyta, másik felét pedig megosztva testvéremre és rám. Édesanyánk már nagyon régen elhunyt.

2013-ban (évekkel a végrendelet készítése után) Édesapánk élettársát el is vette feleségül (több, mint 10 éve éltek előtte együtt).

Kérdésem: házasságuk felülírja-e a végrendeletet (haszonélvezet plusz egy gyermeknyi rész jár-e az élettársból lett feleségnek vagy a közjegyző által készített végrendelet továbbra is él és jogosult a fél részre?) Mire terjed ki ebben az esetben a haszonélvezet?

Érvényes végrendeleti rendelkezést a házasság nem írja felül a törvényes örökösök a végrendeleten felüli hagyatékot öröklik és kötelesrészt abból, amit nem ők örökölnek. A házastárs tehát végrendeleti örökös az ingatlan 1 /2-edére és 1 gyermekrésznyi örökös valamint a közösen lakott lakásingatlanra haszonélvezeti jog jogosult lesz.

Hogyan biztosítható, hogy végrendeletem akaratom szerint teljesüljön?

Share Button

Van egy tehermentes lakásom és egy élettársam. Gyermekem nincs, szüleim meghaltak. Szeretném, ha halálom esetén az élettársam haszonélvezője lenne. Az ő halála esetén Csehországban élő unokaöcséimre szeretném hagyni a lakást. Erről végrendeletet készítek.

Ők kettős állampolgárok, mindketten Magyarországon születtek. Hol és mennyi öröklési adót kell fizetniük? Mi a legegyszerűbb módja az öröklésük átvételére, tekintettel arra, hogy nem tudnak magyarul. Hogy bonyolítsam le ezt az végrendelkezési és öröklési ügyet?

Haszonélvezetet már életében is juttathat élettársának, de végrendeletileg is megteheti ezt. Ha még az Ön életében alapítanak haszonélvezetet , akkor az élettárs illetéket fizet.

Ennek  mértéke az Illetéktörvény 72.§-a szerint számított haszonélvezeti  érték 4 %-a. Pl. 20 MFt értékű ingatlan esetében, ha a haszonélvező 65 évnél idősebb, akkor a haszonélvezet értéke 4 MFt és az illeték 160.000.- Ft.

Ha az örökösök magyar állampolgársággal is rendelkeznek – lakástulajdon öröklése esetén 9 % mértékű öröklési illetéket fizetnek Magyarországon.

Szükséges-e kézzel írott végrendeletet tanúkkal aláíratni?

Share Button

Ha saját kézzel írott végrendeletet készítek feltétlenül ügyvédnél, közjegyzőnél kell elhelyeznem, vagy tarthatom akár otthon elzárva is? Tanuk mindenképpen kellenek?

A végrendelkező által saját kézzel írt és aláírt végrendelet esetén a két tanú feltüntetése mellőzhető.

A végrendelet érvényes, ha a hagyatéki eljárásban az bemutatásra kerül és egyéb törvényi feltételeknek megfelel a tartalma.

A végrendeletet lehet un. végrendeleti nyilvántartásba is elhelyezni, mely akár az Ügyvédi Kamara akár a Közjegyzői Kamara nyilvántartása is lehet.

Ez utóbbi nyilvántartások azt biztosítják, hogy a végrendelet biztosan bekerül a hagyatéki eljárásban, mert az eljáró közjegyzőnek mindkét nyilvántartást a hagyatéki eljárás során meg kell keresnie.

 

Hogyan biztosítható, hogy csak a gyermek örököljön, a házastárs ne?

Share Button

Férjemmel mindketten második házasságban élünk. Közösen vásároltunk egy lakást (50-50%). Az első házasságból neki is és nekem is van egy-egy gyermekünk. Szeretném, ha halálom esetén a fiam örökölné a lakás – nevemen levő 50%-át, kötelesrész nélkül. Milyen megoldást javasol?

A legegyszerűbb megoldásként az mutatkozik, ha a gyermekére ajándékozza az ingatlanrészét, és azt holtig tartó haszonélvezeti jogával megterheli.

Ebben az esetben az ingatlan nem képezheti hagyatéki eljárás tárgyát sem.

A másik megoldás, ha végrendeletében a gyermekére hagyja, és házastársával megegyezik, hogy ő a köteles részéről lemond, azt nem terjeszti elő. A köteles rész ugyanis nem automatikus, a közjegyző arról csak akkor rendelkezik, ha a jogosult ezt igényli.

 

 

Visszavonható, módosítható-e a végrendelet?

Share Button

Édesapám a nővére akarata miatt, az akkori zavarodott állapotát (alkohol) kihasználva és megtévesztve hagyta magát rábeszélni, hogy végrendelkezzen az ő javára, és gyermekeit kitagadja. Így 1996 június hónapban ügyvédi végrendeletet készítettek közösen.
Később ezt a cselekedetét tisztességtelen befolyásolás miatt megbánta, ezért titokban a lelki ismerete tisztázása miatt, saját kezűleg írt végrendeletet készített (1997.08 hónapban), mivel ügyvédi díjra már pénze nem volt.
Ebben a végrendeletben mindkettő gyermekének megbocsát, és a kitagadás alapjául szolgáló okokat érvényteleníti, és őket törvényes örököseinek ismeri el.
Majd 1999-ben édesapám az alkoholos problémák miatt gyámsága alá került, édesanyám lett a gondnoka, mindvégig a családban maradt és anyukámmal továbbra is együtt élt, vele napi, gyermekeivel heti kapcsolatban volt, és van, a nővére nem is foglalkozott vele.
A kérdésem a következő: Valóban így minden rendben van, visszaállt a törvényes örökösödés, ahol a családra, gyerekekre öröklődik a vagyon? A későbbi saját kezűleg írt végrendeleten tanú nincs, de úgy tudom nem is kell. Ez a végrendelet sehol nem került letétbe, édesapám őrizgette, és most hozta tudomásunkra.

A végrendelet – bármely formája – visszavonható,  módosítható. Lényeg, hogy a módosító végrendelet tartalmazza, hogy a korábban tett valamennyi végintézkedése örökhagyónak hatályát veszti. A saját kezűleg írt végrendeleten tanú nem szükséges érvényességi feltétel.

 

Hogyan készíthető végrenelet? Hol lehet letétbe helyezni?

Share Button

Édesanyám végrendelkezni kíván a tulajdonában lévő házas ingatlanról. Két gyermekemet, unokáit jelölné meg, 50-50%-ban örökösnek. A végrendeletben az én számomra egy nyaralót hagyományozna 100%-ban. Ezt megteheti, nem lesz probléma majd anno a hagyatéki tárgyalásnál, mivel én lennék az egyedüli örökös?
Itt most a köteles részre gondolok….hivatalosan nem akarnák nekem megadni? Én úgy gondolom, hogy a nyaralóval én meg kapnám ami nekem jár.
Még annyi, hogy a végrendeletet készítheti ügyvéd, vagy közjegyzőnek kell-e elkészíteni? Ráadásul letétbe is helyezné édesanyám a végrendeletet, ezt hol teheti meg?

A végrendeletet örökhagyó saját maga írhatja és aláírhatja vagy 2 tanú előtt elismerheti, hogy ő írta alá.

Végrendeletet, amelyet nem saját kezűleg írt vagy ügyvéd vagy közjegyző készíthet örökhagyónak, ezt az ügyvédi vagy közjegyzői nyilvántartásba is el lehet helyezni.

Ez utóbbi azt jelenti, hogy örökhagyó halála esetén az illetékes közjegyzőnek ezen nyilvántartásokat meg kell keresni, abból a célból, hogy történt e végrendelkezés.

A végrendeletben természetesen az Ön gyermeke és unokája örökösként nevezhető, Ön a nyaraló hagyománnyal az ún. köteles részét kielégítettnek tekintheti. A köteles részről ugyanis tudni kell, hogy csak igényérvényesítés esetén jár. Tehát ha Ön a hagyatéki eljárásban köteles rész igényt nem terjeszt elő a végrendelet szerinti öröklés lép hatályba.

Végrendelet nyilvántartásba történő elhelyezése

Share Button

Azt szeretném kérdezni, mi a teendő, ha valaki meghal és nem találnak végrendeletet, de egyik hozzátartozója majdnem biztos benne, hogy volt végrendelet, mivel jól ismerte az elhunytat.

 

Az elhunyt lakásába előzőleg más hozzátartozó járt akit az elhunyt semmiféleképpen nem akart örökösnek, mert 40 éve haragban voltak. Mivel ők mentek be a lakásba azt mondták nem volt végrendelet.

 

Szeretném tudni, hogy van- e olyan hely ahol esetleg meg lehet tudni, hogy készült e végrendelet?

 

A végrenedeletek központi nyilvántartása lehet az a hely ahonnan a végrendelet előkerülhet. Ennek előfeltétele azonban, hogy a végrendeletet az örökhagyó valemlyik nyilvántartássba el is helyezte.

Fontos tudni, hogy a  saját kezűleg írt és aláírt végrendelet  önmagában is érvényes, még tanúk alkalmazása sem szükséges. Lényeg: a  keltezés helye, ideje rajta legyen . Az így elkészített végrendeletet a közjegyzőnél letétbe lehet helyezni, ami azt biztosítja, hogy minden esetben érvényre jut, akkor is, ha az örökösök nem tudnak róla.

 

A közjegyzőnél készült, vagy nála letétbe helyezett végrendeletről a közjegyzők nyilvántartást vezetnek. A számítógépes nyilvántartásba vétellel a végrendelet biztosan érvényre jut.

 

A közjegyző a nála megindult hagyatéki ügyben köteles lekérdezni a Végrendeletek Országos Nyilvántartóját. Ha van az ügyben közjegyzőnél készült, vagy letétbe helyezett végrendelet, az azt készítő közjegyzőről a nyilvántartás útján tájékozódhat. 

Tehát ha a végrendelet a siófoki  közjegyzőnél lett letétbe helyezve, de a hagyatéki eljárás lefolytatására Budapesten kerülne sor, az eljárásban a végrendelet érvényre jut.

 

Az ügyvédi közreműködéssel készített magánvégrendeletek biztonságos őrzése céljából, valamint azért, hogy a végrendeletek léte és tartalma ismertté válhasson a közjegyzők és bíróságok előtt, a Magyar Ügyvédi Kamara is létrehozta és működteti a végrendeletek országos központi nyilvántartását.

 

A végrendeletet az ügyvéd zárt borítékban személyesen adja át a Magyar Ügyvédi Kamara titkárságán vagy igazolható módon, postai úton küldi meg a Magyar Ügyvédi Kamarához.

Ha közjegyző vagy ügyvéd készítette a végrendeletet egy példány az irattárukban is fellehető.

 

A saját kezűleg írt és aláírt végrendelet önmagában is érvényes de nem kerül a fenti nyilvántartásokba hanem általában  a végrendelkező őrzi jobb esetben a végrendeleti örökös is kap belőle példányt .   Az eltűnt vagy eltűntetett magánvégrendelet sajnos nem érvényesíthető.

Végrendelet letétbe helyezése

Share Button

Szeretném megtudni azt, van-e mód annak biztosítására, hogy halálom esetén a végrendeletem a hagyatéki eljárásból ne maradjon ki?

Kevesen tudják, hogy végrendelet készítésére vonatkozó megbízás alkalmával az a végrendelkezőnek lehetősége van kérni azt, hogy a végrendelet a Magyar Ügyvédi Kamara Irattárában kerüljön elhelyezésre.

Ebben az esetben a végrendelet bevezetésre kerül a központi végrendeleti nyilvántartásba és a végrendelet visszakereshetővé válik a végrendeletet készítő ügyvéd, a végrendelkező, közjegyző részére.

A Magyar Ügyvédi Kamara Irattára számítógépes nyilvántartásban rögzíti a végrendelkező ügyfél nevét és adatait. A nyilvántartásba vételről a végrendeletet készítő ügyvéd is értesül 48 órán belül, azzal, hogy az irattár a regisztráció sorszámát megküldi. A végrendelet egy eredeti példánya lezárt borítékban kerül az irattárba.

A lezárt borítékban lévő okiratot csak a hagyatéki eljárás során eljáró közjegyző részére küldi meg az irattár. Ez az irattározott végrendelet azonban bármikor visszavonható, módosítható.

Felhívom a figyelmet arra, hogy célszerű az örökösöknek, illetve akire nézve az örökhagyó végrendelkezett, felvilágosítást kérni arról, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara Irattárában őriznek-e borítékban lezárt végrendeletet az örökhagyótól.

Vérendelkezés vagy ajándékozás?

Share Button

Van egy házasságon kívüli gyermekem. Azt szeretném tudni, hogy milyen tartásdíjjal kell számolnom- milyen törvény van érvényben ezzel kapcsolatban?

Van egy ingatlanom, ezt a lányomra szeretném hagyni. Hogyan oldható ez meg? Elég egy kézzel írott végrendelet?

 A gyermektartásdíj kérdésében elsődlegesen a szülők megállapodása a mérvadó

Amennyiben a felek nem tudnak a gyermektartásdíj kérdésében megállapodni, úgy a bíróság dönt. A gyermektartásdíj összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni: a gyermek tényleges szükségleteire, mindkét szülő jövedelmi és vagyoni viszonyára.

A magyar családjogi törvény kimondja, hogy a tartásdíj mértékét az apa átlagos jövedelmének 15-25 százalékában kell megállapítani.

A másik kérdésére válaszolva: hogy az ingatlan leánya nevére kerüljön több megoldás lehetséges:

1. Ajándékozás és az Ön holtig tartó haszonélvezeti joga fenntartása – 2 éve illetékmentesen lehet ajándékozni

Általam javasolt, mert nem kell hagyatéki eljárást lefolytatni és a közjegyzői díjat megfizetni.

2. Ügyvéd általi végrendelet  készítése  és annak a magyar ügyvédi kamara mellett működő végrendeleti nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vétel zárt borítékba helyezett végrendelettel történik és végrendelkező halála esetén az eljáró magyar közjegyző jogosult azt felbontani.

Fontos tudni, hogy  a nyilvántartásba vett végrendelet el nem veszhet és az sem fordulhat elő hogy a hagyatéki  eljárásból kimaradna  mert minden közjegyző kötelessége a nyilvántartást megkeresni a hagyatéki eljárás esetén.

1 / 2 oldal12