II. Siófoki Termőföld Konferencia és Fórum

Időpont: Siófok, 2014.10.17 (péntek)
Helyszín: Residence Balaton Conference & Wellness Hotel

A konferencia programja (bemásolni vagy letölthető-a mellékelt oldal)

Bővebb információ a www.prokosio.hu weboldalon.

Program:

A földforgalmi törvényről:
• Mit szabályoz az új törvény és mit nem?
• Ki szerezhet földet?
• Ki, illetve mely szervezet nem szerezhet földet?
• Kivételes szerzési lehetőségek.
• Hogy lehet uniós állampolgár Magyarországon regisztrált földműves?

A szerződésekről:
• Ki előtt köthető a szerződés?
• Történhet – e az aláírás külföldön külképviselet vagy külföldi közjegyző előtt?
• Földszerzésénél mely okiratot kötelező biztonsági papíron készíteni és melyeket nem?
• Köthető-e, érvényesíthető –e földre előszerződés?
• Zálogjoggal, haszonélvezeti joggal terhelt föld adásvétele.
• Szerződéses típushibák.
• Mennyi föld szerezhető?
• Több föld egybefoglalt vételáron történő eladása.
• Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanból több földilletőség egy szerződésbe foglalt eladása.
• Földcsere szabályai.
• Közeli hozzátartozók földszerzési privilégiumai.
• Eltartási – öröklési szerződéssel, végrendelettel, osztályos egyezséggel való földszerzés.
• Felszámolás, kisajátítás, elbirtoklás, öröklés – földre vonatkozó szabályai.
• A föld tulajdonjogát érintő más jogügyletek.

Az elővásárlási jogról:
• Kik az elővásárlási jogosultak?
• Mi az elővásárlási jogok sorrendje?
• Mely esetekben nem áll fenn elővásárlási jog?
• Szerződésesen alapuló elővásárlási jog és gyakorlása.
• A tulajdonostársak elővásárlási joga annak gyakorlása.
• Jogszabályi elővásárlási jogok és azok gyakorlása.

A szerződés jóváhagyása:
• Mit jelent a hatósági jóváhagyás?
• Mit jelent a hatóság hallgatása?
• A szerződések földhivatali érkezetése – új szabályok.
• A jóváhagyási vizsgálat szempontjai – az elutasító okok, indokok.
• Jogorvoslat jóváhagyás megtagadása esetén.
• A megyei földhivatali jóváhagyási gyakorlata tapasztalatai.
• Vevői jognyilatkozatok. Melyek tehetőek pótlólag és melyek nem?
• Birtokba veheti – e a vevő az ingatlant ha a vételárat kifizette?
• A kifüggesztett szerződés módosítása, visszavonása, megszűntetése.
• Mi a teendő, ha megtagadják a földszerzést?
• Megtagadás esetén hogyan kapja vissza vevő a már kifizetett vételárat?
• Hogy térül meg a vevő által fizetett vételár, ügyvédi díj elővételi joggyakorlás vagy megtagadás esetén?

Haszonélvezet, földhasználat:
• Mit kell tudnia a földre alapított haszonélvezeti jogról?
• Földhasználati jogcímek.
• Haszonbérlet.
• Elő haszonbérleti jogosultságok.
• A közös tulajdonban álló földek használatának szabályai.
• A használók kötelezettségvállalásai.

Szankciók:
• Hogyan és mikor törlődnek a jogellenes haszonélvezeti jogok a tulajdoni lapról a törvény erejénél fogva?
• Hogyan és mikor törlődnek a jogellenes földhasználati jogok a tulajdoni lapról a törvény erejénél fogva?
• 60 + 1 napra kifüggesztés hatósági megsértése – az államigazgatási jogkörben okozott kár igénylése, megtérítése.
• Milyen szankcióval jár a földszerzési kötelezettségvállalás megszegése?
• Mit kell tudni a kényszerhasznosításról?
• Az okiratot szerkesztők felelőssége.
• Zsebszerződések bejelentése, érvénytelensége, hatálytalansága, szankciói.
• Ki, mikor követhet el földszerzéssel kapcsolatos bűncselekményt? Az ügyészség jogai és intézkedési lehetőségei. A büntetőjogi felelősség alóli mentesülés.