Vissza az előző oldalra

Az új Földtörvény

Share Button

Az új földtörvényt 2013.év júniusában szavazta meg a magyar országgyűlés. Eszerint aki nem földműves földet max. egy hektárig Magyarországon  szerezhet  a már meglevővel összeszámítva.

Ennél többet csak a földművesek. Földművesnek azok a magyar és uniós állampolgárok számítanak, akiknek mezőgazdasági vagy erdészeti képzettségük van, vagy legalább három éve mező- és erdőgazdasági tevékenységet folytatnak Magyarországon, vagy legalább 25 százalékban a tulajdonukban álló, itt bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet tagjai.

Földműves, aki Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami, állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább három éve

a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező,- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy

b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának vagy részvényesének minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági- és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végez.

A földművesek 300 hektár földet szerezhetnek, birtokmaximumuk pedig – a termelőszervezetekhez hasonlóan – legfeljebb 1200 hektár lehet.

Az állattartó telepek üzemeltetői és a vetőmagtermelők 1800 hektár földet birtokolhatnak, de csak ha teljesítik a 2013.december 02-én elfogadott törvényi feltételeket, melyek a következők: az állattartó telepek üzemeltetőit és a vetőmag-előállítókat csak meghatározott esetekben illeti meg az 1200 helyett 1800 hektáros kedvezményes birtokmaximum.

Az állattartóknál a feltétel, hogy a szerződéskötés előtti évben vagy a megelőző három év átlagában a már birtokukban lévő földön az évenkénti állatsűrűség elérje hektáronként a fél állategységet (ez egy tenyészkocának felel meg).

A vetőmag-előállítóknál a kedvezményes birtokmaximum feltétele, hogy az előző három év átlagában szántóföldjük legalább tizedén vetőmagot vagy szaporítóanyagot állítsanak elő.

Fontos tudni azt is, hogy a gazdálkodóknak be kell kerülniük a földművesek, illetve a mezőgazdasági termelőszervezetek nyilvántartásába, melyre adataik közlésével kerülhet sor. A nyilatkozatuk valóságtartalmát utólag ellenőrzi a hatóság.

Az un. földbizottságok jóváhagyása lesz szükséges minden termőföld adásvételéhez. A helyi földbizottságok tagjairól a települési jegyző vezet nyilvántartást.

Ha 2014. év április végéig nem választják meg a helyi földbizottság tagjait vagy a megválasztott testület működésképtelen az agrárkamara területi szerve ad ki állásfoglalást a bizottság helyett.

A zártkerti ingatlanokra is a földtörvény földre vonatkozó szabályait kell alkalmazni 2013.december 15-étől.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!