Vissza az előző oldalra

Képviselet hagyatéki eljárásban

Share Button

Külföldön tartózkodó örökösök esetében fontos tudni, hogy képviseletükkel magyar ügyvédet  bízhatnak  meg – így nem kell több ízben személyesen Magyarországra utazni.

Külföldiek közül sokan várják, hogy mikor lesznek már örökösök ,de ez nem automatikus.

Az öröklés jogilag beáll  ugyan a halál tényével, de hogy örökösök legyünk- például egy ingatlan tulajdoni joga a nevünkre kerüljön- ahhoz a következőket kell tenni: az ingatlan fekvése szerinti illetékes polgármesteri hivatalban kell az öröklésre jogosultnak bemutatnia a halotti anyakönyvi kivonatot és az elhalálozott tulajdoni jogát tartalmazó ingatlan tulajdoni lap másolatot.

Ha az örökhagyó külföldön hunyt el, a halotti anyakönyvi kivonat hiteles fordítására is szükség van.

Javaslom, hogy külföldi örökösök képviseletükkel bízzanak meg egy magyar ügyvédet, aki helyettük és nevükben ezeket az intézkedéseket megteszi. A jegyző az ingatlant felértékelve a hagyatéki leltárt átadja a közjegyzőnek.

A közjegyző tárgyalásra idézi az örökösöket. Ha van ügyvédi képviseleti megbízás, akkor elég  az ügyvédnek megjelenni. A hagyatéki eljárás során köteles rész igény előterjesztésére is lehetőség van. Lehetőség van továbbá arra is, hogy ún. közjegyző előtt kötött egyezség keretében az örökösök eltérjenek  a törvényes öröklési rendtől.

Fontos tudni még, ha külföldi örökhagyónak végrendelete maradt hátra, annak érvényessége elbírálására az Igazságügyi Minisztérium jogosult.

Ennek során a külföldi jog – például német örökhagyó esetén a német polgári törvénykönyv (BGB)  – rendelkezéseit veszik figyelembe. Ilyenkor tehát a magyar közjegyző magyar hagyatéki eljárás szabályai betartása mellett, de német öröklési jog alapján adja át a hagyatékot.

Az elmondottak kifejezetten csak a Magyarországon található ingatlanok öröklésére vonatkoznak. Mivel a magyar polgári törvénykönyv (Ptk.) a magyar hagyatéki eljárási törvény és a német polgári törvénykönyv (BGB) együttes alkalmazására kerül sor az ilyen jellegű hagyatéki eljárásban, ezért egy szakmailag jártas magyar ügyvéd képviseleti megbízása nem csak az utazási költségek megtakarítása során , hanem a megbízók érdekeinek megfelelő öröklésben is megtérül.

 

Vélemény, hozzászólás?