Képviselet hagyatéki eljárásban

Külföldön tartózkodó örökösök esetében fontos tudni, hogy képviseletükkel magyar ügyvédet  bízhatnak  meg – így nem kell több ízben személyesen Magyarországra utazni.

Ha bekövetkezik a haláleset külföldi örökörök  közül sokan várják, hogy mikor lesznek már a magyar ingatlannyilvántartásba bejegyzett a vonatkozó ingatlan tulajdoni lapjára rájegyzett örökösök  –   de ez nem automatikus.

Az öröklés jogilag beáll  ugyan a halál tényével, de hogy örökösök legyünk- például egy ingatlan tulajdoni joga a nevünkre kerüljön- ahhoz a következőket kell tenni: az ingatlan fekvése szerinti illetékes polgármesteri hivatalban kell az öröklésre jogosultnak bemutatnia a halotti anyakönyvi kivonatot és az elhalálozott tulajdoni jogát tartalmazó ingatlan tulajdoni lap másolatot.

Ha az örökhagyó külföldön hunyt el, a halotti anyakönyvi kivonat hiteles fordítására is szükség van.

Javaslom, hogy külföldi örökösök képviseletükkel bízzanak meg egy magyar ügyvédet, aki helyettük és nevükben ezeket az intézkedéseket megteszi. A jegyző az ingatlant felértékelve a hagyatéki leltárt átadja a közjegyzőnek.

A közjegyző tárgyalásra idézi az örökösöket. Ha van ügyvédi képviseleti megbízás, akkor elég  az ügyvédnek megjelenni. A hagyatéki eljárás során köteles rész igény előterjesztésére is lehetőség van. Lehetőség van továbbá arra is, hogy ún. közjegyző előtt kötött egyezség keretében az örökösök eltérjenek  a törvényes öröklési rendtől.

Fontos tudni még, ha külföldi örökhagyónak végrendelete maradt hátra, annak érvényessége elbírálására az Igazságügyi Minisztérium jogosult.

Ennek során a külföldi jog – például német örökhagyó esetén a német polgári törvénykönyv (BGB)  – rendelkezéseit veszik figyelembe. Ilyenkor tehát a magyar közjegyző magyar hagyatéki eljárás szabályai betartása mellett, de német öröklési jog alapján adja át a hagyatékot.

Az ilyen jellegű hagyatéki eljárásban, ezért egy szakmailag jártas magyar ügyvéd képviseleti megbízása nem csak az utazási költségek megtakarítása során , hanem a megbízók érdekeinek megfelelő öröklésben is megtérül.

Különösen fontos az ügyvédi képviselet a 2015. augusztus 16. napját követő halálesetek miatt induló hagyatéki eljárásokban, mert az Európai Öröklési Bizonyítvánnyal történő hagyatékátadás kulcskérdése a joghatóság eldöntése. Ha örökhagyónak Magyarországon és külföldön is van hagyatéka, melyik országban induljon a hagyatéki eljárás? A választ örökhagyó halálakori szokásos tartózkodási helye adja meg. Ezt általában az örökösök a hagyatéki leltárban rögzítik. Mind az illetékes polgármesteri hivatal előtti hagyaték leltározási eljárásban, mind az illetékes közjegyző előtti hagyatéki tárgyaláson a meghatalmazott ügyvéd képviselheti  az örökösöket és a megfelelő  – az örökösök érdekét legjobban érvényesítő  – egyezséget / hagyatékátadást létrehozhatja.