2015 évi XLIV évi törvény címkével jelölt bejegyzések

Vonatkozik-e külterületi ingatlanra is a művelésből való kivonás lehetősége?

Share Button

Bementem a helyi földhivatalba és kértem gyümölcsösnek minősített kertem művelésből való kivonását. A kert külterületen van. Az ügyintéző szerint a telkemet nem lehet kivonni művelés alól csak átminősíttetni mondjuk kaszálóvá, illetve ki lehet vonatni, de az hektáronként kb. egymillió forint.

A rendeletet 67/2015 és a törvényt is elolvastam de számomra nem egyértelmű. A telek Tatabánya külterületén van.Kérem írja meg, hogy az ügyintézőnek igaza van-e, vagy esetleg rosszul tudja a szabályozást.

Külterületi földre nem vonatkozik a művelés alól kivonási lehetőséget biztosító jogszabály, csak zártkertekre.

Fontos tudni, hogy a külterületi ingatlan helyrajzi száma mindig 0-val kezdődik, míg a zártkerti ingatlanoké nem.

Ehhez képest könnyű eldönteni, hogy mely föld vonható ki művelés alól kivett zártkertté.

Érdemes -e átminősíttetni zártkertemet kivett területté?

Share Button

Hallottam, hogy van egy új rendelkezés – 67/2015. 10.30.FM – zártkertekről….. Át lehet minősíttetni? Zsámbék, Nyakas-hegy oldalában fekszik a telek, szeretném eladni. Átminősítve értékesebb?….Mit tegyek?

Minősítse kivett zártkertté az ingatlant. Ezt ingyenesen kérheti az illetékes Földhivataltól  a megfelelő űrlapon mely a Földhivatal.hu web-lapról .” A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem „  alatt.

http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/

Így többet ér ,mert forgalomképesebb és nincs elővásárlási jog ,sem kifüggesztés,sem engedélyezés.

Milyen határidővel intézhető zátkerti ingatlan művelés alól történő kivonása?

Share Button

Olvastam a cikket, hogy a zártkerti ingatlanok adás-vétele 2015 decemberétől lényegesen könnyebb lesz. Jelenleg folyamatban van/volt egy ilyen ügyletem, 2015 márciusi szerződésünket utasított el a földhivatal alaki hibára hivatkozva 2015 novemberben.

Kezdhetjük a folyamatot előröl. Hacsak a fenti információk alapján nem várunk decemberig, és átvezettetjük az ingatlant. Az volna a kérdésem, hogy ez az ügylet milyen költséggel jár? A földvédelmi járulékot ki kell-e fizetni ennél az ügyletnél? Olvastam az egyik cikkében hogy 22 napja van a földhivatalnak az átvezetésre, jogszabályt viszont nem láttam erre vonatkozóan.

Zártkerti földingatlan esetén az adásvételi szerződés újrakötését az ingatlan művelés alóli kivonását követően javaslom megtenni. Ebben az esetben fél éves eljárás, elővásárlási joggyakorlás és jóváhagyás nélkül a normál földhivatali ügyintézési időn belül a vevő tulajdoni joga bejegyezhető az ingatlan nyilvántartásba.

Az ügyintézési naptári nap, amely 22 munkanapnak felel meg. A földhivatali eljárási szabályok a következő képen szólnak: a  beadvány érdemi elbírálására – ha annak nincs hiányossága és az elintézését más eljárás(pl. megelőző széljegy) nem akadályozza – a földhivatalhoz történő beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül kerül sor.

Ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi döntést 90 napon belül kell meghozni. Földvédelmi járulékot a művelés alól történő kivonás miatt- a jogszabály jelenlegi állása szerint- fizetni nem kell.

 

Ajándékozható-e földterület/tanya nem közeli hozzátartozónak?

Share Button

Ajándékozhatok-e 1 ha alatti földet, tanyát nem hozzátartozónak?

A Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó ingatlant csak közeli hozzátartozónk lehet ajándékozni. E körben a testvér az utolsó személy. Jó hír azonban hogy 2015.december 1-től olyan földet – ami zártkert – lehet ajándékozni nem közeli hozzátartozónak is ha előtte Ön művelés alól kivett zártkertté minősítteti át. Erről az alábbiakban olvashat  a

jogi-esetek/engedely-es-korlatozas-nelkul-lehet-zartkertet-vasarolni-2015-november-30-tol/ cikkben.

2015. nov. 30 napjától lép hatályba a Földforgalmi törvény módosult új rendelkezése:

A 2015. évi XLIV. törvény alapján a zártkerti ingatlanok esetében a tulajdonos 2016.  december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

A Magyar Közlöny 2015. évi 162. számában 2015. október 30. napján megjelent a földművelésügyi miniszter 67/2015 (10.30.) FM. rendelete, mellyel lehetővé válik   a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása és ezáltal kifüggesztés és jóváhagyás nélküli adásvétele. Azáltal, hogy a kivett zártkert kikerült a Földforgalmi törvény hatálya alól, a belterületi ingatlanokéval azonos módon lehetséges eladásuk-vételük. Ügyvéd által készített adásvételi szerződéssel bejegyezhetővé válik a zártkerti ingatlan adásvétele. Ehhez csupán az szükséges, hogy a tulajdonos eladó az illetékes járási földhivatalnál kérje a kivett zártkerti átminősítést.

Újdonság, hogy nemcsak a felépítménnyel rendelkező zártkertet lehet átminősíteni, hanem a felépítmény nélkülit is. Az első esetben zártkerti művelés alól kivett terület mellett a fennálló épület fő rendeletetésének jellege is feltüntetésre kerül az ingatlan nyilvántartásba.

A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése a zártkerti ingatlan meghatározott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant meg kell osztani.

Közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát is. A földhivatali eljárás díjmentes.

Tagállami állampolgárok, mint külföldi vásárlók a magyar személyekkel azonos módon szerezhetnek zártkertet 2015. november 30. napjától . A kivett zártkert vásárlásánál nem érvényesül a maximum 1 hektárig (10.000.-m2)történő korlátozás, hiszen az adásvételi szerződés nem a Földforgalmi törvény szabályai szerint jön létre, így az 5 éves elidegenítési tilalmi kötelezettség sem érvényesül, valamint a művelési kötelezettség sem.

Fontos hangsúlyozni , hogy az új jogszabály adta lehetőséggel csak 2016. december 31. napjáig élhetnek a zártkerti ingatlan tulajdonosok. Ha e jogvesztő határidőig a  művelés alól kivett zártkertté nem minősítik át a zártkerti ingatlanukat, később ezt már nem tehetik meg és ezáltal a Földforgalmi törvény szabályai szerint kell eljárni a zártkerti  ingatlanuk esetében is , azaz kb. félév időtartamú jóváhagyási eljárással adható csak el  –  kifüggesztés és elővásárlási joggyakorlás mellett.

 

Igaz-e, hogy a zártkeri ingatlanok kikerülnek a földtörvény hatálya alól?

Share Button

Olvastam itt nemrég egy 2015. júniusában megjelent hírt a zártkertek adásvételéről.

Várható a közeljövőben ezzel kapcsolatban valami konkrétum? Kinéztünk egy gazdasági épület+kertet, melynek tulajdonosa kérte az átminősítést nyaraló+udvarra, azért hogy a több hónapos adásvételi folyamat elkerülhető legyen.

Az építési hatóság megadta az átminősítést de a földhivatalnál még csak széljegyként szerepel. Így kötelező még a kifüggesztés stb.? A földhivatal mikor jegyzi be? És el is utasíthatja?

A zártkert kikerül a földforgalmi törvény hatálya alól. A végrehajtási rendelet részleteit itt olvashatja.

Ez alapján a tulajdonos ingyenesen ’’kivett” zártkertre módosíthatja kérelmével a zártkertjét. Ezt 2016. december 31. napjáig teheti meg.

A Földhivatal a hozzá beadott kérelmeket 22 munkanapon belül köteles elintézni, melyhez azonban sürgősséget lehet kérni, amikor az elintézési határidő feleződik. A sürgősséget személyesen a Földhivatal által biztosított kérelmi nyomtatványon lehet igényelni 10.000.- Ft sürgősségi díjon.

Kivonható-e a művelés alól a felépítménnyel rendelkező zártkerti ingatlan?

Share Button

Rendelkezem egy zártkerttel, amin egy kb. 16 m2 és egy kb. 10nm építmény van. 15 éve vásároltam a telket az építmények már akkor is rajta álltak.

A 2015 évi XLIV évi törvény 2015 áprilisában ugyan már rendelkezett arról, hogy a gazdasági épületet tartalmazó zártkertek tulajdonosai az ingatlanukról az aranykoronát ingyenesen töröltethetik – vonatozik-e ez a kitétel a vásárolt telkemre?

A hivatkozott törvény minden olyan zártkertre vonatkozik, amelyen felépítmény áll, és a felépítmény, pl. gazdasági épületként a z ingatlan tulajdoni lapjára fel van tüntetve, továbbá aranykorona van rajta.

A törvény „kivett” zártkertként engedi -2016.12.31-ig- a tulajdonosnak átminősíttetni az ingatlant, mely által az a belterületi ingatlannal azonos jogállású lesz.

Ezen törvény végrehajtási rendelete még nem jelent meg, Fontos tudni, hogy a végrehajtási rendelet hatályba lépését követően lesz csak jogi lehetőség arra, hogy az Ön ingatlanából kivett zártkert legyen, mely által az ingatlan kikerül a földforgalmi törvény hatálya alól.