2015. évi XLIV. törvény címkével jelölt bejegyzések

Kivonható-e zártkerti telkem művelés alól?

Share Button

Ha van egy zártkertem, 800 m2, amit régebben a HM nem engedett átminősíteni, mert közel a reptér, most azt is átlehet? Lehet belőle építési telek ? Főútvonal mellett van, építenénk rá, de nem tudom, hova forduljak.

Minden zártkertet a jogszabály megenged művelés alól kivonni 2016. 12.31-ig. A kivonás nem azt jelenti, hogy belterületi építési telekké változik az ingatlan, hanem megmarad a 3 %-os beépíthetősége. A helyi rendezési tervről és az ingatlana beépíthetőségéről javaslom tájékozódjon az illetékes építésügyi hatóságnál.

Milyen lehetősége van vevőnek a lakóhelyétő távol eső zártkerti ingatlanok megvásárlására?

Share Button

Tolnán élő mezőgazdasági végzettségű ember vagyok őstermelői igazolvánnyal, mezőgazdasági regisztrációs számmal, földműves regisztrációval rendelkezem.

Tavaly nyáron szerződést kötöttem mintegy 30 különböző hrsz-ú Zala megyei zártkerti, egymással szomszédos terület megvásárlására,melyek egy tulajdonban vannak.

Az egész terület 5Ha.A NAK első körben elutasította a vásárlást, mert magasnak állapította meg az általunk szerződésben rögzített vételárat, illetve kifogásolta, hogy nagy a távolság a lakóhelyem és a megvásárolt ingatlan között. Tény, hogy nem került bele a szerződésbe az, hogy milyen adottságokkal rendelkezik a terület-sokkal kedvezőbb, ápoltabb, rendezettebb ,mint akár a szomszédos területek, illetve az sem lett feltüntetve a szerződésben, hogy a területen van egy gazdasági épületként szereplő ingatlan, amely lakóingatlanként is kitűnően funkcionál a közművek hiánya mellett is.

Mivel lehet hatékonyan érvelni a helyileg illetékes Önkormányzat Jegyzője elé kerülő ügy érdekében, azt is figyelembe véve, hogy zártkerti területre -főleg gazdasági épület besorolású ingatlanra nem szokás állandó lakcímet kiállítani tudtommal.

Az sem került bele a szerződésbe, hogy oda szeretnék költözni az adás-vétel után a megvásárolt ingatlanba. Állandó vagy ideiglenes lakcím is megteszi, hogy megfeleljek annak az elvárásnak, hogy az adott km-en belül élőnek tekintsenek rám.

A zártkerti földeket – művelés alóli kivonást követően- a belterületi ingatlanokhoz hasonló módon megvásárolhatja. Ebben az esetben nincs szerzési korlát, nincs kifüggesztés, elővásárlás és engedélyezés.

Vonatkozik-e a tanyákra is a zártkertek esetében alkalmazható kivonási lehetőség?

Share Button

Van egy tanyás ingatlanom 1/2 tulajdonban az öcsémmel, 4800m2 földterülettel, amin a tanya is áll. Kérdésem az lenne, kifüggesztés köteles-e az ingatlan?

A 2015.12.01-től 2016.12.31-ig terjedő zártkerti kivonási lehetőség nem vonatkozik a tanyára. A tanya továbbra is a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozik,ezért csak engedélyezési /jóváhagyási/kifüggesztési eljárással adható el érvényesen .

Átminősíthető-e mezőgazdasági területen álló épület lakóházzá?

Share Button

Külterületi a., szántó 6000 m2 13,00 AK b., kivett lakóház, udvar 800 m2 0,00 AK végleges más célú hasznosítás gazdasági épület és egyéb építmények létesítése céljából 800 m2 nagyságú területre engedélyezve xxxx számú határozattal rendelkező tulajdoni lap bejegyzések estében milyen szabályok és feltételek vonatkoznak az ingatlan megvásárlására?

Mik a lehetséges jogszerű lépések az ingatlanon lévő több száz négyzetméter hasznos alapterületű, lakóház minőségű építmény lakóházzá minősítésére?

A külterület/ tanya a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozik, azaz fél éves engedélyezési eljárással vásárolható meg, kifüggesztés, jóváhagyás, elővásárlási jog gyakorlása mellett.

Amennyiben a lakóházat kiemelik önálló helyrajzi számra a lakóház kikerül a Földforgalmi törvény hatálya alól. Október 30-án megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely a zártkerti ingatlanokat kivonni teszi lehetővé a Földforgalmi törvény hatálya alól, mely a következő: a 2015. évi XLIV. törvény módosította az 1997. évi CXLI  törvényt, melynek 89/A paragrafusa ’zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása’ fejezete a zártkert tulajdonosainak 2016.12.31-ig lehetővé teszi a zártkert művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését az ingatlan nyilvántartásban.

A törvény  67/2015.(X.30) FM  számú végrehajtási rendelete 2015. november 30. napjától lehetővé teszi ,hogy  az illetékes földhivatal  – a tulajdonos ingyenes kérelmére – elvégezze   művelési ág a módosítást.

A kivett zártkert már kézen-közön eladható. Nem kell hozzá kifüggesztés és jóváhagyás sem. A fenti jogszabály azonban Önnek nem megoldás, mert a külterület nem tartozik a hatálya alá.

A tulajdoni lap ismeretének hiányában, a leírtak alapján valószínűsíthető, hogy egy helyrajzi számon szerepelnek a felépítmények a földdel és így a földforgalmi törvény rendelkezései irányadóak rájuk.

Annak eldöntésénél, hogy a nem lakóház minősítésű lakóház lakóházzá átminősíthető e sok szempontot kell figyelembe venni, de a legfontosabb hogy az illetékes építésügyi hatósággal vegye fel a kapcsolatot és konzultáljon.

A rendezési terv függvényében kérdezzen rá arra is, hogy zártkertté átminősíthető e a megvásárolni szándékozott ingatlan, mert ebben az esetben a fentiek alapján a vásárlás egyszerűsödhet.

Engedély és korlátozás nélkül lehet zártkertet vásárolni 2015. december 01-től

Share Button

2015. évi XLIV. törvény alapján a zártkerti ingatlanok esetében a tulajdonos 2017. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

A 67/2015 (10.30.) FM. rendelet alapján 2015.december 1. napjától lehetővé tette  a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonását és ezáltal kifüggesztés és jóváhagyás nélküli adásvételét.

A földhivatali kérelem  letöltése:

http://www.foldhivatal.hu/content/view/251/1/

A dokumentumokat az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtani.

Fontos tudni, hogy nem csak a felépítménnyel (pl. gazdasági épülettel) rendelkező zártkertet lehet átminősíteni, hanem a felépítmény nélkülit is. Az első esetben zártkerti művelés alól kivett terület mellett a fennálló épület fő rendeletetésének jellege is feltüntetésre kerül az ingatlan nyilvántartásba. A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése a zártkerti ingatlan meghatározott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant meg kell osztani.

Ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, meghatalmazás benyújtása is szükséges. Közös tulajdonban álló zártkerti ingatlanoknál a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10 ezer forint díjat kell fizetni. A zártkerti ingatlan művelési ágának megváltozását a tulajdonos(társak) kérelme alapján vezeti át az ingatlanügyi hatóság.

A kivett zártkert vásárlásánál nem érvényesül a maximum 1 hektárig (10.000.-m2)történő  személyi korlátozás, hiszen az adásvételi szerződés nem a Földforgalmi törvény szabályai szerint jön létre, így az 5 éves elidegenítési tilalmi kötelezettség sem érvényesül, valamint a művelési kötelezettség sem.

Fontos hangsúlyozni , hogy az új jogszabály adta lehetőséggel csak 2016. december 31. napjáig élhetnek a zártkerti ingatlan tulajdonosok. Ha e jogvesztő határidőig a művelés alól kivett zártkertté nem minősítik át a zártkerti ingatlanukat, később ezt már nem tehetik meg és ez által a Földforgalmi törvény szabályai szerint kell eljárni a zártkerti ingatlanuk esetében is , azaz kb. félév időtartamú jóváhagyási eljárással adható csak el – kifüggesztés és elővásárlási joggyakorlás mellett.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Tagállami állampolgárok –  mint külföldi vásárlók –  a magyar állampolgárokkal  azonos módon szerezhetnek zártkertet .