adásvétel megtámadása címkével jelölt bejegyzések

Megtámadhatom -e az adásvételt ?

Share Button

A férjemtől elváltam, a közös lakást közvetítőn keresztül meghirdettük, melyre jelentkezett egy komoly vevő.

Már ott tartunk, hogy ki van tűzve a szerződés kötés ideje. A volt férjem közölte velem, hogy csak akkor írja alá a szerződést, ha Én fizetem a közvetítői díjat,és a 7 000 000 Ft-ból 4 000 000 Ft az övé.

A szerződés létrejötte után visszaperelhetem-e a jogtalan haszonra szert tett összeget.

Az adásvételi szerződés végén a felek általában nyilatkoznak arról, hogy elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Ez  záradék biztosítja a feleket, hogy később a szerződést tévedés, megtévesztés jogcímen nem fogják tudni megtámadni.

A szerződés tartalma továbbá a vételár meghatározása, és annak eladók közötti elosztása. Ez általában tulajdoni hányad arányosan szokott történni.

Ha eladók ettől eltérnek, az eltérés okát is javasolt a szerződésben rögzíteni. Ezt követően jogtalan haszonszerzés miatt indított peres eljárás megalapozatlan.

Meghiúsíthatja-e a föld adásvételét a Földkiadó Bizottság?

Share Button

A Földkiadó Bizottság meghiúsíthatja az adásvételt ha magyar földművesről vevőről van szó és nincs helyi jelentkező?

Ha van egy értékes külterületi tanya földterülettel van rá egy magyar állampolgár nem helyben lakó vevő aki hajlandó megfizetni a vételárat és nincs helyben lakó vevő aki meg tudná fizetni az árat ebben az esetben a helyiekből álló földkiadó bizottság indoklás nélkül meghiúsíthatja a föld adásvételét?

Jelenleg még nem álltak fel a helyi földbizottságok, helyettük az illetékes agrárkamara és megyei földhivatal jár el.

Földadásvételnél a 60 napos kifüggesztést követően ha nincs elővásárlási joggal élő személy, egy további 90 napos eljárás következik, melyet az illetékes megyei földhivatal koordinál.

Ezen eljárás keretében több szempontot értékelve előfordulhat hogy az adásvételi szerződés jóváhagyása megtagadásra kerül. Ilyen szempont lehet a föld adásvételi szerződésbe foglalt ár-érték aránya, a vevő földszerzési jogosultságának terjedelme (birtok maximuma).

Az eljárás során tehát vizsgálandó az adott ingatlan ár érték aránya, és az is, hogy ha magas az érték nem azért-e, hogy elővásárlási jog jogosultat fosszon meg ezen jogától.

Az eljárás rendjét és jövőbeni kritériumait a gyakorlat fogja kialakítani. Az eljáró hatóság hallgatása nemleges, azaz elutasító választ jelent.

Ebből az következik, hogy akár indoklás nélkül is meghiúsulhat a földszerzés. Ellene a helyi önkormányzattól lehet jogorvoslatot kérni.