adásvételi szerződés címkével jelölt bejegyzések

Illetékmentes-e a testvértől történő vásárlás?

Share Button

A húgomtól vettem meg egy haszonélvezeti joggal terhelt lakás 4/27-ed részét. Mivel egyenes ági rokon, kell e illetéket fizetnem?

A testvér nem minősül egyenes ági rokonnak a vagyonszerzési illetékfizetési ügy során. Más a helyzet, ha első körben a testvér a szülőnek és a szülő a másik testvérnek ad el, vagy ajándékoz ingatlant. Ezen ügyletek tekintetében az illetékmentesség igényelhető.

Külterületi ingatlanra köthető-e foglalós szerződés?

Share Button

Szőlő, lakóépülettel, külterületi ingatlanom van. Tudom, hogy ki kell függeszteni, stb. Foglalót vagy előleget írjak be a szerződésbe?

Mikor állhat el a vevő a vásárlási szándékától? Mondva csinált ürügy, vagy tényleges ok mi lehet?

Az elővásárlási jog miatt foglalóval biztosítani a szerződést nem érdemes. Az előleg is visszajár a vevőnek, ha elővásárlási joggyakorlás történik. A kifüggesztett föld adásvételi szerződést sem visszavonni, sem módosítani nem lehet, és attól elállni sem lehet.

Eladható-e haszonélvezettel terhelt ingatlan?

Share Button

Férjem elhunyt. Tulajdonában volt egy ingatlan 4/5 része, melyet gyermekei – első házasságából született két nagykorú és közös házasságunkból született 1 kiskorú – 1/3-1/3 arányban örököltek, nekem haszonélvezeti jogom van az ingatlanra.

Valamelyik tulajdonos/örökös a tudtom és beleegyezésem nélkül eladhatja-e az ingatlant?

Csak haszonélvezeti joggal terhelten értékesítheti bármelyik tulajdonostárs a tulajdoni hányadát. Fontos tudni, hogy a haszonélvezőnek ebben az esetben alá sem kell írnia a vonatkozó adásvételi szerződést és arról tudomással sem kell bírnia.

Milyen adófizetési kötelezettség merül fel ingatlan eladás és ingatlan vétel esetén?

Share Button

Nagymamám eladta a lakását. Abból  a pénzből egy drágább házat szeretnénk venni, melyet én kapnék meg, az én nevemen lenne.

A régi lakás a nagymamám és az édesapám nevén van.  Az én nevemen már van egy lakóingatlan. Szeretném kérdezni, hogy ebben az esetben mennyi adóra illetve illetékre lehet számítani? Ez ajándékozásnak minősül?

A köztudatban összemosódik az adófizetés az illetékfizetéssel.

Ugyan mindkettő adónem, de SZJA-t csak eladó fizet, míg vagyonszerzési illetéket mindig a vevő.

Nagymama tehát akkor fizet adót, ha a lakását 5 éven belül vásárolta és most többért adta el.

Ha nagymama saját nevére 1 éven belül vásárolna új lakást / családi házat – többért, mint amennyiért eladott, akkor a különbözet után kell fizetnie 4 % vagyonszerzési illetéket. Ha viszont Ön lesz a vevő ezt az illeték kedvezményt nem veheti igénybe, mert nem Ön adott el lakást 1 éven belül.

Ha nagymama pénzéből az Ön nevére vásárolnak ingatlant, ez adásvételnek minősül, de mögötte pénzajándékozás van. Közeli hozzátartozók, mint nagymama-unoka illetékmentesen ajándékozhatnak pénzt. Jó megoldás lehet, ha a nagymama nevére történik az új ingatlan vásárlása – illeték kedvezménnyel – és ezt követően nagymama Önnek ajándékozza az ingatlant illeték mentesen.

Hogyan javítható az elővételi jog jogosultak közötti pozíció?

Share Button

A szomszédos tanya eladóvá vált, 2800 M2 kivett tanya terület,rajta romos épület, körülötte 1 ha szántó és 3 ha gyep /Natura 2000/.

Az eladók unokatestvér gyermekei, örökölték, bérleti szerződés nincs rá senkivel. A férjem bejelentett földműves, máshol is van még földje a településen, a tanyánk kb. fél éve mezőgazdasági üzemközpontként be van jelentve, de a bejelentett lakcíme a szomszédos településen van.

Sajnos a földtörvény alapján emiatt az utolsó ranghelyen állunk az elővásárlásnál, minden helyben lakó földműves előttünk van, hiába vagyunk szomszédok. Semmiképp se szeretnénk elveszíteni, tudomásunk van róla hogy helybeli állattartó gazdálkodó pályázik rá.

Milyen megoldást tudna javasolni, hogy biztosra menjünk? Járható út lenne-e ha kötnénk feles bérleti szerződést, esetleg utána egy előszerződést a vételre? Mindenképp bejelentkezzen-e a férjem a tanyai lakcímre?

A haszonbérleti szerződés és a feles bérlet azonos súlyú -e? A tanyát a hozzátartozó földterülettel megvehetjük-e kifüggesztés nélkül? Milyen kockázata lehet az előszerződésnek?

Tanya a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozik , ezért csak jóváhagyással , kifüggesztéssel vásárolható. Előszerződést  nem érdemes kötni az említett procedúra miatt-mert eladónak végleges adásvételi szerződést kell kifüggesztetnie .

Az előszerződés azt jelenti , hogy a felek megegyeznek abban hogy egy későbbi időpontban adásvételi szerződést fognak kötni. A Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó ingatlanok esetében az előszerződés  kötése értelmetlen, nem releváns.  . Hogy ki lesz a vevő  : a tényleges vásárló vagy elővásárlás esetén az elővételi jog gyakorlója – azt általában a NAK véleménye dönti el.  Természetesen ha nincs elővételi jog , akkor a tényleges vevő. A Földforgalmi törvény  szerint a férjének javasolt  legalább azonos sorrendi helyen szerepelnie , mint a vélt vetélytárs.

Ezért javasolt  helyi földművesi  minőség megszerzése, az állapot ilyetén kialakítása. Előny ha a földet  használó földművesként vásárol – aki 3 éve a jogügylet tárgyát képző földet használja úgymint  haszonbérlő, részes művelő, feles bérlő stb. A földet használó földműves és a földműves kategóriáján belül első helyen a helyben lakó szomszéd, második helyen a helyben lakó, harmadik helyen azok szerepelnek akiknek lakóhelye, mezőgazdasági üzemközpontja 3 éve azon a telekülésen van, amely az adásvétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási hátárától maximum 20 km távolságra van. A földön volt részes művelőt, illetve a volt feles bérlőt is elő- haszonbérleti jog illeti meg.

Zártkert eladásánál elkerülhető-e az elővételi joggyakorlás?

Share Button

Zártkerti ingatlan vételét tervezem. Meg is egyeztem a tulajdonosokkal a vételárról, az ügyvéd is közölte az ő munkadíjának az összegét.

Ha megtörténik az adás-vételi szerződés, utána pedig a kifüggesztés és a 60 nap alatt egy elővásárlásra jogosult személy vételi ajánlatot tesz és megfelel a földforgalmi törvényben foglalt rendeletben a tulajdonszerzés jogosultságának és “megvásárolja az ingatlant előlem” akkor ebben az esetben én elbukhatom az ügyvédi munkadíj költségeit is?

A félelmei elkerülése végett javaslom, hogy az adásvétel előtt a zártkertet a tulajdonos művelés alól vonassa ki kivett zártkertté.

Ez sürgősséggel (10.000.- Ft) 2 héten belül megtörténhet és ezt követően kifüggesztés és jóváhagyási lejárás nélkül egyszerű adásvételi szerződéssel a zártkertet megvásárolhatja.

A vásárlás során elővásárlási joggyakorlás sincs.

Egy éven belüli föld eladás után jelentkezik-e szja fizetési kötelezettség, ha a vételárat lakás vásárlásába forgatjuk?

Share Button

Szüleink termőföldjét 2014-ben örököltük meg öcsémmel. 2015-ben eladtuk, a hagyatéki végzésben szereplő 2,7 MFt feletti, 11 MFt-os áron. Még 2015-ben mindketten vásároltunk lakást ebből a jövedelemből. Kérdésem: Ebben az esetben is kell-e jövedelemadót fizetnünk?

Szja szempontjából lakás vásárlás földeladással nem számolható össze. Csak lakás –lakással. Ezért a földeladás  hagyatéki érték és eladási érték közötti különbözetet le kell adózni és az adóbevallásban is szerepeltetni kell.  ( 2016 01.01-ig a jövedelemadó 16 % volt , ezt követően 15 %)

Mely esetben vehető igénybe a 35 év alattiak illetékkedvezménye?

Share Button

Ha  még nem volt sosem semmilyen tulajdonom, (ingatlan stb), jogosult vagyok -e illetékkedvezményre? Én ajándékba kaptam az ingatlanom. 30 év alatti vagyok.

35 év alattiak illetékkedvezménye csak adásvétellel szerzett ingatlanra igényelhető, ha az ingatlan vételára nem több 15 millió forintnál.

Milyen feltételekkel vásárolhat nagyszülő külföldön élő unoka részére lakást Magyarországon?

Share Button

Unokánk részére egy kis lakást szeretnénk vásárolni Budapesten, mintegy 20 millió Ft értékben. A lakáson férjem és én haszonélvezeti joggal szeretnénk rendelkezni.

Unokánk 15 éves,  Angliában él édesanyjával, angol és magyar állampolgár. Édesapja 14 évvel ezelőtt meghalt.

Lehetséges-e ez a vásárlás? Kell-e valamilyen hatóság engedélye? Az ajándékozás miatt kell-e mondjuk a vételi ár átutalása során ajándékozásért fizetni? Kérem, tájékoztasson minden olyan dologról is, amit nem kérdeztem, de a vásárlás szempontjából fontos.

Magyar ügyvéd elkészítheti az adásvételi szerződést, melyet Ön a férjével és eladóval együtt Magyarországon ír alá, míg unoka és édesanya Angliában magyar konzul előtt.

Ez a szerződés minden engedély nélkül az illetékes földhivatalba benyújtható és a tulajdonjog az unoka/vevő nevére bejegyezhető az Önök haszonélvezeti jogával együtt.

Az ügylet után 4 % vagyonszerzési illetéket kell fizetni a vevőnek és a haszonélvezőknek együttesen. A vételár unokára ajándékozását – mert közeli hozzátartozók – nem kötelező bejelenteni az adóhivatalnál, de lehetséges.

Minimum javasolt egy ajándékozási okiratot kiállítani erről. Ha utalással történik az ajándékozás, a megjegyzés rovatban a pénz unokának ajándékozását vételár felhasználáshoz tüntessék fel.

A pénz ajándékozása illetékmentes és jövedelemadó mentes.

Kifüggesztés alatti zártkerti adásvétel esetén is alkalmazható-e a művelés alól történő kivonás és ez által az egyszerűbb adásvétel?

Share Button

2015 december 1-től változtak a kiskertek eladási feltételei.Szeretném tudni, hogy a már folyamatban lévő adásvételeknél mi a teendő?

Mi augusztusban kötöttük az adásvételi szerződés és jelen pillanatban még semmi érdemi választ nem kaptunk egyik hivataltól sem. Mi a vásárlók vagyunk. A régi tulajdonos vetetheti ki vagy majd az új a zártkertet a régebbi törvény alól?

Engedélyezési eljárás hatálya alatt álló zártkerti ingatlan esetében az eljárás befejezését meg kell várni. Ha a vevő tulajdonos lesz, akkor 2016 dec. 31-ig ő kérheti az ingatlan zártkerti művelés alóli kivonását.

Elutasítás esetén az eladó kérheti ugyanezt. Művelés alóli kivonást követően az ingatlan kifüggesztés és engedélyezés nélkül értékesíthető.

2 / 6 oldal12345...Utolsó »