adásvételi szerződés címkével jelölt bejegyzések

Jövedelemadó fizetés termőföld eladása után

Share Button

3 testvér fél éve örökölt 8,7 Aranykorona értékű földet, melyet még nem mértek ki, nem használják. Eladásra került 3×100000.-Ft.-ért 2013.februárban. Az adásvétel adó és illetékmentes-e? Sógorom súlyos beteg, még éltében ugyanakkor eladott 600000.-Ft értékű aranykorona értéket. Adóznia kell-e utána?

Személyi jövedelem adót akkor kell fizetni ha az eladott föld értéke azaz a hagyatéki eljárásban megjelölt érték és az adásvételi szerződésben írt vételár között van pozitív különbség. Ha van : az adó mértéke 16 % de csak a különbözet után kell fizetni. Ebből is levonható pl a közjegyző örökölt földre eső díja,az adásvételi okiratszerkesztés ügyvédi díja.

Kivétel az adózás alól ha a termőföld eladása olyan személy részére történik aki  állattenyésztést folytató regisztrációs számmal rendelkező  mezőgazdasági termelő. Ez utóbbi esetben a vevőt illetékmentesség is megilleti.

Mi a biztosíték, hogy visszakapom a vételárat, ha az elővásárlási jog jogosult veszi meg az ingatlant?

Share Button

Külterületi kert és gazdasági épületet szeretnék vásárolni, de lakhatási célra.

A határidőket ismerve, gyakorlatilag fél év, mire a birtokomba kerül hivatalosan adásvételt követően az ingatlan.

Addig birtokba vehetem-e ha a tulajdonos bele egyezik, véd-e valamilyen jogszabály, hisz a vételárat leteszem érte teljes összegben. Ha meghíusul számomra a vétel, mert valaki jelentkezik elővásárlási jogával élve, a vételárat biztosan visszakapom-e?

Erre milyen biztosítékot tud adni a jogszabály, vagy minek kell feltétlenül szerepelnie az adásvételi szerződésben. Köszönöm, ha gyorsan válaszol, mert 3 nap múlva szerződünk.

A szerződés szólhat úgy hogy Ön birtokba lép. Ha elővásárlási jog jogosult  mégis megvásárolja az ingatlan – elszámolás jön létre Ön és az eladó között.

A vételár visszafizetésére  az elővásárlási jog jogosulttól befolyó vételár a fedezet.

Tulajdoni jog rendezésének lehetőségei

Share Button

19 évvel ezelőtt váltunk el első feleségemmel. Akkor én megváltottam az ő részét és egy éven belül  részletekben kifizettem a közös ingatlanunk felét. Az erre vonatkozó adásvételi szerződést akkor még elég volt egymás között megírni és két tanú előtt aláírni. 

A szerződésben ő vállalta, hogy a teljes vételár megfizetését követően intézkedik, hogy az ingatlan egésze a nevemre kerüljön.

Most van egy vevőm, akinek szeretném eladni a házat, és kiderült, hogy a ház fele még mindig a volt feleségem nevén van. Válásunk óta nem találkoztunk. Szeretném tudni, milyen lehetőségeim vannak az eladásra?

Ha a volt feleség együttműködő, és hajlandó ügyvédi adásvételi szerződést aláírva a korábbi eladási szerződést megismételni, az Önök ügye egyszerűen megoldható.

Ha a volt felesége elzárkózik az új szerződés aláírásától, bonyolultabb eljárás következik. Az ingatlan eladása előtt bíróságtól kell kérnie a közös tulajdon megszüntetését. Ebben a perben tudja bizonyítani, hogy Ön a vételárat már majdnem húsz éve megfizette.

A bíróság – megváltás jogcímen – jogosult az ingatlan tulajdoni jogát  Ön nevére írni .

Javaslom, hogy kössenek a vevővel előszerződést, és ebben a végleges szerződés megkötése feltételéül azt írják, hogy ha az Ön nevén lesz kizárólagosan az ingatlan tulajdoni joga, megkötik a végleges adásvételi szerződést.

Az előszerződés komoly biztosíték mindkét fél részére: az eladó másnak ez előszerződés hatálya alatt nem adhatja el, nem terhelheti meg az ingatlant, a  vevő pedig a feltétel bekövetkeztével köteles az adásvételi szerződét megkötni és a vételárat megfizetni.

Bármelyik fél szerződésszegése esetén a  végleges adásvételi szerződés létrehozását  a másik fél bíróságtól kérheti.

6 / 6 oldal« Első...23456