adófizetési kötelezettség címkével jelölt bejegyzések

Mennyi az öröklési illeték nagynénitől örökölt vagyon után?

Share Button

Két lányom nagynénjüktől végrendeletileg örökölt egy lakást és egy hétvégi házat telekkel. A nagynéni egyedül élt, nem volt férje, gyerekei. Mi a helyzet ez esetben az örökösödési illetékkel?

Az Illetéktörvény a közeli / egyenesági öröklést preferálja illetékmentességgel. A nagynéni nem közeli hozzátartozója a lányainak, ezért a lakóingatlan öröklés után az illeték mértéke 9 %, míg az üdülő után 18 %.

A kiskorú örökös az öröklési illetéket a nagykorúvá válásától számított két évig késedelmi pótlék-mentesen fizetheti meg. E fizetési határidő lejárta előtt a tartozás annyiszor 10%, de legfeljebb 70% kedvezménnyel fizethető meg, ahány megkezdett naptári évvel korábban teljesítik azt.

Milyen feltétellel alapítható élettárs javára haszonélvezet?

Share Button

Élettársi kapcsolatban vagyunk-20 éve-nem bejegyzett. Szeretnék a párom nevére haszonélvezetet bejegyeztetni a nevemen lévő családi házra.Mi a menete és az anyagi vonzata?Illetve a párom testvérei (gyermeke meghalt)úgy követelhetnek -e majd köteles részt, ha esetleg történne valami? Nekem két gyermekem van, ők lesznek majd az örökösei a háznak.

Élettárs javára illeték fizetés mellet alapítható haszonélvezeti jog lakóingatlanra. Ügyvéd vagy közjegyző készíthet erre okiratot. A haszonélvezeti jog értéke után (Itv. 72. § ) a haszonélvező 9 %vagyon szerzési illetéket fizet. A haszonélvezet alapján köteles részre a párjának testvérei nem tarthatnak igényt.

Milyen adó és illetékfizetési kötelezettségem keletkezik mezőgazdasái ingatlan eladása esetén, ha az ellenértékéből lakást veszek??

Share Button

Ha az édesapámtól örökölt föld és gazdasági épület árából lakást veszek milyen fizetési kötelezettségen van az állam felé?

Ha az öröklés 5 évnél korábbi Önnek SZJA-t fizetni nem kell. Ha az öröklés 5 éven belüli és az öröklési érték alatt adja el az ingatlant Önnek SZJA-t fizetnie nem kell, de ha felette akkor a különbözet adózik, az Szja tv. szerint:

Az ingatlan, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, ha az átruházás a megszerzés évében vagy az azt követő öt évben történik,

  1. 100 százaléka a megszerzés évében és az azt követő évben,
  2. 90 százaléka a megszerzés évét követő második évben,
  3. 60 százaléka a megszerzés évét követő harmadik évben,
  4. 30 százaléka a megszerzés évét követő negyedik évben,
  5. 0 százaléka a megszerzés évét követő ötödik és további évben.

Mivel nem lakóingatlan az öröklés és az eladás tárgya ezért a vásárlásnál Önt illetékkedvezmény nem illeti meg, a vételár 4%-át kell illetékként megfizetni.

 

Eladott lakás vételárából történő telek vásárlás esetén kell-e jövedelemadót fizetni?

Share Button

2014-ben vásároltam egy lakást, amiben édesanyám volt a haszonélvező. A lakást 2016 augusztusában 10,5 millió forintért adtuk el.  2016 augusztus 31-én én és a férjem vettünk egy telket, amire vettünk fel hitelt és csok- ot és most építkezünk. Ebbe az ingatlanba forgattuk bele az eladott lakás árát. Ilyen esetben is meg kell fizetnem a jövedelem után az adót?

Lakóingatlan eladása és 3 éven belüli vétele esetén illetékkedvezmény vehető igénybe,.

Mivel Ön építési telket vásárolt, ezért nem a fent említett illetékkedvezményt igényelheti, hanem feltételes illetékmentességben részesülhet, ha 4 éven belül lakóházzal építi be a vásárolt telket.

Az eladott lakás után szja-t kell fizetniük.

Mennyi az adó mértéke ajándékba kapott ingatlan eladása esetén?

Share Button

2011-ben ajándékozás formájában jutottam “zártkert, kivett raktár, udvar” besorolású ingatlanhoz (10 millió Ft). Most eladnám ennél többért. Miként kell adóznom figyelembe véve a ajándékozást és az ingatlan besorolását és az eltelt éveket?

Ajándékozott ingatlan eladása esetén a 15% mértékű SZJA alapja az adásvételi szerződésben rögzített vételár 1 / 4 része (nem pedig az ajándékozási szerződésben feltüntetett érték). Ajándékozástól számított 5 éven túli eladás nem adózik.

 

Keletkezik-e szja fizetési kötelezettsége a haszonélvező szülőknek, ha tulajdonos gyermekük eladja az ingatlant?

Share Button

Eladtam most a tulajdonomban álló lakást, amelyet 2009 novemberében a szüleim ajándékozással adtak nekem, akkor keletkezett a szerződésbe foglalva holtig tartó haszonélvezetük (ellenérték nincs megjelölve a dokumentumban). 

 Azt már kinyomoztam, hogy nekem adófizetési kötelezettségem nem keletkezett, mert 5 évnél régebben került a tulajdonomba.

A szüleimnek vajon keletkezik-e most adó- és illetékfizetési kötelezettsége? A lakás mostani eladásakor készült szerződésben nincs lefektetve, hogy a szüleim kapnak-e ellenértéket, egyszerűen lemondtak a haszonélvezeti jogról, minden egyéb kommentár nélkül. 

Mivel annak idején ellenérték nélkül kaptak haszonélvezeti jogot, és most sem lett meghatározva összeg, elképzelhető, hogy nem kell semmiféle adót és illetéket fizetniük most?

 

A haszonélvezeti jog ingyenes megszüntetésé után adózni a haszonélvezőnek nem kell mert nincs bevétele/jövedelme.

 

Követelhet-e az önkormányzat az eladott ingatlanra ingatlanadót?

Share Button

Solymári ingatlanunkat eladtuk 2016 június 22-én. Ennek ellenére az önkormányzat a második féléves ingatlan adó befizetési felszólítást küldte ki nekünk. Lehetséges ez. Mit tehetünk ellene?

Az ingatlanadót a tárgyévben mindig annak kell fizetnie, aki a tárgyév január 1-én az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett tulajdonos. Az adót két egyenlő részletben március és szeptember hónapban kell megfizetni.

Ez a szabály érvényes arra az esetre is, ha az ingatlan a tárgyévben eladásra kerül. A gyakorlatban van arra lehetőség – eladó vevő közös megegyezése alapján – hogy a vevő magára vállalja a tárgyévi ingatlanadó teljes vagy fele részének megfizetését.

Örökölt termőföld eladása után mennyi adót kell fizetni?

Share Button

Édesanyám után testvéremmel termőföldet örököltünk, fél évvel ezelőtt. Amennyiben szeretnénk eladni, mennyi adót kell fizetnünk utána?

Az öröklési (hagyatéki) érték és az eladási ár közötti különbözeti összeg adózik 15 százalékkal.

Milyen költségvonzata van szülőtől kapott ingatlan továbbértékesítésének?

Share Button

Édesanyám elajándékozta – 5 évvel ezelőtt – nekem és testvéremnek a panellakását. A tulajdonrészemet szeretném a gyerekemnek elajándékozni, vagy eladni. Azt a megoldást szeretném választani, mely később a gyermekem a lakás eladásakor kedvezőbben tud eljárni.

Ajándékozáskor tudom, hogy amennyiben 5 éven belül adja el – adják el – akkor időarányosan adóköteles lesz az ő része.

Szükséges-e a másik résztulajdonos beleegyezése az ajándékozás, vagy az eladás szempontjából?

Tulajdonközösséget képező lakásrész eladása esetén a tulajdonostársnak elővásárlási joga van. Ha ugyanez az ingatlanrész ajándékozásra kerül, ilyen elővásárlási jog nincs.

A megszerzett (ajándékba kapott, vagy vásárolt) ingatlanrész tovább eladása esetén mindig a vonatkozó adásvételi szerződésben feltüntetett vételárból kell a fizetendő SZJA-t kiszámítani.

Ajándékozott ingatlan tovább eladásakor az adó alapja a befolyó vételár 25%-a (1 / 4 –e) és az adó mértéke ennek a 15%-a (további kedvezmény is igényelhető az eltelt évek miatt). Fontos tudni: adásvétellel szerzett ingatlan eladása esetén  SZJA-t csak abban az estben kell fizetni,  ha van jövedelem.

Ajándékozott ingatlan eladása esetén mindig van jövedelem, hiszen egy ingyenesen szerzett ingatlan eladásáról van szó. Azonban  ha az ajándékozástól számított 5 év eltelt, nem kell SZJA-t fizetni.

Vásárolt ingatlan eladása esetén csak akkor van jövedelem, ha az eladási ár több a vételi árnál (ha egyenlő vagy kevesebb nincs jövedelem, nincs adózás). Elkerülendő az  elővásárlási joggyakorlást, akkor az ajándékozás a megfelelő, de a tovább értékesítéssel legalább 5 évet várni kell  hogy ne kelljen SZJA-t fizetniük.

Mennyi adó és illeték fizetendő lakás eladás illetve vétel esetén?

Share Button

Férjem vásárolt 2010.01. egy lakást aminek 8.800.000.- volt a vételára. 50% a saját nevére , 50%-ban a barátnője nevére íratta.

Mikor külön váltak, a hölgy elajándékozta a férjemnek a nevén lévő 50% azaz 4.000.000.- tulajdonrészt. Most eladjuk a lakást 14.500.000.- ért és rögtön veszünk egy másikat 18.000.000.- értékben. Milyen fizetési kötelezettségünk lesz adó illetve illetek?

Lakóingatlan esetében, ha 5 évig az ingatlan vagy annak része valaki tulajdonában volt és ezt követően eladja nem kell SZJA-t fizetnie bármennyiért adja el.

Ajándékba kapott ingatlan vagy ingatlanrész eladására ugyanez irányadó. Ha 5 éven belül történik az értékesítés, az ajándékozott ingatlan eladásánál a vételár 25%-a az adóalap, az adásvétellel szerzett ingatlan értékesítésénél pedig a pozitív értékkülönbözet.

Mindkét esetre igaz, hogy adókedvezmények vehetők igénybe, attól függően, hogy az 5 éven belül hány évig volt az eladó tulajdonában az adásvétel tárgyát képező ingatlan vagy ingatlanrész.

Vagyonszerzési illeték megfizetésénél kedvezményben részesül aki 1 éven belül elad és vásárol ingatlant vagy ingatlan tulajdoni hányadot. Ennek mértéke, hogy csak a pozitív értékkülönbözet alapján kell 4% vagyonszerzési illetéket fizetni.

2 / 4 oldal1234