adós címkével jelölt bejegyzések

Hitellel terhelt ingatlan öröklése esetén hogyan válhat a haszonélvező adóssá?

Share Button

Férjem súlyos beteg. Ha elhalálozik, a lakás az Ő nevén van, még van rajta jelzáloghitel. Van 3 gyermekünk. 45 éve vagyunk házasok.

Azt szeretném kérdezni, hogy engem mi illet meg? Szeretném a jelzálogot magamra vállalni, hogy én fizessem. Hogyan lehet elintézni vagy lehetséges -e?

A hitel a fiam nevén van. Csak a lakás a férjemé és a jelzálog a férjem nevén van. Azért is volna jó ha átvállalhatnám, mivel a fiam nem tud lakás venni a hitel végett.

Ha ez az egy ingatlan lesz tárgya az öröklésnek, úgy a három gyermek 1/ 3-ad 1/ 3-ad tulajdonjogot, míg a házastárs ezen az ingatlanon haszonélvezeti jogot örököl – feltéve, ha az öröklés visszautasításra nem kerül, bármelyik örökös által.

Az egyik gyermek által felvett hitel és jelzálogjog kötelezettségként öröklődik, mely hitelnek a visszafizetésében a haszonélvező – pénzajándékkal – bármikor segítheti az adóst. A hitelt folyósító bank engedélye és hozzájárulása mellett lehetséges csak a hitelszerződés módosítása oly módon, hogy adósként a haszonélvező szerepeljen.

 

Örökség visszautasításával mentesülhet -e a kezestárs a kötelezettségek megfizetése alól?

Share Button

Férjem meghalt. 2 nagykorú és egy kiskorú közös gyermekünk van. Van egy házunk, ahonnan a gyermekeimmel már elköltöztem 2 éve.

A ház tulajdonjoga: 2/3 a férjem nevén,1/3 az enyémen. A házon jelzálog van, egy ismerős felvett rá devizahitelt, amit nem fizet évek óta, a férjem és én kezesként vagyunk bejegyezve.

A bank már felmondta a szerződést. Ezen kívül még van kettőnk nevén egy 2,5 milliós saját nem fizetett hitel, melyből az adós helyett fizettünk egy ideig a banknak, mint kezesek.

Valamint vannak a 2 év alatt férjem és albérlői által felhalmozott milliós rezsitartozások, melyek a férjem nevén voltak.

Gyermekeim és én is szeretnénk majd visszautasítani az örökséget. Az lenne a kérdésem, hogy a ház rám eső tulajdonjoga, valamint az általunk felvett hitel rám eső része is visszautasítható-e vagy ezekből van-e olyan, ami továbbra is rám terhelhető?

Más ingó-és ingatlanvagyonom, értéktárgyam, pénzem nincs, csak a havi fizetésem, sajnos. Valójában mindentől szeretnénk megszabadulni és inkább nulláról kezdeni, de attól tartok ez nem lesz egyszerű.

Szeretném megtudni, hogy mi lenne a legkevésbé rossz megoldás ebben a helyzetben?

Minden olyan banki hitelszerződés alapján, ahol házastársak együttesen adóstársak vagy kezesek az egyik házastárs halálával a másik házastárs a vállalt kötelezettsége aló nem mentesül.

A hagyaték visszautasítása kizárólag a visszautasított ingatlan tulajdoni hányadot érinti. Ha minden örökös visszautasít, ez a tulajdoni hányad a magyar államra száll.

Az Ön tulajdon illetősége és egyéb vagyona azonban helytállni tartozik a közös kezesi jogviszony alapján.  A bank a kezességet egyetemleges kézfizető kezesként köti ki, amely azt jelenti, hogy bármelyik kezesen a tartozás behajtható még akkor is ha a másik kezes elhalálozott.

Fellépés a nem fizető lakóval szemben

Share Button

Társasházban lakom, ahol az egyik lakó már hónapok óta tartozik a közös költséggel.

Mi, rendesen fizetők ezért hátrányba kerültünk, mert a mínuszok miatt nem tudjuk elvégezni a házon a szükséges csatornajavítási munkálatokat. Mit tehetünk?

A társasház belső szabályzatra (szervezeti és működési szabályzat) rendelkezik arról, hogy a közös képviselő saját hatáskörben úgynevezett jelzálogjog alapító nyilatkozattal jogosult-e a tartozás összegével az adós ingatlanát megterhelni, vagy ehhez közgyűlési határozat szükséges.

Mindkét esetben az ingatlanra jelzálogjog kerül, amely biztosítja a közös költség tartozás jövőbeni megtérülését.

Ha a közösség rövid időn belül a pénzéhez szeretne jutni, a követelését fizetési meghagyással javaslom, hogy érvényesítse. Ennek kibocsátását a közös képviselő közjegyzőtől kérje, és ha a jogerőre emelkedik, végrehajtást is tud indítani az adós ingatlanára.

A végrehajtás során az ingatlan árverezhető, amelyből befolyó vételár biztosítja a közös költség megtérülését.

Az adósnak lehetősége van a fizetési meghagyásnak ellentmondani, melynek során bíróság elé kerül az ügy. A bíróság jogerős ítélete ebben az esetben a végrehajtás alapja.

Tudni kell, hogy a végrehajtás nem automatikus, az külön kérelem alapján indul, és illetékvonzattal jár. A végrehajtó az ügy során felmerült összes költséget, kamatot és a követelést az árverésből befolyó vételárból megfizeti a társasháznak.

Jelzálogjogosult előnye a végrehajtásban

Share Button

Testvérem tartozik nekem. Megegyeztünk, hogy a teher fejében jelzálog kerül a javamra a tulajdoni lapra bejegyezve. Úgy tűnik, a ház egy másik adós kezdeményezésére árverése kerül.

Szeretném tudni, rendezhetem-e én a testvérem adósságát, megakadályozva ezzel az árverést, illetve, hogy a kölcsön adott összeghez hozzá jussak, megvehetem-e én a házat?

A végrehajtási eljárásban bárki megvásárolhatja a végrehajtás alá vont ingatlant. Különösen igaz ez a jelzálog jogosultjára. Neki még az a  kedvezmény is jár, hogy a vételár 50 %-ig a jelzálogjog követelést betudhatja, azaz ilyen esetben csak a másik 50 %-ot kell készpénzben megfizetnie. Ha Ön tehát megvásárolja kedvezményes áron pl. a becsült érték 50  %-ért az ingatlant, az Ön által megfizetett 50 %-os vételáron osztozkodhat a többi végrehajtást kérő , követelésük arányában.