adóstárs címkével jelölt bejegyzések

Adóstárs milyen mértékig felel a hiteltartozásért?

Share Button

Örököltem egy autót hitellel. Adóstárs voltam az eredeti szerződéskor.

Szeretném kérdezni, hogy a bank felé köteles vagyok -e a saját vagyonommal felelni, köthet-e új szerződést velem?

Jelzáloggal terhelheti-e az én vagyonomat? A hitel teljes összegét kell visszafizetnem vagy csak a hagyaték erejéig vagyok köteles a hitelt megfizetni?

Ha csak örökös lenne az örökség erejéig felelne a tartozásért, azonban mint adóstárs a teljes vagyonával felel.

Jelzáloghitellel terhelt adósság visszautasítása esetén követelhei -e bank az adóstárstól a tartozást?

Share Button

Szüleim házán jelzáloghitel van, melyben adóstárs vagyok. Az ő haláluk esetén, ha visszautasítom az örökséget, adóstársként még követelheti rajtam a bank a tartozást?

A vonatkozó kölcsönszerződés – melyet Ön is adóstársként aláírt – rendelkezik az Ön helytállási kötelezettségéről, mely általában készfizető kezességet jelent.

Hogyan szabadulhatok meg az örökölt adósságtól?

Share Button

Az édesapám 12 éves koromban meghalt, ekkor örököltem meg utána az ház felét. Sajnos a házon van kb 30 millió Ft hitel, és édesanyámnak vannak különböző hitelei, én ezekbe valahogy adóstársként bele kerültem, ami számomra csak most derült ki 23 évesen amikor lakás vásárlást terveztünk, de nem kaphattam meg a hitelt mert a KHR- listán fent vagyok.

Szeretném tudni hogy mit tegyek hogy le kerüljön rólam az adósság? A házrészemről lemondhatok? Amennyiben lemondhatok róla jobb helyzetben lennék?

Lemondani egy öröklésről csak hagyatéki eljárás során lehet. A megörökölt ingatlan tulajdoni hányadot eladni, elajándékozni lehet, feltéve, ha a jelzálog jogosult bank ehhez hozzájárul.

A hozzájárulás egyidejűleg kölcsönszerződés módosítást is jelent. Ennek tartalma dönti el, hogy marad vagy megszűnik az Ön adóstársi mivolta. Javaslom vegye fel a kapcsolatot az illetékes bankkal.

 

Felel-e az adóstárs az állam által megörökölt gépjármű hiteléért?

Share Button

Az elhunyt még életében vásárolt egy személygépkocsit, hitelre. A szerződés létrejöttéhez kezes/adóstárs kellett, amit sajnos elvállaltam. Kiderült, hogy a részleteket nem fizette az illető, így a bank engem vett elő, bar-listás is lettem, mivel nem fizettem.

Voltak örökösök, de ezek mindegyike lemondott az örökségről, végső soron az állam örökölt mindent, az autót is, jogerősen. A kérdésem az, hogy rajtam követelheti-e a bank ezek után a tartozást vagy az állam fogja ezt kifizetni?

Külön kell választani az öröklés visszautasítását és az adóstársi mivoltot. Első esetben az állam mint kényszer /végső örökös  szerepel, míg az adóstárs egyetemleges felelős a tartozásért.

Felel -e a házaspár egyik fele a másik fél adósságáért?

Share Button

Jelenleg is házasságban élek férjemmel, aki hitelt vett fel, amelyből gépjárművet vásárolt. A hitelt még nem fizette vissza. Szinten vett fel hitelt egy másik bankból amelyet miatt a bank átadta végrehajtónak az ügyet, aki elvinné a férjem nevén lévő gépjárművet.

A kérdésem az, hogy a közös tulajdonú lakásból (1/2, 1/2) is kielégítést nyerhet a végrehajtó, vagyis eladhatja e a lakást? Ha eladhatja akkor az én részemből is követelhet a végrehajtó?

A házastársi vagyonközösségben élők közül ha valamelyik fél hitelt vesz fel, a bank a másik felet adóstársként bevonja a kölcsönszerződébe. Jogilag tehát a házastárs és annak a vagyonközösségben lévő vagyona ugyanúgy helytállni tartozik a hitelszerződés nem teljesítése esetén, mint a hitelt felvevő házastárs vagyoni része.

 

Öröklődik-e az adóstársi helytállási kötelezettség?

Share Button

Második feleségem a lányával kölcsönt akar felvenni. A lánya lenne az adóstársa, de mint házastársnak nekem is “adóstárs”-nak kellene lennem. Én 74 éves vagyok és az idő nem áll meg.  A kérdésem :öröklődik – e az adóstársi kötelezettség , vagy elhal az én elmúlásommal.

Fontos szabály, hogy az öröklés során az örökös az általa örökölt hagyaték erejéig felel az örökhagyó tartozásáért. Ebből a megközelítésből  öröklődik az adóstársi tartozás, de csak olyan értelemben, ha az adós nem egyenlíti ki tartozását.

Az adóstársi minőség egyetemleges helytállást jelent a felvett hitel visszafizetésére, melynek részletszabályait a vonatkozó hitelszerződés tartalmazza.

Fontos tudni, hogy az örökösi státusz/helytállás nem terjedhet tovább az örökölt vagyon mértékénél, azaz ha ennél többet követelne a bank az adóstárs örökösétől, akkor az örökölt hagyatékon felül nem lehet a banknak végrehajtást kezdeményeznie az örököse ellen.

Nem javasolt hogy örökösi minőségében az örökös  új módosított hitelszerződést kössön a bankkal, mert ebben az esetben a magánvagyona is helytállni tartozik.

Visszautasíthatom-e adósságokkal terhelt örökrészem az állam javára?

Share Button

Az “Öröklésről való lemondás, öröklés visszautasítása” kategóriába szeretnék írni.

Édesapám kiskoromban halála után rám hagyta az ingatlan felét. Édesanyámé a másik fele, de sajnos beteg és több hitele is van. Az egyikben adóstárs vagyok, amit én is törlesztek a jelzálog miatt. 

Egyedüli örökös vagyok, így lehetséges lemondani az állam javára úgy, hogy 50%-ban enyém az ingatlan?

Az ingatlan tulajdoni hányad öröklése visszautasítása semmilyen módon nem érinti a visszautasító tulajdonostárs ingatlani hányadát.Önnek lehetősége van az állam javára visszautasítással élni.

Ebben az esetben az ingatlan vonatkozásában Ön osztatlan közös tulajdonba kerül a magyar állammal  a hitelező igényektől mentesen.

Az adóstársi jogviszony azonban kihathat az Ön tulajdonában levő fél ingatlanra, mellyel kapcsolatban egyeztessen a  hitelezővel.

Az örökség visszautasításánál azonban tudnia kell, ha a visszautasító örökösnek van leszármazója, a visszautasítást őrá nézve is meg kell tenni ahhoz, hogy az állam legyen az örökös.