ajándékozás címkével jelölt bejegyzések

Hogyan szabadulhat meg a tulajdonos a haszonálvező által felhalmozott tartozások megfizetésének kötelezettsége alól?

Share Button

A lányom aki most 29. éves haszonélvező a 2 4nm-es szoba konyhás lakásban. Sajnos kötelezettsége ellenére semmilyen rezsiköltséget nem fizet, immáron 5. éve, amióta a férjével haza költöztek.

A felhalmozódott tartozást az 50.000.- forintos nyugdíjamból vonják, annak ellenére, hogy már 3. éve elköltöztem a lakásból mert férjhez mentem, és még ideiglenesen sem vagyok bejelentkezve oda.

Az elzárt gázórát egy évvel az elköltözésem után feltörte, és a szolgáltató ezt észre vette, ezért 540.000.- forint köd bért kellene fizetnem, mind amellett, hogy 500.000 forint közös költség tartozás, 206.000 forint gáz tartozás és víz tartozás is van az ingatlanban.

A gázóra feltörést elismerte, alá is írta a szerelők által készített munkalapon. Jelenleg is albérletben lakom, és további adósság halmozódik, mert többed magával lakik az ingatlanban, amit velem fizettetnek meg .

Hogy megszabadulhassak ettől az ingatlantól, és adósságtól?

Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként bejegyzett személy köteles helytállni – elsősorban – az ingatlan tulajdonon felhalmozott közös költség, rezsi stb. tartozásokért.

Ha a tartozásokat a bejegyzett haszonélező halmozta fel – másodlagosan – a tulajdonos a haszonélvezőt akár per útján is kötelezheti az általa megfizetett tartozások megtérítésére.

Lakásingatlan tulajdonjoga – ha arra a tulajdonosnak  nincs szüksége – adásvétellel, ajándékozással,  cserével, eltartási szerződéssel, életjáradéki szerződéssel, stb. átruházható családon belül vagy ismerősi körben, vagy kívülálló harmadik személynek.

Hogyan biztosíthatom, hogy saját ingatlanomat fiam örökölje?

Share Button

Férjemmel 18 éve vagyunk házasok. Van egy közös gyermekünk.Férjemnek korábbi házasságból van még 2 fia.A kérdésem az, hogy a kizárólag az én nevemen lévő ingatlant, halálom esetén ki örökölné? Ha jól tudom az új PTK szerint a férjem és a fiam fele-fele arányban. Viszont ha később a férjem is meghalna, a 3 gyerekére szállna a tőlem örökölt rész.-

Hogyan oldhatnám meg, hogy az én tulajdonom csak a saját gyermekemre szálljon? A másik két fiúhoz nekem-anyagilag, jogilag-semmi közöm.

Haszonélvezeti joga létesítése mellett az ingatlana tulajdon jogát gyermekére ajándékozhatja. Annak érdekében, hogy a haszonélvezet gyakorlása háborítatlan legyen, annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztethet az ingatlan tulajdon lapjára. Mind az ajándékozás mind a haszonélvezeti jog alapítás illetékmentes.

Elajándékozhatom -e tulajdonrészem a tulajdonos társ tudta nélkül?

Share Button

A volt férjem és én 1/2-1/2 arányban vagyunk tulajdonosai egy lakásnak, amelyben közös gyerekünk, a 25 éves lányunk egyedül lakik. Egyetemre jár, dolgozik, a lakással kapcsolatos kiadásokat ő fizeti. Az apja szerint ehhez nincs joga, zaklatja, hogy fizessen neki bérleti díjat.

A lakást még nem sikerült eladni, nevetséges összeget kínáltak érte. Arra gondoltam, hogy a lányomnak ajándékozom a tulajdonrészemet, nekem elég lenne a haszonélvezeti jog. Később kifizethetné a lakásból az apját.

Szükség van-e a volt férjem beleegyezésére ahhoz, hogy a közös gyerekünknek ajándékozzam a tulajdonrészemet?

Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egyik tulajdonos a másik jóváhagyása/ megkérdezése nélkül elajándékozhatja a tulajdon illetőségét.

Csak adásvétellel történő tulajdonjog átruházásnál van elővásárlási joga a másik tulajdonostársnak. Az ajándékozást követően a megajándékozott jogszerűen használhatja az ingatlan tulajdonában levő részét, azonban a nem tulajdonában lévő rész használata esetén a tulajdonostárs ellenértékre tarthat igényt.

 

Szükséges-e házastársak között ajándékozási szerződést kötni, ha az ajándékozás az ajándékozó külön vagyonából történik?

Share Button

Férjem örökölt egy bizonyos összeget, melyből vásároltunk egy kis lakást. A lakás az én nevemre lesz bejegyezve.Kell-e ajándékozási szerződést kötni, vagy házastársaknál ez természetes eljárás. Nem élünk külön és nem is tervezzük. Ő ezt találta helyesnek, mivel tőlem jóval idősebb.

Nem szükséges a külön ajándékozási szerződés készítése. A házastársak egymást közötti pénz ajándéka illetékmentes, ha az egyik házastárs a külön tulajdonát a másik házastárs külön tulajdonába rendeli – vagy házastársi közös vagyonba – azt megteheti ajándékozási okirat nélkül is.

Hogyan mondhatok le az örökölt adósságról családtagom javára?

Share Button

Nemrégiben hirtelen elhalálozott édesapám. Végrendelete nem volt, és lemondásról sem csináltunk papírt mert nagyon hirtelen történt minden.

Édesapámnak tetemes adóssága van (a felesége édesanyám még él) és nem szeretnénk örökölni a testvéreimmel az adósságot, mert annyit nem ér az ingatlan mint amennyi adósság van.

Szeretnénk valahogy lemondani az örökségünkről édesanyám javára, nem tudom ezt milyen módon tudnánk megtenni, esetleg a hagyatéki tárgyaláson ha ajándékozási szerződést kötünk az örökségről? Úgy az egészet édesanyám örökölhetné?

Az örökösök ajándékozhatják egymásnak az örökségüket, mely megállapodást a hagyatéki tárgyaláson az eljáró közjegyző hagy jóvá.

Van-e illetékvonzata az egyenes ági ajándékozásnak?

Share Button

Édesanyám tulajdonában van egy öröklakás, amit át szeretne ruházni rám és magát haszonélvezővé tenni. Kell-e ezért bárminemű illetéket fizetnem vagy van-e esetleg adójogi vonzata?

Közeli hozzátartozók közötti adásvétel, ajándékozás  és ezzel egyidejű haszonélvezet alapítás nem illetékköteles. Adásvétel esetén édesanya akkor nem fizet SZJA-t, ha 5 éve tulajdonos, vagy alacsonyabb összegért adja el az ingatlant, mint amilyen értéken szerezte.

Hogyan szabadulhatok meg nem kívánt örökségemtől?

Share Button

10 évvel ezelőtt elhalálozott az édesapám, gyermeki ágon örököltünk testvéreimmel egy szőlő résztulajdont, aminek a mértéke 0,0951 ha/1/6 rész fejenként. Mi sajnos nem műveltük a földet, mert annyira pici rész, hogy nem érte volna meg.

Ezáltal elhanyagolódott és eladni sem tudjuk, viszont szeretnénk “megszabadulni” ettől a területtől. Akár ellenérték nélkül is, csak kerüljön le a nevünkről, mert nem tartunk rá igényt. Mi a teendőm, kihez forduljak?

Örökölni nem kívánt ingatlant vissza kell utasítani a hagyatéki tárgyaláson. Ha ezt nem tették a tulajdoni jogot ingyenesen ajándékozhatja családon belül – mely illetékmentes.

Szomszédnak, önkormányzatnak való ajándékozás ugyan illetékkötelesen, de a földtől ezáltal megszabadulnak. Javaslom, hogy helyi ingatlanirodát is keressenek fel, hiszen a naponta ingatlan közvetítéssel foglalkozó szakemberek a rájuk ajándékozott ingatlant gyorsan tudják értékesíteni és a jó üzlet reményében vélhetőleg az ajándékot is elfogadják.

Hogyan kerülhető el a hegyatéki eljárás?

Share Button

Édesapám 15 évvel ezelőtti halála után a szülői ház felét (1/4-1/4 részben) megörököltük a nővéremmel, a ház másik felének tulajdonjoga édesanyánké maradt, az egész birtokra holtig tartó haszonélvezeti joggal.

Anyukánk, sajnos, néhány éve a nővéreméknél lakik, így a számomra teljesen egyértelmű, hogy – remélem, minél későbbi – halála után egyedül a testvérem örökölje a házat. Az lenne a kérdésem, hogy ha – még anyukám életében – neki ajándékoznám az 1/4 részemet, és halála után lemondanék az örökségről, az örökrészem minden különösebb jogi hercehurca nélkül a testvéremre szállna?

Hagyatékot képező ingatlan esetében mindig van hagyatéki eljárás, ez nem kerülhető ki. A hagyatéki eljárásra akkor nem kerül sor, ha örökhagyó életében az ingatlant eladja, elajándékozza. Ha Ön édesanyára ajándékozza az ingatlanrészét – illetékmentesen- és a hagyatéki eljáráson nem igényel köteles részt úgy a testvére lesz az ingatlan egyedüli örököse. De ha édesanya is meg Ön is az ingatlan tulajdoni hányadát a testvérnek ajándékozza, akkor nem lesz hagyatéki tárgyalás. A testvér csupán a testvérétől kapott ajándék után fizet illetéket.

Haszonélvezettel terhelt tulajdon egy része elajándékozható-e?

Share Button

Ajándékozás útján lakóingatlanhoz jutottam, amelyben édesanyám haszonélvezeti joggal rendelkezik. Milyen úton-módon lehetne ezt az ingatlant a feleségemmel megosztani, hogy ő is tulajdonos társ lehessen, vagy lehet-e haszonélvezeti joghoz juttatni?

Az ingatlan tulajdonával Ön szabadon rendelkezhet, annak meghatározott részét feleségének juttathatja ajándékozással, adásvétellel – mindkettő illetékmentes.

Haszonélvezeti jogot is alapíthat – édesanya haszonélvezeti joga mellé – a felesége javára az ingatlan önök által meghatározandó hányadára. Ez az ügylet is illetékmentes.

Apám által örökölt gépkocsit hogyan írathatok át a legkisebb költséggel a saját nevemre?

Share Button

Édesapám élettársa 2 éve elhunyt, a nevén volt egy gépjármű, melynek a hitele most fog majd lejárni.  A hagyatéki tárgyalás most zárult le. Végrendelet nem volt, így mindent az elhunyt szülei örököltek, akik lemondtak édesapám javára.

A gépkocsi törlesztőrészleteinek fizetését az utóbbi években már én fizettem, ezért édesapám szeretné a nevemre íratni a gépkocsit. Ajándékozással, vagy “eladással” kell kevesebb járulékot fizetnem? Esetleg van más lehetőség?

Egyenes ágú rokonok ( szülők, gyermekek ) közötti gépjármű átírás esetében nincs vagyonszerzési illeték fizetés. Ennek feltétele az, hogy az átírási ügyintézés során vinni kell magunkkal a születési anyakönyvi kivonatot is, mely bizonyítja az egyenes ági rokonságot.

Hogyha a gépjármű átírás családon belül történik, akkor is jár bizonyos költségekkel még a fentieken kívül, mivel a már említett kötelező biztosítást az új üzembentartó ( tulajdonos ) nevére kötelezően meg kell kötni. Az átírásokkal együtt járó új forgalmi engedély kiadásának díja 6000.- Ft, valamint meg kell fizetni az új törzskönyv árát,ami szintén 6000.-Ft-ba kerül.

Jó hír, 2017.04.01.-től egyenes ágú rokonok közötti ajándékozás esetén már nem kell eredetiség vizsgálat, ezért az ajándékozás a legkedvezőbb megoldás.

Jó tudni, hogy mit kell magunkkal vinni az okmányirodába ( járási hivatalba ) amikor a gépjármű átírás családon belül történik?

  1. gépjármű törzskönyvét
  2. forgalmi engedélyt
  3. személyi igazolványt
  4. születési anyakönyvi kivonatot
  5. gépjármű adásvételi illetve ajándékozási szerződést
  6. megkötött kötelező biztosítási szerződést

 

3 / 22 oldal12345...1020...Utolsó »