az új Földtörvény címkével jelölt bejegyzések

Ki kell-e függeszteni a tanyát, ha az 0 AK-s területen áll?

Share Button

Az ingatlan kivett tanyaként van nyilvántartva, 0 Ak telken. Az ingatlanon egy tégla építésű ház áll, mely azonban a tulajdoni lapon nincs feltüntetve. Ki kell –e függeszteni, jóváhagyatni a vonatkozó adásvételi szerződés ?

Igen, a tanyára a földre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Lényeg: amíg , tanya vagy a tanya jogi jelleg a tulajdoni lapon szerepel az ingatlan eladást ki kell függeszteni és jóvá kell hagyatni

 

 

Ki kell-e függeszteni a 0 aranykoronás tanyát?

Share Button

Az ingatlan kivett tanyaként van nyilvántartva, 0 Ak telken. Az ingatlanon egy téglaépítésű ház áll, mely azonban a tulajdoni lapon nincs feltüntetve. Ki kell –e függeszteni , jóváhagyatni a vonatkozó adásvételi szerződés ?

Igen, a tanyára a földre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Lényeg: amíg , tanya vagy a tanya jogi jelleg a tulajdoni lapon szerepel az ingatlan eladást ki kell függeszteni és jóvá kell hagyatni ( kivéve : a használatot)

Megoldás: belterületbe kell vonni.

További információ: várhatóan ez évben a zártkertet ingyenesen ki lehet majd vonatni (aranykorona nélküli lesz és kivett zártkert ) mely eladását nem kell kifüggeszteni, jóváhagyatni.

Termőföld ajándékozása

Share Button

Kérdezni szeretném, hogy termőföld ajándékozásának érvényességéhez is szükséges-e a szerződés ügyvédi okiratba foglalása?

Igen a  termőföld ajándékozásának érvényességéhez is szükséges a szerződés ügyvédi okiratba foglalása .Az okiratok közül egynek  biztonsági okiratnak kell lennie.

Közeli hozzátartozók között jöhet csak földajándékozás létre ,melyhez a testvér is hozzátartozik. A szerződést sem kifüggeszteni, sem jóváhagyni nem kell. A föld vételére  vonatkozó  törvényben előírt  nyilatkozatokat azonban szerződésnek tartalmaznia kell.

Testvérrel kötendő föld adásvétel esetén szükséges-e a kifüggesztés?

Share Button

Apukám meg szeretné vásárolni testvérei tulajdonrészeit egy zártkerti ingatlanból melynek helyrajzi száma 0-val kezdődik tanya minősítésű és 8000 nm. Kell e földműves minősítés apukámnak?

Testvérrel kötött adásvételhez  – főként ha  1 / 1 –ed  tulajdon alakul ki a megváltás során – nem kell földművesnek lennie a vásárlónak és kifüggeszteni , jóváhagyni sem kell az okiratot- csupán biztonsági okmányon kell kötni a szerződést.

 

Vásárolható-e egy szerződéssel, több ingatlan egybefoglalt vételáron?

Share Button

Egymás melletti  3 helyrajzi számon szereplő földterületet vásárolnék. Hogy tegyem?

A szomszédos földeket egybefoglalt vételáron egy szerződéssel is meg lehet vásárolni.

Kifüggesztés esetén csak  az a földműves lehet elővásárló  aki az egybefoglalt vételárat megfizetni vállalja.

Mi számít bele a kifüggesztés időtartamába?

Share Button

Ha  2014.10.31. nappal lett beadva az önkormányzat felé a kifüggesztési kérelem, a jogszabályok szerint melyik nappal lép hatályba 2014.10.31-vel, vagy 2014.11.01. nappal  a kifüggesztés kezdete?

A kifüggesztés időtartamába sem a kitétel sem a levétel napja nem számít be. A kettő között 60 naptári napnak lennie kell.

Hogyan vásárolhatok zártkertet?

Share Button

Egy kertföld vásárlását tervezzük, amely mindössze 12 sor. Ahhoz, hogy megvehessük valóban őstermelőnek kell lennünk? Milyen különbség van a beépítetlen telek és kertföld között?

10.000.-m2 alatti zártkert vásárlását magánszemélyként teheti akár magyar akár uniós állampolgár. A már birtokában , használatában levő földdel a vásárolandót össze kell számítani. Az adásvételét ki kell függeszteni és jóvá kell hagyatni. Nem kell hozzá őstermelőnek lenni.

Javaslom várjanak a szerződéssel mert a közeljövőben várható hogy a zártkerteket a tulajdonosai kivonathatják – ingyenesen – a művelés alól.

Ezt követően közvetlenül – kifüggesztés és jóváhagyás nélkül  – lehet adni /venni  a kivett ingatlanokat. Ha zártkert vagy külterület már kivett – azaz nem tartalmaz aranykoronát – ma sem kell sem kifüggeszteni sem jóváhagyatni, ide értve a tisztán halastó művelési ágat is.  Ez a tanyára nem vonatkozik.

 

Részben kivett ingatlan adásvétele is engedélyköteles-e?

Share Button

Érvényes építési engedéllyel rendelkező külterületi ingatlan vásárlása esetében is a földtörvény az irányadó, vagyis végig kell járni a kb. 5-6 hónapig tartó eljárást abban az esetben ha a terület egy része (400m2) művelés alól kivett terület, a maradék (1300m2) pedig szántó vagy rét illetve abban az esetben ha a teljes terület művelés alól kivett terület?

Ha a teljes terület kivett művelési ágú, abban az esetben nem vonatkoznak az ingatlanra a földforgalmi törvény szabályai.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint, ha egy földrészlet nem kivett, az kihat az egész ingatlanra, és eladása csak engedéllyel történhet.

Földműves-e az őstermelő?

Share Button

Őstermelőként édesanyám testvérétől szeretnék egy 3 ha-os földterületet megvásárolni.

Ha jól értelmeztem a dolgokat a kifüggesztés ebben az esetben is szükséges, valamint mennyi illetékre kell számoljak…esetleg van valami kedvezmény vagy ki-e lehet kerülni az illeték fizetési kötelezettséget?

Az őstermelő nem automatikusan földműves,  a vásárlás előtt javaslom, regisztráltassa magát földművesként, mert csak a földművesként nyilvántartásba vett őstermelő jogosult 10.000 m2-nél több földet vásárolni.  A nyilvántartásba vételhez legalább 5 év viszonylatában 3 év őstermelői bevételét igazolni szükséges.

Az adásvételhez a kifüggesztés és a jóváhagyás elengedhetetlen. Amennyiben nem tudná vagy nem akarná a földműves nyilvántartásba vételt megtenni, lehetősége van –összefogva családjával-hármójuknak osztatlan közös tulajdonba a 3.000 m2 földet megvásárolni. Az illeték mértéke 4 % valamennyi ingatlan típus esetében.Földműves esetében 50% illetékkedvezmény igényelhető.

A szomszéd elővásárlásra jogosult?

Share Button

Amennyiben én gyümölcsöst szeretnék vásárolni, de nincs a tulajdonomban még 1 hektár föld azt megtehetem földműves papír nélkül. Ezt tudom. Ebben az esetben hogy alakul az elővásárlási jog? Mert a szomszédomban lévő gyümölcsösről lenne szó, de földműves papírral nem rendelkezem.

Elővásárlási joggal csak földműves tud élni, a z ingatlan szomszédja e minőség hiányában elővásárlásra nem jogosult.

 

5 / 10 oldal« Első...34567...10...Utolsó »