bérleti szerződés címkével jelölt bejegyzések

Milyen jogi megoldással használhatom legálisan a szomszédom telkét?

Share Button

A szomszédaim idősebb emberek, nem akarnak már földműveléssel foglalkozni ezért felajánlották, hogy a hátsó kertjüket (belterületi ingatlan, kivett lakóház, udvar besorolású telek hátsó része) eladnák nekem. Ehhez meg kellene osztani az ingatlanjukat, hogy a hátsó kertjeiket kitevő 400-600 m2-nyi telekrészt határrendezéssel az én ingatlanomhoz csatolhassam.

Ez a földhivatal szerint földmérő bevonásával, megosztási tervvel meg minden mizériával elég tetemes összeg lenne. Tovább bonyolítja a dolgot, hogy a településen létezik minimális telekméret, ezért valószínűleg nem kivitelezhető a megosztás azon a nyomvonalon, ahogy azt a szomszédaim és én szeretnénk. A ház formája határozza meg a minimális telekméretet ami jelen esetben 800 m2 lenne így nem lehet 400 m2-t leválasztani az 1016 m2-es telekből.

Itt a telkek négyzetméterára 100-150 forint között alakul, így ha lehetséges is a területrendezés, annak adminisztrációs díja többszörösen meghaladná a telkek értékét. A szomszédok minden megoldásban benne lennének, csak azt kérik, hogy építsek kerítést és gondozzam a kertet mert a másfél méteres gaz miatt a jegyző bírsággal fenyegeti őket.

Megoldás lehet, ha a két ingatlant összevonják – földmérővel – osztatlan közös tulajdonba és készítenek egy természetben kizárólagos használati megosztást – akár földmérő nélkül – hogy a tulajdoni hányadtól eltérően ki melyik földrészletet használhatja kizárólagosan. Mivel belterületi ingatlanról van szó, a bérlet és a szívességi használati konstrukció is megoldás lehet.

 

Érdeklődnék, hogy a sima bérleti szerződés ad-e megfelelő keretet arra, hogy a szomszédaim hátsó kertjeit hosszútávra (pl: 25-30 évre) bérbe vegyem?

Mi történik, ha a szomszédom, akivel a szerződést kötöm elhalálozik? Az örököst köti-e a bérleti szerződés?

Hogyan garantálható, hogy a földbérlő TSZ az ingatlanra az adásvételt is megköti a bérleti szerződés mellett?

Share Button

Szántóföldet szeretnék eladni. Jelenleg a helyi TSZ műveli a területet. Ők is vennék meg, szeptemberben már szóban megállapodtunk az árról, az adás-vétel körülbelüli időpontjáról.

A jelenlegi szerződés 2018 novemberében járna le. A TSZ viszont új bérleti szerződést akar írni most januárban, 10 évre, kedvezőbb feltételekkel, feles bérletben , hisz így ők lennének a kedvezményezettek a föld vásárlásnál.

De ez jól is van így, mert a helyi gazdálkodók komolytalan ár ajánlatokat tettek. A Tsz a nyár folyamán akarja kifizetni a vételárat. A pénz nekünk sürgős lenne, őszig szeretnénk mindenképp hozzájutni.

A kérdésem az , hogyha megkötjük az új bérleti szerződést, mi garantálja, hogy az adásvétel is megtörténik augusztus végéig ? Vagy valami módon lehetséges bele foglalni vásárlási garanciát? Esetleg más biztosíték, ötlet ? Van-e egyáltalán szükségünk ügyvédre, mint eladó?

Az Ön számára legoptimálisabb megoldás, ha a bérlet megújítása mellett párhuzamosan az adásvételi okirat is elkészül. Ezt általában a vevő ügyvédje készíti, a vevő költségén. Az adásvétel jóváhagyása kb. fél évet igényel. A vevő tulajdoni jog bejegyzését követően Ön bérleti díjra nem jogosult.

Kivonható-e művelésből a bérleti szerződéssel művelés alatt álló zártkert?

Share Button

Zártkertet szeretnék művelés alól kivonatni. Én lennék a tulajdonos, de jelenleg bérlő használja és 2030-ig van élő szerződése. A kérdésem az lenne, hogy amennyiben művelés alól kivonatom folytathat-e rajta mezőgazdasági termelést?

A művelés alól kivett területnek minősülnek a település belterületének egy hektárt el nem érő földrészletei, valamint azok a területek, amelyen erdő- vagy mezőgazdasági művelést nem folytatnak. Ilyen területen mezőgazdasági bérlemény fogalmilag kizárt.

Milyen feltétellel adhatja ki a haszonélvező az általa nem lakott ingatlant?

Share Button

Holtig tartó haszonélvezeti jogot örököltem a férjemmel együtt lakott ingatlanon. Kérdésem az lenne, hogy kinek kell a közös költséget fizetni ?

Ha elutazom a tulajdonos bejöhet-e az engedélyem nélkül, hisz a lakásban az én személyes dolgaim, értékeim vannak. Továbbá meg szeretném kérdezni, hogy kiadhatom- e a lakást albérlőnek és ha igen, akkor ezt hogy tudom megtenni, hogy a haszonélvezetet ne veszítsem el.

Az új Ptk. szerint örökölt haszonélvezeti jog feltételezi, hogy mögötte örökös tulajdonos van bejegyezve az ingatlan nyilvántartásban. A haszonélvező birtoklási joga erősebb a tulajdonos örökös birtoklási jogánál, ezért birtokháborítást követ el az a tulajdonos, aki a haszonélvező ingatlanába jogosulatlanul bemegy.

A haszonélvező bérbeadásánál a tulajdonos a bérlővel szemben elsőbbséget élvez, ezért a bérbeadáskor az előbérleti jogot élvező tulajdonost fel kell hívni a bérbevétel lehetőségére ugyanolyan feltételekkel, amelyeket a bérlő kapott a haszonélvezőtől.

Elajándékozható-e szülő és gyermek között a bérleti szerződéssel terhelt szántó?

Share Button

Édesanyám külterületi szántóját 10 ha, nekem akarja ajándékozni, de nem vagyok földmíves, nem is gazdálkodom.

A föld 25 éve haszonbérbe van adva. Én is a jelenlegi bérlőnek adnám tovább. Így lehet -e ajándékozási szerződést kötni, vagy ha elfogadom az ajándékozást , akkor nekem kell a földet művelnem, nem adhatom tovább bérbe?

Közeli hozzátartozó között a föld minden korlátozás nélkül ajándékozható. A szerződést biztonsági okiraton kell elkészíteni. Az ajándékozási szerződésen teherként a haszonbérletet fel lehet tüntetni. Ebben az esetben a megajándékozott az ajándékozó jogutódja lesz.

Megszüntethető -e az örökölt földre fennálló bérleti szerződés?

Share Button

Édesapám halálával törvényes örökléssel tulajdonosa lettem egy 3.1 Ha szántó 1/2 részének. Én ezt a földet magam szeretném őstermelőként megművelni. Mezőgazdasági végzettségem van. Azonban a föld 2021 ig haszonbérletben van egy vállalkozásnál.

A hagyatéki tárgyalás után 30 napon belül írásban jeleztem a cég felé a szándékomat de ott azt a választ kaptam, hogy csak a bérleti szerződés lejártával adják át a földet.Kinek van igaza, mit tehetek?

A szerződés kötési szabadság és kötelezettség is. Örökléssel szerzett ingatlan esetében a jogutódra mint – örökösre – az örökhagyó által megkötött szerződés szabályai érvényesek, az ilyen szerződés közös megegyezéssel módosítható vagy szüntethető meg.

Ha az Ön bérlője elzárkózik az ilyen jellegű megszüntetés alól, akkor meg kell várni a szerződés hivatalos lejártát, a szerződés csak azon a napon szűnik meg.

Eltérő adatokkal készült bérleti szerződések közül melyik tekinthető hatályosnak?

Share Button

Haszonbérleti szerződés eltérő adatainál mi a teendő? A bátyám 7 Ha szántóföldet akar ajándékozni részemre haszonélvezeti jog mellett. A föld bérlője érvényes haszonbérleti szerződéssel rendelkezik határozott időtartam mellett.

A bérlők az egyeztetés alkalmával megmutatták a szerződésüket, amit annak idején a bátyám is aláírt, aminek 1 példányát a Földhivatalhoz is beadtak. A bátyám és a bérlők bérleti szerződései között eltérések vannak. Például a bérlőnél beírt tanúk adatai a bátyám szerződésében nem szerepel, de vannak más eltérések is.

Ebben az esetben, amikor 2 különböző tartalmú bérleti szerződés keletkezett ugyan arról a földterületről, felbonthatjuk-e a bérleti szerződést a bérlővel? Emiatt köthetünk-e másik bérlővel új szerződést?

Bármely okirat, amely a Földhivatalhoz benyújtásra kerül mindenkivel szemben hatályosnak tekintendő. A Földhivatalnál érkeztetett dokumentumtól eltérő tartalmú okirat érvénytelen. Ezért a bérleti szerződés felbontásának nem lehet alapja ilyen tartalmú okirat.

Milyen feltételekkel módosítható a haszonbérleti szerződés?

Share Button

Édesanyámék szántóterülettel rendelkeznek. Sajnos éltes koruk és tájékozatlanságuk miatt 3 évre aláírtak egy előnytelen föld haszonbérleti szerződést. 10 Ha szántóterülettel rendelkeznek. A haszonbérlő 30 kg búzát ad haszonbér fejében. Nem régen tudtam meg, így szeretném ezt az előnytelen szerződést felbontani, illetve új szerződést kötni.

Azt szeretném megtudni, hogy ha édesanyám, édesapám haszonélvezeti jog megtartása mellett ajándékozási szerződés útján elajándékoznák részemre a szántó területüket, úgy új tulajdonosként a meglévő haszonbérleti szerződés helyett, új bérleti szerződést kell megírnunk a jelenlegi bérlővel?

Mivel, ezt az alacsony bérleti díjat nem fogadom el és a bérlő nem akar módosítani a bérleti díján, mit tehetünk?

Az ingatlanon fennálló terhek egyike a haszonbérlet. Az ingatlan tulajdonosai személyében bekövetkező változás nem szünteti meg a fennálló terhet.

A megajándékozott haszonbérlettel terhelten kaphatja csak ajándékba az ingatlant. Az új tulajdonos természetesen közös megegyezéssel változtathat a haszonbérleti megállapodás tartalmán.

Ha a haszonbérlő a bérlet ideje alatt erre nem hajlandó a megajándékozott – mint az ajándékozó jogutódja – változatlan feltételekkel folytatja a haszonbérleti jogviszonyt, annak lejártáig.

 

Bérleti szerződéssel lekötött zártkert kivonható-e művelés alól?

Share Button

Szeretnék megvásárolni egy zárkertet. Jelenleg élő feles bérleti szerződés van rá kötve bejegyezve a földhivatalba. Én, mint leendő vevő felbonthatom e ezt a szerződést valamilyen formában amely 2025-ig tart?

A szerződéses szabadság egyben szerződési kötelezettséget is jelent. Ön elkötelezte magát 2025. évig, mely szerződés vélhetően az ingatlan földhasználati lapjára is bejegyzést nyert.

A művelés alóli kivonás lehetősége érintheti az Ön szerződési partnerét, pl. ha aranykorona levétele után egy már meglévő támogatást veszítene el. Ezért javaslom, hogy csak bérlőjével való egyeztetés után vonja ki a zártkertjét művelés alól.

Hogyan szerezhető vissza a földterület, melynek lejárt a bérleti szerződése, de a bérlő önkényesen tovább használja?

Share Button

2013 márciusban édesapám ajándékozással 3 hektáros földet a 4 kiskorú gyereknek ajándékozta. Ez a föld területre 2020ig bérleti szerződés lett kötve amit a papa kötőt 2008 -ban.

A szerződésben az volt ,hogy 6 hónap, vagy a gazdasági évben lehet felmondani. Mi szülök jeleztük a mezőgazdasági kft.- nek, hogy felmondjuk a szerződést 2013 novemberben. De ők nem akarnak a földről levonulni.

Papa 2013 decemberben meghalt, a kft decemberben velünk szülőkkel akart szerződést kötni a földre de mi nem kötöttünk.

Hogyan tudnánk a földet visszaszerezni, mivel a fiam nagykorú lett és ő szeretne rajta gazdálkodni. Mivel őstermelő és bikákat nevel .

Birtokvitában első fokon az illetékes jegyző rendelkezik  hatáskörrel, ezért javaslom hogy a vitás ügyben hozzá forduljanak jogorvoslatért.

1 / 2 oldal12