cégbíróság címkével jelölt bejegyzések

Mit jelent ha egy KFT ügyvezetőjét eltiltják a tevékenységtől?

Share Button

Mit jelent ha egy KFT ügyvezetőjét eltiltják a tevékenységtől?

Az eltiltás következménye, hogy az eltiltott személy a cég jogerős törlését követő öt évig nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává és nem lehet cég vezető tisztségviselője. Az  eltiltás hatálya alatt álló vezető tisztségviselőt a cégbíróság automatikus végzéssel törli mindazon cég fennálló cégjegyzék adatai közül ahol, mint vezető tisztségviselő szerepel.

Zártkertet lehet-e telephelyként bejelenteni?

Share Button

Zártkert-re lehet-e bármilyen gazdasági tevékenységet bejelenteni? Esetleg telephelyként bejegyeztetni?

A cégbíróság a telephely bejegyzése során azt vizsgálja, hogy  az adott ingatlanak a tulajdoni lap szerinti tulajdonosa írásban hozzájárult- e hogy az ingatlana a jövőben egy adott cég telephelyeként/székhelyeként is legyen hasznosítva.

A telephelyként való cégbejegyzés fogalmilag magában tartalmazza azt is, hogy a telephelyen az adott társaság bevételt szerző gazdasági tevékenységet folytat.

Hogyan léphetek ki a Kft.-ből?

Share Button

Van e  arra lehetőség hogy  megszabaduljak KFT tagságomtól?  Sajnos a kft. tulajdonos-társaimmal kialakult egy messze nem konstruktív,  patt-helyzet amiből úgy tűnik a különböző nézőpontok miatt nem tudunk kimozdulni.
A KFT gyakorlatilag kómában van, semmilyen tevékenységet nem folytat, bevétel nincs, kiadás mindössze az könyvelői költség a semmi riportolásáról.Közel a fizetésképtelenség is.

Szeretnék a tulajdoni részemtől megválni, ami 27%. Egyik tulajdonos-társam sem kívánja sem átvenni, sem azt hogy kiszálljak.

Az alapító okirat tartalma dönti el, hogy a Kft tagsági viszony megszűnésének mely módjait határozták meg az alapító tagok. A legáltalánosabb mód az üzletrész adásvétel. Arra is van lehetőség, hogy az alapító tagok megengedjék az ajándékozást is . Az első megszűnési mód általában elővásárlási jogot biztosít a másik tagnak, a társaságnak vagy a társaság által kijelölt személynek. Ilyen esetben tehát az elővásárlási jog jogosultaknak ezen jogukról le kell mondani, ahhoz, hogy harmadik személy vevő az üzletrészt megvásárolhassa. Ajándékozás esetén nincs elővásárlási jog.

Ha egy Kft. működésképtelen azt a tényt az ügyvezetőnek / tagoknak a Cégbíróságnál be kell jelenteni. A Cégbíróság törli a céget a nyilvántartásból. Az alapító tagok végelszámolással is megszűntehetik a Kft.-t, ehhez közös akarat kell, valamint az, hogy a Kft. ne tartozzon senkinek kiegyenlíthetetlenül.

Ha a Kft. eladósodott felszámolásnak van helye. A Cégbíróság törvényességi felügyeleti jogkörében is megszüntetheti a Kft-t.

2014 március 15 utáni kötelező törzstőke emelés – aktuális helyzet

Share Button

Mikor és meddig kell a társasági szerződést kötelezően módosítani?

A  már bejegyzett társaságoknak, amelyek törzstőkéje nem éri el a 3 millió forintot, 2016. március 15-éig kötelezően meg kell emelniük a törzstőkéjüket. Ezen időpont előtti  cégmódosítás is  (pl: székhelyváltozás, ügyvezető váltás, üzletrész értékesítés) maga után vonja a kötelező törzstőke emelést . Fontos tudni, hogy ilyen esetekben a törzstőke emelés  hiányában a cégbíróság nem jegyzi be a változásokat.

A törzstőke emelés történhet a tagok pénzbeli hozzájárulásával, apporttal, illetve a korábban eredménytartalékba helyezett eredmény terhére is.

Ha valamely társaság nem kívánja megemelni a törzstőkéjét, a társaság vagy  átalakul betéti társasággá  vagy végelszámolással megszüntethető.

Azon   társaságok  –  amelyek törzstőkéjüket nem emelik meg a 2014. március 15-ét követő első cégmódosítással egyidejűleg, de legkésőbb 2016. március 15. napjáig –  törvényességi felügyeleti eljárással , pénzbírsággal , kényszertörléssel számolhatnak.