családon belüli ajándékozás címkével jelölt bejegyzések

Házasság ideje alatt szülőtől kapott pénzből vásárolt lakás külön vagyon-e?

Share Button

A házasságunk alatt vásárolt ingatlan közös, vagy külön vagyonnak számít ha azt 8-éve, abból a készpénzből vásároltam, amit édesanyám utalt ” ház vásárlásra” a saját bankszámlámra, onnan készpénzben felvettem és az ügyvéd előtt kifizettem az eladóknak?

Az ingatlan csak az én nevemre lett bejegyezve 1/1 , édesanyám nem kért haszonélvezeti jogot.

Ha a házasság ideje alatt valamely házastárs a szüleitől pénzajándékot kap saját részére történő ingatlan vásárláshoz, és abból 1/1-ed tulajdon hányadába ingatlant vásárol, az ingatlan a házastárs különvagyona.

Fontos tudni, hogy a házastársi különvagyon értékén szerzett vagyontárgy és a különvagyon helyébe lépő érték is különvagyon.

Hogyan ajándékozható unokára haszonélvezettel terhelt ingatlan?

Share Button

Van egy ingatlanom, amire 20 éve haszonélvezeti jogot alapítottunk szüleimmel. Apukám meghalt édesanyám meg el szeretné a házat ajándékozni  2 éves unokámra. Mi ennek a menete?

Unokára, mint egyenes ági rokonra illetékmentesen ajándékozhat. Ehhez ügyvéd vagy közjegyző által készített ajándékozási szerződést kell aláírnia. A haszonélvezőnek az okiratot nem szükséges aláírnia. Az ajándékozással az unoka lesz a tulajdonos, de a dédszülői haszonélvezeti joggal terhelten.

Milyen esetben érvényesíthető a 35 év alattiak illeték-kedvezménye ?

Share Button

Nagyszülőkként szeretnénk lakást vásárolni, azután odaajándékozni az unokának. Az egyenes ági kapcsolat miatt ajándékozási illetéket nem kell fizetnünk.

Az unoka (35 év alatti) első lakása lenne (ingatlan szerzési illetékkedvezmény 2%)

Fizethetné-e ő az ingatlan illetékét (a kedvezmény miatt), ha a vétel után azonnal neki ajándékozzuk az ingatlant?

15 millió forint értékhatár alatti lakásokra vonatkozik a 2 %-os illetékkedvezmény.  Mivel Ön két jogi ügyletet tervez – adásvételt és ezt követően ajándékozást – ezért csak akkor járna az unokának az első lakás szerzési kedvezmény, ha Ő lenne a lakás vevője.

Ebbe a szerződésbe az Ön részére holtig tartó haszonélvezeti jog is alapítható.

Ajándékozással szerzett ingatlan eladása után van-e szja fizetési kötelezettség?

Share Button

2015.-ös év elején történt egy ingatlan ajándékozás a részemre. Édesanyám egy ingatlan 50%-át nekem ajándékozta.

Ez az ingatlan ugyan ebben az évben eladásra került. Az ebből származó összegből egy másik ingatlan lett vásárolva. Kell -e az eladás miatt szja-ra számítanom?

Igen, az ajándékozott ingatlan eladása SZJA köteles. A vételár 25 % -a után kell 15 %  adót fizetnie.

 

Ajándékba kapott lakás eladása után hogyan kell az SZJA-t megfizetni?

Share Button

Feleségem tavaly ajándékba kapott édesapjától egy budapesti lakást. Ezt, illetve a mi 11 éve vásárolt lakásunkat eladtuk és vettünk egy másik lakást.

Az SZJA-ba a 11 éve vásárolt és most eladott lakásunkat nem kell feltüntetni, ha nem tévedek? De az ajándékba kapott lakással mi a teendő? Az ajándékozáskor magasabb ár lett feltüntetve, mint az eladási ár lett végül, illetve az eladásért kapott összeg is beforgatásra került az új lakás vásárlására.

A kérdésem tehát az, hogy az adóbevallásba be kell e írnunk (feleségemnek) az ajándékba kapott lakást v. sem, illetve, hogy adót kell-e utána fizetni?

Az ajándékban kapott ingatlan eladása  adóköteles. Lakás esetében 5 év, nem lakóingatlan esetében 15 év az adómentes határidő.

Ha olyan friss az ajándékozás utáni eladás, hogy adókedvezmény nem vehető igénybe a  vételár 25 % -nak kell a 15 %-át  SZJA -ként megfizetni és erről adóbevallást is tenni kell.

Ajándékozható-e családon belül termőföld?

Share Button

Szüleimtől szeretnék megvásárolni 0.5 ha földet amit 2015.novemberében mértek ki hivatalosan addig osztatlan közösben volt.

A tulajdoni lapon olyan bejegyzés szerepel hogy ” cimképzés alatt”. A kérdésem az lenne hogy “cimképzés alatt” bejegyzésnél megvásárolható a föld vagy meg kell várni hogy vége legyen annak, illetve kifüggesztés nélkül megvehetem?

A Földforgalmi törvény preferálja a családon belül (egyenes ág és testvér) földvagyon mozgatást. Ezért a sem az ajándékozásnál sem az adásvételnél nincs  a kifüggesztés/ engedélyeztetés  és nincs birtokmaximum sem.

 

Elajándékozható-e 2015-ben vásárolt külterületi ingatlan?

Share Button

Külterületen vásároltam 2015 szeptemberében egy 8000nm-es szántó területet. Szeretném elajándékozni a fiamnak, akinek jelenleg egy 3600 nm-es lakóház-udvar, erdő van a tulajdonában. Megtehetem ezt annak ellenére, hogy a szerződésben szerepel, hogy 5 éven belül nem értékesíthetem stb….

A családon belüli ajándékozásnak egyenes ágon öt év múlva nincs jogi akadálya.

Milyen feltételekkel vásárolhat nagyszülő külföldön élő unoka részére lakást Magyarországon?

Share Button

Unokánk részére egy kis lakást szeretnénk vásárolni Budapesten, mintegy 20 millió Ft értékben. A lakáson férjem és én haszonélvezeti joggal szeretnénk rendelkezni.

Unokánk 15 éves,  Angliában él édesanyjával, angol és magyar állampolgár. Édesapja 14 évvel ezelőtt meghalt.

Lehetséges-e ez a vásárlás? Kell-e valamilyen hatóság engedélye? Az ajándékozás miatt kell-e mondjuk a vételi ár átutalása során ajándékozásért fizetni? Kérem, tájékoztasson minden olyan dologról is, amit nem kérdeztem, de a vásárlás szempontjából fontos.

Magyar ügyvéd elkészítheti az adásvételi szerződést, melyet Ön a férjével és eladóval együtt Magyarországon ír alá, míg unoka és édesanya Angliában magyar konzul előtt.

Ez a szerződés minden engedély nélkül az illetékes földhivatalba benyújtható és a tulajdonjog az unoka/vevő nevére bejegyezhető az Önök haszonélvezeti jogával együtt.

Az ügylet után 4 % vagyonszerzési illetéket kell fizetni a vevőnek és a haszonélvezőknek együttesen. A vételár unokára ajándékozását – mert közeli hozzátartozók – nem kötelező bejelenteni az adóhivatalnál, de lehetséges.

Minimum javasolt egy ajándékozási okiratot kiállítani erről. Ha utalással történik az ajándékozás, a megjegyzés rovatban a pénz unokának ajándékozását vételár felhasználáshoz tüntessék fel.

A pénz ajándékozása illetékmentes és jövedelemadó mentes.

Vonatkozik-e az illetékmentesség gyermek ingatlanán anya javára történő haszonélvezet alapítására is?

Share Button

Férjemmel 1978-ban ingatlant vásároltunk. 1991-ben elváltunk.1993-ban meghalt. Az ingatlant fele-fele arányban közös gyermekünk és én örököltem.

A hagyatéki tárgyaláson, hogy mentesítsem gyermekemet az akkor még érvényben lévő illeték megfizetése alól halálom esetén, lemondtam javára a fele részemről, és haszonélvezeti jogra sem tartottam igényt.

A jelenlegi házas ingatlanra 2005-ben fiam nevére felvett hitelt én fizettem ez év júniusáig, mikor is ténylegesen is nyugdíjas lettem. Most is besegítek, 68 éves vagyok, de a biztonságérzetem megingott.

Szeretném visszaállítani legalább a haszonélvezeti jogot, és ha illetékmentesen lehetőség van, a tulajdon jogot is.

Fiam nem tiltakozik elképzeléseim ellen, csak a költségek miatt aggódik. A hitel még 11 évig fennáll. Megtakarított pénzünk nincs. Amink volt mindent az ingatlanba fektettünk.

Kérdésem : az illetékmenetesség megillet-e mind két esetben?

Ma Magyarországon a családon belüli vagyonátruházás minden tekintetben preferált. Ez azt jelenti, hogy illetékmentesen egyenes ági közeli hozzátartozók adásvételt köthetnek, ajándékozhatnak és haszonélvezeti jogot alapíthatnak. Az ügyvédi díjon felül csupán 6.600.- Ft illetéket kell fizetni a földhivatali eljárásért.

Fontos tudni, hogy ha az ingatlant banki hitel terheli a fentiekben leírt ajándékozás/haszonélvezet alapítás csak a bank hozzájárulása mellett történhet.

Szüleimtől kapott, átutalt összeg után kell-e illetéket, adót fizetni?

Share Button

Szüleimtől kapott, átutalt összeg után kell-e illetéket, adót fizetni?

Egyenesági rokonok között tett ajándék pénz után vagyonszerzési illetéket (adót) fizetni nem kell.

Két tanú aláírásával ellátott magánokiratot javaslok készíteni az ajándékozásról, melyet vagy őrizzenek meg vagy 1 példányát a NAV-nak is megküldhetik.

 

1 / 4 oldal1234