cserét pótló kedvezmény címkével jelölt bejegyzések

Eladott lakás árából vásárolt olcsóbb lakás után van-e illetékfizetési kötelezettség?

Share Button

10 éve vásárolt lakásomat 33 M Ft-ért eladom, magamnak 1 éven belül 21 M F-ért házat vásárolok, 25 éves lányomnak első lakásként 18,5 M Ft-ért 1,5 szobás panellakást, az én haszonélvezeti jogommal terhelten. (a hiányzó összegre banki kölcsönt veszünk fel).

Kérdéseim: 1. igaz-e, hogy én nem fizetek vagyonszerzési illetéket?

2. gyermekemnek kell-e illetéket fizetni a 18,5 Ft-ért vásárolt haszonélvezeti jogommal terhelt lakás után (53 éves vagyok)?

3. Ha később lemondanék a haszonélvezeti jogról, annak van-e költsége, és mennyi?

Ha Ön egy éven belül 33 M Ft-ért elad és 21 M Ft-ért vásárol lakóingatlant, a vásárolt ingatlan után nem kell 4% visszterhes vagyonszerzési illetéket fizetnie.

Ha a lánya úgy vásárol 18,5 M Ft-ért lakóingatlan, hogy egy éven belül ő nem adott el ilyet, akkor megfizeti a 4 % vagyonszerzési illetéket.

A haszonélvezet után és a vásárlás után fizetendő illeték együttes összege a vételár 4 % -a. Ha haszonélvezet ingyenes lemondással megszűnik, ez illetékmentes jogügylet közeli hozzátartozók között.

Mikor igényelhető illetékmentesség lakóingatlan vásárlásához?

Share Button

Lakásomat el szeretném adni és a vételárból egy olcsóbb családi házat vagy házrészt szeretnék vásárolni. Ilyen esetben érvényesíthető-e a “cserét pótló vétel” a vagyonszerzési illetékmentesség érdekében?

Egy éven belül, ha ugyanaz a magánszemély ad el és vásárol lakóingatlant illetékmentességben részesülhet, ha az eladott ingatlan magasabb értékű.

 

Igényelhető-e cserét pótló kedvezmény nyaraló eladás után történő lakásvásárlás esetén?

Share Button

2017. márciusában értékesítettünk egy ” belterület kivett hétvégi ház udvar” besorolású ingatlant 10 MFt-ért. Szeretnénk lakást vásárolni belőle “a leendő lakás vételára 17 ?Ft” lenne az egy év letelte előtt. Kérhető-e illetékkedvezmény?

Cserét pótló illetékkedvezmény csak lakóingatlan eladása és egy éven belüli vásárlása esetén igényelhető .

Milyen feltételekkel vehető igénybe a cserét pótló kedvezmény?

Share Button

2013. decemberi eladott ingatlanom után most olcsóbbat vennék. Kell-e illetéket fizetnem?

Az ún. cserét pótló illetékkedvezmény fontos szabálya, hogy egy éven belül érvényesíthető.

2013. évi eladás és 2015-ös vétel esetén ez a kedvezmény igénybe nem vehető. Fontos tudni, hogy a hatályos szabályok alapján, ha az egy éven belül eladott lakóingatlan nagyobb értékű, mint az egy éven belül vásárolt, akkor illetékfizetési kötelezettség nincs.

Mikor igényelhető un. cserét pótló illetékkedvezmény?

Share Button

Ezév  augusztusában értékesítettünk egy “beépítetlen terület” besorolású ingatlant 6,5 Mft-ért. Hasonló értékben szeretnénk lakást vásárolni 3 év letelte előtt. Kérhető-e illetékkedvezmény?

A lakóingatlanok ún. cserét pótló vásárlása – azaz 3 éven belüli eladása és vétele – esetén van lehetőség az érték különbözet utáni illetékfizetésre. A telek nem minősül lakóingatlannak, csak akkor, ha azon olyan lakóépületnek épülő felépítmény állt az eladáskor, amely  tető alatt volt.

Vonatkozik-e a cserét pótló kedvezmény nyaraló vásárlásra is?

Share Button

Van egy nyaralóm, amit úgy adnék el, hogy azonnal egy újat (kicsit drágábbat) is veszek. Ebben az esetben mekkora az illeték mértéke, illetve beszámíthatom-e a régi nyaralóra eső illetéket?

Az úgynevezett cserét pótló illetékkedvezmény csak lakások esetében igényelhető.

Ha Ön nyaralót ad el  és vásárol egy újabbat, erre az esetre nem vonatkozik a kedvezmény.

Összevonható-e több ingatlanértékesítés adózási szempontból?

Share Button

2013 decemberben örököltem egy 15 millió forintos ingatlant (értékbecslés alapján ez került a hagyatéki listába), de piaci ára kb. 25 millió, illetve van egy több mint 10 éve tulajdonomban lévő ingatlan ami kb. 28 milliót ér.

Szeretném a két ingatlant ebben az évben eladni és egy másikat venni az alábbi lehetőségek szerint:
1. Eladom az örökölt ingatlant (25 millió) és veszek egy drágábbat (kb. 45 millió) úgy , hogy készpénzzel még ráfizetek.
2. Eladom a saját (kb. 28 millió) és az örökölt ingatlant (kb. 25 millió) és veszek a kettő áránál olcsóbb ingatlant. (45 millió)
3. Eladom a saját ingatlant (kb. 28 millió) készpénzzel ráfizetek veszek egy drágább ingatlant (45 millió), majd az örökölt ingatlant eladom még egy éven belül. (kb. 25 millió)
4. Eladom a saját ingatlant (kb. 28 millió) készpénzzel ráfizetek veszek egy drágább ingatlant (kb. 45 millió), majd az örökölt ingatlant (kb. 25 millió) eladom 2013 decemberhez képest 5 éven belül.

Azt szeretném kérdezni, hogy adózás szempontjából a 4 lehetőség közül mikor járok a legkedvezőbben, vagy van-e esetleg olyan lehetőség amire nem gondoltam, de a legkedvezőbb lenne illetve ezekben az egyes esetekben hogyan kell számolni az adót?

Adó  lehet személyi jövedelemadó és vagyonszerzési illeték is.

Adózás szempontjából nem vonható össze több értékesítés csak illeték vonatkozásában.( adó nincs  5 évnél régebben vásárolt lakóház eladása  esetén  de korábbi eladásnál is adókedvezmény vehető figyelembe: 2. évtől a különbözet 90 %-a, 3.évtől a 60 % -a, 4. évtől a 30 %-a mint adóalap adózik 15 %-al)

Magánszemély több lakástulajdon cseréje, illetve egy éven belül több lakástulajdon vásárlása, értékesítése esetén, az illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakáscserével, lakásvásárlással szemben – a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő, azonos jogcímű – a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot eredményező egyetlen cserét, értékesítést lehet figyelembe venni.

Ha a magánszemély a további lakáscseréivel, lakásvásárlásaival szemben az előbbi feltételeknek megfelelő, további lakáscserét, lakásértékesítést nem tud igazolni, e lakáscserék, lakásszerzések illetékkötelezettsége az általános szabályok szerint alakul.

2015 január 1-jétől az úgynevezett cserét pótló vétel esetében,  amennyiben a magánszemély a lakása megvásárlásakor már tudja, hogy másik lakását a vásárlást követően, egy éven belül eladja, és a lakáseladási szándékáról nyilatkozik, kérheti, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal alkalmazza a cserepótló vétel illetékkedvezményét, mely alapján az illeték kiszabási eljárást – legfeljebb 12 hónapra – felfüggeszti.

A magánszemély azonban dönthet úgy, hogy nem terjeszt elő az illeték felfüggesztésére irányuló kérelmet, mert nem biztos abban, hogy a lakását egy éven belül értékesíteni tudja.

Ebben az esetben, ha mégis sikerül a lakóingatlanát értékesíteni egy éven belül, akkor megteheti, hogy a korábbi szabályozás szerint azt bejelenti. Ebben az esetben a hivatal módosítja a korábban kiszabott illetéket.

Kell-e illetéket fizetnem ha haszonélvezeti jogomat megszüntettem és új ingatlan vásárolok?

Share Button

A házastársammal közös lakásunk volt, több mint 5 éve szereztük, de nekem csak haszonélvezeti jogom volt.

Elváltunk, eladtuk az ingatlant, az eladási ár feléért lemondtam a haszonélvezeti jogról.

Saját lakást szeretnék venni, kell-e illetéket, adót fizetnem?

A haszonélvezeti jogról való lemondás, ha ingyenes, ajándékozásnak minősül. A haszonélvezet megszüntetésének másik módja az eladás.

A haszonélvezeti jognak, mint vagyoni értékű jognak az illetéktörvény 72 paragrafusa szerint számítható értéke van.  A szerződő felek ettől eltérhetnek. Ez történhetett az Ön esetében is, amikor az Ön haszonélvezeti jogát az ingatlan értékének felével tették egyenértékűvé.

A haszonélvezeti jog eladás igazodik a tulajdoni jog eladáshoz, és analóg módon 5 év után nem adózik. Az ingatlan vétele után 4 % vagyonszerzési  illetéket kell fizetni. Ha ön  35 év alatti 50 %-os első lakásvásárlási illetékkedvezményre (15 MFt vételár alatt)  azért nem jogosult, mert a korábban   ingatlanon önnek 50 %-ot meghaladó haszonélvezeti joga volt bejegyezve.

Mikor jár az illetékkedvezmény?

Share Button

Kérdésem az, hogy jár-e a vásárolt használt ingatlan után illetékkedvezmény a következő esetben szüleimnek:  Szüleim fele-fele arányú tulajdoni hányadú ingatlanjukat nekem ajándékozzák, melynek becsült értéke 30 m Ft, miután maguk részére szintén 50-50%-ban 20,4 m Ft-ért vásároltak egy használt ingatlant.

Az ajándékozni kívánt és a közelmúltban vásárolt ingatlanokon kívül más ingatlan tulajdonuk is van szüleimnek.

Az egy éven belül eladott és vásárolt lakóingatlan esetében jár az úgynevezett cserét pótló illetékkedvezmény, amely azt jelenti, hogy az eladott és vett ingatlan értékkülönbözete után lehet kérni az illeték kiszabását. Ajándékozás esetén ez az illetékkedvezmény sajnos nem vehető igénybe